Lente-concert – Koninklijke Muziekvereniging Sint-Cecilia Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vanavond had in de Sint-Pieters-Kerk het “Lente-concert” van de Koninklijke Muziekvereniging Sint-Cecilia Sint-Pieters-Leeuw onder leiding van Bram Mergaert plaats.

Deze slideshow vereist JavaScript.


Op het programma stonden ondermeer “Around the world in 80 days” van Otto M. Schwarz en “Ivanhoe” van Bert Appermont geprogrammeerd.

Lentemarkt LDC Negenhof

NEGENMANNEKE: – Het Lokaal dienstencentrum Negenhof is weer omgetoverd tot een bruisende “Lentemarkt” met leuke kraampjes.

De werken van kunstkring “Pro Arte” en de cursisten van de tekenles, Tiekenateljee, zetten deze lentesfeer extra in de verf.
Ook morgen, vrijdag 1 april, ben je nog welkom van 14.00 tot 18.30 uur in Lokaal Dienstencentrum Negenhof, Sint-Stevensstraat 62.

Deze slideshow vereist JavaScript.

Leeuw geeft lokale ondernemingen kans bij overheidsopdrachten

SINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeente schrijft regelmatig overheidsopdrachten uit voor allerhande werken, leveringen en diensten: de aankoop van tuinmachines, het poetsen van ramen, het vernieuwen van een verwarmingsinstallatie … de lijst is bijna eindeloos. Het gemeentebestuur engageert zich om voor al deze opdrachten voortaan zoveel mogelijk lokale ondernemers de kans te geven.

Olivier Huygens, schepen van Lokale Economie: “Om het economische weefsel in Sint-Pieters-Leeuw te versterken, streven we bij overheidsopdrachten om samen te werken met lokale ondernemers. Uiteraard zijn we gebonden aan de wetgeving en is het de meest voordelige die we moeten kiezen. Uit ervaring merk ik dat nog steeds te weinig lokale ondernemingen deelnemen aan offerte-aanvragen. Het schrikt ze soms af, vaak zijn ze niet op de hoogte, is het inschrijven te complex of liggen de eisen te hoog. Daarom willen we bij niet openbare offerte-aanvragen alvast starten met dit initiatief. Het opzet is om de kans voor een lokale ondernemer te vergroten om gemeenteleverancier te worden. Wie zich registreert, wordt opgenomen in een databank die we zullen raadplegen om hen aan te schrijven en te matchen elke keer we op zoek gaan naar een bepaalde dienst of product. Naast het gericht sturen van overheidsopdrachten, wegen we ook bij elke aanvraag de mogelijkheden af om deze lokaal-vriendelijk op te maken. Zo geven we extra zuurstof aan onze lokale zelfstandigen en kunnen ze gemakkelijker een opdracht binnenhalen.

Geregistreerde lokale ondernemingen, die graag aangeschreven worden bij offerte-aanvragen, kunnen hun gegevens doorgeven via http://www.sint-pieters-leeuw.be/kooptlokaal. Zij zullen bij relevante overheidsopdrachten dan aangeschreven worden door de aankoopdienst van de gemeente.

Interactieve infoavond de Lotbeek en Oude gracht

RUISBROEK: – Woensdagavond had in LDC Meander een Interactieve infoavond plaats over de toekomst studie van de de Lotbeek en Oude gracht als onderdeel van project Zennevallei.

Water en natuur brengen leven in het landschap en in onze dorpen. Je vindt er rust in de drukte of verkoeling als het te warm is. Water vormt echter ook een bedreiging bij hevige regenval of overstromingen. Er is meer ruimte nodig voor water en natuur, maar die ruimte is schaars in een steeds sterker bebouwd gebied.
In het valleigebied tussen de Ring en Ruisbroek stromen de Lotbeek en Oude Gracht als zijrivieren van de Zenne. Welke kansen zijn er om water te bergen, biodiversiteit te verhogen en meer wandelpaden aan te leggen om te genieten van deze natuur? Dat is het onderzoek dat momenteel loopt.

Schepen Bart Keymolen: “Via het strategisch project met intensieve samenwerking tussen de buurgemeentes, de provincie en het regionaal landschap hebben we een studiebureau aangesteld om de vallei tussen de Lotbeek en de oude gracht aan een optimalisatie te onderwerpen. Het meanderen van de Lotbeek is hier een belangrijk onderdeel van.
Het willen streven naar maximaal ruimte voor water om zo Ruisbroek beter te kunnen beschermen tegen wateroverlast.
Dit alles zal ontworpen worden met respect voor de open ruimte die ons nog rest.
De infoavond is interactief opgevat, omdat we de insteek van de inwoners uitermate belangrijk vinden en zeker willen meenemen in het verdere ontwerptraject. “


Lotbeek (tweede categorie): provincie Vlaams-Brabant
Oude Gracht is gemeentelijke waterloop

Studie door provincie opgestart in kader van LIP:
• Analyse
• Technisch ontwerp van Lotbeek en Oude gracht
• Waterveiligheid en waterbeheer
• Uiterlijk van gracht naar levendige beek
• Beleving: Lotbeekpad, woonzone, belevingsplekken • Biodiversiteit en natuur bevorderen aan waterlopen
• Hoe evolueert de omgeving?

Stappen in het proces
• analyse en voorontwerpfase
• interactieve infoavond
• ontwerpfase
• toelichting van ontwerp
• uitvoering: via landinrichtingsplan


Beleving -Ruusbroeckhuis
Het vroegere voddenkot wordt getransformeerd naar rrn plek waar verenigingen een activiteit kunnen organiseren.

• Een multifunctionele groene onthaalpoort voor jong en oud, met oog voor water, natuur, educatie, erfgoed, landbouw, sport en spel.
• In de toekomst kunnen hier cursussen, workshops, schoolexcursies, evenementen, lokale marktjes (met aandacht voor lokale streekproducten en streekeigen fruitrassen), natuurwandelingen, enz doorgaan.’
• Invulling van en voor de buurt
• Waterbeleving (vs waterkwaliteit)

agenda: circus Ronaldo

ZENNEVALLEI: – Op 22, 23 en 24 april 2022 strijkt curcus Ronaldo neer aan het kasteel in Beersel. Ze spelen er hun voorstelling Swing. Woensdag stelden CC De Meent, CC Coloma , CC De Westrand en CC t Vondel deze samenwerking op bovenlokaal niveau voor aan de pers.
De tickets verkopen als zoete broodjes. Wie er nog bij wil moet snel zijn.

Groots spektakel en kleine knipogen, swingende tonen en een vleugje verleiding…
Vergeet eventjes de rodeneuzen­ clown, met SWING maakt Circus Ronaldo een voorstelling die niet in één vakje te stoppen valt.

Een frisse waaier van speelse allround artiesten en muzikanten trekken al hun registers open op maat van de onvervalste swingmuziek uit de gouden jaren 40. Nestel je neer in hun charmante circustent, laat een zoetgevooisde stem je meevoeren naar de jaren 40 en ontdek het circus zoals niemand je het ooit eerder toonde. Wie wil dat nu niet zien?

Geloof ons vrij: het zestal van SWING zal je niet alleen charmeren met hun humor en doldwaze fratsen, maar je ook verliefd laten worden op hun ongekunstelde authenticiteit. Laat je omhullen door de warmte, de speelsheid, de heerlijke dynamiek en frisse opgewektheid van Circus Ronaldo’s jonge garde, en ontdek het circus zoals niemand je het ooit eerder toonde…

Tickets kunnen aangekocht worden via https://www.demeent.be/nl/event/4890/swing-10-

Erken Halle-Vilvoorde als centrumregio

REGIO: – De burgemeesters van Halle-Vilvoorde vragen aan de Vlaamse overheid om de regio te erkennen als centrumregio. Op de Burgemeestersconferentie van 30 maart schaarden zij zich achter een nieuwe nota die de noden, uitdagingen én kansen van de regio uitvoerig weergeeft. Het antwoord op die gemeenschappelijke uitdagingen: meer samenwerking en meer middelen.

Op dit moment zijn 13 Vlaamse steden erkend als centrumstad, gemiddeld 2 per provincie. Zij krijgen extra middelen, grotendeels omwille van hun functie voor de omliggende regio en de specifieke grootstedelijke uitdagingen”, stelt Koen Van Elsen, voorzitter van Toekomstforum Halle-Vilvoorde en burgemeester van gemeente Asse, “In Halle-Vilvoorde is er geen erkende centrumstad. Tegelijk evolueert de regio pijlsnel. We vormen een soort buffer voor de rest van Vlaanderen en vangen veel grootstedelijke druk op door onze centrale ligging vlak naast de hoofdstad en het gewest Brussel. Dat maakt dat elk van onze 35 lokale besturen in meer of mindere mate kampt met dezelfde grootstedelijke problematieken.”

Gedeelde uitdagingen
De nota ‘Centrumregio Halle-Vilvoorde’ toont uitvoerig de gemeenschappelijke uitdagingen waarmee de 35 lokale besturen geconfronteerd worden. “Indicatoren zoals bevolking, wonen, onderwijs en landgebruik wijzen duidelijk op een stevige verstedelijkingsdruk in de hele regio Halle-Vilvoorde. De gemiddelde cijfers zitten zelfs bij de top van de Vlaamse gemeenten. De impact is minstens vergelijkbaar met de situatie in de huidige centrumsteden en meer uitgesproken dan in de kustregio, die vandaag als specifieke regio erkend en betoelaagd wordt. Alleen al de forse demografische groei in Halle-Vilvoorde veroorzaakt grote gevolgen op vlak van onze voorzieningen, denk maar aan kinderopvang, onderwijscapaciteit, sportvoorzieningen, inburgering- en integratiebeleid, mobiliteitsinfrastructuur, veiligheidsorganisatie, arbeidsmarktondersteuning.”

Gedeelde identiteit
“Die verstedelijkingsdruk heeft een bijzonder effect. Samen met de vorm en de ligging van de regio zwengelt het een duidelijke, gedeelde identiteit aan. Dat is zo voor de Vlaamse Rand en voor almaar meer gemeenten in een tweede, bredere gordel rond Brussel. De intensiteit van sommige uitdagingen verschilt van gemeente tot gemeente, maar dat doet geen afbreuk aan de samenhang. We zijn en voelen ons één centrumregio.”

Kansen
De nieuwe nota duidt ook de kansen aan. “Ons arrondissement heeft de grootste ‘groene druk’, dat is de verhouding tussen het aantal minderjarigen en de 20 tot 64-jarige – zeg maar de mensen op arbeidsleeftijd. Dat wijst op een groot toekomstig potentieel. Er zijn zeker mogelijkheden om extra financiering naar de regio Halle-Vilvoorde te krijgen. Denk maar aan het Vlaamse Randfonds of de ondersteuning in het kader van het Plan Samenleven van Vlaams minister Bart Somers, waarvoor nu al minstens 8 gemeenten uit onze regio in aanmerking komen. Maar dat zijn – in verhouding – druppels op een hete plaat. Er zijn structureel middelen nodig, voor de hele regio.”

Samen sterk
“We willen vandaag duidelijk maken dat we willen samenwerken aan onze gedeelde uitdagingen, schouder aan schouder met alle 35 lokale besturen in Halle-Vilvoorde. Daarom gaan we eerst en vooral voor die erkenning als centrumregio. We tonen ook dat we daarvoor hulp nodig hebben, in de vorm van structurele middelen om onze regio te doen groeien en bloeien.”

agenda: Fietsvrienden

SINT-PIETERS-LEEUW: – Maak samen 10 fietsritten langs leuke plekjes, oefen samen Nederlands en leer Sint-Pieters-Leeuw beter kennen!
Wil jij als vrijwilliger iemand helpen om Nederlands te leren en de gemeente Sint-Pieters-Leeuw te ontdekken?
Of wil jij Nederlands oefenen en de gemeente beter kennen? Word een fietsvriend!

Startdag op woensdag 27 april 2022 van 13 – 17 uur aan De Meander.
Leer alle deelnemers kennen en plan met je fietsvriend de fietstochten in je agenda.
Wil je meedoen? Schrijf je in voor 10 april via www.sint-pieters-leeuw.be/fietsvrienden
Meer info? contacteer de integratiedienst via: integratie@sint-pieters-leeuw.be of bel 0474 66 15 80

provinciale campagne: Stop zwerfvuil langs waterlopen

VLAAMS-BRABANT: – De provincie Vlaams-Brabant lanceert tijdens de Vlaamse Waterdagen een campagne tegen sluikstorten en zwerfvuil langs de waterlopen.

Bij het onderhoud van onze waterlopen botsen we regelmatig op zwerfvuil. Dat is enorm storend voor de omwonenden, de natuur en onze medewerkers”, zegt gedeputeerde Bart Nevens. “Daarom starten we een sensibiliseringscampagne tegen dit sluikstorten.”

De provincie Vlaams-Brabant gaat hiervoor samenwerken met de gemeenten en Mooimakers. Samen gaan ze het zwerfvuil in en langs waterlopen gericht aanpakken, met aandacht voor brede sensibilisatie, communicatie en opvolging.

De provincie gaat daarbij ook meer inzetten op handhaving. Ze stelde al 4 toezichthouders aan die gepast kunnen optreden bij sluikstort in en langs waterlopen. Ook overtredingen binnen de vijfmeterzone worden aangepakt. Materialen die er achtergelaten worden horen daar niet thuis, want ze kunnen de oevers beschadigen, hinderen de vrije doorgang voor onderhoud, en kunnen in de waterloop terechtkomen. Het gevolg hiervan is vervuiling van het milieu en een hogere factuur voor de opruimingskosten of de herstellingswerken.

agenda: bloemschikken pasen in de lokale dienstencentra

SINT-PIETERS-LEEUW: – Pasen is de ideale gelegenheid om onze woning op te fleuren met een zelfgemaakt Paasbloemstuk. Het  animatieteam van de lokale dienstencentra gaat een workshop volgen en leert jullie vervolgens de technieken aan om tot een prachtig resultaat te komen.

– Dinsdag 05/04/2022 om 14 uur in ’t Paviljoentje
– Donderdag 07/04/2022 om 13.30 uur in Meander
– Donderdag 07/04/2022 om 13.30 uur in Negenhof
De prijs bedraagt 30 euro (les + materiaal).
Gelieve vooraf in te schrijven.

April is maand van de Markt in Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – Van 1 tot 30 april 2022 organiseren de Vlaamse provincies voor de eerste keer de ‘Maand van de Markt’. Sint-Pieters-Leeuw neemt hier graag aan deel om de wekelijkse vrijdagmarkt aan de Rink eens extra in de kijker te zetten en de lokale marktkramers een hart onder de riem te steken.

Deze maand zetten we de markt en haar marktkramers extra in de kijker. Jan Spooren, provinciegouverneur van Vlaams-Brabant, komt op vrijdag 1 april langs in onze gemeente en zal ter gelegenheid van de Maand van de Markt samen met de burgemeester en het college om 16 uur een bezoek brengen aan onze markt.

Kom zeker eens langs, snuister rond en sla een babbeltje met de marktkramers! Nog meer dan anders, zetten zij hun beste beentje voor. Maak je keuze bij de kraampjes met heerlijk vers gebakken brood of met de lekkerste patatjes. Lokaler kan haast niet.

Tijdens de Maand van de Markt maak je kans op toffe prijzen of een cadeaubon van je favoriete handelaar.
Bij elk aankoop die je doet, ontvang je een invulbon. Hoe meer aankopen, hoe meer kans op winst!
Op vrijdag 1, 15 en 29 april staat er een promostand van de gemeente waar je je invulbonnen in een wedstrijdurne kan deponeren. De prijzen worden telkens uitgereikt om 17.30 uur. Ook de handelaars langs het parcours van de markt zullen je tijdens de Maand van de Markt verrassen met een cadeaubon of iets lekkers.

Inschrijven: Zwemmen voor volwassenen

SINT-PIETERS-LEEUW: – Kan je niet zwemmen? De Sportdienst Sint-Pieters-Leeuw organiseert een initiatiereeks zwemmen voor volwassenen. Begeleiding door gediplomeerd lesgever.

4, 11, 18 en 25 mei en op 1, 8, 15, 22 en 29 juni 2022 telkens van 13 tot 14 uur in zwembad Wildersportcomplex, Sportlaan 11.
Inschrijven: bij de sportdienst
20 euro voor de volledige lessenreeks (ingang zwembad en verzekering inbegrepen)
Alle info: sportdienst Sint-Pieters-Leeuw – 02 371 14 23 – sportdienst@sint-pieters-leeuw.be

twee pogingen tot brandstichting aan ’t Populiertje

SINT-PIETERS-LEEUW – Vorige week hadden er twee pogingen tot brandstichting plaats aan basisschool ’t Populiertje.

Politiewoordvoerder Anneleen Adang bevestigd dat er een onderzoek loopt naar de feiten van  zaterdagmiddag, tijdens lessen van de academie. Toen  was er een brandhaard in de toiletten waar men rollen toiletpapier in een vuilnisbak in brand had gestoken. Eerder vorige week werd er buiten aan het schoolgebouw ook al een vuilbak in brand gestoken.

L&A Dance Company duo’s en small crews geselecteerd voor het EK hiphop

SINT-PIETERS-LEEUW: – Dit weekend trok L&A Dance Company met de bus naar Gent voor het Belgisch Kampioenschap hiphop.
Alle groepen en duo’s mochten door naar de finale en dansten dus nog een tweede keer.
• Duo: Delia & Astrid – 4de plaats en Amélie & Lucie – 5de plaats
• Small crew: C.S. One – 4de plaats en Kids Devotion Crew – 5de plaats
• Megacrew: Fusion Crew -8ste plaats
Met deze resultaten werden de duo’s en small crews ook geselecteerd voor het EK hiphop.

10 jaar LDC Meander

ZUUN: – Zondagnamiddag was het feest in het Lokaal Dienstencentrum Meander. Het 10-jarig bestaan werd gevierd met een glaasje cava, een optreden van coverband CopyPaste en natuurlijk feestgebak.

Waarschijnlijk waren velen er al bij op 12 december 2009, toen minister Jo Vandeurzen de eerste steen kwam leggen (zie artikel van 2009 – klik hier)  . De bouwwerken schoten goed op en tijdens het weekend van 20 oktober 2011 stelde de Meander voor het eerst zijn deuren open voor de officiële ‘kijkdagen’. Tijdens dit weekend konden alle kijklustigen al eens kennis maken met het nieuwe dienstencentrum. Twee weken later, op 7 november 2011, was het eindelijk zover en was de start van de Meander een feit. (zie artikel 9/11/2011 -verhuis bewoners Wilgenhof). In de loop van de maand november kwamen de eerste bezoekers over de vloer voor een Engelse les, Rummikubwedstrijd, modeshow, hobbyactiviteit,…  Vanaf 16 november kondenmen er ook terecht voor een lekkere maaltijd.
De afgelopen 10 jaar hebben heel wat activiteiten, vormingen en feestelijkheden plaatsgevonden in de Meander. De Zuunse foor, de Meandermarkt, het Valentijnsontbijt en nog vele andere activiteiten zijn intussen vaste waarden op het programma.

*

Centrumcoördinator, Wenke Peetroons: “De voorbije 2 jaar waren moeilijke jaren. We moesten creatief zijn om tijdens de maanden van sluiting het contact met jullie te behouden. Dit deden we met telefoontjes, deurbezoekjes en zelfs uitzendingen op Stadsradio Halle (zie artikel ). Want voor ons is uit het oog niet uit hart! We zijn dan ook heel blij dat we opnieuw op volle toeren mogen draaien en jullie zonder beperkingen mogen verwelkomen.
Ik wil graag iedereen bedanken die zijn steentje bijdraagt om van de Meander een fijne ontmoetingsplek te maken. Het personeel, de vrijwilligers, het bestuur, en jullie, onze bezoekers!

Deze slideshow vereist JavaScript.

75-jaar KWB Vlezenbeek

VLEZENBEEK: – In de parochiezaalvan Vlezenbeek vierde KWB Vlezenbeek haar 75-jarig bestaan.

KWB Vlezenbeek is reeds 75 jaar een sociale beweging voor mannen, vrouwen en gezinnen.
Lid worden kan door een seintje te geven aan een bestuurslid of via infokwbvlezenbeek@gmail.com

Deze slideshow vereist JavaScript.

Burgemeester, Jan Desmeth: Dat jullie vandaag met gezonde tevredenheid jullie 75e verjaardag vieren is terecht reden van grote fierheid. Jullie loodsen dit prachtige schip door een moeilijke maatschappelijke periode en zoeken naar nieuwe aanknopingspunten om mensen rond te verenigen en te mobiliseren.
Ik wil jullie dan ook sterk aanmoedigen dit unieke werk steeds vol te houden. Besef welke kostbare historische parel jullie in handen hebben. Dan twijfel ik er ook niet aan dat ook de volgende decennia in een enthousiast elan zullen verlopen.
Jullie jaarprogramma brengt in feite al deze bekommernissen tesamen:
-De attentie op moederdag plaatst het gezin centraal;
– De grotere verbondenheid wordt in beeld gebracht met het bezoek van KWB-Stabroek;
– Met een bedrijfsbezoek blijft men in zekere zin bij zijn roots;
– De aandacht voor verkeersveiligheid speelt in op een terechte actuele bezorgdheid;
– De Lego-bouwdag legt de aandacht bij de kleinsten, bij de toekomst van de vereniging en van ons allemaal;
– En met jullie toneelopvoeringen samen met Davidsfonds Vlezenbeek, gooien jullie al vele jaren grote ogen tot ver buiten Vlezenbeek.
Deze variatie getuigt van de vitaliteit van dit bestuur, en laat dat nu net de sleutel zijn voor een veilige toekomst.
Ik heb de voorbije 10 jaar zelf mogen ervaren dat alle KWB-afdelingen van onze gemeente, steeds op een constructieve wijze participeren in het sociale-culturele leven.
Met zijn mondige afdelingen, met onderbouwde voorstellen en suggesties, die hierover in een open geest van gedachten kunnen wisselen en in discussie willen treden. Naar het voorbeeld van Cardijn treedt ook in onze gemeente KWB naar voren als een beweging die haar inzichten onafhankelijk formuleert, met respect voor andermans overtuiging. Voor een gemeentebestuur zijn zulke verenigingen een geschenk uit de hemel. Zij geven mee draagvlak aan het beleid, zij inspireren dat beleid ook en zij houden het tegelijk een kritische spiegel voor.”

Riverboots Country viert carnaval

VLEZENBEEK: – Tijdens de zondagse Line Dance les kwamen de Riverboots Country vandaag in prachtige carnavalskledij afgezakt naar de Merselborre.

Dansleerkracht Johnny liet de talrijke leden lekker swingen. De sfeer zat er onmiddellijk goed in tijdens de polonaise. Iedereen genoot duidelijk van dit spetterend carnavalsfeest.

Deze slideshow vereist JavaScript.

25-jarig bestaan van GAW Van Parys

RUISBROEK: – Het 25-jarig jubileum van de assistentiewoningen Van Parys werd gevierd met de bewoners en hun familie in LDC ’t Paviljoentje.

In 1976 schenkt een welgestelde dame uit Ruisbroek, Mevr. Van Parys bij haar overlijden een legaat van 9 miljoen Belgische frank aan de toenmalige COO (Commissie voor Openbare Onderstand.) Dit legaat moest dienen voor huisvesting voor Ruisbroekse bejaarden. OCMW-voorzitster Mevr. De Ridder-Pletinckx behartigde als eerste de idee om met dit legaat serviceflats te bouwen. Goed 20 jaar na de schenking, namelijk in januari 1997, mag residentie Van Parys zijn eerste bewoners verwelkomen. De bewoners werden snel een toffe groep met een gezellige familiale sfeer. Er waren vele toffe momenten zoals verjaardagsfeesten, paasontbijt maar soms ook minder leuke wanneer er afscheid moet genomen worden van goede buren. In totaal, tot vandaag, hebben 80 personen hier een goede thuis gevonden.

Jan Desmeth, burgemeester:”Bij een gebouw van 25 jaar oud kan je de kleine verouderingsmankementjes niet meer zomaar wegwerken. Daarom zijn we in 2021 gestart met een grondige renovatie van de flats die leegkomen, dit om zo aan het einde van de rit opnieuw 25 jaar ‘op ons gemak te zitten’.
In de toekomst zal de oude conciergewoning op het tweede verdiep omgetoverd worden naar 2 extra serviceflats en wordt een nieuwe concierge-light aangesteld. Wat de taken van deze persoon zullen worden, wordt op dit moment uitgewerkt en hopelijk zo snel mogelijk ingevuld zodat we terug kunnen genieten van een extra ondersteuning tijdens de avonden en weekenden.

Herwig Smeets, schepen van Welzijn, OCMW en sociale zaken:”Dat de residentie Van Parys een goede investering is, blijkt niet alleen door het geluk dat af te lezen valt op de gezichten van de bewoners, maar ook door het feit dat er bijkomende assistentiewonigen in Leeuw uit de grond zullen komen.
Wij wensen al onze bewoners en toekomstige bewoners nog veel gelukkige jaren op de 3 sites die er binnenkort zullen zijn!

Lotte Dierkens, Centrumverantwoordelijke ‘t Paviljoentje: “25 jaar lang heeft Karin Poldervaart, jullie wel bekend, haar ingezet om de assistentiewoningen te maken tot wat ze nu zijn. Een welgemeende dank je wel daarvoor. Weliswaar werd zij ook een dagje ouder en geniet ze nu van een welverdiend pensioen. Ik kreeg de mogelijkheid om in haar voetstappen te treden en nam die met beide handen aan. Ondertussen zet ik reeds een jaar haar werk verder, met hopelijk evenveel inzet en enthousiasme en kunnen we de komende jaren op dezelfde elang verder werken. Zowel Karin, als ik nu, dragen de assistentiewoningen niet alleen. De andere personeelsleden van het lokaal dienstencentrum ’t Paviljoentje staat steeds klaar om te helpen waar nodig. Daarvoor verdienen ze toch wel een mooi applaus!

Deze slideshow vereist JavaScript.

Hoebelfeesten schenken 2000 euro aan KLJ Vlezenbeek bouw

VLEZENBEEK: – De organisatoren van de Hoebelfeesten schonken zaterdag, tijdens het infomoment plannen jeugdlokalen Vlezenbeek,  2000 euro aan KLJ Vlezenbeek bouw voor de inrichting van hun toekomstige nieuwe lokalen.

Voorzitter Hoebelfeesten, Gerrit Decock: “In 2021, het 2de jaar van corona besliste het bestuur van de Hoebelfeesten pas in juni om een mini outdoor versie van de feesten te organiseren. Geen dure artiesten, weinig kosten en maar 500 gasten per avond. Dit concept was een groter succes dan verwacht waardoor we meer winst maakten dan met normale Hoebelfeesten. Daarnaast waren er ook extra inkomsten door de uitbating van de togen in het Colomapark tijdens de gordel. Als vereniging hebben we nooit het doel gehad veel winst te maken, maar we hadden enkel een reserve nodig om jaar na jaar een mooi programma te presenteren. We hebben dan ook heel snel beslist om de onverwachte inkomsten te investeren in een project dat elke Vlezenbekenaar met kinderen en kleinkinderen nauw aan het hart ligt. We zien die 2000€ dan ook als een investering in de toekomst van onze feesten.
Het is ook geweldig om te zien dat er zo’n goede band is tussen de verschillende verenigingen in Vlezenbeek … iedereen helpt en steunt elkaar waar nodig… In dit geval zijn we dus heel blij dat we ons steentje kunnen bijdragen ik het KLj project… en ik ben er ook zeker van dat de KLj leiding 3 dagen zal komen feesten in augustus.

De hoebelfeesten vinden dit jaar plaats van 13 tot 15 augustus 2022.

Voorbije week 173 nieuwe coronabesmettingen in Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – De voorbije week, van vrijdag 18/03 (11.565) tot en met vrijdag 25/03 (11.738), zijn er 173 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld in Sint-Pieters-Leeuw.

2022-03-26-coronabesmetrtingen-SPL• Positieve tests op 25-03-2022: 19
• Positieve tests voorbije week: 173
• Positieve tests voorbije maand: 547
• Totaal aantal positieve tests: 11.738
Indicatoren
• Positieve tests /100.000 inw. in voorbije week: 500
• Positieve tests per 1000 inwoners: 339
• Daggemiddelde voorbije week: 25
• Positieve tests per km²: 293
• Reproductiegetal: 1,1
(Bron: Sciensano cijfers tem 25.03.2022)

infomoment plannen jeugdlokalen Vlezenbeek in aanwezigheid van minister van jeugd Benjamin Dalle

VLEZENBEEK: – Het gemeentebestuur stelde deze namiddag in aanwezigheid van minister van jeugd en media, Benjamin Dalle de plannen van de nieuwe jeugdlokalen voor KLJ Vlezenbeek, naast de pastorie, voor.

Op dit moment is de KLJ gehuisvest in containers en is er nood aan nieuwe jeugdlokalen. Daarom wordt er nu 1,3 miljoen euro geinvesteerd in de nieuwe jeugdlokalen op de site van de pastorie van Vlezenbeek.
Vlaams Minister van jeugd Benjamin Dalle kent 118.066,86 euro subsidies toe voor de bouw van de nieuwe lokalen van de KLJ in Vlezenbeek.
De gemeente wil in 2023 starten met de bouw.

Meer uitleg in onderstaande video:

*

Deze slideshow vereist JavaScript.

De gemeente levert instapklare lokalen af. KLJ Bouw vzw zal de inrichting op haar nemen (keuken, kasten, lichtarmaturen,…).

Minister van jeugd, Benjamin Dalle: “We hebben met het relanceplan van de Vlaamse regering er bewust voor gekozen om sterk te investeren in jeugd infrastructuur. We investeren daarin 30 miljoen en daarvoor was er een project oproep. Ik moet zeggen dat ik blij verrast was dat uit deze mooie gemeente 2 projecten kwamen die goed scoorden, deze van KLJ Vlezenbeek en Chiro Snoopy.
Ik denk dat het project dat hier gepresenteerd wordt veel belovend is. Het is een project dat heel goed inzet op onze prioriteit vanuit de Vlaamse overheid. Dat gaat over duurzaamheid, dat gaat over veiligheid, toegankelijkheid,… dat zijn zaken die we belangrijk vinden. We waarderen het ook enorm dat jullie dat open stellen niet alleen aan de KLJ meisjes en jongens maar ook open stellen voor de school en andere verenigingen van deze gemeente. Er wordt gezorg voor heel sterk toegankelijkheid, ook dat hebben we op prijs gesteld.”

Burgemeester, Jan Desmeth: “Historisch gezien zijn het de parochies die gezorgd hebben voor de huisvesting van onze jeugdbewegingen. Maar het wordt moeilijker en moeilijker om dat te trekken. Als gemeente doen we al decenia lang dergelijke infrastructuur voor onze sportverenigingen en nu maken we de omslag om dat ook naar onze jeugdverenigingen te doen. We hebben 4 jeugdverenigingen in onze gemeente en Vlezenbeek als eerste kwam toch aan de beurt met de containers die absoluut niet meer veilig en hygienisch zijn. Dus dit is het eerste project om jeugdlokalen te bouwen vanuit de gemeente en dan een zakelijk recht te geven aan een ouder vereniging van de jeugdbeweging om het beheer in eigen beheer de volgende 35 jaar op zich te nemen.”

Schepen van jeugd, An Speeckaert: “Vlezenbeek is het bewijs van een hechte gemeenschap. Dat werd al snel duidelijk toen wij als gemeente samen met KLJ en de architect rond de tafel gingen zitten om het ontwerp van de lokalen verder uit te werken. De school, die daar net naast ligt, werd mee betrokken op vraag van KLJ zodat hun jaarlijks schoolfeest op die site daar kan blijven doorgaan. De lokalen werden zo ontworpen dat deze polyvalent gebruikt kunnen worden en opengesteld kunnen worden voor bevriende verenigingen. Zo een hechte gemeenschap is toch een kloppend hart van een samenleving en dat kunnen wij binnen onze gemeente alleen maar toejuichen. Wij willen vanuit de gemeente die hechte band zeker mee ondersteunen en gingen dan graag in op de uitnodiging van de KLJ om de inwoners van Vlezenbeek over dit mooie project te informeren.”

Schepen van gebouwen, Olivier Huygens: “De eerste schetsen van de architect zijn alvast zeer indrukwekkend! Het prachtig zicht op de groene grasvelden en het mooie landschap blijft behouden. Een uniek concept dat mooi aansluit bij de karaktervolle pastorie. Door het slimme gebruik van de ruimten kunnen we met de inrichting vele kanten uit. Er blijft plaats voor de tent van het schoolfeest.
Betreffende de technieken kiezen we voor klimaatvriendelijkheid en duurzame materialen, geen gasketel maar een hoge temperatuur warmtepomp. De warmte wordt uit de buitenlucht gehaald. Via radiatoren kan elke ruimte afzonderlijk verwarmd worden. We plaatsen zonnepanelen en gaan het regenwater opvangen in een regenwaterput waarbij we dit water gaan hergebruiken voor de sanitaire toestellen en waterkranen. Tegen oktober zouden we een aannemer gevonden moeten hebben zodat deze met de bouw kan worden gestart ergens in 2023.

Voorzitter gemeenteraad, Siebe Ruykens: “3 jaar geleden hebben we samen een bestuursakkoord geschreven waarin we de sterke ambitie uitspraken om volop te investeren in een kwaliteitsvolle jeugdinfrastructuur. We konden hierbij voor de KLJ verder bouwen op een intensief voortraject in de vorige legislatuur. De lokalen, of beter gezegd de containers, van de KLJ jongens en meisjes waren en zijn dan ook dringend aan vernieuwing toe. We zijn niet bij de pakken blijven zitten en hebben voor en achter de schermen hard gewerkt. Deze pastorie werd in 2019 nog volledig vernieuwd. Het ontwerp van de nieuwe lokalen sluit hier mooi bij aan en past perfect in de omgeving van deze prachtige site. Voor het ontwerp werkt de gemeente samen met KLJ Bouw , met Haviland en de architecten van ARK.”

trajectcontroles 50 km/u treden op maandag 28 maart 2022 in werking

SINT-PIETERS-LEEUW: – Om de veiligheid en leefbaarheid in onze gemeente te verhogen, voert het gemeentebestuur het aantal snelheidstrajectcontroles op van 3 naar 11 en kwamen er recent 16 extra ANPR-locaties bij.
De eerste 5 extra trajectcontroles (50 km/u) zullen vanaf maandag 28 maart 2022 in werking treden.

Onze gemeente kende al drie trajectcontroles aan de Bergensesteenweg, de Lenniksebaan en de Postweg.
Volgende trajecten worden aan het lijstje toegevoegd:
• Brusselbaan tussen de Leeuwerikstraat en het Koning Albertplein – 50 km/uur
• Georges Wittouckstraat tussen C. Leunenstraat en Bergensesteenweg – 50km/uur
• Fabriekstraat – Karel Gilsonstraat vanaf de parking voetbal tot aan Kerkplein- 50 km/uur
• Brabantsebaan:
– tussen Mechelsgat en Hoogstraat – 50km/uur
– tussen de Baasbergstraat en de Postweg – 50 km/uur

Expo beeldende kunst van Open Atelier – Volledig

SINT-PIETERS-LEEUW: – Open Atelier gaat er ‘VOLLEDIG’ voor op 26, 27 maart en 2,3 april 2022 van 14u tot 18 u in het Kasteel Coloma. Vanavond had de vernissage plaats.

Onze kunstenaars van Open Atelier en onze gastexposanten zijn verheugd u eindelijk opnieuw te kunnen meenemen op een ontdekkingstocht in het kasteel Coloma, dat wij inpalmen met beeldende kunst” zegt Hilde Van Impe, voorzitster van Open Atelier. “Wij werkten rond het thema VOL-LEDIG. Een begrip met drie betekenissen : tegenstellingen, versterkingen, éénheid”.

Deze tentoonstelling biedt de bezoeker een variatie van werken in verschillende technieken : acryl, aquarel, hout, metaal, druktechnieken, marmer, hout, keramiek, plexi, foto, balpen, ….

•Exposanten: Ann Cornelis – Ghislaine Goossens – An Hoornaert – Mieke Huyghe – Marcel Janssens – Anne Van der Mynsbrugge – Hilde Van Impe – André Vandecandelaere – Veerle Verhoeven
•Gastexposanten: Fabienne Deblock –Rik De Greef – Leen Guilllaume – Cécile Guilmot – Isabella Theys

Deze slideshow vereist JavaScript.

Pedagogisch project “Kidiki van VIA Don Bosco uit Sint-Pieters-Leeuw krijgt 17.238,42 euro steun

VLAAMS-BRABANT / SINT-PIETERS-LEEUW: – De provincie Vlaams-Brabant investeert in totaal 289.684,74 euro in 13 projecten van verenigingen voor ontwikkelingssamenwerking voor duurzame klimaatprojecten in het Zuiden.

Het gaat om Annick for Kenya vzw uit Diest, Dierenartsen Zonder Grenzen, Werkgroep Bagaya-Kapelle uit Dilbeek, A Heart From Belgium (Dropping Hearts) uit Nederokkerzeel, KinkeliBa uit Grimbergen, Stichting Hubi & Vinciane uit Bierbeek, VIA Don Bosco uit Sint-Pieters-Leeuw, Join For Water, Trias, Wereldsolidariteit vzw, Akay-Esseboe, Kikesa uit Tienen en BOA Blik Op Afrika uit Leuven.
De provincieraad besliste om de subsidies voor noodhulp over te hevelen naar de steun voor deze duurzame klimaatprojecten in het Zuiden.

Klimaatverandering treft niet alleen onze regio, maar is een wereldwijd probleem”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor leefmilieu. “Daarom investeren we ook in duurzame projecten voor het klimaat in het Zuiden”.

Het “Pedagogisch project “Kidiki”: klimaatverantwoorde landbouw en irrigatie in Oeganda” van VIA Don Bosco uit Sint-Pieters-Leeuw (17.238,42 euro)
De ambitie van Kidiki is onderwijs ontwikkelen en aanbieden dat leerlingen helpt om concrete uitdagingen het hoofd te bieden. Hiertoe gaan ze een pedagogisch project ontwikkelen dat zeer concreet toont hoe men op een klimaatverantwoorde manier aan landbouw en irrigatie kan doen. Op een wijze die zelf-onderhoudbaar is door op termijn inkomen te genereren. Hiertoe willen ze voor 300 leerlingen, 24 leraars, ouders, samen met 6 studenten een duurzame proeftuin uitbouwen met eigen irrigatiesysteem op basis van agrobosbouw.
Meer info: www.viadonbosco.org/nl

Carnavalstoet basisschool Wegwijzer

RUISBROEK: – Vandaag mochten alle leerlingen van de gemeentelijke basisschool Wegwijzer in carnavals-outfit naar school komen. De aanwezige prinsen en prinsessen van carnaval Halle trakteerden iedereen op een lekkere lolly. Alle leerlingen van de lagere – en kleuterschool, leerkrachten en personeel trokken hun gekste pak aan en trokken al dansend stoetsgewijs door de omliggende straten van Ruisbroek.

Een stralende zon, toffe carnavalsmuziek en lachende gezichten, alvast een perfecte voorbereiding op carnaval Halle dit weekend.

Deze slideshow vereist JavaScript.

agenda: Infoavond Lotbeek en Oude Gracht te Ruisbroek

RUISBROEK: – Benieuwd hoe het toekomstbeeld van de Lotbeek, de Oude gracht en het tussenliggende valleigebied in Ruisbroek er kan uit zien? Dat vertelt de gemeente je graag tijdens de infoavond op woensdag 30 maart 2022 om 19 uur in LDC ’t Paviljoentje, Fabriekstraat 1A.

Water en natuur brengen leven in het landschap en in onze dorpen. Je vindt er rust in de drukte of verkoeling als het te warm is. Water vormt echter ook een bedreiging bij hevige regenval of overstromingen. Er is meer ruimte nodig voor water en natuur, maar die ruimte is schaars in een steeds sterker bebouwd gebied.

In het valleigebied tussen de Ring en Ruisbroek stromen de Lotbeek en Oude Gracht als zijrivieren van de Zenne. Welke kansen zijn er om water te bergen, biodiversiteit te verhogen en meer wandelpaden aan te leggen om te genieten van deze natuur? Dat is het onderzoek dat momenteel loopt.

Zie ook ons artikel van 01/09/2021 – Plannen voor Lotbeek en Oude Gracht in Ruisbroek