Planning werken herinrichting van de Zuunbeek ter hoogte van het Wildersportpark en slibruiming wachtbekken

SINT-PIETERS-LEEUW: – De werken langsheen de Zuunbeek ter hoogte van het Wildersportpark liggen al enige tijd stil. Dit komt door de hoge  waterstanden in de Zuunbeek, die het onmogelijk maken om in de waterloop te werken.

Bart Keymolen, Schepen van Waterbeheersing: “Vanaf 15 maart 2022 zullen de slibruimingswerken in het klein wachtbekken tijdelijk stoppen en kunnen de werken ter hoogte van het Wildersportpark terug opgestart worden.”

Wat staat er nog op de planning voor de herinrichting van de Zuunbeek?
• Plaatsen van de nog resterende visdrempels
• Bouw fietsbrug
• Plaatsen stapstenen in winterbed
Zodra de werken terug opstarten, zal het nog 6 weken duren om alles af te ronden, tenzij er veel regenval is die werken in de waterloop onmogelijk maken.

Slibruiming klein wachtbekken thv C. Leunensstraat

Momenteel wordt door een aannemer in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) slib geruimd in het kleine wachtbekken ter hoogte van de Camille Leunensstraat. Hierdoor kan dit wachtbekken niet gebruikt worden om water tijdelijk tegen te houden om zo sneller de werken te kunnen hervatten ter hoogte van het Wildersportpark. Deze werken worden dus tijdelijk stilgelegd vanaf 15 maart.
Door het slib te ruimen, zorgt VMM ervoor dat het wachtbekken voldoende water kan blijven bergen. Ze maken van de gelegenheid ook gebruik om extra rust- en broedplaatsen voor vissen en watervogels te voorzien.

Deze slideshow vereist JavaScript.

Bouw nieuwe sporthal Wildersdportcomplex zit op schema

SINT-PIETERS-LEEUW: – De ruwbouw van de nieuwe sporthal Wildersdportcomplex zit in de eindfase zodat er nu volop aan de technieken, de sportvloer en de binnenafwerking kan gewerkt worden.


De officiële opening van de nieuwe sporthal is gepland op vrijdag 24 juni 2022. 
De Leeuwse sportclubs zullen dus hun nieuw sportseizoen in de nieuwe sporthal kunnen starten.
Na de opening van de sporthal dient er nog gewerkt te worden aan de inrichting van het nieuwe bib-punt voor de leerlingen van de lagere scholen dat ook in de nieuwbouw komt.

fototentoonstelling 150 jaar Muziekvereniging De Ware Eendracht Vlezenbeek

VLEZENBEEK: – Dit weekend kan je in de Merselborre gaan kijken naar de fototentoonstelling n.a.v. van het 150-jarig bestaan van muziekvereniging De Ware Eendracht Vlezenbeek.

De aanwezige muzikanten geven je graag wat meer info bij de oude foto’s. Wie herken jij allemaal?

• Zaterdag 12 maart 2022 nog tot 18 uur
• Zondag 13 maart 2022 van 11.30 tot 18 uur

Deze slideshow vereist JavaScript.

Zie ook ons artikel van 18/01/2022 – Fanfare wordt muziekvereniging De Ware Eendracht Vlezenbeek .

gemeentebestuur ontving Leeuwenaars met Oekraïense roots

SINT-PIETERS-LEEUW: – Donderdagavond ontving het gemeentebestuur Leeuwenaars met Oekraïense roots.


Burgemeester Jan Desmeth: “Het gesprek duurde anderhalf uur. Er werd heel wat informatie uitgewisseld. De vraag werd ook gesteld of zij willen helpen als “buddy” bij de begeleiding van hun gevluchte landgenoten, die in onze gemeente verblijven. Het was een warme en emotionele bijeenkomst.
Tegen eind volgende week zal gecommuniceerd worden hoe en waar een collectieve opvang zal georganiseerd worden. De begeleiding is minstens zo belangrijk!

Marleen De Kegel, schepen van lokaal mondiaal beleid en Volksgezondheid : “Ook onze gemeente maakt zich klaar voor de opvang en begeleiding van vluchtelingen uit Oekraïne. Het was een hartverwarmende kennismaking met hier reeds meerdere jaren wonende Oekraïeners. Ook onze diensten van het sociaal huis en integratie waren aanwezig. Opnieuw staat hen een zware taak te wachten, nu corona nog maar amper voorbij is. Allemaal samen willen we er zijn om de mensen die het vreselijke oorlogsgeweld in hun land moeten ontvluchten opnieuw een onderkomen te geven en hen te begeleiden en ondersteunen om hier en hopelijk ook in hun vaderland hun leven opnieuw op te bouwen.

Zie ook ons artikel van 02/03/2022 – Crisisopvang Oekraïense vluchtelingen