Brandweerverslag duidelijk: op korte termijn ontruiming vier bovenste verdiepingen woontorens Bezemstraat op burgemeestersbevel

SINT-PIETERS-LEEUW: – Veiligheid van bewoners is prioritair en het brandweerverslag is duidelijk. De 4 bovenste verdiepingen van de woontorens worden op korte termijn ontruimd op burgemeestersbevel.
De bewoners werden hierover in de vooravond ingelicht.

Verneem er meer over via onderstaande video:

De woontorens van de gewestelijke maatschappij voor volkshuisvesting in de Bezemstraat te Sint-Pieters-Leeuw tellen 200 appartementen waarvan er een 100 bewoond zijn.
Een inspectiebezoek van de brandweer, op vraag van de burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw, wees uit dat de inrichting voor de bewoners van de vier bovenste verdiepingen niet voldoet aan de brandveiligheidsnormen, de veiligheid van de aanwezigen ernstig in gedrang komt en dit niet kan rechtgezet worden zonder ingrijpende aanpassingswerken.

Na advies van de brandweer, heb ik dan ook besloten dat de vier bovenste verdiepingen zo snel als mogelijk ontruimd moeten worden”, zegt burgemeester Jan Desmeth. “De veiligheid van de bewoners gaat voor op alle andere overwegingen. Ik roep de gewestelijke maatschappij voor volkshuisvesting op om nu versneld werk te maken van het slopen van de huidige woontorens en over te gaan tot nieuwbouwappartementen volgens de huidige inzichten.”

Op basis van het verslag van de brandweer, besliste burgemeester Jan Desmeth onmiddellijk om de vier bovenste verdiepingen (9-10-11-12) te ontruimen.
Concreet wil dit zeggen dat 27 huurders op korte termijn geherhuisvest worden. Alle 27 kunnen terecht in een andere woning binnen patrimonium van de huisvestingsmaatschappij, ook al is dit voor een gedeelte buiten de eigen gemeente.
Het betreft 26 alleenstaanden en 1 koppel. Er moeten geen kinderen geherhuisvest worden.

Omdat de brandweerdiensten de evacuatie tot een hoogte van 25 meter kan garanderen, kunnen de huurders van de onderste 8 verdiepingen in hun appartementen blijven wonen. Hier worden trouwens op zeer korte termijn extra veiligheids- en preventiemaatregelen uitgevoerd, waardoor deze huurders de komende jaren veilig kunnen wonen.
In de vooravond had een infovergadering plaats voor de bewoners waarbij in detail uitgelegd werd wat de impact voor elkeen is. Alle betrokken diensten zoals brandweer, burgemeester, de schepenen van Welzijn en Wonen, de voorzitter en directeur van GMV en medewerkers van de sociale dienst waren hierbij aanwezig.

Ik ben tevreden dat we snel geschakeld hebben en een oplossing hebben voor elke huurder. Ik roep de woonmaatschappij nu op om versneld over te gaan tot het aanstellen van een architect om het sloop- en vervangingsproject uit te werken. Het moet mogelijk zijn om dit sneller te realiseren dan pas in 2026” aldus burgemeester Jan Desmeth.

Het project om Oekraïense oorlogsvluchtelingen tijdelijk in opgeknapte appartementen in de Bezemstraat te vestigen (Zie artikel 04/04/2022) wordt hierdoor ook on-hold gezet.

Voorontwerp voor de nieuwbouw van Chiro Snoopy

SINT-PIETERS-LEEUW: – Het voorontwerp voor de nieuwbouw van Chiro Snoopy is klaar. Deze werden dinsdagavond op een infoavond in de raadzaal van het gemeentehuis voorgesteld.

Meer uitleg over het project krijg je in onderstaande video:

Het gemeentebestuur kocht begin 2021 het perceel en het gebouw waar Chiro Snoopy haar werking heeft. Omdat het gebouw aan het einde van haar levensduur is, zal het gemeentebestuur het bestaande gebouw slopen en er nieuwe lokalen optrekken zodat de jeugdwerking op een kwaliteitsvolle en in veilige huisvesting verder kan gezet worden.

Elk lokaal in het gebouw zal toegankelijk zijn langs het binnenplein (multifunctionele zaal) maar is ook afzonderlijk toegankelijk langs de buitenzijde wat dat eigenlijk maakt dat het gebouw heel funcioneel is en weinig gangen heeft waardoor de ruimte ten volle benut kan worden. Verder zijn er buiten de lokalen ook bergingen voor kamp- en spelmateriaal een keuken en toiletten. Het gebouw zal zowel een toegankelijk toilet als een toiletcel hebben. Deze laatste is dubbel toegankelijk waardoor ze ook kan gebruikt worden terwijl het gebouw gesloten is. Het dak wordt gedeeltelijk een schuin groendak.