Vlaamse regering geeft groen licht voor nieuwbouwproject Revalidatieziekenhuis Inkendaal

VLEZENBEEK: – Revalidatieziekenhuis Inkendaal ontving vandaag heuglijk nieuws vanuit de Vlaamse regering over haar ingediend precair bouwdossier. Voor dit nieuwbouwproject ontvangt het revalidatieziekenhuis in Vlezenbeek een strategisch forfait van 2,7 miljoen euro per jaar, of ongeveer een 80 miljoen euro in totaal.
Ik ben bijzonder verheugd dat de minister en coalitiepartners ons dossier goedkeurden en investeren in onze plannen voor de toekomst”, zegt algemeen directeur Sofie Blancquaert.

Naar een nieuw & futureproof revalidatieziekenhuis
Inkendaal diende op 31 oktober 2021 haar aanvraag in bij het VIPA voor het bekomen van een strategisch forfait voor een nieuwbouw omwille van het dringend en onafwendbaar karakter voor de ziekenhuisinfrastructuur. De infrastructurele tekortkomingen in het ziekenhuis hebben immers gevolgen voor de huidige, maar ook de toekomstige werking van een performant revalidatieziekenhuis. Het gaat hierbij onder andere om de problematiek van de vierpersoonskamers – zeker ten tijde van een pandemie, de scheiding tussen kinderen-volwassenen en een structureel tekort aan ruimte. De precaire toestand van de ziekenhuisinfrastructuur in Inkendaal ontging ook Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoede Wouter Beke niet.


Groen licht voor een innovatieve en duurzame nieuwbouw

Minister Beke bezocht Inkendaal in september 2021 en maakte zo kennis met de beperkingen en ernstige precariteit van de huidige infrastructuur van Inkendaal voor de toekomstige werking. De minister kreeg meteen inkijk in de plannen voor een innovatieve en duurzame nieuwbouwproject ter vervanging van de huidige hospitalisatieafdelingen.

Sofie Blancquaert: “We werkten dit jaar, ondanks de pandemie, intens aan de finalisering van het Masterplan Revalidatieziekenhuis Inkendaal 2.0. Met ons project willen we een omslag maken naar een toekomstbestendig revalidatiemodel in een state-of-the-art infrastructuur. Met dank aan de voltallige Vlaamse regering kan ik samen met alle medewerkers starten met de realisatie van een nieuw verhaal van Inkendaal voor onze revalidanten.

Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoede: “De Vlaamse Regering heeft definitief groen licht gegeven voor het nieuwbouwproject van Revalidatieziekenhuis Inkendaal. Het Masterplan van Inkendaal biedt perspectief voor het realiseren van toekomstbestendige infrastructuur, de basisvoorwaarde voor kwaliteitsvolle en warme zorg. Zorg die start vanuit de noden van de patiënt en pas eindigt wanneer die persoon helemaal hersteld is. Voor de Vlaamse Regering is een sterk Vlaams revalidatiebeleid dan ook heel belangrijk en doen we extra inspanningen. Daarom dat we 165 miljoen euro investeren in de infrastructuur van de revalidatieziekenhuizen. Een belangrijk deel gaat naar Inkendaal. Zij ontvangen een strategisch forfait van 2,708 miljoen euro per jaar, of ongeveer een 80 miljoen euro in totaal. Ik bracht onlangs een bezoek aan het revalidatieziekenhuis en ben overtuigd van de nood, en dat elke euro zijn investering waard zal zijn”.

controles op zwaar vervoer

SINT-PIETERS-LEEUW: – Woensdag hield de Politiezone Zennevallei een controle  op het zwaar vervoer.
Er werden enkele vrachtwagens gecontroleerd op de Bergensesteenweg, de Pedestraat en de Brusselsesteenweg.
Ze controleerden tachograaf, reglement rond rij- en rusttijden, verbod tot bepaalde straten door middel van tonnagebeperking , …
13 van 16 gecontroleerde vrachtwagens bleken niet in orde.

Verkoopakten Coloma uit 1611 terug in Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – Het lokaal bestuur kon recentelijk twee verkoopakten van het kasteel Coloma uit 1611 aankopen op de veiling van Arenberg Auctions. Gisterenavond werden ze officieel door het veilinghuis overhandigd aan de gemeente.

Het zijn unieke historische documenten, daterend uit het begin van de 17de eeuw, die iets vertellen over de geschiedenis van dit belangrijke publieke domein in het centrum van onze gemeente. Hoewel de akten meer dan 400 jaar oud zijn, zijn het perkament en de inkt nog in zeer goede staat.

Deze akten beschrijven de verkoop van het domein van de Brusselse patriciërsfamilie Van den Hecke aan Antonio Suarez de Arguello en zijn echtgenote Theresia de Arce y Ponce. Zij waren niet de minste, want Antonio was op dat moment privésecretaris van landvoogd Albrecht. Die heerste op dat moment, samen met zijn echtgenote Isabella, over de Zuidelijke Nederlanden.
Een aantal lokale heemkundigen en leden van de werkgroep Streek- en Volkskunde stelden het lokale bestuur van deze veiling op de hoogte. Dankzij hun alertheid kon het bestuur de akten in de wacht slepen voor een bod van 2.400 euro.

Burgemeester Jan Desmeth: “Omdat de akten opgeplooid bewaard zijn, zal de gemeente de akten professioneel laten gladstrijken. Nadien hopen we de akten open te stellen voor een breed publiek in het vernieuwde landhuis De Viron. Wij moeten er een eer in stellen het erfgoed van hen, die ons zijn voorgegaan, over te dragen aan de geslachten die na ons komen.

Deze slideshow vereist JavaScript.

Zie ook ons artikel van 24/09/2012 – Boek: Het kasteel Coloma en de heerlijkheid Sint-Pieters-Leeuw