1 huiszoeking in Sint-Pieters-Leeuw in verband met een internationaal dossier van drugshandel

BELGIË/SINT-PIETERS-LEEUW: – Een onderzoek onder leiding van FGP Brussel naar de georganiseerde criminaliteit brengt een internationale drugshandel aan het licht.

Interventie van vandaag
Vanmorgen vond in 7 landen tegelijk een interventie plaats.

In België werden 30 personen aangehouden. Zij zullen binnen 48 uur worden voorgeleid aan de onderzoeksrechter die met de zaak is belast. In het buitenland zijn voorlopig een tiental aanhoudingen verricht.

In België vonden 49 huiszoekingen plaats onder het gezag van de FGP van Brussel:
• 30 in het arrondissement Brussel
1 in Sint-Pieters-Leeuw
• 1 in Sint-Niklaas
• 17 in het arrondissement Antwerpen
Deze operatie is zonder incidenten verlopen dankzij de medewerking van de gehele geïntegreerde politie. Op het terrein werden teams van de federale gerechtelijke politie (verscheidene FGP’s met ondersteuning van speciale eenheden van DSU en DJSOC) en de administratieve politie (DAO voor ondersteuning met honden, CIK voor vervoer) ingezet. De lokale politie van Brussel-Zuid, Brussel-West en PolBru boden ondersteuning met hun hondengeleiders. We konden rekenen op de steun van de civiele bescherming en DVZ.

Verbindingsofficieren van Europol, Italië en Spanje konden de operatie live volgen en informatie uitwisselen over gelijktijdige operaties in andere landen.
Op verzoek van het JIT werden ongeveer 60 huiszoekingen verricht in Spanje, Italië, Duitsland, Kroatië en Nederland.

Oorsprong van het dossier
Bij een huiszoeking in een garagebox in het Brusselse gewest in september 2020 ontdekt de federale gerechtelijke politie een grote hoeveelheid aceton, meerdere kilo’s cannabis alsmede nagemaakte kleding van de geïntegreerde politie. Het federaal parket opent een dossier waarover een Brusselse onderzoeksrechter in december 2020 de leiding neemt.

Onderzoek
Onderzoek door de FGP van Brussel brengt al snel een internationale drugshandel aan het licht waarbij de meerderheid van de betrokkenen, meestal uit Oost-Europa, in het arrondissement Brussel woont of verblijft.
De organisatie heeft uitvalsbasissen in de regio ANTWERPEN – vooral in de buurt van de haven – waar containers met cocaïne uit Zuid-Amerika aankomen.
Het onderzoek legt al snel een verband met Zuid-Europese onderdanen uit het Limburgse maffiamilieu.
In Spanje was reeds een gerechtelijk dossier in verband met dezelfde activiteiten geopend. Daarom is er een JIT (Joint Investigation Team) opgericht tussen België en Spanje. Het onderzoek is vervolgens met de steun van Eurojust en Europol uitgebreid tot verschillende andere Europese landen.

Het dossier is verrijkt met gegevens die waren ontcijferd in de SKY ECC-applicatie, waardoor het heel andere proporties heeft aangenomen. Er zijn contacten vastgesteld in verschillende Zuid-Amerikaanse landen (Brazilië – Ecuador – Colombia – Peru – Bolivia en Paraguay).

Voor het vervoer in Europa werden verschillende middelen gebruikt (voertuigen met verborgen ruimten – transportbedrijf, gebruik van vrachtvliegtuigen of privéjets en natuurlijk: containervervoer via ANTWERPEN – ROTTERDAM – LE HAVRE en HAMBURG).

Criminele praktijken
In dit dossier wordt een overzicht gegeven van de nieuwe vormen van criminele organisaties. Hun modi operandi, die in dit dossier worden geanalyseerd, hebben ons in staat gesteld een idee te vormen van de werkingsmodellen.

De nieuwe vormen van criminele organisatie zijn niet langer uitsluitend familie- of clan gebaseerd. Het zijn joint ventures die, naar het model van klassieke handelsvennootschappen, worden gevormd naar gelang van de behoeften van de organisaties.

Hieruit blijkt de beweeglijkheid van criminele organisaties. Er is een systeem voor de overdracht van vaardigheden (bijvoorbeeld ‘koks’ uit Zuid-Amerika), netwerken waarin iedereen zijn steentje bijdraagt naar gelang van zijn vakgebied (productie, vervoer, verwerking, distributie, enz.). De enige gemeenschappelijke drijfveer: kosten- en winstoptimalisatie.

Het gedrag van de leiders van criminele organisaties is aan het veranderen. Zij investeren in veilige activa zoals onroerend goed, legale bedrijven, enz. In steeds meer dossiers worden cryptoportefeuilles aangetroffen, ook in dit dossier. Dit is een opkomende trend die van nabij moet worden gevolgd en die de digitalisering en de moderniteit van criminele organisaties aantoont.

Zie ook artikel van Europol: – 45 arrests in crackdown on Albanian-speaking criminals flooding Europe with cocaine

Koppel uit Ruisbroek opgepakt in drugonderzoek via postzendingen

2022-02-15-drugs-RuisbroekRUISBROEK: – In april 2021 werd door het parket en de Federale Gerechtelijke Politie van Halle-Vilvoorde een onderzoek naar drughandel geopend na de onderschepping van twee postzendingen door de douane op de luchthaven van Zaventem.

De postzendingen waren bestemd voor Australië en bevatten kledij en schilderijen. Bij een nadere controle bleek elke zending echter 4,8 kilogram ketamine te bevatten. Onderzoek bracht aan het licht dat er ook gelijkaardige pakketten verzonden waren naar Amerika, waar vier zendingen konden onderschept worden die eveneens ketamine bevatten (Ketamine is een verdovingsmiddel dat hallucinaties kan veroorzaken en als partydrug gebruikt wordt).

Op donderdag 10 februari 2022 werden in het kader van dit onderzoek door de Federale Gerechtelijke Politie van Halle-Vilvoorde twee huiszoekingen verricht te Ruisbroek (Sint-Pieters-Leeuw) en te Laken.
Bij de huiszoeking te Ruisbroek werden grote hoeveelheden materiaal gevonden om gelijkaardige zendingen aan te maken. Het betreft onder andere kartons, plastieken holle beschermingsplaten, lege flacons van verzorgingsproducten en leeggemaakte verpakkingen van koffiebonen die opgevuld worden met drugs, evenals een vacuümmachine om deze producten luchtdicht te trekken zodat ze nauwelijks te onderscheiden zijn van de oorspronkelijke producten. Het verpakkingsmateriaal werd in beslag genomen en zal verder onderzocht worden. Daarnaast werden drie grote postzendingen aangetroffen die klaar stonden om verstuurd te worden. Bij het opensnijden van deze zendingen werd in een dubbele wand een poederige substantie aangetroffen die na verder onderzoek MDMA bleek te zijn (MDMA is een chemische stofnaam en is een stimulerend middel dat gebruikt wordt als basisproduct voor de aanmaak van XTC-pillen).

Verder werden bij de huiszoeking ook 65 gram van een onbekende poedervormige substantie aangetroffen en 130 gram Crystal Meth (Crystal Meth is een harddrug, een zwaar verslavende amfetamine die een sterke werking op het centrale zenuwstelsel heeft en grote risico’s inhoudt voor de gezondheid).

Bij de huiszoeking te Laken werd een koppel van Chinese origine opgepakt. De 39-jarige man en 41-jarige vrouw uit Ruisbroek werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter te Brussel, die hen vervolgens onder aanhoudingsmandaat plaatste. Ze verschijnen vandaag voor de raadkamer te Brussel die zal beslissen over hun verdere aanhouding.

Veiligheid en leefbaarheid centraal in doortocht Rink en Noord-Zuid-as

SINT-PIETERS-LEEUW: – Tijdens de commissie van donderdag 10 februari 2022 stelde het gemeentebestuur haar plannen voor rond de doortocht in het centrum aan de Rink. In juni 2021 had ze haar intenties bekend gemaakt op een digitale infoavond ( zie artikel 14/06/21 – klik hier). De afgelopen maanden konden inwoners hun mening en suggesties doorgeven tijdens de inspraakperiode.

Jan Desmeth, burgemeester: “Dit plan met concrete en realistische acties zal leiden naar een verhoogde veiligheid en een verhoogde leefbaarheid en houdt rekening met een aantal bekommernissen, die ons tijdens de inspraakronde bereikten. Als lokale overheid nemen we verschillende maatregelen en zullen we deze goed en veelvuldig communiceren.”

Het plan heeft de volgende krachtlijnen:
Doortocht Rink – Van Houchestraat
• Zone 30 doorheen centrum en langsheen de scholen.
• Trajectcontrole vanaf 1 juni 2022.
• Fietssuggestiestroken en volwaardige voetpaden.
• Afspraken met De Lijn rond versneld omschakelen naar hybride en niet inhalen van de fietsers doorheen het centrum.
• Plein-gevoel ter hoogte van huidige bibliotheek.
• Knippen van Kastanjedreef (uitgang Rink) en Sint-Sebastiaanstraat (ingang Galgstraat).
Noord-Zuid-as
• Alternerende trajectcontrole op het traject van Lotstraat tot Juwet door Rooselaerstraat en Pedestraat te voorzien van ANPR-trajectcontrole 50 km/uur (in de loop van 2023).
• Nieuw wegdek Pedestraat.
• Twee bijkomende zebrapaden Pedestraat.

Olivier Huygens, schepen van mobiliteit: “Onze topprioriteit is het verhogen van de verkeersveiligheid en het verbeteren van de leefbaarheid. Via een inspraaktraject werden ons een aantal bekommernissen aangereikt. Het eindresultaat is een plan met een volwaardige en evenwichtige plaats voor iedere weggebruiker en een verbeterde leefbaarheid. Het invoeren van een continue snelheidshandhaving en enkele infrastructurele ingrepen moeten het veilig en aangenaam maken voor iedereen.”

Bart Keymolen, schepen van Openbare Werken: “Elke weggebruiker de mogelijkheid bieden om zich veilig en comfortabel te verplaatsen, zonder dat de omwonenden er hinder van ondervinden is een hele uitdaging. Een goed uitgeruste weginfrastructuur is hierbij cruciaal. Los van ons regulier onderhoudsprogramma voorzien we in deze studie extra investeringen. Cruciale investeringen om een gematigde snelheid te kunnen handhaven, maar ook aanpassingen aan het wegdek en openbaar domein om de leefkwaliteit in de omgeving van deze hoofdas te verbeteren.”