Deel Alsembergsesteenweg afgesloten tijdens weekend van 8 tot en met 10 juli 2022

HALLE / SINT-PIETERS-LEEUW: – Vanaf vrijdag 8 juli tot en met zondagavond 10 juli 2022 krijgt de Alsembergsesteenweg tussen rotonde Bergensesteenweg (N6) en de Felix Roggemanskaai een nieuwe asfaltverharding. Over een afstand van ongeveer 600 meter werkt de aannemer 3 dagen en nachten door in beide richtingen en wordt dit deel van de Alsembergsesteenweg afgesloten voor verkeer.

Rotonde Bergensesteenweg (N6) blijft grotendeels open voor verkeer
Ook de zijstraten Felix Roggemanskaai, Vanhamstraat, Tobie Swalusstraat, Vaartweg en Vaartkant (-West) zullen niet bereikbaar zijn. De rotonde van de Bergensesteenweg blijft open voor verkeer, enkel de aansluiting met de Alsembergsesteenweg blijft dat weekend gesloten. De bedrijvensite van Nexans en de Self carwash aan de Alsembergsesteenweg blijven bereikbaar. Binnen de werfzone geldt een parkeerverbod. Aan de omwonenden van de Alsembergsesteenweg met huisnummers 1 tot en met 49 is via een bewonersbrief gevraagd om binnen een van de omliggende zijstraten hun wagen te parkeren.

Dit weekend is er ook verkeershinder op de Buitenring ter hoogte van Erasmus – meer info, klik hier

Dit weekend verkeershinder op de Buitenring ter hoogte van Erasmus

BRUSSEL / SINT-PIETERS-LEEUW: – Traditioneel grijpt Brussel Mobiliteit de kalmere zomermaanden aan om belangrijke werkzaamheden uit te voeren. Bij de start van deze zomervakantie is dat het geval aan de Buitenring R0 ter hoogte van Erasmus.
In het weekend van 8 juli 2022 wordt de Buitenring R0 geasfalteerd tussen de kilometerpunten 54,45 en 55,50. Aan de linkerrijstroken wordt gewerkt van vrijdagavond 8 juli, 21 uur tot zaterdag 9 juli 12 uur; de rechter rijstroken zijn van zaterdag 9 juli, 21 uur tot zondag 10 juli, 12 uur aan de beurt.

Na de asfaltering zal Brussel Mobiliteit een uitzettingsvoeg van Viaduct 25 renoveren. Dit viaduct op de Buitenring R0 loopt over de Lenniksebaan en bevindt zich ter hoogte van kilometerpunt 55,50. Deze ingreep omvat het demonteren van de bestaande uitzettingsvoeg, de verwijdering van overtollig en beschadigd beton, de plaatsing van een nieuwe uitzettingsvoeg, het aanbrengen van waterdichting en tot slot de asfaltering van de herstelde zone. Deze werken gaan op 11 juli van start en zullen zes weken in beslag nemen.

Verwachte hinder vanaf 11 juli
E19 richting Bergen / Charleroi:
het verkeer moet over twee rijstroken
afrit 16, Sint-Pieters-Leeuw bereikbaar
afrit 17, Brussel-Centrum bereikbaar
Erasmus richting Buitenring R0/E19:
oprit richting Sint-Pieters-Leeuw: omleiding via de Olympische Dreef en de Leemanslaan vanaf de Henri Simonetrotonde
oprit richting Ring R0/E19 Mons/Charleroi bereikbaar

Dit weekend is ook een deel Alsembergsesteenweg afgesloten – meer info, klik hier

De IMC Volksgezondheid voorziet een COVID-19-herfstbooster vanaf september 2022

BELGIË: – Om ons te beschermen tegen een eventuele golf van besmettingen in de winter, heeft de Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid beslist om, op basis van de adviezen van de Hoge Gezondheidsraad en de Task Force vaccinatie, vanaf begin september een “herfstbooster” tegen COVID-19 aan te bieden.

 

Als eerste zullen de risicogroepen (65+ en personen met verlaagde immuniteit) worden uitgenodigd, gevolgd door de zorgsector en de 50-64 jarigen.

In het kader van de huidige 7e golf met opnieuw veel besmettingen en een hoge bezetting in de ziekenhuizen, benadrukt de IMC opnieuw het belang van de 1e booster. Dit geldt vooral voor de meest kwetsbaren en hun omgeving. Zij kunnen deze zomer nog hun booster gaan halen. Verder blijven ook de andere gekende voorzorgsmaatregelen (mondmasker in drukke ruimtes, ventileren, handhygiëne …) sterk aanbevolen.

Booster blijft essentieel om ernstige COVID-19 te voorkomen
Momenteel bevinden we ons in een 7e golf, en dat is duidelijk merkbaar in de stijgende besmettings-en hospitalisatiecijfers. De gehospitaliseerden zijn vooral de meer kwetsbare personen: ouderen en mensen met comorbiditeiten en met verlaagde immuniteit, de zogenaamde immuungecompromitteerden (bv kanker- en transplantpatiënten). De adviezen van de Hoge Gezondheidsraad en de Task Force vaccinatie wijzen dan ook opnieuw op het belang van de eerste booster voor deze groepen en bij uitbreiding voor alle volwassenen. Deze booster beschermt ongeveer voor 90% tegen ernstige COVID-19. Mensen die deze eerste booster nog hebben niet gehaald moeten wetenschappelijk als onbeschermd gezien worden. Iedereen is deze zomer nog welkom in de vaccinatiecentra om die eerste boosterprik te laten zetten.

De immunogecompromitteerden zijn reeds enige tijd geleden uitgenodigd om hun tweede booster te krijgen. Een groot aantal hiervan heeft de booster reeds ontvangen. De IMC roept alle patiënten die deze booster nog niet hebben gehaald op dit alsnog te doen in het belang van hun eigen gezondheid en om ons gezondheidszorgsysteem niet te belasten.

Gezien de relatief hoge besmettingsrisico’s, de kwetsbaarheid van de patiëntenpopulatie, enzomeer in de ziekenhuizen kan het ziekenhuispersoneel ook reeds in juli en augustus een extra booster krijgen. Ook voor de eerstelijn en de woonzorgcentra wordt dit mogelijk gemaakt.

Vaccinatie met herfstbooster vanaf september
De actueel beschikbare vaccins beschermen nog goed tegen ernstige COVID-19 met een geschatte bescherming tegen hospitalisatie tussen 80 en 90%.

De bescherming neemt wel af in de loop van de tijd. Met het zicht op de winter heeft de IMC daarom beslist om, op basis van de adviezen van de HGR en de Task Force vaccinatie, vanaf september iedereen van 18 jaar en ouder de kans te geven zich een ’herfstbooster’* te laten toedienen. Prioriteit wordt gegeven aan de immuungecompromitteerden en de mensen van 65 jaar en ouder. Aan hen werd zeer recent reeds een 2e booster aangeboden, maar een extra booster wordt ten zeerste aanbevolen in de herfst, als er tussen de twee boosters een interval van minstens 3 maanden, en idealiter 6 maanden, wordt aangehouden. Voor diegenen die al een tweede booster hebben gekregen gaat het dus om een derde booster.

Vanaf september kan al het personeel van de hele zorgsector, waaronder de eerstelijn, de woonzorgcentra, de ziekenhuizen, … een herfstbooster krijgen. Daarna wordt de leeftijdsgroep van 50 tot 64 jaar actief uitgenodigd, in dalende leeftijd. De mensen tussen 18 en 50 jaar oud kunnen zich daarna op vrijwillige basis aanbieden, volgens de modaliteiten van hun deelstaat.

Voor de kinderen en jongeren wordt nog gewacht op bijkomende wetenschappelijke gegevens. Een uitzondering hierop zijn de stagiairs in zorginstellingen, die mee in aanmerking komen voor een extra prik in hun stageplaats, en de kwetsbare -18 jarigen.

Verwacht wordt dat deze herfstcampagne 2 tot 3 maanden zal duren.

Plaats van vaccinatie
De vaccins zullen vooral worden toegediend in de vaccinatiecentra. De bewoners en personeelsleden van voorzieningen zoals ziekenhuizen, woonzorgcentra, gevangenissen, enz. kunnen ook in hun voorziening worden gevaccineerd. Ook vaccinaties door de huisarts, de thuisverpleegkundige (op voorschrift van een arts) en de apotheker zullen mogelijk zijn, volgens de modaliteiten van de deelstaat.