infoavond rioleringen tijdens Leeuwse Week van de Waterbeheersing

SINT-PIETERS-LEEUW: – Sint-Pieters-Leeuw organiseert voor de eerste maal de ‘Week van de Waterbeheersing’ om inwoners te informeren over risico’s van wateroverlast. Vanavond werd er in de raadzaal van het gemeentehuis aandachtig geluisterd naar de infoavond over rioleringen.

Fluvius, Aquafin en de Provincie Vlaams-Brabant gaven er info en luisterden nadien naar de individuele problemen.
Fluvius gaf toelichting over de klimatologische observaties tijdens de natte zomer van 2021, het verschil tussen een “rioleringsprobleem” en een “oppervlaktewaterprobleem” …
Aquafin gaf een woordje uitleg bij de reeds gerealiseerde en nog geplande rioleringsprojecten in Sint-Pieters-Leeuw. De nadruk zal hier vooral liggen op de 4 collectors in de gemeente.

Wie graag subsidies krijgt bij de uitvoering van waterpreventieve werken moet voor er een contract met een aannemer wordt afgesloten contact opnemen met de provincie voor een gratis, vrijblijvend bezoek om de juiste oplossingen aan te reiken via waterpreventie@vlaamsbrabant.be . Alleen na het bezoek met advies kan je bij de provincie subsidies aanvragen.

Deze slideshow vereist JavaScript.

In de foyer van het gemeentehuis staat er ook een kleine infobeurs opgesteld die te bezoeken is tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.
Met fotomateriaal en infopanelen word je geïnformeerd over individuele beschermingsmaatregelen die kunnen worden genomen. Ook krijg je er zicht op de verschillende materialen of producten die ter beschikking zijn om wateroverlast te vermijden. Voorbeelden van deze materialen zijn: terugslagklep, schotten, waterpasserende klinkers …

Volgende week staan er nog twee thema’s gepland:
• Infoavond waterlopen: dinsdag 22 maart van 19 tot 21 uur – gemeentehuis Sint-Pieters-Leeuw – klik hier voor inschrijving
• Terreinbezoeken: woensdag 23 maart vanaf 15 uur – langs de Zuunbeek – klik hier voor inschrijving

Burgemeester Jan Desmeth liet op de infoavond verstaan om van de ‘Week van de Waterbeheersing’ jaarlijks te organiseren daar het vele mensen in de gemeente aanbelangt.

25 jaar voorzitter en secretaris bloedinzamelingen Zuun

ZUUN: – Vanavond had in Zonnig Leven de driemaandelijkse bloedinzameling plaats.
Een speciale avond want het was de honderdste inzameling van voorzitter Jos speeckaert van de vriendenkring die in Zuun de inzamelingen organiseert. Precies 25 jaar geleden volgde hij wijlen Eugène Cornelis op als voorzitter van de vriendenkring. Aangezien ook de toenmalige secretaris Stefaan Van Nieuwenhuyze wegens ouderdom zijn functie ter beschikking stelde, werd hij opgevolgd door Eddy Van Isterbeek, die intussen dus ook al 25 jaar als secretaris van de vriendenkring fungeert.


Jos speeckaert: “25 jaar geleden werden de inzamelingen georganiseerd in de refter van de school “het Populiertje”. Er kwamen toen gemiddeld 75 mensen naar de bloedinzamelingen. Door het verdelen van affiches en af en toe wat flyers om de inzamelingen bekend te maken, zitten wij nu aan een gemiddelde van 120 bloedgevers per inzameling. Dit is uiteraard een must, want er is steeds veel bloed nodig.
Na het Populiertje gingen wij naar het gemeentelijk gebouw op de Bergensesteenweg, waar nu de Lidl is gevestigd. Nadat zaal Zonnig leven werd heringericht, kregen we daar onze vaste stek, waar we nu toch al enkele jaren actief zijn.
Wij werken met een vaste groep medewerkers, die dit allemaal op vrijwillige basis doen. Ik wil hen uiteraard van harte danken voor hun inzet tijdens de inzamelingen. Ik wil ook het gemeentebestuur danken om de zaal gratis ter beschikking te stellen.
Ik hoop dat wij nog lang de inzamelingen kunnen organiseren en dat wij nog heel wat nieuwe bloedgevers mogen ontmoeten.”

• Bloedinzamelingen Zuun: 15 juni, 14 september, 7 december 2022
• Bloedinzamelingen Ruisbroek: 25 mei, 7 september, 23 november 2022
Meer info: www.bloeddonatie.be

agenda: Gespreksavond Davidsfonds – Hans Vandecandelaere

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op vrijdag 25 maart 2022 om 20 uur organiseert de Davidsfonds-afdeling Sint-Pieters-Leeuw een gespreksavond. Hans Vandecandelaere, die al eerder een lezing voor de afdeling gaf, komt ditmaal spreken over ‘Hyperdiversiteit’.

Migratie en vooral het samenbrengen van verschillende culturen, religieuze overtuigingen en levensgebruiken zorgen doorheen de jaren voor een maatschappelijk spanningsveld met vooroordelen, onwetendheid en onverdraagzaamheid. Finaal dreigt het zelfs onbespreekbaar te worden.
In 2012 beschreef auteur Hans Vandecandelaere de geschiedenis van 70 jaar recente migratie naar Brussel in een baksteen van een boek ‘In Brussel. Een reis door de wereld’.
Daarna dompelde hij zich onder in Oud Molenbeek, een van de meest gestigmatiseerde wijken van België en puurde hij er een genuanceerd verhaal uit in het boek ‘In Molenbeek’.
Op 25 maart brengt hij een medley van deze twee boeken, aangevuld met de resultaten van een nieuw lopend onderzoek over het eigenlijke samenleven in de Brusselse hyperdiversiteit. Wat lukt er en wat niet? Waar liggen punten van meerwaarde en wat blijven de uitdagingen.

De gespreksavond gaat door in kasteel Coloma (zaal Roose).
Toegang: € 6 (leden: € 5)
Er zal die avond tevens gelegenheid zijn tot aankoop van zijn boeken.

Parking gemeentehuis tijdelijk afgesloten voor Lie geift er iene

SINT-PIETERS-LEEUW: – De parking van het gemeentehuis is vanaf vandaag tijdelijk afgesloten want alles wordt in gereedheid gebracht voor zondag 20 maart 2022.  Dan wil het gemeentebestuur graag het glas heffen op een mooie lente en zomer, op een post coronatijdperk! Iedereen is van harte welkom tussen 11 en 14 uur op de parking van het gemeentehuis.

Het gemeentebestuur schenkt iedere inwoner twee glaasjes. Uiteraard hoeft het dan niet te eindigen.
Wie wenst kan nog een glaasje nuttigen aan de bar of een lekker hapje eten aan één van de foodtrucks.

De kinderen kunnen zich uitleven in het kidsdorp, waar springkastelen en grimeartiesten voor entertainment zorgen.
De burgemeester zal het woord nemen en de kinderraad laat je graag kennis maken.

Zorgeloos het glas heffen? Het kan!
De gemeente legt gratis bussen in vanuit iedere hoek in de gemeente, zodat jij veilig op je bestemming geraakt.
• Molenborre, kerk oudenaken, Vlezenbeek (1 bus 3 stopplaatsen) – klik hier voor reservatie
• Dienstencentrum Negenhof en kerk Zuun – klik hier voor reservatie
• Dienstencentrum Paviljoentje – klik hier voor reservatie
• Witte roos en Mekingen – klik hier voor reservatie  .