figuurlijk appelkasteel – Wilderkasteel

SINT-PIETERS-LEEUW: – Het Wilderkasteel in Gemeente Sint-Pieters-Leeuw komt weer tot leven! Niet letterlijk natuurlijk, maar wel het grasveldje van het verdwenen kasteel langs de Zuunbeek krijgt komende weken een nieuwe groene inrichting, met respect voor zijn verleden. Aan de hand van hagen, takkenrillen, hoogstambomen, bloemenweide en zitelementen wordt er bovengronds een reconstructie gesuggereerd van het voormalige kasteelhof en zijn gracht.

Vandaag werden de fruitbomen aangeplant door Pro Natura. Niet toevallig zijn er dit van het oude appelras Reinette Hernaut, ook wel gekend in de volksmond als ‘Dubbele Speeckaert’. Rond de jaren 1930 was er een grote fruitboomgaard te zien rond het kasteel. De voormalige bewoner en tuinman van het kasteel, Jean Hernaut, draagt tot op de dag van vandaag de naam van deze bekende appelvariëteit die hier ontwikkeld werd. Een mooie knipoog naar het verleden dus. Smakelijk!

Project Zennevallei: – Provincie Vlaams-Brabant, de gemeenten, Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei en Vlaanderen werken in de Zennevallei aan waterbeheersing, groene ruimten, bedrijventerreinen, mobiliteit, kernversterking en energie.

landhuis de Viron en sporthal Wildersportcomplex openen in juni 2022

SINT-PIETERS-LEEUW: – De bouw- en renovatiewerken van landhuis de Viron en sporthal Wildersportcomplex schieten goed op. De gemeente kijkt al uit naar de feestelijke openingen in juni.

Ben je er graag bij? Noteer de data alvast in je agenda!
• Weekend 17-18-19 juni 2022: Landhuis de Viron
• Vrijdag 24 juni 2022: Sporthal Wildersportcomplex
Meer info volgt later,…

Crisisopvang Oekraïense vluchtelingen

SINT-PIETERS-LEEUW: – De situatie in Oekraïne laat niemand onberoerd. Ook in Sint-Pieters-Leeuw werden er al veel solidariteitsacties op poten gezet. De gemeente geeft graag een overzicht van hoe zij en jullie kunnen helpen in deze crisis.

Wat met de opvang van Oekraïners?
Samen met de stad Halle en de gemeente Beersel is er overleg. Er wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn in de Zennevallei om te voorzien in (beperkte) collectieve opvang. Door de krachten en de expertise te bundelen, kunnen we op vele vlakken helpen: huisvesting, begeleiding en ondersteuning. Meer nieuws volgt later.
Verhuur jij een woning, vertrekt je huurder toevallig in de komende weken/maanden en verhuur je NIET aan een sociaal verhuurkantoor? Dan kan je je opgeven bij de dienst Welzijn om je woning te verhuren aan een Oekraïens gezin. De hogere overheden werken momenteel aan een kader waarin middelen worden vrijgemaakt om dit te financieren. Van zodra de financiële steun een feit is, kunnen we concrete afspraken met jullie maken.
Ben je bereid om tijdelijk – weliswaar minstens voor één jaar – één of meerdere vluchtelingen op te vangen en beschik je over één of meerdere vrije (slaap)kamers? Vul dan gerust onderstaande online vragenlijst in. Je ontvangt hiervoor geen huurvergoeding. Je gegevens worden lokaal gecentraliseerd bij het sociaal huis en worden enkel aangewend in geval van een daadwerkelijke toestroom van vluchtelingen. Vooraleer vluchtelingen door te sturen, komen we zeker ook eens bij jou langs.

Formulier opvang Oekraïense vluchtelingen: www.sint-pieters-leeuw.be/crisisopvang-oekraiense-vluchtelingen

Ik wil graag een schenking doen!
Wanneer we effectief vluchtelingen opvangen, zal er nood zijn aan materiaal. Op dat moment publiceren we een lijst van de benodigdheden. Voor sommige materialen zal er iemand voorafgaandelijk aan huis komen om te zien of het geschikt is, waarna je het naar het huis van bestemming kan brengen. Andere materialen kunnen zonder voorafgaandelijk bezoek gebracht worden voor zover ze op de lijst van benodigdheden staan.
Je kan helpen via het Rode Kruis. Er werd een rekening geopend voor wie geld wenst te storten: BE53 0000 0000 5353 met vermelding ‘Oekraïne’. Dat geld zal via de lokale Rode Kruis-afdelingen gebruikt worden voor directe humanitaire hulp aan de mensen die getroffen worden door het conflict. Het Rode Kruis-Vlaanderen blijft in nauw contact met die lokale afdelingen in het conflictgebied (Oekraïne, Roemenië, Hongarije, Polen enz.) en ook met het Internationale Rode Kruis. Samen analyseren ze continu welke hulpacties opgezet moeten worden en waar welk hulp nodig is om de slachtoffers te helpen. Waarom geen goederen of eten schenken? Het Rode Kruis koopt goederen in de regio (Roemenië en Polen) omdat het transport dan veel goedkoper en efficiënter is. Bovendien koopt het Rode Kruis goederen aan in bulk; het is efficiënter om grote pakketten aan te kopen, die makkelijker gestapeld en getransporteerd kunnen worden!
Via de vele private initiatieven van inwoners kan je goederen en eten meegeven naar de plaats van het conflict of naar de grenzen. Zo verwijzen we graag naar het initiatief van de broers Behur uit Sint-Pieters-Leeuw via de facebookpagina van Mykhaylo Behur of Nazariy Behur.

Burgerbudget voor klimaatprojecten voor en door Leeuwenaren

SINT-PIETERS-LEEUW: – Het “burgerbudget” is een initiatief om jouw klimaatidee in onze gemeente te realiseren.
Heb jij een concreet voorstel over hoe jij of je vereniging/onderneming de klimaatuitdagingen in jouw buurt kan aanpakken?
Dien je voorstel in voor 30 april 2022 en maak kans op financiële ondersteuning.

Heb je een concreet voorstel over hoe jij of je vereniging/onderneming de klimaatuitdagingen in je straat, buurt of wijk kan aanpakken?
Het gemeentebestuur denkt hierbij aan de vier werven van het klimaatpact, maar ook projecten rond circulaire economie en voeding zijn toegelaten:
• Laten we een boom opzetten (vergroening).
• Verrijk je wijk (renovatie, hernieuwbare energie).
• Elke buurt deelt en is duurzaam bereikbaar (duurzame mobiliteit).
• Water het nieuwe goud (droogteproblematiek).
Tot en met 30 april 2022 kan je jouw projectvoorstel indienen via www.leeuwdenktmee.be.

Het gemeentebestuur voorziet een budget van 5.000 euro voor de realisatie van jouw project. Het burgerbudget wordt toegekend onder de vorm van een projectsubsidie. Per project bedraagt dit minimum 500 euro (incl. btw) en maximum 2.500 euro (incl. btw).

Een onafhankelijke jury beoordeelt alle ontvankelijke projectvoorstellen en geeft een score op 100. Wie een score van minstens 60 haalt, kan door naar de volgende ronde.
Van 6 tot 26 juni 2022 kan iedere burger stemmen op zijn drie favoriete projecten. Deze stemming weegt voor 50 % in de eindbeoordeling.
In de loop van de maand juli wordt bekend gemaakt welke projecten mogen uitgevoerd worden.

Waarom een burgerbudget voor klimaatprojecten?
Op 30 september 2021 besliste de gemeenteraad om het lokaal energie- en klimaatpact te ondertekenen. Op dezelfde datum besliste de gemeenteraad om zich kandidaat te stellen voor het begeleidingstraject ‘Burgerbudget: Impactvolle klimaatprojecten voor en door de burgers van je gemeente’. Het begeleidingstraject gebeurt door Ecolife, met steun van de provincie Vlaams-Brabant. Het uiteindelijke doel is om de CO2-uitstoot maximaal terug te dringen en ons weerbaarder te maken voor de reeds veranderende klimaatomstandigheden.

Wat is dat klimaatpact?
Het lokaal energie- en klimaatpact is een overeenkomst tussen Vlaanderen en de lokale besturen om samen de nodige transitie in het energie- en klimaatbeleid waar te maken. Aan de hand van concrete en herkenbare werven wil men inzetten op krachtdadig beleid. Er wordt hierbij ingezet op een gelijktijdige bottom-up en top-down aanpak. Door de ondertekening van het Lokaal Energie- en Klimaatpact geeft de gemeente aan actie te ondernemen om de doelstellingen vermeld in de 4 werven waar te maken.

Meer info via dienst Leefmilieu – leefmilieu@sint-pieters-leeuw.be – 02 371 63 53