Nieuwe waterbuffer Vlezenbeek

VLEZENBEEK: – Naar aanleiding van de zware wateroverlast een aantal jaren geleden, waar ook Vlezenbeek in de klappen deelde, besliste het bestuur om extra middelen in te zetten om dit in de toekomst te voorkomen. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de nieuwe waterbuffer ter hoogte van de Postweg en de Paul Veldekensstraat.

Jan Desmeth, burgemeester: “Al in de vorige legislatuur beslisten we om extra middelen in te zetten om wateroverlast aan te pakken. Samen met de provincie konden we deze grond verwerven. Dit project is een mooi voorbeeld van hoe een samenwerking kan leiden tot het beperken van wateroverlast.

Bart Keymolen, schepen van Waterbeheersing: “In de nieuwe buffer kunnen we ruim 1.000 m3 water bufferen. De constructie zal ook modderstromen tegenhouden. Op die manier vrijwaren we niet alleen de overlast op de aanpalende eigendommen, maar vrijwaren we ook het riool aan de Postweg van hoge piekbelasting bij onweer. Deze ingreep is niet zichtbaar van aan de straatkant, maar zal zeker een positieve impact hebben op een ruime zone rond de Postweg en de Vleze.

De werking zal pas optimaal zijn wanneer het ingezaaide gras voldoende wortel heeft gemaakt. Laat ons intussen nog wat genieten van de zon!

Er zitten nog een aantal projecten in de pijplijn, waar eerst nog studiewerk aan voorafgaat. Projecten in het kader van waterbeheersing vragen namelijk om heel wat studiewerk en voorbereiding.

levensreddende Gele Doos

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vlaams Belanger Eddy Longeval vroeg tijdens de gemeenteraad van vanavond in Sint-Pieters-Leeuw om in Leeuw het initiatief van de levensreddende ‘Gele Doos’ toe te passen, namelijk om deze levensreddende gele doos gratis aan te bieden aan alleenstaande 65-plussers en inwoners met een beperking of chronische ziekte.
Het voorstel werd goedgekeurd en zal dus eerdaags aan betrokkenen worden bekend gemaakt. De meerderheidsfracties koppelden er wel nog een aantal voorwaarden en techniciteiten aan vast. Groen en Vooruit steunden het voorstel niet.

Sinds kort kan een eenvoudige gele doos levens redden. Verscheidene gemeenten (21 Kempense gemeenten, maar onder meer ook Gent, Evergem en Leopoldsburg) bezorgen de zelfstandig wonende 65-plussers, inwoners met chronische medische problemen of met een beperking namelijk gratis een gele brooddoos.

In de doos stoppen deze inwoners een formulier of een boekje met hun medische informatie, belangrijke contactgegeven, info over hun medicijnen, eventuele allergieën, enz. De doos bewaren ze in de koelkast. De gebruikers kleven ook een bijbehorende blauwe sticker aan de binnenkant van hun voordeur zodat hulpverleners weten dat ze een gele brooddoos met cruciale persoons-, contact- en medische gegevens bezitten. Door de doos op een uniforme plaats te bewaren: in de koelkast, vinden de hulpverleners ze onmiddellijk en sparen ze kostbare tijd uit. In een noodsituatie zijn de bewoners immers mogelijk niet meer in staat deze belangrijke informatie te geven.
Dit initiatief is ontstaan in Canada.

van 3 naar 11 snelheids-traject-controles in Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – Echte resultaten boeken op vlak van veiligheid en leefbaarheid op het terrein: dat is wat het gemeentebestuur wil bereiken door van 3 naar 11 snelheids-traject-controles te gaan. Dit betekent automatisch 16 extra ANPR-locaties die voor politionele doeleinden zoals recherche en interventie nuttige en efficiënte hulpmiddelen zijn in het bestrijden van kleine en grote criminaliteit.

De volgende 8 trajecten worden uitgevoerd:
1. Brusselbaan;
a. tussen Vagevuurstraat en Leeuwerikstraat – 70 km/uur
b. tussen Leeuwerikstraat en Koning Albertplein – 50 km/uur
2. Pepingensesteenweg tussen Brabantsebaan en Frans Pickéstraat – 70 km/uur
3. Georges Wittouckstraat tussen C. Leunensstraat en Bergensesteenweg – 50 km/uur
4. Brabantsebaan
a. tussen Mechelsgat en Hoogstraat -50 km/uur
b. tussen Baasbergstraat en Postweg – 50 km/uur
5. Fabriekstraat – Karel Gilsonstraat van parking voetbal tot Kerkplein – 50 km/uur
6. Pastorijstraat – Joseph Depauwstraat – H. Vanhouchestraat – 30 km/uur

Jan Desmeth, burgemeester: “Ervaring met de eerste 3 trajecten leert ons dat het aantal snelheidsovertredingen daalt van 5 tot 8 % overtredingen bij bemande controles naar 0,1 tot 0,2 % overtredingen bij ANPR-trajectcontroles. Deze maatregel verbetert dus de veiligheid en leefbaarheid. De ANPR-camera’s worden ook veelvuldig gebruikt door onze politiediensten in de strijd tegen kleine en grote criminaliteit, voornamelijk door de recherche- en de interventiediensten.

De keuze van de locaties waar de snelheidstrajecten komen, gebeurde op basis van ongevallencijfers, snelheidsmetingen en de analyse van de weginfrastructuur.

Olivier Huygens, schepen van Mobiliteit: “Van alle trajecten stak de Georges Wittouckstraat in Zuun er jammer genoeg bovenuit. We tekenden er 32 kleine en grote ongevallen op over een periode van 3 jaar. Dat is de helft meer dan het tweede traject in de rij. Uiteraard zijn er nog andere trajecten waar dit nuttig had kunnen zijn, maar deze 8 trajecten staken er bovenuit. We rekenen erop dat autobestuurders overal in de gemeente hun snelheid binnen de perken houden. Andere voorbeelden in Vlaanderen leren ons dat bij voldoende trajectcontroles, autobestuurders ook op andere plaatsen hun snelheid beter aanpassen.”

Bart Keymolen, eerste schepen: “In het bestuursakkoord 2019-2024 hebben we opgenomen om van 3 naar 8 trajecten te gaan. Het feit dat we onmiddellijk naar 11 trajecten gaan, geeft aan dat het gemeentebestuur de veiligheid en leefbaarheid van onze gemeentelijke hoofdwegen heel ernstig neemt. We weten dat we hier een voortrekkersrol opnemen, maar we geloven dat deze uitbreiding een zichtbare impact zal hebben op onze wegen.”

Mark Crispel, Korpschef: “De investeringen in extra ogen en oren op het terrein via deze 16 ANPR-locaties, zijn een tastbare hulp voor onze politiediensten. We realiseren zo ook twee vliegen in één klap. De veiligheid op de gemeentelijke hoofdwegen gaat erop vooruit, én de ANPR-camera’s worden frequent ingezet door onze diensten om criminaliteit te bestrijden.”

Toekomstforum Halle-Vilvoorde vraagt 4 miljoen euro voor Vervoer op Maat

HALLE-VILVOORDE: – Tijdens de Algemene Vergadering van het Toekomstforum Halle-Vilvoorde op 23 juni 2021 beslisten de 35 burgemeesters van Halle-Vilvoorde om aan de Vlaamse Regering een jaarlijkse subsidie van 4 miljoen euro te vragen. Zo kan er voldoende ‘Vervoer Op Maat’ worden aangeboden op het moment dat het nieuwe vervoersplan van vervoersmaatschappij De Lijn van start gaat.

‘Vervoer op maat’ vormt de onderste vervoerslaag van het openbaar vervoersmodel in het kader van de ‘basisbereikbaarheid’. Deze vervoerslaag moet zorgen voor een efficiënte invulling van de lokale vervoersvragen. Met deze eis vragen de burgemeesters van de centrumregio Halle-Vilvoorde niet meer of minder dan hetgeen voorzien wordt voor gelijkaardige vervoersregio’s.

Uitdagingen zijn even groot
Op heden voorziet de Vlaamse Regering slechts 640.000 euro per jaar (2024) of 927 euro per jaar/per duizend inwoners. De burgemeesters zijn van oordeel dat de uitdagingen in de Vlaamse Rand – denk maar aan de werken van de Ring – minstens even groot zijn als in bijvoorbeeld de streek rond Gent of Leuven. Voor de streek rond Gent voorziet men een jaarlijkse bijdragen van 5.047 euro per jaar/per duizend inwoners. Voor de streek van Leuven is dit 4.258 euro per jaar/per duizend inwoners.

Lokale mobiliteitsvraagstukken
Voorzitter themawerkgroep Mobiliteit, Burgemeester Sint-Pieters-Leeuw, Jan Desmeth: “Toekomstforum vraagt niet om de bedragen van andere vervoersregio’s te verlagen, maar wel om de ‘historische’ fout in de subsidiëring van het Vervoer op Maat van onze regio recht te zetten. Conform een behoeftenstudie van de vervoerregioraad Vlaamse Rand is een toevoeging van minimum 3,3 miljoen euro extra VOM-middelen noodzakelijk om tegemoet te kunnen komen aan de lokale mobiliteitsvragen.

Bovendien wordt de Vlaamse Rand geconfronteerd met specifieke uitdagingen. Zo krijgt de Vlaamse Rand – samen met Antwerpen – het meeste verkeer te verwerken en binnenkort zal ook de impact van de grote infrastructuurwerken aan de Ring 0 moeten opvangen worden.

agenda: Pannakooivoetbal en freestyle voetbal

SINT-PIETERS-LEEUW: – Oefen je coolste voetbalkunstjes in een pannakooi en leer van een echte freestyle voetballer!
Wil jij je voetbalkunstjes tonen of aanscherpen? Wil je je technische vaardigheden nog wat verder ontwikkelen?
De gemeente zorgt in juli voor een pannakooi waar je gratis kan komen spelen en oefenen!

Wanneer en waar?
• Van vrijdag 2 tot en met donderdag 15 juli 2021 aan de parking van sporthal A.J. Braillard, Wandelingstraat 54 in Ruisbroek.
• Van zaterdag 17 juli tot en met donderdag 29 juli 2021 aan speelplein Reysveld, Brusselbaan in Sint-Pieters-Leeuw.

Workshop en demonstratie van freestyle voetballer
Bovendien kan je ook naar de coolste trucjes van Abel Bazouz komen kijken! Deze freestyle voetballer geeft een coole workshop en demonstratie op:
• zaterdag 3 juli 2021 van 14 tot 17 uur aan sporthal A.J. Braillard;
• zaterdag 17 juli 2021 van 14 tot 17 uur aan speelplein Reysveld.

Meer info via de sportdienst, T 02 371 14 23, sportdienst@sint-pieters-leeuw.be