Vaccinatiecentrum in Halle breidt opnieuw uit voor 3de prik van 65-plussers

SINT-PIETERS-LEEUW / HALLE: – Op dinsdag 19 oktober 2021 opent in Halle opnieuw een vaccinatiecentrum voor de inwoners van Beersel, Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Pepingen, Drogenbos, Linkebeek en Sint-Genesius-Rode. Dit vaccinatiecentrum wordt ondergebracht in zo’n 10 containers op de kleine parking links van het sportcomplex De Bres en rechtover het woonzorgcentrum Sint-Augustinus aan de Monseigneur Senciestraat. Met dit tijdelijk vaccinatiecentrum komt men tegemoet aan de vraag van de Vlaamse overheid om alle 85- en 65-plussers vlot een 3de coronaprik te geven.

Vandaag werden de 10 containers voor de in totaal 4 vaccinatielijnen geplaatst.
De opening van het centrum is voorzien op dinsdag 19 oktober 2021. De vaccinatie verloopt opnieuw volgens leeftijd.

Uitbreiding naar 10 containers met 4 vaccinatielijnen
Na het stopzetten van de vaccinaties in het sportcomplex De Bres, werden er 4 containers geplaatst op de dienstparking achteraan het sportcomplex De Bres. Dit vaccinatiecentrum was voorzien voor het prikken van een beperkte groep mensen. Personen met verminderde immuniteit kregen er intussen hun 3de coronaprik. Er waren ook vrije inloopmomenten voor mensen die hun 1ste coronavaccin nog wensten te halen. Maar intussen heeft de Vlaamse overheid beslist om ook alle reeds gevaccineerde 65-plussers uit te nodigen voor een extra inenting. Zij ontvangen binnenkort een bijkomende prik van Pfizer.

Nieuwe locatie op kleine parking vooraan sportcomplex De Bres
Om snel te kunnen werken verhuist het vaccinatiecentrum nu naar de kleine parking naast sportcomplex De Bres aan de Monseigneur Senciestraat, rechttegenover het woonzorgcentrum Sint-Augustinus. Na het samensmelten van de centra van DOC in Alsemberg en De Bres in Halle gaat het immers om een 2000-tal 85-plussers en een 22.000-tal 65-plussers uit de verschillende gemeenten van de Eerstelijnszone Zennevallei.

Voor Sint-Pieters-Leeuw:
• 85+ : allemaal uitgenodigd en tegen einde oktober allemaal 3de prik.
• 75+ en 65+ : volgen in november en december, van oud naar jong.

Elke woensdag vrij inloopmoment: ook voor wie net 12 is geworden
Nog niet gevaccineerd? Op woensdagnamiddag (tussen 14u en 17u) is in het nieuwe vaccinatiecentrum opnieuw een vrij inloopmoment voorzien (gratis en zonder afspraak!) voor een 1ste prik. Breng zeker je identiteitskaart of BIS-nummer mee. Heb je dat niet, neem dan contact op met je huisarts.
Ben je net 12 jaar geworden, dan krijg je kort daarna een uitnodiging. Maar uiteraard ben je ook welkom op dit vrije inloopmoment. Belangrijk: wie jonger is dan 16 moet wel vergezeld zijn van een ouder of voogd. Je kan hen ook vragen om een toestemmingsbrief in te vullen.

Meer info: www.vaccinatiezennevallei.be

Gemeente voert actie tegen sluikstort en storende parkeerovertredingen

SINT-PIETERS-LEEUW: – Tijdens de raadscommissie van donderdag 14 oktober werd het jaarverslag van de politie en de gemeenschapswachten toegelicht. Opvallend hierbij is dat de 6 gemeenschapswachten uit Sint-Pieters-Leeuw samen met de lokale politie, in het coronajaar 2020, ongeveer 2.150 GAS-overtredingen vaststelden. Het gaat om inbreuken zoals o.a. sluikstorten en hondenpoep, parkeerinbreuken, nachtlawaai, beschadigingen. Er werden 372 overtredingen tegen sluikstorten opgemaakt.

We hebben van de strijd tegen sluikstorten en langparkeerders van buiten de gemeente een prioriteit gemaakt. Niet alleen in woorden, maar ook in daden.” aldus burgemeester Jan Desmeth. “We gaan verder op de ingeslagen weg om duidelijk te maken dat we geen zwerfvuil dulden in onze mooie gemeente”.

De vaststellingen gebeuren door de gemeentelijke gemeenschapswachten. De uitspraak over het bedrag van de GAS-boete gebeurt nadien door een onafhankelijke sanctionerend ambtenaar, die tewerkgesteld is bij Haviland en dit omwille van de scheiding der machten.

Sint-Pieters-Leeuw is er één van de meest actieve gemeenten in de strijd tegen het sluikstorten.

Sinds 2020 zijn er 6 gemeenschapswacht-vaststellers in dienst bij de gemeente Sint-Pieters-Leeuw. Zij hebben allen de opleiding gemeenschapswacht gevolgd alsook de opleiding tot GAS-vaststeller en vaststeller stilstaan en parkeren.

Bij de start van de dienst gemeenschapswachten vroeg het bestuur om 60% van de tijd te spenderen aan preventie en andere taken, en 40% aan handhaving. Die opdracht voeren ze uit in 6 domeinen:
• Wijktoezicht
Zichtbaarheid en aanwezigheid in de verschillende wijken is hier van belang. Dit heeft over het algemeen een preventief, ontradend en sensibiliserend karakter. Zij zijn het aanspreekpunt voor de burger en geven informatie. Verder geven zij meldingen door aan de juiste diensten zoals problemen met de weginfrastructuur, sluikstort… en spreken zij mensen aan om zich in regel te stellen. Een voorbeeld hiervan is het snoeien van een haag die voor overlast zorgt op het openbaar domein.
• Scholen
De belangrijkste taken die de gemeenschapswachten uitvoeren voor de scholen zijn enerzijds (fiets)begeleidingen binnen de politiezone en anderzijds aanwezigheid bij het begin en einde van de schooldag. Zij stonden in totaal 501 keer aan de verschillende scholen in onze gemeente.
• Markten en evenementen
In de coronaperiode lag de focus hier op samenscholingen en het dragen van het mondmasker.
• Meldingen
Sinds januari 2021 gebruiken zij hiervoor een eigen applicatie. Met enkele klikken wordt de melding doorgegeven aan de juiste dienst.
De meeste meldingen gaan over het algemeen over sluikstort, problemen met de weginfrastructuur (bv.: put in de weg, kapot paaltje) of over verkeersborden.
• Gemeentelijke administratieve sancties (GAS)
In Sint-Pieters-Leeuw bestaan er vijf soorten GAS-inbreuken:
– GAS 1 gaat over inbreuken zoals sluikstort en hondenpoep
– GAS 2 en 3 zijn gemengde inbreuken en enkel vast te stellen door politie zoals nachtlawaai en beschadigingen, diefstal enz.
– GAS 4 gaat over parkeerinbreuken
– GAS 5 is er voor snelheidsovertredingen in de zones 30 en 50 km/u (invoering in 2022).
• Verkeer
– Blauwe zone
De gemeente heeft verschillende locaties met een blauwe zone. Je vindt de blauwe zones in Ruisbroek, aan de Rink, het Weerstandsplein en de Dikke Linde.
In 2020 werden er 2.211 vaststellingen gedaan (2019: 2.415) op de verschillende locaties.
– Parkeerinbreuken
In 2020 werden er 1.169 parkeerinbreuken vastgesteld. In 2019 waren dit er 419. Dit lijkt een grote stijging, maar sinds 2020 wordt er nog meer aandacht gegeven aan dit topic.

Met een streng maar rechtvaardig beleid en de focus op properheid en normen en waarden, dat vat het best samen hoe we het aangenaam samenleven willen bevorderen!”, besluit Jan Desmeth, burgemeester.

Landelijke Gilde Vlezenbeek schenkt 6051 euro aan KLJ voor bouw lokalen

VLEZENBEEK: – De 2e editie van het mosselfestijn Van de Landelijke Gilde Vlezenbeek ten voordele van de KLJ nieuwbouw was opnieuw een absolute voltreffer. Ze konden aan KLJ Vlezenbeek een cheque overhandigen van 6051 euro.

Landelijke Gilde Vlezenbeek: “Enorm trots konden we onze cheque van 6.051 euro overhandigen voor de inrichting van de toekomstige lokalen voor KLJ Vlezenbeek Meisjes en KLJ Vlezenbeek Jongens.