oude paviljoenen rijksonderwijs gesloopt

ZUUN: – In de Esdoornlaan in de wijk Wilderveld worden de vroegere lokalen van het rijksonderwijs afgebroken. Tot vorig jaar werden de lokalen nog gebruikt door vzw De Poel.

De gebouwen die nu worden verwijderd dateren van 1962 toen het rijksonderwijs er twee kleuterklassen en een eerste graad opstartte.
In de loop van de jaren ’80 waren er nog onvoldoende kinderen voor het afzonderlijke wijkschooltje en konden deze kinderen naar de rijksschool in Negenmanneke waar het hoofdgebouw stond.
Sinds 1988 werd de site gebruikt door vzw De Poel voor een dagcentrum voor mensen met een beperking. Zelf voegden zij nog een tweede gebouw toe. De Poel verhuisde eind vorig jaar haar dagcentrum naar Schepdaal.

Deze slideshow vereist JavaScript.

Zie ook ons artikel van 22 april – voormalige locatie de Poel in Zuun wordt binnenkort gesloopt.

Overlegcomité: voortaan brede mondmaskerplicht en verplicht telewerk

BELGIE: – Het Overlegcomité heeft vandaag de coronasituatie in ons land besproken en een reeks nieuwe beschermingsmaatregelen beslist. Zo komt er een brede mondmaskerplicht en verplicht telewerk. Een strikte naleving is noodzakelijk als we een lockdown willen vermijden.
Het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames als het aantal patiënten op intensieve zorg is de voorbije twee weken bijna verdubbeld.
Om een totale overbelasting van het gezondheidssysteem te vermijden en het onderwijs en onze economie zo normaal mogelijk te laten functioneren, heeft het Overlegcomité een reeks beschermingsmaatregelen genomen.

1. Veilige afstand en beperking sociale contacten
Het is absoluut belangrijk dat mensen de basisregels respecteren waarmee we de verspreiding van het coronavirus kunnen tegengaan.
Het gaat met name om het respecteren van de veilige afstand van 1,5 meter en het beperken van het aantal sociale contacten.
Het Overlegcomité beveelt ten zeerste aan om de sociale contacten maximaal te beperken en deze bij voorkeur buiten te laten doorgaan.

2. Brede mondmaskerplicht
Er komt een brede mondmaskerplicht. Zo dient het mondmasker verplicht te worden gedragen in de volgende situaties:
– in de besloten ruimtes van het openbaar vervoer en het georganiseerd collectief vervoer;
– bij de medische en niet-medische contactberoepen;
– in zorginstellingen;
– in inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten worden uitgeoefend;
– bij evenementen, zowel indoor als outdoor en ongeacht de grootte van het evenement;
– in winkels en winkelcentra;
– in publiek toegankelijke ruimtes van bedrijven, overheidsbesturen;
– in publieke gebouwen en gerechtsgebouwen;
– in bibliotheken, spelotheken en mediatheken;
– in publiek toegankelijke ruimtes van de inrichtingen behorende tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector;
– in fitnesscentra
– in gebouwen voor de erediensten.

De mondmaskerplicht geldt vanaf de leeftijd van 10 jaar. Wat het onderwijs betreft, beslissen de gemeenschappen of zij een mondmaskerplicht voor kinderen jonger dan 12 willen invoeren.
Het mondmasker mag enkel occasioneel worden afgezet om zittend te eten en te drinken, en wanneer het dragen ervan onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit, bijvoorbeeld tijdens het sporten.

3. Covid Safe Ticket+
Het Covid Safe Ticket is een bewijs van volledige vaccinatie, van een recente negatieve PCR-test of van een herstelcertificaat. Het Ticket geeft toegang geeft tot bijvoorbeeld evenementen en de horeca.
Het Overlegcomité beslist dat op plaatsen en evenementen waar het Covid Safe Ticket van toepassing is, ook het mondmasker verplicht wordt. Dus Covid Safe Ticket + mondmasker.
Het Covid Safe Ticket + mondmasker wordt verplicht voor:
– publieke evenementen en private bijeenkomsten met meer dan 50 personen binnen of meer dan 100 personen buiten,
– horeca (incl. privé-bijeenkomsten die er plaats vinden),
– schouwburgen, concertzalen, musichalls, cabarets en andere accommodaties voor podiumkunst, culturele centra en multifunctionele zalen voor culturele activiteiten, indoor circus, cinema’s, musea en (indoor) pret- en themaparken.

Discotheken en dancings die geen verplichte mondmaskerdracht willen toepassen, moeten hun bezoekers verplichten het Covid Safe Ticket te combineren met een zelftest ter plaatse. Dus Covid Safe Ticket + zelftest.

4. Verplicht telewerk
Telewerk wordt verplicht in de privésector en bij alle openbare besturen, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering. Per personeelslid is één terugkeerdag per week mogelijk. Vanaf 13 december wordt het aantal terugkeerdagen opgetrokken naar maximaal twee per personeelslid.
Dit moet bijdragen aan het verminderen van het aantal contacten, ook op het openbaar vervoer.
Er moet een maandelijks elektronisch register bijgehouden worden dat ter beschikking gesteld wordt via het portaal van de sociale zekerheid.

5. Veralgemeende extra vaccinatie
Voor iedereen die volledig gevaccineerd is, komt er zo snel mogelijk een extra vaccinatie of boosterprik.
Een bijkomende vaccinatiedosis was al voorzien voor een aantal doelgroepen, waaronder 65-plussers, personen met verminderde immuniteit of zij die werden ingeënt met Johnson & Johnson. Nu zal ook de rest van de bevolking in aanmerking komen voor een extra prik.

Voor de 5 tot 11-jarigen zal de vaccinatie zo snel mogelijk opgestart worden, indien gunstig advies van de Hoge Gezondheidsraad en het Comité voor Bio-Ethiek en na goedkeuring van het Europees Geneesmiddelen Agentschap en op vrijwillige basis.

6. Ventilatie
Om de luchtkwaliteit in scholen en bedrijven goed op te volgen, vraagt het Overlegcomité aan de regionale ministers van Onderwijs en Werk om ervoor te zorgen dat er versneld en veralgemeend CO2-meters komen in alle lokalen van scholen en bedrijven waar veel mensen samenkomen.
De maatregelen zullen ingaan op 20 november 2021 en gelden tot 28 januari 2022. Begin januari komt het Overlegcomité samen om de maatregelen te evalueren.

agenda: info-avond heraanleg kerkomgeving Rink 2023

SINT-PIETERS-LEEUW: – Dinsdag 23 november 2021 om 19u30 stelt de gemeente in de raadzaal van het gemeentehuis tijdens een presentatie het nieuwe ontwerp voor van de heraanleg van de kerkomgeving aan de Rink waarin ook de restauratie van erfgoedelementen en de aanpak van het groen een belangrijke plaats innemen.

 

Burgemeester, Jan Desmeth: “We houden een hybride infoavond rond de uitgewerkte plannen om in 2023 de omgeving van de kerk (binnenkant van de Rink-muur) aan de Rink nieuw aan te leggen met respect voor het kerkhof en de nabestaanden en met respect voor de historische opbouw.”

Volg je de presentatie liever digitaal?
Stuur een mailtje naar communicatie@sint-pieters-leeuw.be met vermelding ‘Heraanleg kerkomgeving Rink’ en je ontvangt een link.

onderhoudswerken Brusselbaan 18 en 19 november 2021

NEGENMANNEKE: – Op donderdag 18 en vrijdag 19 november 2021 zijn er onderhoudswerken aan de bitumineuze verharding van de Brusselbaan tussen het Koning Albertplein en de Dauw-Defossezlaan onder voorbehoud van gunstige weeromstandigheden.
De werken omvatten het affrezen en terug aanleggen van de rijwegverharding.

Het doorgaand verkeer zal niet mogelijk zijn.