De IMC Volksgezondheid verfijnt verder de test-, isolatie- en quarantainestrategie en keurt scenario’s goed voor een toekomstige vaccinatiestrategie 2022

BELGIË: – Volgend op de beslissingen van het Overlegcomité van 4 maart heeft ook de IMC Volksgezondheid de test-, isolatie- en quarantainestrategie verder verfijnd op basis van de huidige epidemiologische situatie. Hiervoor heeft de IMC een globaal schema goedgekeurd dat toelaat om deze strategie in de toekomst sneller te activeren waardoor de viruscirculatie sneller kan ingedijkt worden. Daarnaast heeft de IMC vijf scenario’s voor een toekomstige vaccinatiestrategie 2022 goedgekeurd.

Zowel de IMC-beslissingen over de test-, isolatie- en quarantainestrategie, als de vaccinatiestrategie zijn gebaseerd op adviezen van, respectievelijk, de Risk Assessment Group (RAG) en de Risk Management Group, en de Taskforce Vaccinatie.

Test-, isolatie- en quarantainestrategie
Volgens de RAG situeren we ons momenteel op niveau 2 van de epidemiologische situatie. Dit betekent dat de viruscirculatie nog steeds hoog is en dat personen met symptomen zich moeten blijven testen, en isoleren wanneer ze positief zijn.

Vanaf 17 maart 2022 zijn er voor de algemene bevolking, in het kader van een hoog risico contact, enkel nog maatregelen voor hoog risicocontacten binnen het huishouden. In dit geval is er geen verplichting meer tot testen of quarantaine, maar is er wel nog een sterke aanbeveling voor iedereen (gevaccineerd en ongevaccineerd) om gedurende 7 dagen na het hoog risicocontact een mondmasker te dragen bij contacten buiten het huishouden of, indien een mondmasker niet mogelijk is, een dagelijkse zelftest te doen. Deze aanbeveling geldt voor personen vanaf de leeftijd van 6 jaar en ouder. Systematische testing van hoog risicocontacten en eventuele quarantaine blijven behouden in geval van uitbraken in kwetsbare groepen (bv. woonzorgcentrum), na analyse door de verantwoordelijke arts. Personen die een verhoogd risico lopen op ernstige COVID-19 (bv. omwille van immunosuppressie) kunnen na een hoog-risicocontact ook steeds met PCR getest worden als hun behandelende arts dat nuttig acht.

De toegankelijkheid van de testen wordt gegarandeerd doordat de testcentra voorlopig behouden blijven. Het blijft ook mogelijk om Rapid Antigen Testen (RAT) af te laten nemen bij de apotheker.

In uitvoering van de eerdere beslissing van het Overlegcomité zullen voortaan ook herstelcertificaten op basis van een positieve RAT afgeleverd worden. Deze herstelcertificaten zijn beschikbaar en geldig vanaf de 12e dag na de staalafname van de positieve RAT en blijven geldig tot de 180e dag na de staalafname. Dergelijke certificaten kunnen vanaf vandaag aangemaakt worden; ook voor vroegere positieve RAT testen (die niet langer dan 180 dagen geleden zijn afgenomen), zal over enkele dagen een dergelijk certificaat aangemaakt kunnen worden.

Interfederale samenwerking rond testing en tracing wordt verdergezet
De interfederale samenwerking rond testing en tracing zijn essentiële elementen gebleken in het crisisbeheer. Onder coördinatie van het interfederaal comité testing en tracing zijn verschillende zaken ontwikkeld zoals de databanken voor testcodes, vaccinaties, de coronalert app en de covid safe app, allerlei online tools (citizen form, self assessment tool, reservatietoepassingen), enzomeer. Deze vruchtbare samenwerking wordt verder gezet zodat men nog beter voorbereid is op eventuele toekomstige gezondheidscrises.

Toekomstscenario’s voor vaccinatiestrategie 2022
Op basis van een advies van de Taskforce Vaccinatie heeft de IMC vijf mogelijke scenario’s voor een verdere vaccinatiecampagne 2022 goedgekeurd. Deze scenario’s zijn opgemaakt op basis van de huidige medische en wetenschappelijke kennis. Van zodra een boostercampagne nodig blijkt, zal de IMC snel een beslissing kunnen nemen en het nodige in het werk stellen om de campagne te starten. Dit zal, zoals altijd, gebeuren op basis van de dan beschikbare medische, wetenschappelijke en epidemiologische informatie. Het meest plausibele scenario start met de toediening van de 2de boosterdosis in de herfst, te beginnen met de meest kwetsbare personen vanwege hun leeftijd (bewoners van woonzorgcentra, en personen van 75 jaar en ouder). Samen met de griepvaccinatie kan dan de 2de booster worden aangeboden aan de groepen met het hoogste risico of die het meest worden blootgesteld (zorgverleners, oudere personen, immuungedeprimeerden of personen met comorbiditeiten). De Taskforce Vaccinatie zal vrijdag 11 maart haar integrale advies publiceren en toelichting geven op haar persbriefing van 12 maart.

Verplicht mondmasker in ambulante en residentiële zorgvoorzieningen
Het Overlegcomité van 4 maart 2022 besliste om het mondmasker vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht te houden in de ambulante en residentiële zorgvoorzieningen. De IMC Volksgezondheid heeft vandaag de algemene principes verder verduidelijkt.

Het dragen van een mondmasker blijft verplicht voor :
• Alle professionals die vallen onder de wet van 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (met uitzondering van de logopedisten en de psychologen). Het gaat dus om alle artsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, apothekers, …
• Alle patiënten tijdens hun aanwezigheid in het praktijkgebouw van de voornoemde professionals;
• Al het personeel, en alle bezoekers en patiënten van ziekenhuizen en apotheken.
In Brussel, Ostbelgien, het Waals Gewest en de Federatie Wallonië-Brussel is er geen mondmaskerplicht in de voorzieningen van de kinder- en jeugdsector. De afspraken omtrent de Vlaamse zorg- en welzijnsvoorzieningen worden verder gemaakt binnen de Taskforce zorg in Vlaanderen.

De bevoegde diensten zullen in de komende dagen de regels verder verfijnen en verduidelijken, en hierover communiceren naar de betrokken professionals en sectoren.

De IMC roept alvast alle medewerkers én bezoekers van ambulante en residentiële zorgvoorzieningen op deze verplichting na te leven zodat kwetsbare personen extra beschermd worden.

agenda: 3e Lentejogging Dworp

DWORP: – OEH, JC Oetingen en JC Leeuwerik organiseren op zaterdag 19 maart 2022 gezamelijk hun “3e Lentejogging 3.0 Dworp” 4.7km en 11.6km.

• Locatie: Zaal ‘Ons Huis’, Vroenenbosstraat 4 te 1653 Dworp.
• Inschrijving ter plaatse: 6 euro volwassenen – jeugd 1 euro
• Jeugd & Friss 14u15 / familiejogging 14u40 / Lentejogging 15u15
• Parcours: 80% onverharde paden: een gevarieerde, heuvelachtige omloop over asfalt, wandel -en bospaden. De 11,7 km is één grote omloop en gaat grotendeels door het Hallerbos
• Elke deelnemer ontvangt een drankbon bij inlevering van zijn/haar borstnummer (elektronische tijdsregistratie).
• Podiumprijzen voor de eerste drie mannen en heren op elke afstand (0,5km & 1km & 4,7km & 11,4km) Prijsuitreiking: vanaf 17.00u in zaal Ons Huis
Meer info: http://leeuwerik.telenet.be

Provinciebestuur gaat openluchtzwembad Provinciedomein Huizingen sluiten

VLAAMS-BRABANT: – Deputatie stelt provincieraad voor om zwembad Provinciedomein Huizingen te sluiten.

Het openluchtzwembad in Provinciedomein Huizingen is zo’n kwart eeuw oud. Vandaag heeft het bad het einde van zijn levensduur bereikt. Ondanks jarenlange investeringen is verdere uitbating niet meer maatschappelijk te verantwoorden. De technieken, de energieprijzen en de hedendaagse inzichten rond duurzaamheid betekenen het einde voor verwarmde openlucht chloorbaden. Als de provincieraad het voorstel van de deputatie volgt, zal het openluchtzwembad van Huizingen zijn deuren niet meer openen. Als alternatief zet de provincie in op meer duurzame waterrecreatie met speel- en genietplekken met natuurlijk water.

Doorheen de jaren hebben we altijd geïnvesteerd in onze drie openluchtbaden. Maar vandaag valt dit niet langer te verantwoorden gezien de stijgende kosten voor energie, water en lonen en de nodige renovaties. En het hoeft geen betoog dat bij slechte zomers de situatie nog prangender wordt.” zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor de provinciedomeinen. “In het Provinciedomein Huizingen is de situatie meest nijpend aangezien de huidige technische installaties niet meer werken. Ik stel de provincieraad daarom voor om het zwembad van Provinciedomein Huizingen definitief te sluiten.”

Uitbating zwembad niet meer te verantwoorden
Het openluchtzwembad van het provinciedomein in Huizingen (Beersel) dateert van 1948. Het werd grondig gerenoveerd in 1997. Vandaag is de technische installatie niet meer operationeel. Door de schaarste aan vervangonderdelen – nieuw of tweedehands – is een herstel van de huidige technische installaties onmogelijk. Renovatie of volledige vernieuwbouw van het zwembad is onbetaalbaar. Voor de drie baden samen lopen de bedragen op tot 17 à 25 miljoen euro.

Naast de investeringskosten, tellen we over de drie zwembaden heen een forse uitbatingskost van ongeveer 1,7 miljoen per jaar. Daarin zitten de lonen van redders en jobstudenten, maar ook de kosten voor water, energie, onderhoudsproducten en veiligheid. In een goed zwemjaar staat daar een inkomst van een kleine 0,9 miljoen euro tegenover. Slechte zomers of capaciteitsverminderingen door corona maken het verschil tussen uitbatingskost en ticketverkoop enkel groter.

De zwembaden kampen ook met andere uitdagingen. De sterk stijgende energieprijzen, de moeilijke zoektocht naar tijdelijke redders voor elk zomerseizoen, de organisatie van de publieksveiligheid en de veranderde duurzaamheidsprincipes rond water- en energiegebruik maken een maatschappelijk verantwoorde uitbating zo goed als onmogelijk.

Duurzame waterspeelplekken zijn de toekomst
Tijdens de mooiste zomers kwamen er tienduizenden mensen genieten in het openluchtbad in Huizingen. Natuurlijk willen we de bezoekers die verfrissing in en rond het water zoeken niet in de steek laten” zegt gedeputeerde Ann Schevenels. “We kiezen voor een nieuwe en duurzame weg. We gaan investeren in grote speel- en genietplekken met natuurlijk water als attractiepool. Voor Huizingen starten we een vooronderzoek naar waterrecreatie rond een opengemaakte Molenbeek.

De provincie mikt met deze projecten op de eerste plaats op een publiek van gezinnen met kinderen tot 12 jaar en/of grootouders met kleinkinderen. In plaats van een kort zwemseizoen in open lucht, komen er vele maanden van speelplezier aan de natuurlijke waterspeelplekken.
Voor deze nieuwe ontwikkelingen in de Provinciedomeinen Huizingen, Halve Maan Diest en Kessel-Lo wordt de komende jaren een budget van 13,5 miljoen euro ingezet.

Beslissingsproces
Binnen de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant is er een consensus over de sluiting van het zwembad van Provinciedomein Huizingen.
Deze beslissing wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan de provincieraad. Op 15 maart brengt de bevoegde raadscommissie een werkbezoek aan het Provinciedomein Huizingen. Op 22 maart neemt de provincieraad de eindbeslissing.

Toer de Geuze 2022 – reserveer HORAL-busdiensten

PAJOTTENLAND / ZENNEVALLEI: – De volgende editie van de Toer de Geuze zal plaatsvinden op zaterdag 30 april en zondag 1 mei 2022.
De openingsuren zijn op zaterdag van 11u tot 19u en op zondag van 10u tot 17u.

De volgende brouwerijen en stekerijen zullen hun deuren openen op zaterdag én zondag: Boon, De Cam, De Troch, Den Herberg, Lambiek Fabriek, Lindemans, Mort Subite, Oud Beersel, Tilquin, Timmermans alsook het bezoekerscentrum De Lambiek.
Hanssens en Mort Subite zijn enkel open op zondag.

Tijdens de Toer de Geuze moet je niet betalen om de deelnemende brouwerijen, stekerijen en het bezoekerscentrum De Lambiek te bezoeken. DE TOEGANG IS OVERAL GRATIS.
Je moet ook niet reserveren om een brouwerij of stekerij te bezoeken.
Je kan deze Toer met eigen vervoer doen (auto, fiets,…), of je kan een plaats reserveren op een van de HORAL-bussen. Een busticket kost 19,50 EUR/persoon.

Deelnemende brouwerijen en stekerijen
• Lambiek Fabriek: Eugene Ghijsstraat 71, 1601 Ruisbroek
• Lindemans: Lennikse Baan 1479, 1602 Vlezenbeek
• Boon: Fonteinstraat 65, 1502 Lembeek
• De Cam: Dorpsstraat 67, 1755 Gooik
• De Troch: Langestraat 20, 1741 Wambeek
• Den Herberg: Oct. de Kerchove d’Exaerdestraat 16, 1501 Buizingen
• Mort Subite: Lierput 1, 1730 Asse
• Oud Beersel: Laarheidestraat 230, 1650 Beersel
• Tilquin: Chaussée Maïeur Habils 110, 1430 Bierk (Rebecq)
• Timmermans: Kerkstraat 11, 1701 Itterbeek
• Bezoekerscentrum De Lambiek, Gemeenveldstraat 1, 1652 Alsemberg (Beersel).

HORAL-busdiensten reserveren via volgende link: https://horal.eventgoose.com