inschrijven fakkeltocht Chiro Snoopy

SINT-PIETERS-LEEUW: – De aspi van Chiro Snoopy organiseren een fakkeltocht op zaterdag 19 februari 2022.
Het wordt een gezellige tocht door heel Sint-Pieters-Leeuw.

Onderweg en na de tocht kan je genieten van een warme choco of een jeneverke bij de vuurkorf.
Vanaf 18u is iedereen welkom op de chiro!
Jullie krijgen allemaal een plannetje waar de tour op uitgestippeld staat, zodat je op elke stop geraakt en vooral de weg niet kwijt geraakt!
Het geld wordt gebruikt om ons buitenlands kamp te financieren! Zien we jullie daar?
De Aspi van Chiro Snoopy

Inschrijven kan via: https://shop.stamhoofd.be/fakkeltocht-aspiranten-2020

Chouke van brouwerij Belgoo Beer

ZUUN: – ‘Chouke’, het nieuwe bier van brouwerij Belgoo Beer ter vervanging van de Magus die uit het assortiment verdwijnt.

Brouwer Jo Van Aert: “Zoals met onze andere bieren kiezen we voor een dialectnaam van de streek voor ons nieuw biertje. We hebben reeds een bloemekei een boeketje van bloemen, keekebisj als je koud hebt en kippevel hebt en dus nu hebben we chouke wat zoveel betekend als liefje, schatje,… Chouke is een woord dat in de regio veel gebruikt wordt. Het nieuwe bier is een beetje ronder, zoeter.
Het is in de richting van de vroegere Magus, een multi granen bier met vooral tarwemout, gerstemout, zachte Belgische golding-hop en cascade-hop en een beetje kruiden onder de vorm van sinaasappelschillen om het wat fruitigheid te geven. Er is ook een gist gebruikt dat een beetje een rondere smaak geeft. Dus het is eigenlijk een bier dat door een breed publiek kan gedronken worden. Het heeft geen extreme smaken van bitterheid ofzo. Nee het is gemakkelijk drinkbaar een doordrinker zoals de meeste van onze bieren.

‘Chouke – vé a te soignére’ is vanaf nu te verkrijgen in de brouwerij in de Georges Wittouck 61 en de betere bierhandels in de regio.
Meer info: www.belgoobeer.net

Politiebesluit Gouverneur moet er voor zorgen dat de wegen niet geblokkeerd worden door vrijheidskonvooi

VLAAMS-BRABANT/RUISBROEK: – Actievoerders tegen het coronabeleid willen een Europese editie van het zogenoemde ‘Freedom Convoy – vrijheidskonvooi ‘ organiseren, in navolging van de protesten in de Canadese hoofdstad Ottawa.
Sinds eergisteren trekken de eerste konvooien vanuit verschillende Franse steden naar hoofdstad Parijs.
Vandaaruit zou het zondag via Rijsel naar Brussel gaan om eventueel in de avond toe te komen. Eenmaal in de Europese hoofdstad lopen de oorspronkelijke plannen uiteen.
Eén van de mogelijke verzamelplaatsen in Vlaams-Brabant is de dienstenzone langs de autosnelweg te Ruisbroek.

Politiebesluit provinciegouverneur Jan Spooren:
De coronacrisis houdt onze samenleving nu al bijna 2 jaar in haar greep. De maatregelen die werden ingevoerd om COVID-19 te beteugelen wegen zwaar op vele sectoren. Recente manifestaties in ons land en daarbuiten tonen aan dat heel wat mensen het niet (langer) eens zijn met de maatregelen en hun stem daarover willen laten horen.

De grondwettelijk verankerde vrijheid van vergadering verschaft alle burgers in ons land het recht om te betogen. Het is aan de overheid om ervoor te zorgen dat dit recht kan worden uitgeoefend. Het is eveneens de taak van de overheid om alles in het werk te stellen om stakingen en manifestaties zonder incidenten te laten verlopen, zodat ook de openbare orde gevrijwaard blijft. Als het risico te groot is dat de openbare orde zal worden verstoord, dan moet de overheid daartegen maatregelen nemen. De principes van het genegotieerd beheer van de publieke ruime moeten hier worden gerespecteerd. We waken over de individuele rechten en vrijheden van alle burgers in dit land.

Helaas zijn eerdere manifestaties tegen de coronamaatregelen gepaard gegaan met een aantal incidenten waarbij het soms zelfs tot fysieke agressie is gekomen, waarbij mensen gewond zijn geraakt en waarbij ernstige beschadigingen aan particuliere en openbare gebouwen werden aangericht. Vandaag bereiken ons berichten dat ‘konvooien voor de vrijheid’ zullen worden georganiseerd. De actievoerders plannen om in kolonnes van vrachtwagens en voertuigen naar Brussel te rijden, om daar hun eisen met betrekking tot de coronamaatregelen kenbaar te maken. Dezelfde bewegingen in andere landen hebben ertoe geleid dat wegen werden geblokkeerd, belangrijke verkeersaders werden lamgelegd en heel wat overlast werd veroorzaakt. De beweging lijkt uit te deinen. Recente informatie toont aan dat de (inter)nationale actie niet enkel op 14 februari maar misschien ook de dagen voordien en daarna impact zal hebben, en zich niet enkel richt naar Brussel maar ook elders blokkade van verkeersassen e.a. voorziet, met als verzamelplaatsen in Vlaams-Brabant oa. de dienstenzones langs de autosnelweg te Peutie/Vilvoorde – Heverlee – Rotselaar en Ruisbroek.

Om duidelijkheid te verschaffen aan onze inwoners, maar ook aan de mensen die wensen deel te nemen aan de aangekondigde manifestatie, en om de Vlaams-Brabantse burgemeesters een instrument aan te reiken op basis waarvan op een uniforme manier kan worden opgetreden om tijdens deze manifestaties de openbare orde te vrijwaren of te herstellen, kondigt de gouverneur van Vlaams-Brabant een politiebesluit af.

Dit besluit is proportioneel. Manifestaties worden niet verboden, het recht om te betogen wordt gevrijwaard. Mensen mogen hun mening laten horen. Wat wel verboden is, is het blokkeren van grote verkeersassen, verkeersknooppunten, toegangswegen tot de luchthaven, industrie- of KMO-zones en andere strategische plaatsen binnen de provincie Vlaams-Brabant. Ook acties op de openbare weg die blokkeringen tot gevolg zouden kunnen hebben, het opwerpen van wegversperringen met voertuigen, werktuigen of andere materialen, brandende barricades of het veroorzaken van de totale belemmering van de vrije doorgang op de openbare weg zijn niet toegelaten in Vlaams-Brabant. Het besluit van de gouverneur is van kracht van zondag 13 februari tot en met dinsdag 15 februari.

Dit politiebesluit werd opgesteld in overleg met onze politiediensten lokaal en federaal en gecommuniceerd aan het NCCN. Het is moeilijk in te schatten welke gevolgen de manifestatie zal hebben. Vanuit het nationaal Crisiscentrum wordt continu aan beeldvorming gedaan. Wij blijven waakzaam. De situatie wordt op de voet gevolgd. Onze politiediensten hebben zich zeer goed voorbereid. Zowel de lokale als de federale politie in Vlaams-Brabant is klaar om op een evenwichtige wijze tussen te komen indien dit nodig is voor de vrijwaring of het herstel van de openbare orde.

UPDATE 14u30: Bericht van politiezone Brussel Hoofdstad Elsene en Federale Politie rond het ‘vrijheidskonvooi’

De politiezone Brussel Hoofdstad Elsene en de Federale Politie roepen iedereen op om het verbod op betogen met gemotoriseerde voertuigen te respecteren. Het verbod geldt in Brussel vanaf zaterdagavond 12 februari middernacht tot dinsdagochtend 15 februari 8u en kan indien nodig verlengd worden. In Gent is er vanaf vandaag, zaterdag 12 februari, ook een verbod op gemotoriseerde konvooien tot en met zondag 20 februari.
Het ‘vrijheidskonvooi’ kondigde aan dat het op maandag 14 februari in het centrum van Brussel wil betogen, dat is dus verboden ingevolge de beslissing van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Burgemeester van Brussel. De politie zal indien nodig de toegang van gemotoriseerde konvooien tot het Brussels Gewest verbieden. Bestuurders die met hun voertuig willen betogen, kunnen dat doen op een speciaal daarvoor voorziene plaats, nl. parking C van de Heizel (Brussels Expo). Alleen hier zal een statische actie met gemotoriseerde voertuigen gedoogd worden. De parking is bereikbaar via de Ring RO rond Brussel.
Aan iedereen die op maandag 14 februari niet noodzakelijk in Brussel moet zijn, raadt de politie aan om het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Ring rond Brussel te vermijden. Wie toch in Brussel moet zijn, verplaatst zich best met het openbaar vervoer.
De Federale Politie zal toezicht houden op het verkeer richting Brussel. Ze zal aanwezig zijn langs de grote verkeersaders en invalswegen en in eerste instantie contact maken met chauffeurs, hen uitleggen wat kan en niet kan (aan de hand van een flyer) en hen eventueel begeleiden als ze in konvooi rijden. Pas in tweede instantie zal de politie controleren en tussenkomen, bijvoorbeeld wanneer een groep bestuurders toch Brussel wil binnenrijden of wanneer ze actie beginnen voeren op de autosnelwegen.
Zowel de politie als de parketten van Brussel en Halle-Vilvoorde benadrukken dat er prioriteit zal worden gegeven aan het garanderen van de veiligheid van de bewoners en de pendelaars van en naar de hoofdstad. Dat betekent dat er, indien nodig, eerst en vooral bestuurlijk wordt opgetreden zolang het kan en gerechtelijk wanneer het moet. Lokale Politie, Federale Politie en beide parketten staan hierover in nauw overleg met elkaar.