Grofvuil tegen betaling aan huis laten ophalen kan voortaan af en toe ook op zaterdag

SINT-PIETERS-LEEUW: – Wie niet zelf met zijn grof vuil naar het recyclagepark geraakt kon in het verleden reeds tegen betaling op weekdagen het grofvuil aan huis laten ophalen door Intradura. Voortaan kan dit soms ook op zaterdag.
Voor Sint-Pieters-Leeuw is dit de eerste keer op zaterdag 26 februari, de tweede keer op zaterdag 21 mei 2022 (zie afvalkalender).

Brahim Harfaoui, schepen van Milieu en afvalbeleid:”Voor de bewoners uit de gemeente die niet naar het recyclagepark geraken omdat ze geen vervoer hebben of niet op werkdagen thuis zijn krijgen nu de kans om hun grofvuil door Intradura op een zaterdag thuis, op afspraak, te laten ophalen.”

• Een vuilniswagen van Intradura met weegcel komt dan bij je thuis ophalen wat je buiten hebt klaargezet. Ter plaatse wordt alles meteen gewogen en afgerekend met bancontact. De kostprijs bedraagt 0,26 Euro per kg.
• Je kan de ophaling aanvragen tot uiterlijk één week vóór de ophaling plaatsvindt.
• Via mail naar grofvuil@intradura.be – 02/334 17 40 –  https://intradura.paddlecms.net/nl/grofvuil-aan-huis-laten-ophalen.
• Opgelet! Op de dag van de ophaling moet je wel thuis te zijn.
• Wat nu juist grofvuil is vind je hier: https://intradura.paddlecms.net/nl/grofvuil

Spullen die nog bruikbaar zijn, breng je naar De Kringwinkel.
Het materiaal kan zelfs door de ophaaldienst van De Kringwinkel gratis bij je thuis worden afgehaald. Meer info: www.dekringwinkel.be

Het KMI voorspelt hevige rukwinden voor 18 februari 2022

SINT-PIETERS-LEEUW: – Het KMI voorspelt voor vrijdag 18 februari 2022 hevig stormweer door de storm Eunice. Eunice zal zich laten voelen met sterke windstoten die kunnen oplopen tot 100 à 120 km/u (of lokaal zelfs meer).

• De kust, West- en Oost-Vlaanderen en Antwerpen krijgen code oranje tussen 14 en 20u.
Aan de kust wijzen sommige modellen op windstoten van meer dan 130 km/u. Het is meer dan 20 jaar geleden dat zo’n sterke windstoten geregistreerd werden.

• Vlaams-Brabant code geel.

• In Sint-Pieters-Leeuw wordt vrijdagochtend het grootste deel van het Colomapark afgesloten en dit tot zaterdagmiddag.
De toegangswegen in het park worden afgesloten, uitgezonderd de toegang via de Sint-Sebastiaansstraat. Door het minder aantal bomen langs deze weg, is deze toegang de meest veilige voor bezoekers en personeelsleden van het Colomakasteel en De Koetsier.

Voorrang voor Nederlandstaligen in scholen van de Vlaamse Rand

REGIO: – Het Vlaams Parlement heeft nieuwe inschrijvingsregels goedgekeurd op maat van scholen in de Vlaamse Rand. Er is nu een decretale basis die scholen van het basisonderwijs in de Rand straks de mogelijkheid geeft om voorrang te geven aan kinderen uit de eigen gemeente. Scholen van het secundair onderwijs zullen in de Rand dan weer 70% van de beschikbare plaatsen kunnen voorbehouden voor leerlingen die in het verleden altijd gekozen hebben voor Nederlandstalig onderwijs. De Vlaamse Regering zal vastleggen welke gemeenten deze extra mogelijkheden krijgen.

De scholen in de Vlaamse Rand kampen met specifieke uitdagingen. Zo komen er steeds meer leerlingen vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest naar scholen in de Vlaamse Rand: op 10 jaar tijd is hun aantal met +37% toegenomen. Slechts 60% van alle scholieren in het secundair onderwijs van de Rand heeft Nederlands als thuistaal: 10 jaar geleden ging het nog om 76% van de scholieren. Dit leidt er toe dat inwoners van de Vlaamse Rand er soms niet in slagen om hun kinderen in te schrijven in een school in hun eigen gemeente of in een naburige gemeente. De onderwijskwaliteit in de scholen komt bovendien onder grotere druk te staan. Er is een aanzuigeffect omdat de scholen in de Rand altijd kwalitatief onderwijs aanboden en omdat er in de voorbije jaren fors werd geïnvesteerd in extra capaciteit. In de periode tussen 2010 en 2022 zal er meer dan € 70 miljoen geïnvesteerd zijn in de onderwijszones Dilbeek, Halle en Vilvoorde: goed voor 5.000 extra plaatsen in het basisonderwijs en 3.700 extra plaatsen in het secundair onderwijs. Het is duidelijk dat er in de toekomst nog extra investeringen nodig zijn in de schoolcapaciteit in de Rand én dat er ook inschrijvingsregels nodig zijn die afgestemd zijn op de situatie in de Rand.

De plenaire vergadering van het Vlaams Parlement heeft nu nieuwe inschrijvingsregels goedgekeurd op maat van de scholen in de Vlaamse Rand. Concreet zullen basisscholen in de Rand de mogelijkheid krijgen om voorrang te geven aan kinderen die in de eigen gemeente wonen. Zo kan vermeden worden dat kinderen geen plaatsje vinden in een school in hun eigen gemeente omdat er veel kinderen uit andere gemeenten instromen. Scholen van het secundair onderwijs zullen in de Rand dan weer 70% van de beschikbare plaatsen kunnen voorbehouden voor leerlingen die vanaf hun 3 jaar onafgebroken Nederlandstalig onderwijs gevolgd hebben of die sinds hun verhuis naar Vlaanderen of Brussel altijd gekozen hebben voor Nederlandstalig onderwijs. Zo wordt iedereen die kiest voor het Nederlands ook beloond voor die keuze. De Vlaamse Regering zal oplijsten in welke gemeenten scholen deze extra mogelijkheden krijgen.

De gemeenten in de Vlaamse Rand hebben nood aan een beleid op maat”, zegt minister van Onderwijs én Vlaamse Rand Weyts. “We kampen in onze streek met een sterke instroom van anderstaligen. Kinderen vinden soms geen plaats meer in hun eigen gemeente. De onderwijskwaliteit komt onder druk te staan. We zouden nu voorrang kunnen geven aan wie effectief in onze regio woont én aan wie consequent kiest voor de Nederlandse taal”.

De nieuwe inschrijvingsregels worden van kracht op 1 september 2022.