Aanleg Wilderspark – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

SINT-PIETERS-LEEUW: – In de buurt van het Wildersportcomplex komt een nieuw park, het Wilderspark.
De voorbije week heeft er een proefsleuvenonderzoek plaats gevonden in het kader van archeologisch onderzoek voor het dossier Wilderspark gelegen tussen de Klein-Bijgaardenstraat, Wilderskasteellaan en de Bergensesteenweg.
Twee archeologen voerden er d.m.v. een kraan deze werken uit in het westelijke deel van het projectgebied.

Dit Wilderspark wordt ingericht met grasheuvels, verschillende bloemenweides, nieuwe bomen, zitelementen en halfverharde paden. Daarnaast komen er ook 4 bekkens voor extra wateropvang, o.a. om het hemelwater van de N6 op te vangen. Over de bufferbekkens wordt een vlonderbrug geplaatst.

Studiebureau Sweco heeft voor dit project inmiddels een ontwerpplan en een raming opgesteld. De totale kostprijs wordt geraamd op 1.254.956 euro incl. btw. De kost voor de inrichting van het park is volledig ten laste van het gemeentebestuur, maar met subsidies via de provincie Vlaams-Brabant. Voor het bufferbekken wordt de kost verdeeld tussen Aquafin, AWV en Fluvius. Het gemeentebestuur gaat nu, samen met voornoemde partners, op zoek naar een uitvoerder voor de aanleg van het nieuwe park met ingebrip van de nieuwe bufferbekkens, bijhorende constructies en de aansluiting op de Zuunbeek.

Bart Keymolen, schepen voor Groen en Waterbeheersing: “Het park wordt een mooi voorbeeld van een blauw-groene long. Zoals in elk nieuw project wordt volop ingezet op hemelwateropvang. Voor het project Bergensesteenweg voorzien we hier naast de Zuunbeek 955 m3 opvang. We hebben van de opportuniteit gebruik gemaakt om de bekkens te maximaliseren. We gaan 3.167 m3 opvang realiseren, wat wil zeggen dat we netto meer dan 2,2 miljoen liter extra waterbuffer zullen hebben aan de Zuunbeek. Een realisatie die iedereen ten goed komt.”

LED-verlichting KV Zuun

ZUUN: – De verlichting op het eerste veld van KV Zuun is defect en dient hersteld te worden. De gemeente schrijft hiervoor een bestek uit ter vervanging van de bestaande lichtarmaturen naar verbruiksvriendelijke LED-armaturen met behoud van de huidige steunpijlers.
Hetzelfde geldt voor het 2de veld met kunstgras, waar de eerste lampen nu ook defect zijn.
Herwig Smeets, schepen van Sport: “Hiermee zetten we opnieuw een stap in de vernieuwing van de verlichting van onze gemeentelijke voetbalinfrastructuur.”