Verkoopakten Coloma van meer dan 400 jaar oud aangekocht

SINT-PIETERS-LEEUW: – Het lokaal bestuur kon recentelijk twee verkoopakten van het kasteel Coloma uit 1611 aankopen op de veiling van Arenberg Auctions. Het zijn unieke historische documenten, daterend uit het begin van de 17de eeuw, die iets vertellen over de geschiedenis van dit belangrijke publieke domein in het centrum van onze gemeente.

Deze akten beschrijven de verkoop van het domein van de Brusselse patriciërsfamilie Van den Hecke aan Antonio Suarez de Arguello en zijn echtgenote Theresia de Arce y Ponce. Zij waren niet de minste, want Antonio was op dat moment privésecretaris van landvoogd Albrecht. Die heerste op dat moment, samen met zijn echtgenote Isabella, over de Zuidelijke Nederlanden.
Een aantal lokale heemkundigen en leden van de werkgroep Streek- en Volkskunde stelden het lokale bestuur van deze veiling op de hoogte. Dankzij hun alertheid kon het bestuur de akten in de wacht slepen voor een bod van 2.400 euro.

Joris De Beul is één van deze heemkundigen en tevens auteur van een uitgave van Lewe over de schepenbank van Sint-Pieters-Leeuw. Hij wijst erop hoe belangrijk het is dat deze akten in het publieke domein komen:
Wanneer een belangrijk archiefstuk met betrekking tot de geschiedenis van dit gebouw door een veilinghuis te koop wordt aangeboden, is het aanbevelingswaardig dat de gemeentelijke overheid poogt dit aan te kopen. Hierdoor wordt de kennis van de geschiedenis van het kasteel verder uitgebreid en vormt het een aanvulling op de reeds aanwezige archiefstukken m.b.t. het kasteel en haar bewoners. Vervolgens kunnen deze documenten op een veilige manier toegankelijk gemaakt worden voor een breed publiek en verdwijnt het niet in een lade van een verzamelaar, want dergelijke stukken zijn zeer gegeerd. Door deze archiefstukken wordt de informatie omtrent het kasteel uitgebreid en het cultuurhistorisch belang van het gebouw onderstreept.”

Ook Raf Meert, auteur van Het kasteel Coloma en de heerlijkheid Sint-Pieters-Leeuw, onderstreept het belang van deze stukken voor de gemeentelijke geschiedenis in het algemeen en de geschiedenis van het kasteel Coloma in het bijzonder:
De documenten markeren een belangrijk scharnierpunt in de geschiedenis van Coloma en geven ook de bijzondere toestand van het kasteeldomein weer. Lange tijd werd voorgehouden dat Coloma ontstond uit een oud, middeleeuws domein met een verdedigingsburcht. Maar het tegendeel blijkt waar. Wat vandaag een natuurlijk geheel lijkt, werd in verschillende percelen en op verschillende tijdstippen door de opeenvolgende eigenaars aan het domein toegevoegd. Coloma werd op een braak terrein opgericht. Rijke Brusselaars lieten in de onmiddellijke buurt van stad een buitenverblijf inrichten, waar ze vooral tijdens de zomermaanden vertoefden. Dat had in de eerste plaats een praktisch nut: in een tijd waarin riolering en bewaartechnieken nog weinig performant waren, ontvluchtte al wie het zich kon veroorloven de stank van de broeierige stad.”

Hoewel de akten meer dan 400 jaar oud zijn, zijn het perkament en de inkt nog in zeer goede staat. Omdat de akten eeuwenlang opgeplooid bewaard zijn, zal het lokaal bestuur wellicht actie ondernemen om de documenten professioneel te laten gladstrijken. Nadien hopen we de akten open te stellen voor een breed publiek in het vernieuwde landhuis De Viron.
Jan Desmeth, burgemeester en bevoegd voor Erfgoed: “We zijn onze tipgevers dankbaar, want zonder hen hadden we dit nooit op de kop kunnen tikken. Wij moeten er een eer in stellen het erfgoed van hen, die ons zijn voorgegaan, verbeterd en vermeerderd, over te dragen aan de geslachten die na ons komen.

Op 18 december 2021 bood Arenberg Auctions twee verkoopaktes van het kasteel Coloma aan op hun veiling.  https://www.auction.fr
Lot 680: Two deeds of sale of properties in Sint-Pieters-Leeuw. 16 Sept., 9 Nov. 1611 2 pcs, folio (35 x 25 cm): 8, 6 ff., on vellum, in French and Dutch, pendant seals. Sale by Léonard Vandenhecke of the castle and properties inherited from his father to Antonio Suárez de Arguello, private secretary to Archduke Albert, and his wife Teresa de Arce y Ponce. The Archduke liked the castle of Sint-Pieters-Leeuw so much that he nicknamed it “La Joliette”.
Ref. Wauters, Histoire des environs de Bruxelles, I:99-100.

Poëzieweek in Pajottenland en Zennevallei

REGIO: – Meer dan 100 locaties zetten poëzie in de kijker van 27 januari tot 4 februari 2022 tijdens de Poëzieweek in Pajottenland en Zennevallei. Meer info via: www.poëziepajotzenne.be.

Naar aanleiding van de poëzieweek kan je overal in Pajottenland en Zennevallei kennis maken met het werk van gevestigde waarde Ivo van Strijtem en jong talent Maxime Savoldi. In cultuurcentra, bibliotheken, bij de bakker of de slager, op café, in de supermarkt … kan je twee nieuwe gedichten ontdekken voorzien van beeld en video.

Op meer dan 100 plaatsen kan je ze ontdekken, de nieuwe werken van Ivo van Strijtem en landschapsdichter Maxime Savoldi. Naar aanleiding van de poëzieweek lieten ze zich inspireren door twee winnende beelden van de fotowedstrijd Wiki loves PZ.

De grot van Poelk vormt de achtergrond voor ‘Kapel’ een gedicht waarin van Strijtem de verbinding maakt tussen het Pajottenland en sneeuw in verre oorden. Leo Van Vreckem maakte deze winterse foto in 2021. De ‘Molens van Ruisbroek’ van Thomas van Steenacker vormen het vertrekpunt voor landschapsdichter Maxime Savoldi. Op beide plaatsen kan je gedurende de poëzieweek het gedicht ontdekken.

Met deze actie willen we poëzie verspreiden naar alle inwoners in de regio” zo legt coördinator Bovenlokale Cultuur, Bea Vansteelandt (ZENDER) uit. “Samen met de dichters trokken we naar de locaties en maakten we ook voor ieder gedicht een filmpje. Door de combinatie van woord, beeld en video ontstaan er nu als het ware overal kleine poëzie-installaties die je overal kan gaan ontdekken, ook op plaatsen waar je niet meteen aan poëzie zou denken. In tijden van corona was het voor vele bibliotheken en cultuurcentra immers niet eenvoudig om een aangepast aanbod uit te werken naar aanleiding van Poëziedag. Door deze actie zorgen we ervoor dat er in iedere gemeente van ons werkgebied (het Pajottenland en de Zennevallei) toch iets te ontdekken valt.”

Een aantal gemeenten in onze regio organiseren zelf een activiteiten in het kader van de week van poëzie : Poëzieparcours, wandelingen, poëziewedstrijden om raampoëzie, … Het volledige poëzieaanbod in de streek werd door ZENDER gebundeld en kan je terugvinden via www.poëziepajotzenne.be.

Zelf ook poëzie in huis halen? Dat kan! In je lokale bibliotheek of cultuurcentrum kan je de posters en postkaarten gratis afhalen.

aanpassing quarantaineregels onderwijs vanaf 27 januari 2022

VLAANDEREN: – De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid aangevuld met de ministers van Onderwijs besliste vandaag over enkele aanpassingen van de quarantaineregels in het onderwijs. Die zijn nodig om het recht op onderwijs én een gezonde leeromgeving te garanderen. Zowel in basis- als in secundair onderwijs blijft gelden: wie symptomen vertoont, blijft thuis en laat zich testen. Wie besmet is, gaat in isolatie.

Dit verandert er:
• De noodremprocedure waarbij een hele klas in quarantaine moet vanaf 4 positieve gevallen of 25% van de klas, verdwijnt vanaf 27/1 in het basis- en secundair onderwijs. Scholen waar nu al een of meer klassen gesloten zijn om deze reden, bekijken wat haalbaar is zodat leerlingen die niet besmet of ziek zijn, terug naar school kunnen. Lokaal kan in specifieke omstandigheden alsnog overgegaan worden tot sluiting van een klas. Volg hiervoor de procedure voor sluiting van een school wegens overmacht.
• Leerlingen van de basisschool mogen vanaf 27/1 na een hoogrisicocontact binnen het gezin (enkel en alleen) naar school blijven gaan. Ga met ouders in dialoog over hoe en wanneer je deze aanpassing implementeert. Leerlingen secundair mogen bij een hoogrisicocontact binnen het gezin alleen naar school blijven als ze gevaccineerd zijn (of in de afgelopen 5 maanden een besmetting doormaakten). Niet-gevaccineerden moeten in dit geval in quarantaine, net als niet-gevaccineerde volwassenen in de maatschappij.
• De CLB’s staan niet langer in voor de contactopsporing binnen onderwijs. Alle contacten binnen de school met leerlingen worden beschouwd als laagrisicocontacten, ook bij onderwijspersoneelsleden. Volgens dezelfde regels als voor volwassenen loopt de gewone contactopsporing van leerlingen voor contacten buiten de school wel door.

Blijf maximaal inzetten op de bestaande veiligheidsmaatregelen: ventileer, draag mondmaskers vanaf 6 jaar en beperk fysieke contacten.

Resultaten politiecontrole tonnagebeperking Pedestraat

VLEZENBEEK: – In de voormiddag van vrijdag 21 januari werd er door de Politiezone Zennevallei een controle verricht in kader van zwaar vervoer in samenwerking met de dienst Verkeersdienst van PZ Pajottenland.
Er werd gecontroleerd in Vlezenbeek ter hoogte van het Gemeenteplein met de nadruk op het naleven van de tonnagebeperking op de Pedestraat.

In het totaal werden er 16 vrachtwagens gecontroleerd, waarvan 11 in overtredingen voor het niet-naleven van de tonnagebeperking. Daarnaast werden er overtredingen vastgesteld inzake de technische eisen, ladingzekering en rij- en rusttijden (tachograaf). Drie bestuurders waren bovendien geen drager van de veiligheidsgordel.