Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigt vergunningsaanvraag voor landbouwloods in de Vogelzangbeekvallei

ANDERLECHT / SINT-PIETERS-LEEUW: – In haar arrest van 2 juni 2022 vernietigt de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVB) de omgevingsvergunning verleend door de Provincie Vlaams-Brabant voor de bouw van een landbouwloods en bijkomende verharding op een weiland gelegen naast de Vogelzangbeek, die de grens vormt tussen Sint-Pieters-Leeuw en Anderlecht.
De Anderlechtse natuurvereniging CCN Vogelzang CBN en bewoners in de Vogelenzangstraat zijn blij met dit arrest.

Of er nu definitief een doek valt over dit bouwproject valt af te wachten aangezien de provincie 5 maanden de tijd heeft om een nieuwe beslissing te nemen.

Pastorijstraat en J. Depauwstraat terug open voor het verkeer na aanbrengen fietssuggestiestroken

SINT-PIETERS-LEEUW: – De Pastorijstraat en de Joseph Depauwstraat zijn terug open voor het verkeer na het aanbrengen van fietssuggestiestroken op het wegdek.

Deze slideshow vereist JavaScript.

De gemeenteraad van donderdag 28 april 2022 keurde het aanvullend verkeersreglement Joseph Depauwstraat goed. Het betreft het opheffen van het dubbelrichtingsfietspad en aanbrengen van fietssuggestiestroken.
Het dubbelrichtingsfietspad op de J. Depauwstraat voldeed niet aan de inrichtingseisen van het fietsvademecum. Fietsers kwamen ter hoogte van zijstraten en in- en uitritten uit een onverwachte richting, wat gevaarlijke situaties opleverde. Hetzelfde geldt voor het tweemaal dwarsen van de rijbaan op de fietsoversteekplaatsen. Op de Pastorijstraat ontbrak het na het verlaten van het aanliggend fietspad aan een duidelijke plaats en zichtbaarheid van de fietser op de rijbaan. Met de fietssugestiestroken komt hier een einde aan.
Deze fietssuggestiestroken werden niet doorgetrokken op Rink omwille van het erfgoedstatuut.
• Het voormalige dubbelrichtingsfietspad in de Joseph Depauwstraat wordt ingericht als voetpad.

Makro winkels verkocht aan Bronze Properties en GA Europe

SINT-PIETERS-LEEUW: – Metro AG, het Duitse moederbedrijf van Makro, verkoopt de Belgische Makro- en Metrowinkels aan vastgoedhandelaar Bronze Properties en herstructureerder GA Europe.
Dat heeft de directie meegedeeld tijdens een bijzondere ondernemingsraad.

Persbericht Metro: Metrostreeft naar een marktpositie als leidende groothandelaar in levensmiddelen. Na een grondige analyse van de beschikbare opties heeft METRO AG beslist om zijn Belgische activiteiten MAKRO Cash & Carry Belgium N.V. (inclusief de METRO- en MAKROverkooplijnen en METRO Delivery Service N.V.) te verkopen aan Bronze Properties S.à r.l.. Het bedrijf is een portfolio investeerder dat samenwerkt met retail specialist en financieringspartner GA Europe.
De overeenkomst is vandaag getekend en gesloten. Beide partijen zijn overeengekomen om de financiële voorwaarden van de overeenkomst niet bekend te maken.

De vastgoedportefeuille van 11 winkels (zonder de vestiging in Luik, die deel uitmaakt van de deal) blijft in handen van METRO AG.

MAKRO Cash & Carry Belgium staat al jaren onder grote druk en is actief in een zeer concurrerende markt. Dat heeft geleid tot een dalende omzet en negatieve winstgevendheid. METRO AG is voortdurend financiële steun blijven verlenen aan de Belgische activiteiten om de performantie van het bedrijf te verbeteren doormiddel van regelmatige kapitaalinjecties en investeringen in uitbreiding en remodellings, voor een aanzienlijk driecijferig bedrag in miljoenen euro. In het boekjaar 2020/2021 bedroeg de totale omzet 646 miljoen euro en was de gecorrigeerde EBITDA negatief.

Binnen de sCore-groeistrategie van METRO, waarin de kerndomeinen voor 2 – 2 duurzame groei tussen nu en 2030 vastgelegd zijn, hebben we de beschikbare opties met betrekking tot onze Belgische activiteiten zorgvuldig en uitgebreid geëvalueerd. Vervolgens hebben we de beslissing genomen om onze Belgische activiteiten te verkopen aan Bronze Properties S.à r.l.”, aldus dr. Steffen Greubel, CEO van METRO AG. “Namens onze Raad van Bestuur wil ik mijn oprechte waardering en dank betuigen aan onze Belgische collega’s voor hun harde werk en niet-aflatende inzet om onze klanten de voorbije 50 jaar van dienst te zijn.

agenda: Expo Velo van de Leeuwse Kunstacademie

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op zaterdag 25 en zondag 26 juni 2022 ben je tussen 10 en 18 uur van harte uitgenodigd om deel te nemen aan Expo Velo van de Leeuwse Kunstacademie: langs een fietsparcours leiden ze je naar de eindejaarstentoonstelling van de volwassenenateliers (4de graad) die plaatsvindt op 3 verschillende locaties.

• Leeuwse Kunstacademie:Rink 2
• Kerk van Sint-Laurens-Berchem: Sint-Laureins-Berchem 16b
• Missiehuis van Scheut: klein-Bijgaardenstraat 29 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Deze laatste twee locaties zijn tijdens dat weekend in het kader van de eindejaarstentoonstellingen uitzonderlijk toegankelijk voor het publiek. Een unieke kans dus om deze pareltjes van onroerend erfgoed in onze gemeente te bezoeken.
De fietsroute kan je via volgende link downloaden: www.sint-pieters-leeuw.be/EXPOVELO_2022.pdf

Eindejaarstentoonstelling van de Jongerenateliers
Op zaterdag 25 juni 2022 om 19 uur openen we de eindejaarstentoonstelling van de Jongerenateliers (3de graad) in CC Coloma. Deze expo is ook toegankelijk op zondag 26 juni van 14 tot 16 uur.

Herbekijk ons foto-artikel over ExpoVelo 2021 – klik hier