Lagere scholen zoeken taalbuddy’s

SINT-PIETERS-LEEUW: – De lagere scholen in Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw zoeken taalbuddy’s. Dat zijn vrijwilligers die anderstalige leerlingen in de lagere school ondersteunen met focus op Nederlands leren. De taalbuddy’s nemen op die manier wat druk weg bij leerkrachten en bieden de leerlingen een veilige omgeving aan om onze taal te oefenen.

Extra ondersteuning voor taalnoden
Het taalbuddyproject is het resultaat van een samenwerking tussen de lokale besturen, de scholen en Schoolmakers, de organisatie die ook initiatieven als ‘Leerbuddy Vlaanderen’ en ‘Zomerscholen’ ondersteunt. In een lerend netwerk werd er gezocht naar extra ondersteuning voor de almaar groter wordende taalnoden in het onderwijs waar de (zorg)leerkrachten niet langer alleen aan tegemoet kunnen komen. Het doel van het taalbuddyproject is om extra ondersteuning te bieden op school, zodat alle leerlingen kunnen aansluiten bij het lesgebeuren.

Wil jij je aanmelden als taalbuddy?
Spreek en schrijf je zelf vlot Nederlands en heb je een paar uur per week tijd vrij? Dan kan je je aanmelden via onderstaande links.
Dat kan online via: www.sint-pieters-leeuw.be/taalbuddy
Of neem contact op via mail of telefoon: integratie@sint-pieters-leeuw.be of 02 371 03 51

Aanvullend verkeersreglement Joseph Depauwstraat: opheffen dubbelrichtingsfietspad en aanbrengen van fietssuggestiestroken

SINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeenteraad van donderdag 28 april 2022 keurde het aanvullend verkeersreglement Joseph Depauwstraat goed. Het betreft het opheffen van het dubbelrichtingsfietspad en aanbrengen van fietssuggestiestroken.

De afgelopen maanden en jaren werd meermaals nagedacht over een realistisch en duurzaam plan om de drukke doortocht door het centrum van Sint-Pieters-Leeuw leefbaarder en veiliger te maken. Op de commissie van 10 februari 2022 werden maatregelen voorgesteld voor het plan “Veilig & Leefbaar Leeuw centrum”. Dit plan omvat het aanbrengen van fietssuggestiestroken op de Pastorijstraat en Joseph Depauwstraat.
Het huidige dubbelrichtingsfietspad op de J. Depauwstraat voldoet niet aan de inrichtingseisen van het fietsvademecum. Fietsers komen ter hoogte van zijstraten en in- en uitritten uit een onverwachte richting, wat gevaarlijke situaties oplevert. Hetzelfde geldt voor het tweemaal dwarsen van de rijbaan op de fietsoversteekplaatsen. Op de Pastorijstraat ontbreekt het na het verlaten van het aanliggend fietspad aan een duidelijke plaats en zichtbaarheid van de fietser op de rijbaan.

Samengevat stelt de dienst mobiliteit de volgende maatregelen voor:
• Opheffen van het dubbelrichtingsfietspad in de Jospeh Depauwstraat
• Wegnemen van de twee fietsoversteekplaatsen in de J. Depauwstraat
• Op het traject J. Depauwstraat – Rink – Pastorijstraat fietssuggestiestroken aanbrengen van 1,20 meter breed aan beide zijden van de straat, ter ondersteuning van het gemengd verkeer. Hiervoor is geen aanvullend reglement nodig. Deze fietssuggestiestroken worden niet doorgetrokken op Rink omwille van het erfgoedstatuut.
• Het huidige dubbelrichtingsfietspad inrichten als voetpad.

Zwembad gesloten op 1, 2 en 3 mei 2022

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op zondag 1 mei (dag van de arbeid) en maandag 2 en dinsdag 3 mei 2022 zullen de sportdienst en het zwembad in het Wildersportcomplex gesloten zijn. Op 2 en 3 mei worden er werken uitgevoerd aan de hoogspanningscabine.

900 leerlingen amuseerden zich tijdens 1ste recreatieve hindernissenrun

SINT-PIETERS-LEEUW: – De Leeuwse scholencross voor alle leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar van de Leeuwse basisscholen zat dit jaar in een ander jasje: na jarenlang start-to-run en een loopwedstrijd te doen, was er dit jaar op de terreinen achter Zonnig Leven een ‘Obstacle run’ of recreatieve hindernissenrun.

De sportdienst zorgde voor een leuke hindernissenrun, over een parcours van 1km, waarop de meer dan 900 leerlingen zich vandaag goed geamuseerd hebben. In kleinere groepen werd gedurende een kwartiertje door iedereen het beste van zichzelf gegeven op het parcours. Wie wanneer aankwam was van geen tel.
De kinderen die moesten wachten konden allerlei sportieve activiteiten doen op de graspleinen van Zonnig Leven.

Met de recreatieve hindernissenrun geven we een volledige nieuwe beleving aan het lopen. Op die manier ervaren de kinderen dat lopen niet altijd op een saaie manier moet, maar er ook leuke loopevenementen worden georganiseerd.” zeggen schepenen An Speeckaert en Herwig Smeets.

Het laden van onderstaande foto-diashow met 102 foto’s kan even duren.

Deze slideshow vereist JavaScript.

Pluim ook voor alle leerlingen, want ze kwamen vanuit alle deelgemeenten met de fiets of te voet naar Zonnig Leven.

Maryse van GBS Wegwijzer met pensioen

RUISBROEK: – De secretaresse van de Gemeentelijke Basisschool Wegwijzer ging, na 28 jaar dienst, woensdag op pensioen. Ze werd de hele voormiddag gevierd.

Deze slideshow vereist JavaScript.

Ze werd door haar collega’s met de fiets thuis opgehaald. In elke klas kreeg Maryse een opdracht waarmee ze een puzzelstukje verdiende.
Daarna was er een feestje en zongen alle leerlingen samen een liedje dat speciaal voor haar geschreven was.

Provinciegouverneur coördineert samen met lokale besturen de opvang van oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne

VLAAMS-BRABANT: – De provinciegouverneurs hebben zowel van de Vlaamse als van de federale regering een belangrijke, coördinerende opdracht gekregen in de opvang van oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne. Vanuit beide regeringen werd gevraagd een brug te bouwen met de lokale besturen en hen te ondersteunen in hun opdrachten in de Oekraïnecrisis. De federale regering is bevoegd voor de noodopvang, dus voor de opvang van minder dan 3 maanden. De Vlaamse regering is bevoegd voor de duurzame opvang, dus de opvang van meer dan 3 maanden. Zowel voor de noodopvang als voor de meer duurzame opvang hebben we in onze provincie de nodige lijsten voor huisvestiging klaar.

Samen met mijn kabinet en de dienst noodplanning deden we verschillende belrondes naar de burgemeesters om te polsen naar hun aanbod van opvangcapaciteit. Ook organiseren we op regelmatige basis een online overleg met onze burgemeesters en de lokale Oekraïne coördinatoren,” zegt provinciegouverneur Jan Spooren. “Onze lokale besturen krijgen een massa informatie vanuit de Federale en Vlaamse overheid. Tijdens de online vergaderingen trachten we deze informatie te bundelen en te verduidelijken. Terzelfdertijd luister ik naar de uitdagingen en problemen die de lokale besturen op het terrein ondervinden en kaart ik deze als verbindingspersoon aan bij de Vlaamse Task force of het Nationaal crisiscentrum. De Vlaamse gouverneurs zitten wekelijks samen met de Vlaamse Task Force Oekraïne om zo op alle beleidsniveaus kort op de bal te spelen.

Vlaanderen moet tegen 15 juni a.s. 30.000 duurzame opvangplaatsen voorzien, hierbij wordt rekening gehouden met een billijke spreiding. Dit betekent dat er in Vlaams-Brabant 5.240 plaatsen nodig zijn. “Mijn taak als provinciegouverneur bestaat er ook in om lokale besturen aan te zetten om hun duurzame opvangplaatsen door te geven,” aldus Jan Spooren. “Het is mede dankzij de financiële ondersteuning en het duidelijk kader van de Vlaamse regering dat de lokale besturen gemotiveerd zijn om voldoende duurzame opvangplaatsen te voorzien.” Nooddorpen zijn in Vlaams-Brabant nog niet aan de orde. Enkel in Antwerpen en Mechelen bouwt met een nooddorp, wat dan als pilootproject fungeert.

Tevens wenst provinciegouverneur Spooren te benadrukken dat hij onder de indruk is van de hartverwarmende reacties en positieve initiatieven van zowel burgers als lokale besturen. Dit toont volgens hem aan dat de inwoners van Vlaams-Brabant er alles aan doen om mensen die in erbarmelijke omstandigheden hun thuisland moesten ontvluchten een warm welkom te heten en dat bewijst dat Vlaams-Brabant solidariteit hoog in het vaandel draagt.

Zie ook ons artikel van 04/04/2022  over de opvang in Sint-Pieters-Leeuw: – Oekraïense oorlogsvluchtelingen kunnen terecht in tijdelijk opgeknapte appartementen van de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting