GBS Den Top loopt en danst 2.895 euro bijeen voor Oekraïne 12-12

SINT-PIETERS-LEEUW: – Tijdens de laatste schoolweek organiseerde de Gemeentelijke Basisschool Den Top opnieuw hun jaarlijkse sponsorloop. Dit jaar dansten en liepen de kinderen voor Oekraïne 12-12.


De oorlog in Oekraïne ligt de school nauw aan het hart omdat er 6 nieuwe leerlingen vanuit Oekraïne zijn bijgekomen in de kleuter- en lagere school.
De actie bracht het mooie bedrag van €2895 op. De school bedankt alle sponsors en kinderen voor hun inzet!

Deze slideshow vereist JavaScript.

Sint-Pieters-Leeuw kan bij schoolinschrijvingen voorrang geven aan Nederlandstaligen

SINT-PIETERS-LEEUW: – De Vlaamse Regering heeft een lijst goedgekeurd met 20 gemeenten, waaronder Sint-Pieters-Leeuw, die een uitgebreider voorrangsbeleid mogen voeren bij schoolinschrijvingen. De 19 gemeenten van de Vlaamse Rand én Halle kunnen vanaf volgend schooljaar in 136 basisscholen voorrang geven aan kinderen uit de eigen gemeente. In 35 scholen van het secundair onderwijs kunnen dan weer 70% van de beschikbare plaatsen voorbehouden worden aan leerlingen die in het verleden altijd gekozen hebben voor Nederlandstalig onderwijs.
In de Vlaamse Rand is de inschrijvingsdruk vanuit onder andere Brussel erg groot”, zegt minister van Onderwijs en Vlaamse Rand Ben Weyts. “Soms gaat dit echt ten nadele van Nederlandstalige leerlingen en kinderen uit de eigen gemeente. Daarom maken we het nu mogelijk dat scholen in de Rand voorrang geven aan kinderen uit de eigen gemeente en leerlingen die al jaren schoollopen in het Nederlands”.

Het Vlaams Parlement heeft begin dit jaar de decretale basis gelegd voor een uitgebreider voorrangsbeleid bij schoolinschrijvingen in gemeenten die kampen met specifieke uitdagingen. Het gaat om gemeenten waar de onderwijskwaliteit onder extra grote druk staat omdat er bijvoorbeeld een toestroom is van leerlingen uit een ander gewest. Dit leidt er toe dat inwoners van deze gemeenten er soms niet in slagen om hun kinderen in te schrijven in een school in hun eigen gemeente of een naburige gemeente. Als een groot deel van de leerlingen een andere thuistaal heeft, dan heeft dat bovendien onvermijdelijk een impact op het niveau in de klas. Deze gemeenten hebben dan ook nood aan een beleid op maat. De Vlaamse Regering zou vastleggen welke gemeenten net extra mogelijkheden krijgen om een specifiek voorrangsbeleid te voeren.

De Vlaamse Regering heeft nu beslist dat 20 gemeenten een uitgebreider voorrangsbeleid mogen voeren bij schoolinschrijvingen. Het gaat om de 19 gemeenten van de Vlaamse Rand – die allen rechtstreeks grenzen aan ofwel het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ofwel één van de faciliteitengemeenten rond dit gewest – én om de stad Halle, die in het arrondissement Halle-Vilvoorde de aantrekkingskracht heeft van een centrumstad en op gebied van onderwijs een samenwerkingsverband vormt met de Randgemeenten Beersel en Sint-Pieters-Leeuw. Vanaf volgend schooljaar kunnen de 136 basisscholen in deze 20 gemeenten voorrang geven aan kinderen uit de eigen gemeente. Zo kan vermeden worden dat kinderen geen plaatsje vinden in een school in hun eigen gemeente omdat er veel kinderen uit andere gemeenten instromen. In de 35 scholen van het secundair onderwijs in deze 20 gemeenten kunnen dan weer 70% van de beschikbare plaatsen voorbehouden aan leerlingen die vanaf hun 3 jaar onafgebroken Nederlandstalig onderwijs gevolgd hebben of die sinds hun verhuis naar Vlaanderen of Brussel altijd gekozen hebben voor Nederlandstalig onderwijs. Zo worden gezinnen die kiezen voor het Nederlands ook beloond voor die keuze.

De keuze voor Halle en de 19 Randgemeenten – Asse, Beersel, Dilbeek, Drogenbos, Grimbergen, Hoeilaart, Kraainem, Linkebeek, Machelen, Meise, Merchtem, Overijse, Sint-Genesius- Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Tervuren, Vilvoorde, Wemmel, Wezembeek-Oppem en Zaventem – is weloverwogen. Er komen steeds meer leerlingen vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest naar scholen in de Vlaamse Rand: op 10 jaar tijd is hun aantal met +37% toegenomen. Dit zorgt op veel plekken voor een capaciteitsnood. De meest recente capaciteitsmonitor voorspelt bijvoorbeeld dat er zonder bijkomende investeringen tegen schooljaar 2027-2028 ernstige tekorten zijn in het basisonderwijs van onderwijszones Dilbeek (1.537 plaatsen tekort), Vilvoorde (1.348 plaatsen tekort) en Halle (926 plaatsen tekort). Er komen in de komende schooljaren dan ook extra investeringen, samen met deze nieuwe voorrangsmogelijkheden. Die zijn ook nodig in het secundair onderwijs, want slechts 60% van alle scholieren in het secundair onderwijs van de Rand heeft Nederlands als thuistaal: 10 jaar geleden ging het nog om 76% van de scholieren. Er is een aanzuigeffect omdat de scholen in de Rand kwalitatief onderwijs aanbieden en omdat er in de voorbije jaren fors werd geïnvesteerd in extra capaciteit. In de periode tussen 2010 en 2022 zal er meer dan € 70 miljoen geïnvesteerd zijn in de onderwijszones Dilbeek, Halle en Vilvoorde: goed voor 5.000 extra plaatsen in het basisonderwijs en 3.700 extra plaatsen in het secundair onderwijs.

De gemeenten in de Vlaamse Rand hebben nood aan dit beleid op maat”, zegt Weyts. “We kampen in onze streek nu eenmaal met een sterke instroom van anderstaligen. Kinderen vinden soms geen plaats meer in hun eigen gemeente. De onderwijskwaliteit komt onder druk te staan. We kunnen nu voorrang geven aan wie effectief in onze regio woont én aan wie consequent kiest voor het Vlaams onderwijs en de Nederlandse taal”.

De 20 gemeenten beschikken over hun uitgebreide mogelijkheden vanaf 1 september 2022.

Gezamenlijke aanpak rond parkeren Bergensesteenweg in Beersel en Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW / BEERSEL: – De gemeenten Beersel en Sint-Pieters-Leeuw willen samen orde scheppen in het parkeergedrag van voornamelijk zware vrachtwagens langsheen de Bergensesteenweg. Tussen de bocht van Brucom en de Grensstraat stellen beide gemeenten vast dat ze stilaan de bovenregionale parkeerproblemen aan het opvangen zijn. Dat kan niet de bedoeling zijn.


Olivier Huygens en Kristien Vanhaverbeke, schepenen van Mobiliteit: “We voorzien drie zones waar vrachtwagens maximaal 72 uren kunnen parkeren. Het zijn zones, waar ze geen problemen veroorzaken voor de zichtbaarheid van voertuigen die het perceel moeten verlaten, aangezien er op die drie locaties weilanden bevinden. In alle overige zones zullen enkel gewone voertuigen kunnen parkeren. Zo nemen we onze verantwoordelijkheid om vrachtwagens een plek te geven vooraleer ze lokaal moeten gaan laden en lossen. De economie moet immers ook blijven draaien. Door de tijd tot 72 uren te beperken vermijden we om de parkeerzone te worden voor internationaal vrachtwagenverkeer. Daarvoor bestaan de parkeerzones langsheen de autosnelwegen.”

De 72 uren regel zorgt er wel voor dat vrachtwagenchauffeurs uit bijvoorbeeld Leeuw en Beersel hun voertuig niet in hun woonwijk moeten parkeren maar deze in het weekend op de Bergensesteenweg kunnen parkeren.

Hugo Vandaele en Jan Desmeth, burgemeesters: “De nodige afspraken voor handhaving werden gemaakt met onze politiezone Zennevallei en beide gemeentelijke diensten van gemeenschapswachters. De eerste week zal er geïnformeerd en gesensibiliseerd worden. Nadien zal er effectief gehandhaafd worden. Wij nemen ons deel van de verantwoordelijkheid met de drie afgebakende zones voor vrachtwagens, maar willen niet de parkeerplaats worden voor internationaal transitverkeer.”

agenda: Zoeken naar de schat van Vlieg De ruzie tussen de trollen en de aardmannetjes

SINT-PIETERS-LEEUW: – Ook in Sint-Pieters-Leeuw is een schat van Vlieg verstopt. Haal tussen 1 juli en 31 augustus 2022 je beste speurneus boven en kom onderweg meer te weten over de ruzie tussen de trollen en de aardmannetjes.
De speurtocht start aan het nieuwe landhuis de Viron, loopt langs een avonturenpad en leidt je via verschillende opdrachten uiteindelijk naar de schat’.

De tocht is vooral gericht op peuters en kleuters. Maar oudere kinderen zijn uiteraard ook welkom. Je moet rekenen op een kleine wandeltocht van +/- 2 km, met kortere kleuterbenen kan dit ongeveer een uurtje duren. De tocht is natuurlijk te combineren met een bezoek aan de rozentuin, ravotten in het speelbos, of een bijkomende wandeling in het prachtige park.
De schatkaart kan je tijdens de openingsuren van landhuis de Viron vinden aan de balie.
Openingsuren: ma enkel op afspraak di 10.00-16.30 uur – wo 10.00-20.00 uur – do 10.00-16.30 uur – vr 10.00-16.30 uur – za 9.30-12.30 uur zo 9.30-12.30 uur.

Sint-Pieters-Leeuw ondertekent het SAVE-charter Steden & Gemeenten van Ouders van Verongelukte Kinderen

SINT-PIETERS-LEEUW: – Donderdagavond ondertekende Sint-Pieters-Leeuw het SAVE-charter Steden & Gemeenten van Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK). Sint-Pieters-Leeuw is daarmee de 140ste Vlaamse gemeente die het charter ondertekent.

OVK is een lotgenotenvereniging die families die hun kind hebben verloren in het verkeer ondersteunt. OVK voert strijd tegen een te grote verkeersonveiligheid, in het bijzonder daar waar het gaat om kinderen en jongeren.
Het SAVE-charter is een initiatief van OVK, de vereniging van Ouders van Verongelukte Kinderen. “SAVE staat voor Samen Actief voor een Veilig verkeer”, legt Gedelegeerd Bestuurder Koen van Wonterghem van OVK uit. “Met het charter engageren lokale besturen zich tot initiatieven die de verkeersveiligheid moeten verhogen. Aan de hand van dit charter wil OVK steden en gemeenten aansporen een beter en veiliger mobiliteitsbeleid te voeren, opdat er geen (jonge) verkeersslachtoffers meer zouden vallen.”

Olivier Huygens, schepen van Mobiliteit: “We willen onze schouders blijven zetten om de bescherming van kinderen en jongeren in het verkeer te verbeteren. We hebben de laatste jaren trouwens al heel wat acties uit het SAVE-charter ondernomen. Er werden fietsstraten en zones 30 ingericht in schoolomgevingen, fiets- en oversteekplaatsen werden uitgebreid of verbeterd en er kwamen al heel wat trajectcontroles die de verkeersveiligheid aanzienlijk hebben verhoogd. We zullen ook in de toekomst verder werken aan de doelstellingen van het SAVE-charter. Er bevinden zich in Sint-Pieters-Leeuw heel wat scholen, jeugdbewegingen en sportclubs. Onze jeugd neemt hierdoor een belangrijke plaats in en dient ook in het verkeer gewaardeerd en beschermd te worden.”

Het lokaal bestuur van Sint-Pieters-Leeuw zal het traject verder zetten in samenwerking met OVK. In dit traject wordt o.a. een actieplan verkeersveiligheid uitgewerkt waarin de acties worden omschreven die de gemeente in de toekomst wil realiseren.