Gouverneursbesluit permanent onttrekkingsverbod voor de kleine, ecologisch zeer kwetsbare beken

VLAAMS-BRABANT: – De gouverneur heeft een besluit genomen over het instellen van een permanent onttrekkingsverbod voor de kleine, ecologisch zeer kwetsbare beken in de provincie Vlaams-Brabant.

Ecologisch zeer kwetsbare waterlopen zijn waterlopen met een hoge ecologische waarde én een klein debiet. Indien er onttrekkingen plaatsvinden heeft dit logischerwijze meteen een grote impact. Daarom werd nu een permanent onttrekkingsverbod voor de Molenbeek ingesteld vanaf 1 januari 2022.
Waar er welk type onttrekkingsverbod geldt, kunt u raadplegen in het e-loket www.wateronttrekking.be of op de kaart met onttrekkingszones. Deze kaarten geven de actuele onttrekkingsverboden aan.
Vanaf 1 januari 2022 zullen de ingestelde verboden zichtbaar worden op deze kaart.
Wanneer er in de zomerperiodes extra onttrekkingsverboden ingesteld worden zal de kaart meteen geactualiseerd worden.

Knal het nieuwe jaar in zonder vuurwerk

ZENNEVALLEI: – Het eindejaar is in zicht. Zorg voor een knalfeest zonder vuurwerk. Het is namelijk verboden in de Zennevallei, veroorzaakt heel wat dierenleed, zorgt voor overlast en houdt risico op lichamelijke letsels in.

Het is bij wet verboden om vuurwerk af te steken of wensballonnen op te laten. Steek je toch vuurwerk af, zonder specifieke toelating? Dan kan je hiervoor een boete krijgen. Dit is trouwens het geval in de hele politiezone Zennevallei.
De Algemene politieverordening (Art. 2.6.2. Vuurwerk) kan je hier nalezen