Er komt een eigen trainingscentrum voor de Politiezone Zennevallei naast het Commissariaat Brabantpoort

SINT-PIETERS-LEEUW: – De Politiezone Zennevallei heeft de intentie bekend gemaakt om een eigen trainingscentrum met schietstand te bouwen naast het Commissariaat Brabantpoort op de Pepingensesteenweg. Op de politieraad woensdagavond werd dit voorstel unaniem en eenparig goedgekeurd.

Het trainingscentrum zal aan de linkerkant van het gebouw Brabantpoort neergezet worden. De omgeving kan tevens mee ingericht worden met oa. een fit-o-meter in open lucht, zodat het trainingscentrum ook een maatschappelijke meerwaarde kan betekenen voor de bevolking.

In ondersstaande video geeft Burgemeester Jan Desmeth meer uitleg over dit toekomstige project:

jaarverslag 2021 Politiezone Zennevallei

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op de politieraad vanavond werd het jaarverslag 2021 van de Politiezone Zennevallei (Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw) bekend gemaakt.

In onderstaande video geeft Korpschef Marc Crispel meer duiding bij de cijfers van 2021:


De algemene tendens is dat de criminaliteitscijfers dalen, doch merkt de lokale politie complexere dossiers op (gewelddadiger, meerdere problematieken, langere interventies, …). Het aantal woninginbraken daalt, maar blijven uiteraard prioritair aan te pakken omwille van de impact op slachtoffers en het algemeen onveiligheidsgevoel. Zorgwekkend blijven de misdrijven op vlak van informaticacriminaliteit en bedrog. Sensibilisering blijft hier van groot belang!

Ook de verkeersongevallen dalen (geen rekening houdend met de cijfers van 2020, het coronajaar met enkele maanden lockdown en het vele thuiswerk). Hier ligt de focus voornamelijk op de killers in het verkeer, zijnde alcohol of andere beïnvloedend middelen achter het stuur, afleiding (gsm achter het stuur), snelheid, zwaar vervoer, gordeldracht, …

De criminaliteitscijfers dalen, maar ook onze bezetting daalt. Daarom het belang van rekrutering. Samen met de Provincie Vlaams-Brabant werd een actieplan uitgewerkt dat nu stapsgewijs wordt uitgerold met onder andere de nieuwe (versnelde) selectieprocedure met meer autonomie voor de lokale politie.


Dynamische verkeerslichten in Lot aan fietssnelweg F20

LOT: – Aan het sas in Lot is een aannemer begonnen met de plaatsing van dynamische verkeerslichten aan de fietssnelweg F20.

Om de veiligheid van de fietser nog groter te maken, heeft het gemeentebestuur van Beersel ervoor gekozen om deze oversteek te voorzien van dynamische verkeerslichten. Zij zullen het verkeer monitoren en maximaal voorrang geven aan de fietsers.

agenda: Beachvolley, petanque en Kubb tornooi 2022

 ZUUN: – VC Zuun organiseert op zaterdag 25 juni 2022 haar beachvolley-, petanque-en kubb-tornooi met bar en BBQ op de terreinen achter Zonnig Leven.

• Beachvolley
Inschrijven voor de manche “Beachvolley Vlaams-Brabant”. Iedereen welkom! Inschrijven via https://beachbrabant.be
• Petanque & kubb-tornooi
Inschrijven via beach@vczuun.be – De Petanque & kubb wedstrijden starten om 13 uur
• Bar en BBQ
Barbecue van 11 tot 20 uur.
• Voor de jongsten is er een springkasteel