Er komen 28 extra autostaanplaatsen aan parking Coloma en er wordt een wadi aangelegd

SINT-PIETERS-LEEUW: – Er loopt een openbaar onderzoek met aanvraag van een omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de bestaande parking Coloma, naast Landhuis De Viron dat onderdak gaat bieden aan de bibliotheek en vrijetijdsdiensten cultuur, jeugd, sport, erfgoed en het toerismekantoor.

De uitbreiding betreft het aanleggen van 28 extra autostaanplaatsen, bovenop de bestaande 30 autostaanplaatsen, dus zal de parking in totaal 58 autostaanplaatsen omvatten.

De in- en uitrit wordt op dezelfde plaats behouden, zij het dat deze wordt geoptimaliseerd. Deze zal verkeersveiliger zijn door een duidelijke inrit en uitrit in te richten, alsook een betere zichtbaarheid om voetgangers en fietsers.
Er werden tevens 2 autostaanplaatsen van de uitbreiding van de parking voor mindervaliden voorbehouden. De bestaande parking beschikt reeds over 2 autostaanplaatsen voor mindervaliden. Dus zullen 4 autostaanplaatsen van de 58 (of bijna 7%) ingericht worden voor mindervaliden.
De oppervlakte van de bestaande parking en voorziene uitbreiding verhouden zich als volgt:
– 832,16m2 = Opp. bestaande verharding
– 935,38m2 = Opp. uitbreiding / nieuwe verharding
Het hemelwater dat terecht komt op de bijkomende verharding van de uitbreiding van de parking zal op natuurlijke wijze infiltreren op het eigen terrein. De circulatie wordt aangelegd in asfalt, de parkeerplaatsen in waterpasserende betonstraatstenen.
Er wordt echter een ruime wadi aangelegd om hemelwater op te vangen met een totale buffercapaciteit van 111,66m3

Er dienen geen bomen gekapt te worden, de zone van de uitbreiding bevindt zich overwegend in een graszone. Enkel aan de rand van de bestaande parking en rand van het park situeren zich spontaan gevestigde kruid-, struweel- en bosbegroeiingen. Deze worden verwijderd.
De boom is een Fagus sylvatica ‘Atropunicea’, de stamomtrek op 1 m hoogte bedraagt 29 cm. Het is mogelijk deze boom een andere plaats te geven in het park.

Vlaams Belang Sint-Pieters-Leeuw lanceert (tegen)petitie voor vlot en veilig verkeer aan het Sas van Ruisbroek

RUISBROEK: – Op de fietssnelweg tussen Halle en Brussel (F20) ter hoogte van het Sas van Ruisbroek werden onlangs de voorrangregels aangepast.

VB-gemeenteraadslid Eddy Longeval: “Oorspronkelijk, onmiddellijk na de aanpassingswerken, kregen de gebruikers van de zogenaamde fietssnelweg voorrang op alle verkeer. Na een korte testfase besliste het gemeentebestuur terecht om de situatie bij te sturen. Omwille van de slechte zichtbaarheid, omgevingsfactoren en de wegstructuur ontstonden gevaarlijke situaties die bovendien ongeziene autofiles veroorzaakten, bovenop de reeds bestaande verkeersopstoppingen in en rond Ruisbroek. In het belang van de zwakke weggebruikers en voor een verbetering van de mobiliteit werd beslist dat de gebruikers van de zogenaamde fietssnelweg best eventjes zouden vertragen en indien nodig zouden stoppen bij het naderen van het Sas van Ruisbroek.
Dit is de beste oplossing voor zowel de fietsers, als voor de automobilisten. Hier primeert de doelstelling ‘veiligheid voor iedereen’. ‘Zelfs bij de minste, onopzettelijk impact heeft de zwakke weggebruikers altijd de grootste schade, en precies dat willen we ten stelligste vermijden!

De lokale afdelingen van Groen in Beersel en Sint-Pieters-Leeuw lanceerden onlangs een petitie om verkeerslichten te eisen aan dit kruispunt. Iets waarmee Vlaams Belang Sint-Pieters-Leeuw absoluut niet akkoord gaat. ‘Nog meer verkeerslichten betekenen nog meer stilstand, bovendien garanderen extra verkeerslichten niet automatisch meer veiligheid’ aldus Longeval. Als tegenreactie startte Vlaams Belang zelf een petitie met de vraag om de huidige situatie te behouden.

Meer info op: www.petities.com/geen__voorrang_voor_fietser_aan_het_sas_van_ruisbroek_vlot_verkeer_voor_iedereen

Klimaatslimme landbouw in het Pajottenland

PAJOTTENLAND/SINT-PIETERS-LEEUW: – De Pajotse boeren hebben een sleutelrol in een klimaatbestendig Pajottenland. Het project ‘Klimaatslimme landbouw in het Pajottenland’ wil de (korteketen-)landbouw in het Pajottenland een extra klimaatslimme laag geven en promoten als duurzame oplossing voor de landbouw in de streek. Vandaag stelden de partners in Provinciaal Plattelandscentrum Peerenbosch het project voor.

De projectpartners ondersteunen en begeleiden landbouwbedrijven in de ontwikkeling van een energieslim en waterslim bedrijfsbeheer. Op die manier zetten we samen in op de klimaatbestendige toekomst van de landbouw in het Pajottenland. Door middel van communicatiecampagnes tonen we aan dat klimaatslimme landbouw bijdraagt tot het verminderen van de ecologische voetafdruk in het Pajottenland.

Tien gratis begeleidingstrajecten
Het project is op zoek naar een tiental lokale landbouwers die hun bedrijf een extra klimaatslimme laag willen geven. Boerenbond voorziet een gratis begeleiding op maat, waarbij drie klimaatslimme acties besproken worden: duurzaam watergebruik en -beheer, meer energie-efficiëntie in de uitbating van het bedrijf én het inpassen van hernieuwbare energie in de bedrijfsactiviteiten. “Door na te denken over de klimaatslimme uitbating van hun bedrijf, gekoppeld aan de korteketenafzet van hun producten en een meer circulaire landbouw, kunnen we samen werk maken van veerkrachtiger bedrijven en een lokaal duurzaam voedselsysteem”, vertelt Tom Schaeken, Innovatieconsulent energie & energiecoöperaties van Boerenbond.

Boeren inspireren en motiveren
Het project wil uitvoerig en op een aantrekkelijke wijze communiceren over de geleverde klimaatinspanningen van de lokale landbouwers. “Landbouwbedrijven hebben een belangrijke plaats in ons typisch Pajotse landschap. Met een communicatiecampagne willen we ook andere lokale landbouwers inspireren en motiveren om aan de slag te gaan met klimaatslimme maatregelen op het vlak van water en energie”, legt Alwin Loeckx, directeur van Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei, uit. In 2022 wordt een reeks vormings- en netwerkmomenten voorzien.

Promoten van korteketenlandbouw
Met de verhalen rond de klimaatslimme aanpak van landbouwers tonen we de lokale consument dat boeren een sleutelrol kunnen opnemen in de transitie naar een klimaatbestendig Pajottenland. Tegelijkertijd promoten we vanuit dit verhaal trots de eerlijke producten van de Pajotse

korteketenlandbouw die dagelijks ons bord vullen. “Korte keten is hip, maar is vooral goed voor onze ecologische voetafdruk. Lokaal geproduceerde en verkochte producten zijn beter voor ons klimaat dan andere. We mogen best wat chauvinistischer zijn over onze eigen producten, maar vooral ook bewuster van het belang voor ons klimaat. Kwaliteit, milieu en klimaat kunnen hand in hand gaan dankzij lokale producten, lokale producenten en een klimaatslimme aanpak”, aldus Gunther Coppens, gedeputeerde Plattelandsbeleid van de Provincie Vlaams-Brabant.

Het project Klimaatslimme landbouw is een samenwerking van Boerenbond, Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei, Provincie Vlaams-Brabant en de gemeenten Sint-Pieters-Leeuw, Roosdaal, Herne en de stad Halle. Het project loopt tot eind 2022.

Interesse om een begeleidingstraject te volgen? Neem dan contact op via tom.schaeken@boerenbond.be

Rudi Tastenoe schenkt 1000 euro van zijn verjaardag benefiet aan Brothers of Solidarity

SINT-PIETERS-LEEUW: – Rudi Tastenoe schenkt 1000 euro van zijn verjaardag benefiet aan Brothers of Solidarity die hiermee mensen die getroffen zijn door de watersnood in Wallonië helpen.

Rudi Tastenoe: “Zoals jullie weten was de opbrengst van mijn verjaardagsfeest van 13/8 bedoeld om muziekinstrumenten aan te kopen om vooral de getroffen en minder begoede gezinnen te helpen die getroffen waren door de watersnood in Wallonië. Een mooi projectje waar ik echt in geloofde, maar door omstandigheden mij niet gelukt is dit te realiseren.
Men hoort nog weinig over de situatie in Wallonië, hoe zou het daar nu eigenlijk zijn met de bevolking? Uit goede bronnen weet ik dat er een organisatie uit onze buurt nog steeds operationeel is in de streek van Pepinster. En dan heb ik het over de vzw Brothers of Solidarity (www.brothersofsolidarity.be).
Enkele dagen geleden heb ik contact gehad met Brothers of Solidarity (vzw/asbl), Na een heel fijn gesprek met de voorzitter David heb ik dus besloten om een deel van de opbrengst, namelijk 1000€ te doneren aan hen. Mijn grootste respect gaat naar deze organisatie en ik weet dat dit bedrag goed en eerlijk zal besteed worden.

agenda: kerstcorrida en/of kerstwandeling 2021

SINT-PIETERS-LEEUW: – De kerstdagen loeren om de hoek! Wil je jezelf alvast warm lopen? Doe dan volgend weekend mee met de kerstcorrida of de kerstwandeling die je langs het prachtige winterse landschap van onze gemeente brengt.

Zaterdag 18 december 2021: Kerstcorrida
Schud je benen los tijdens de Leeuwse kerstcorrida. Het parcours brengt je doorheen het  Colomapark. Vzw Renkoekoek organiseert samen met de gemeentelijke sportdienst weer een leuke loopwedstrijd ten voordele van een goed doel! Enkel op vertoon van het Covid Safe Ticket (verplicht!) krijg je toegang tot de evenementenzone waar je de kerstcorrida kan beleven als sporter of toeschouwer.
Programma:
19u30 Open kerstcorrida
20u30 Teamcorrida
Info en inschrijvingen: www.renkoekoek.com

Zondag 19 december 2021: Kerstwandeling
Ook dit jaar organiseert het gemeentebestuur ism wandelclub Sint-Pieters-Leeuw een kerstwandeling. Kom samen met vrienden en familie heerlijk genieten van het Leeuwse winterlandschap. De gezinswandelingen zijn toegankelijk met kinderwagens!
Start vanaf 10 uur.
Einde om 18 uur.
Inschrijven en vertrek? Aan de kunstacademie (Rink 2 te Sint-Pieters-Leeuw).
Deelname is gratis!