Samenaankoop (fruit)bomen, hagen, heggen en houtkanten 2021

SINT-PIETERS-LEEUW: – Kleur je tuin groen en plant een (fruit)boom, haag, heg of houtkant. Doe mee met de samenaankoop ‘Behaag je tuin’ van de Regionale Landschappen Vlaams-Brabant, de gemeenten en de provincie Vlaams-Brabant.
Bestel je plantgoed van 1 september tot 15 oktober 2021 via www.behaagjetuin.be/order.php?z=1600.

De 5 regionale landschappen van Vlaams-Brabant organiseren een samenaankoop van inheemse hagen, heggen, houtkanten en hoogstam(fruit)bomen voor je tuin. Je krijgt de kans om aan interessante prijzen plantgoed te bestellen.

Wat zit er in het aanbod?
Je kan plantgoedpakketten bestellen voor een mooie gemengde haag, heg of houtkant langs je tuin. Blozende appels uit je eigen hoogstamboomgaard? Dat kan ook! Zo wordt je tuin met deze streekeigen soorten aantrekkelijk voor vogels, bijen en vlinders. Zelf kan je ook volop genieten van de bloesems en het fruit.
Daarnaast bieden we ook inheemse hoogstambomen en wilgenpoten aan.
Je vindt ook wilde kamperfoelie en de wilde bosrank die als klimplant ook de minder grote tuin kunnen opfleuren. Een tegeltuintje tegen je gevel volstaat.
Zin om je tuin op een natuurlijke manier speelvriendelijker te maken? Bestel dan de bundels wilgentakken waarmee je voor kinderen een levende groene speelhut of andere levende wilgenconstructies kan bouwen.

Klimaatbomen: deze bomen verdragen periodes van droogte en geven veel schaduw. Ideaal als je van je tuin een koele oase wil maken tijdens een hete en droge zomer!

Nieuw in het aanbod voor Vlaams-Brabant: de gemengde doornloze haag voor kleinere tuinen. Dit pakket bevat 15 plantjes waaronder 5 liguster, 5 haagbeuk en 5 eénstijlige meidoorn.

Waarom kiezen voor streekeigen plantsoorten, gemengde pakketten en hoogstam(fruit)bomen?
Streekeigen en autochtone planten zijn bomen en struiken die al zeer lang in onze gebieden vertoeven en dus goed zijn aangepast aan de bodem en de leefomstandigheden, waardoor ze grotere overlevingskansen hebben dan ingevoerde soorten.
Bovendien is de groei- en bloeicyclus van deze planten afgestemd op de noden van onze lokale fauna en flora.

De regionale landschappen en de gemeenten kiezen bewust voor gemengde haagpakketten omdat ze een ecologische meerwaarde hebben ten opzichte van een haag enkel bestaande uit haagbeuk of beuk.

De natuurwaarde van hoogstam(fruit)bomen is erg belangrijk. Als “klein landschapselement” is zo’n hoogstammige boom voor tal van diersoorten (oa boomkruiper, holenduif, kleine bonte specht, ringmus, steenuil, eikelmuis, vleermuizen, vlinders, mieren, hommels en bijen,…) belangrijk als leefgebied of als stapsteen tussen leefgebieden.
Hoogstambomen zijn het hele jaar door een thuis voor tal van insecten en andere ongewervelden zoals spinnen en mijten. Een hoogstamboom is meer dan zomaar een fruitboom!

Bestel je plantgoed van 1 september tot 15 oktober 2021 via www.behaagjetuin.be/order.php?z=1600.
Het afhaalmoment is op zaterdag 4 december 2021.

MIVB neemt nieuwe stelplaats Erasmus in gebruik

ANDERLECHT / VLEZENBEEK: – De MIVB telt voortaan drie metroremises verspreid over Brussel. De nieuwe stelplaats Erasmus ligt achter het gelijknamige metrostation en is een ondergrondse remise. De bouw ervan startte in 2017. Sinds kort kregen er ook de eerste metrostellen onderdak.

Om de frequenties van de bestaande metrolijnen te verhogen en in de indienststelling van de toekomstige metrolijn 3 te voorzien, heeft de MIVB nieuwe metrostellen nodig. Een toename van de vloot noodzaakt een uitbreiding van de stallingscapaciteit en de onderhoudsmogelijkheden van de voertuigen. De MIVB bouwde een nieuwe metroremise ten westen van Brussel: Erasmus. Er kunnen 23 metrostellen staan en 7 metro’s kunnen er onderhoud krijgen.

De MIVB telde tot voor kort twee metrodepots: eentje in Oudergem (Delta) en eentje in Anderlecht (Jacques Brel). Deze kunnen samen 66 metrostellen onderdak bieden, wat overeenstemt met alle MX- en M6-metrostellen van de MIVB. Maar er ontbrak capaciteit om er de nieuwe M7-metrostellen te ontvangen, die de MIVB bestelde en die momenteel worden geleverd.

Een ondergrondse remise
De bouw van de nieuwe Erasmusremise startte in 2017. Het depot ligt op enkele honderden meter van het gelijknamige metrostation (eindpunt metrolijn 5). Het is hoofdzakelijk gebouwd onder de Henri Simonetlaan en ligt volledig ondergronds. Alleen het administratieve gebouw is bovengronds zichtbaar.

De nieuwe remise is 900 meter lang, kan onderdak bieden aan 23 metrostellen en er nog eens 7 onderhouden.
De werkplaats omvat alle noodzakelijke onderhoudsinstallaties voor de metrostellen: twee werkkuilen, een hefstand, drie passerellen, een metrowash en een kuil voor het schoonmaken van de binnenkant van de metrostellen. Bovenop het onderhoud werden twee rolbruggen van 110 meter lang geïnstalleerd. Twee hogedrukreinigers met warm water, een gecentraliseerd stofzuigsysteem en een vrachtlift die 10 ton kan verplaatsen, maken het systeem compleet.

Er komt ook nog een testspoor van een kilometer lang voor de metro’s naast de remise, langs de spoorlijn van Infrabel. Dit zal dienen om metro’s te testen die net werden onderhouden voor ze in dienst worden gesteld.

De MIVB stond in voor de bouw van de Erasmusremise op een terrein dat werd verworven door Brussel Mobiliteit. Brussel Mobiliteit nam de volledige heraanleg van de Henri Simonetlaan voor zijn rekening.

Een uitzonderlijk project en een grote uitdaging
De bouw van de Erasmusremise vormde een ware uitdaging“, legt Pascal Tielemans uit, senior project manager verantwoordelijk voor de bouw van de stelplaats. “De verschillende mensen die bij het project betrokken waren en de onderaannemers hadden uiteenlopende noden en beperkingen. Deze complexiteit moest dus worden beheerst en er moest een evenwicht worden gevonden tussen de noden van iedereen en er toch in slagen iedereen te doen samenwerken. Ik ben zeer trots op het werk dat de verschillende ploegen verwezenlijkten.”

Het gaat om een indrukwekkende werf. De cijfers spreken voor zich:
• een grondoppervlak van meer dan 30.000 m², waarvan 99% ondergronds, met specifieke bouwtechnieken
• funderingen van aan de laan en tot 30 meter diepte
• 340 zuilen geplaatst
• 400.000 m³ grond uitgegraven
• 168.000 m³ beton ter plaatse gegoten
• 11 km laagspanningskabels
• 13 km brandblusslangen
Extra moeilijkheid was dat het bovengrondse verkeer tijdens de duur van de werf moest behouden blijven.

De bouw gebeurde in twee fasen. Eerst kwamen de wanden en zuilen er aan één kant en daarna aan de andere. Zo kon het autoverkeer altijd door. Het is maar eens de dakplaat er lag dat de remise werd uitgegraven, onder de dakplaat, waardoor het verkeer opnieuw de volle breedte van de laan kon benutten.

De remise vandaag en morgen
Momenteel overnachten zes metrostellen in de stelplaats. De werkplaats werd afgelopen juni in gebruik genomen om de betrouwbaarheid van de uitrustingen te kunnen nagaan.
Tegen de herfst moeten nog 8 andere voertuigen onderdak krijgen in Erasmus en op termijn gaat het om 23 metro’s in de stelplaats en tegelijk 7 in onderhoud.
Momenteel zijn de metrostellen die in de stelplaats staan voertuigen van het type M6, maar op termijn komen er alleen M7-metrostellen. De remise werd overigens zo ontworpen dat ook de automatische metro’s van de toekomst er terecht kunnen.
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de werken: de omgeving, de ontwikkeling van enkele IT-toepassingen,… De aanleg van het testspoor voor de metro’s start eind 2021, begin 2022 voor een indienststelling eind 2023.

De nieuwe Erasmusremise is een belangrijke stap voor onze Brusselse metro. Dankzij een verhoging van de stallingscapaciteiten zal die toelaten om vanaf oktober de frequentie van metrolijnen 2-6 te verhogen naar een metro om de 2,5 minuten tijdens de spits. En in de komende jaren zal ook de frequentie van de lijnen 1-5 toenemen. Deze remise zal dan ook dienen om er de metrostellen onderdak te bieden die de komende jaren op de nieuwe lijn 3 zullen rijden.

Elke Van den Brandt, Brussels minister voor Mobiliteit: “Dankzij deze massale investeringen in de MIVB verandert Brussel mondjesmaat om Brusselaars en bezoekers steeds efficiëntere, veiligere en comfortabelere mobiliteitsalternatieven te bieden”.

Twee verdachten van gewapende overvallen in Sint-Pieters-Leeuw opgepakt

SINT-PIETERS-LEEUW: – De politiezone Zennevallei heeft gisteren twee mannen aangehouden die vermoedelijk betrokken waren bij enkele recente gewapende overvallen (o.a. Roby-Drinks en Belfius-kantoor) in de gemeenten Sint-Pieters-Leeuw en Dilbeek. Beide verdachten werden vandaag nog voorgeleid voor de onderzoeksrechter.

Burgemeester, Jan Desmeth: “Tussen 9 en 23 augustus hadden we in onze gemeente te maken met meerdere overvallen bankautomaat van Belfius aan de Rink en enkele handelszaken.
Een onderzoeksrechter werd van bij de start aangesteld en het onderzoek was een prioriteit voor onze politiediensten.
Gisteren, 24 augustus, konden onze politiediensten, en in het bijzonder onze lokale recherche, de vermoedelijke twee daders arresteren, dit na grondig en efficiënt recherchewerk van de afgelopen 14 dagen.
Het was een prioriteit omdat de feiten ernstig waren én omdat het onze inwoners echt beroerde en ongerust maakte.
Tijdens het onderzoek kan er logischerwijze nooit veel gecommuniceerd worden. Daders lezen immers ook mee.
Vandaag ben Ik verheugd dat onze politiediensten zo snel deze zaak hebben kunnen oplossen.”

inschrijven: 2e Mosselfestijn KLJ en LG Vlezenbeek

VLEZENBEEK: – Schrijf je in voor het 2e Mosselfestijn van KLJ en LG Vlezenbeek op 4 en 5 september 2021.

De KLJ van Vlezenbeek is momenteel gehuisvest in containers waarvan het levenseinde in zicht is. Daarom ijvert ze al vele jaren voor een nieuwe infrastructuur die afgestemd is op haar hedendaagse noden en waarbij ze ook in de toekomst verder kan groeien.

Samen met het gemeentebestuur zet de KLJ van Vlezenbeek haar schouders onder een nieuwbouwproject in de pastorietuin. De gemeente zal de lokalen bouwen en afstemmen op de hedendaagse veiligheidsvoorschriften en behoeften. De KLJ zelf zal de invulling voor haar rekening nemen zoals onder meer de keuken en het meubilair.

Na de opmaak van een behoefteplan door de KLJ kan er weldra gestart worden met de bouw. De gemeenteraad van april 2021 keurde alvast het bestek goed voor de aanstelling van een architect. Verwacht wordt dat de werken effectief kunnen starten in het voorjaar van 2023.

Net als in 2019 wil ook nu de Landelijke Gilde van Vlezenbeek haar steentje bijdragen om de bouw van deze jeugdinfrastructuur mogelijk te maken. Beide verenigingen slaan opnieuw de handen in mekaar met de organisatie van een tweede mosselfestijn. De opbrengst gaat opnieuw integraal naar de bouwplannen van de KLJ. Naast heerlijke verse mosseltjes, is er ook vol-au-vent te verkrijgen. Iedereen is van harte welkom zaterdag 4 september  (17-21 uur) en zondag 5 september  (11-15 uur) in de schuur van Bart Keymolen.

OPGELET: omwille van de huidige corona-maatregelen is vooraf inschrijven verplicht!
Gebruik hiervoor volgende link: https://docs.google.com/forms/d/1GWlQE7CB3oOHpQz_XFISECnGIFXuwlYCwoa3zyMkW7c/viewform?edit_requested=true