inschrijven: Sint-Antonius take-away tvv animatie-activiteiten

SINT-PIETERS-LEEUW: – Voor het tweede jaar op rij kan woon- en zorgcentrum Sint-Antonius haar jaarlijks herfstrestaurant als ondersteuning voor de animatie-activiteiten van hun bewoners niet laten doorgaan. Daarom organiseren ze als alternatief huisbereide gerechten in afhaalformule op zaterdag 23 oktober 2021.

Koninginnehapje met purree – Ossetong in madeirasaus en purree – huisbreide chocolademousse
Bestellen (+ geld overschrijven) voor 13 oktober 2021 via onthaal@stantonius.be

vanaf 15 oktober heb je een Covid Safe Ticket nodig in heel wat sectoren in Brussel

BRUSSEL: – Het Brussels Parlement heeft op vrijdag 8 oktober de ordonnantie die het gebruik van het Covid Safe Ticket (CST) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uitbreidt, goedgekeurd. Deze uitzonderlijke maatregel wordt ingevoerd voor een duur van drie maanden van 15 oktober tot 15 januari 2022. Zij zal elke maand in het licht van de epidemiologische situatie worden geëvalueerd. Indien die situatie het vereist, is een verlenging mogelijk.

De in de ordonnantie vermelde sectoren waarop de maatregel van toepassing is, zijn dezelfde als degene die in het samenwerkingsakkoord staan opgesomd, meer bepaald:
• de dancings en discotheken (al sinds 1 oktober);
• de restaurants en cafés (met uitzondering van de terrassen waarvoor de geldende regels van toepassing blijven);
• de sport- en fitnesscentra (buitensporten met minder dan 200 personen vallen daar niet onder);
• de handelsbeurzen en congressen (verplicht vanaf een capaciteit voor 50 personen, maar ook mogelijk om het voor een lagere capaciteit te gebruiken);
• de inrichtingen die behoren tot de culturele, recreatieve en feestelijke sector (verplicht vanaf een capaciteit voor 50 personen, maar ook mogelijk om het voor een lagere capaciteit te gebruiken);
• de residentiële zorginstellingen voor kwetsbare personen;
• massa-evenementen: vanaf 50 personen binnen en 200 personen buiten;
• de hotels, maar dan enkel voor hun restaurant- en caféactiviteiten en voor beurzen en congressen.

Het Covid Safe Ticket moet in alle sectoren en tijdens alle evenementen waarop het van toepassing is, worden voorgelegd door de bezoekers/klanten vanaf 16 jaar; en door personen vanaf 12 jaar die massa-evenementen of residentiële zorginstellingen voor kwetsbare personen (rust- en verzorgingstehuizen, ziekenhuizen, …) bezoeken.

Het gebruik van het CST mag echter nooit verplicht worden gemaakt voor essentiële activiteiten, bijvoorbeeld om toegang te krijgen tot het openbaar vervoer, scholen, gemeentebesturen, het werk, de bank, enzovoort.

Resultaten snelheidscontroles Pedestraat

VLEZENBEEK: – De politiezone Zennevallei hield snelheidscontroles op de Pedestraat in Vlezenbeek. Zowel in de zone 50 als 70.

• Resultaat: 47 van de 1230 reden te snel in de bebouwde kom. 96,2% van de bestuurders respecteerden de maximum snelheid.
• In de zone 70 km/u reden 4 bestuurders op de 759 gecontroleerde voertuigen te snel. 99,5% bestuurders hielden aan de maximum toegelaten snelheid.
politie: “Bemande snelheidscontroles zijn los van de trajectcontroles op ieder moment van de dag en eender waar mogelijk. Hou je dus aan de maximum toegelaten snelheid, in het belang van ieders veiligheid.”

agenda: Breugelwandeling

OUDENAKEN: – De Landelijke Gilden Oudenaken en Sint-Laureins-Berchem organiseren op zondag 17 oktober 2021 om 14u30 hun jaarlijkse Bruegelwandeling, dit jaar nog een keertje zonder het traditionele buffet achteraf. Ze zorgen wel ism hun colleg’s van Ferm Oudenaken en Sint-Laureins-Berchem voor een drankje en broodje!

14u30 start wandeling kerk van Oudenaken
16u30 hapje en tapje ook voor de niet-wandelaar

Groen Sint-Pieters-Leeuw: Intrekken voorrang voor fietsers bij Sasbrug Ruisbroek omgekeerde wereld

SINT-PIETERS-LEEUW: – Groen Sint-Pieters-Leeuw reageert hoogst verbaasd op het besluit van de burgemeester om de voorrang voor fietsers aan het snelfietspad F20 in Ruisbroek in te trekken. Zie ons artikel van gisteren – klik hier.

Dit is toch de omgekeerde wereld? Omdat automobilisten zich niet kunnen houden aan de verkeersregels, geven we ze terug voorrang op fietsers? Wat is de volgende stap, snelheidslimieten afschaffen omdat automobilisten zich er ook niet aan houden?”, reageert Groen-gemeenteraadslid Jeroen Steeman.

Natuurlijk heb ik gezien dat de verkeerssituatie onveilig is aan het Sasplein in Ruisbroek, ik ben zelf op de fiets daar al bijna aangereden. Het is echter absurd om daarom – na enkele weken – de voorrang voor fietsers maar af te nemen. Fietsers moeten nu weer minuten wachten voordat ze kunnen oversteken. Er zijn genoeg alternatieven om de automobilisten te wijzen op hun plicht om voorrang te geven”, aldus Steeman. “De huidige situatie staat nu een paar weken, dus het is logisch dat sommige automobilisten nog moeten wennen aan de gewijzigde situatie. Maar daar zijn ook oplossingen voor: plaats extra (tijdelijke) verkeersborden, leg extra ribbelstroken op de rijbaan aan of laat verkeersregelaars op drukke momenten inspringen. Maar nu gooien we het kind met het badwater weg. Verder blijft het onduidelijk wat er met de zebrapaden moet gebeuren: daar houdt een voetganger immers wel voorrang. Die onduidelijke situatie zal het niet veiliger maken in Ruisbroek.”

Nationale resultaten van 15e flitsmarathon zijn lichtjes hoopgevend

BELGIË: – 24 uur lang hielden de Federale Wegpolitie en 141 lokale politiezones intensief snelheidscontroles. Ze controleerden bijna 1,4 miljoen (1.362.879) bestuurders. In 2,78% van de gevallen moest de politie een proces-verbaal opmaken. Dat is een beter resultaat dan bij de vorige flitsmarathon in april (3,81%), maar er blijft veel werk aan de winkel.

Resultaten flitsmarathon Politiezone Zennevallei: 268 overtredingen op 4038 voertuigen. Proficiat aan de 3770 bestuurders die zich aan de maximum toegelaten snelheid hielden!

Van woensdag 6 oktober 6:00 tot donderdag 7 oktober 6:00 heeft de politie in totaal op 546 plaatsen snelheidscontroles georganiseerd, zowel op autosnelwegen als secundaire wegen. De flitsmarathon, die vooraf werd aangekondigd, combineert handhaving en sensibilisering. De politie wil extra de aandacht vestigen op het gevaar van overdreven snelheid. Het blijft een van de hoofdoorzaken van dodelijke verkeersongevallen.

Tijdens de flitsmarathon zijn 1.362.879 bestuurders gecontroleerd, da’s meer dan tijdens de vorige editie. Procentueel ligt het aantal overtredingen lager: van 3,81% naar 2,78%. Dat is lichtjes hoopgevend, maar er is nog werk aan de winkel. In totaal werd van 176 bestuurders het rijbewijs ingetrokken (tegenover 179 in april).

De Federale en de Lokale Politie zetten zich permanent in om de verkeersveiligheid te verbeteren. Ze organiseren verschillende activiteiten om mensen te sensibiliseren en ook grote controleacties. Later dit jaar is er nog een BOB campagne voorzien en een nationale actie rond ‘afleiding achter het stuur’.

UPDATE: Controles Politiezone Zennevallei
In de ochtend van 6 oktober werden zowel snelheidsmetingen gehouden in Halle en Sint-Pieters-Leeuw. Het ging steeds om straten die gekend zijn omwille van het hoog aantal verkeersongevallen. 2 083 voertuigen reden langs. 31 bestuurders werden hierbij betrapt op te snel rijden. In de namiddag werden de controles verder gezet. Daarbij werden nog eens 1 955 voertuigen gecontroleerd zowel in Beersel, Halle als Sint-Pieters-Leeuw. 237 bestuurders reden te snel en werden geregistreerd door onze camera. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 123 km/u op de Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw waar slechts 70 km/u is toegestaan.
De volgende dag werden opnieuw controles georganiseerd. Dit keer samen met de Vlaamse Belastingsdienst (VLABEL) en de diensten van de Sociale Zekerheid (RSZ). VLABEL scande meer dan 3 200 voertuigen. 30 vaststellingen werden gedaan in verband met niet-betaalde verkeersbelastingen. Meer dan 20 000 euro werd hieromtrent geïnd. Twee voertuigen werden tevens getakeld en dit voor een bedrag van 7 784 euro. De diensten van RSZ stelden op hun beurt vier inbreuken vast op zwartwerk, één inbreuk op illegale tewerkstelling en 3 op deeltijdse arbeid.

Corona-herstelfonds helpt verenigingen bij heropstart activiteiten

VLAAMS-BRABANT: – Verenigingen hernemen na de coronacrisis stilletjes aan hun activiteiten. Om hen hierbij financieel een duwtje in de rug te geven, heeft de provincie Vlaams-Brabant, samen met Vlaanderen en de Europese Unie, een corona-herstelfonds opgericht.

Wereldwijd zorgen de naweeën van de coronacrisis voor hinder”, zegt Gunther Coppens, gedeputeerde voor plattelandsbeleid. “Projecten, waarvoor al langer plannen waren, worden heel voorzichtig terug opgepikt. De onzekerheid van het voorbije anderhalf jaar zit daar voor veel tussen. Bovendien staat er een enorme druk op het voortbestaan van ons platteland. Er komen steeds meer woningen bij, landbouwgronden verdwijnen en de bevolkingsdichtheid stijgt.”

Met de steun vanuit het corona-herstelfonds geeft de provincie Vlaams-Brabant nieuwe projecten alle kansen. Dat kan gaan van de uitbreiding van trage wegen, de ontwikkeling van lokale voedselstrategieën, de opstart van een volkstuin tot projecten die erop gericht zijn de eenzaamheid tegen te gaan.

De steun kan oplopen tot maximum 65% van de totale projectkost.
Verenigingen kunnen hun project indienen tot en met maandag 21 februari om 16 uur.
Na goedkeuring kunnen projecten starten in het voorjaar van 2022.
Meer info: www.vlaamsbrabant.be/herstelfonds

Guido Devillé is nationale coach van Belgisch bakkerij team tijdens Mondial Du Pain

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op maandag 18 en dinsdag 19 oktober zal ons land voor de achtste keer deelnemen aan de prestigieuze wedstrijd, het wereldkampioenschap bakkerij “Mondial Du Pain” in Nantes deze keer met Chef Stefan Vandaele, bakker uit Brugge en Guilliaume David Bakkerszoon uit Oostende.
Guido Devillé uit Sint-Pieters-Leeuw (actief gepensioneerde bakker en coach van verschillende jongeren die deelnemen aan wedstrijden) zal fungeren als nationale coach.

Na maanden van voorbereiding samen met het team “Les Ambassadeurs Du Pain.be” en “Aspirant Baker” is de ploeg klaar. België behaalde reeds 3 keer een derde plaats en een eerste plaats “Best Of Mondial Du Pain 2016”(ploeg waar Guido deel van uit maakte als chef) en een tweede plaats “Best Of Mondial Du Pain 2018 (Guido als coach) en tal van categorie prijzen.