voetgangersoversteekplaats aan school De Groene Parel wordt veiliger gemaakt

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vaststellingen van de politie en gemeenschapswacht geven aan dat er regelmatig verkeerschaos is ter hoogte van de voetgangersoversteekplaats en Kiss&Ride aan GO! basisschool De Groene Parel.
Om de oversteekplaats te beveiligen en de afstand te beperken, heeft de gemeenteraad beslist om een versmalling van de weg te creëren t.h.v. de oversteekplaats.
2021-05-26-De-Groene-Parel (1)
Olivier Huygens, schepen van Mobiliteit en verkeer: ” De A. Van Cotthemstraat is ter hoogte van de school éénrichtingsverkeer. Maar door de geparkeerde wagens zien de kinderen bij het oversteken moeilijk het naderend verkeer. Daarom gaat de zone nu afgebakend worden met paaltjes. Zodat de oversteekzone korter wordt. De Kiss&Ride zone zal ook achter het zebrapad op straat komen.”

Gemeente Sint-Pieters-Leeuw stelt via concessie gronden ter beschikking voor padelterreinen

ZUUN / RUISBROEK: – Het voorbije jaar kwam padel in het vizier van menig sporters. Deze mix van tennis en squash die wordt gespeeld met vier personen is immers een leuke manier om samen je conditie op pijl te houden. Een gezonde én sociale sport dus! Daar speelt de gemeente Sint-Pieters-Leeuw graag op in.

In het bestuursakkoord kondigde de gemeente al aan in de toekomst te investeren in padelterreinen. Het laatste half jaar kreeg de gemeente diverse aanvragen van privé initiatiefnemers en toonden zowel clubs als investeerders interesse in het uitbaten van padelterreinen. De gemeente besloot dan ook om gronden ter beschikking te stellen via een concessie-overeenkomst.

De sites worden voorzien aan sportcomplex AJ Braillard en het Wildersportcomplex.
Op elke site is er ruimte voor maximaal 4 padelterreinen. Begin juni worden de concessievoorwaarden openbaar gemaakt en kunnen er dossiers worden ingediend.

Herwig Smeets, schepen van sport: “Door een concessie-overeenkomst hoeft de gemeente niet zelf te investeren in padelterreinen en wordt er daarenboven een concessievergoeding van jaarlijks 12.000 euro (voor de twee sites samen) geboekt. Nog belangrijker: op die manier komen er sneller én meer padelterreinen zodat meer mensen in de toekomst een balletje kunnen slaan.”

voorstel Vlaams Belang Sint-Pieters-Leeuw voor transparantie subsidies wordt niet goedgekeurd

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Vlaams Belang voegde een extra punt toe op de afgelopen gemeenteraad van Sint-Pieters-Leeuw betreffende het ontbreken van een jaarlijkse rapportering van gemeentelijke subsidies.

Sint-Pieter-Leeuw kent ieder jaar verschillende subsidies toe. Aangezien deze subsidies afkomstig zijn van het belastinggeld van de inwoners hebben zij het recht te weten waaraan de subsidies gespendeerd worden’ zegt Vlaams Belanger Eddy Longeval. ‘Bovendien zijn transparantie en verantwoord omgaan met belastinggeld hoekstenen van goed bestuur’ aldus het VB-gemeenteraadslid. De vraag was of er een jaarlijks overzicht kon opgemaakt worden van alle in het voorbije jaar toegekende subsidies, en of dit bekend kon gemaakt worden op de gemeentelijke webstek. “Zoals te verwachten hebben alle traditionele Vlaamse partijen – behalve het Vlaams Belang – tegen gestemd.”

update 28/05/2021: – Reactie Jan Desmeth, burgemeester: “Alle fracties, zowel van de meerderheid als van de oppositie, waren het volmondig eens met het uitgangspunt dat een dergelijke lijst jaarlijks opgemaakt en gepubliceerd moet worden. Feit is dat dit reeds jaren gebeurt, inclusief het publiceren op de website!
In het meest recente jaarverslag, zijnde het boekjaar 2019, kunnen alle raadsleden dit terugvinden op pagina 62, 63 en 64. Dit jaarverslag werd behandeld op de raadscommissie van 11 juni 2020 en werd voorgelegd aan de gemeenteraad van 25 juni 2020. Op de raadscommissie van donderdag 17 juni 2021 zal dit ook gebeuren voor de jaarrekening 2020, die vervolgens aan de gemeenteraad van 24 juni 2021 zal voorgelegd worden. Kortom…we doen dit reeds.
Alle fracties, behalve het Vlaams Belang, stemden vervolgens tegen of onthielden zich omdat het een beetje schizofreen is om te vragen om iets te doen dat je reeds elk jaar doet! Het is alsof je beslist dat de zon in het oosten moet opkomen, terwijl je elke ochtend kan zien dat dit reeds het geval is.

SK Vlezenbeek heeft een container-tribune

VLEZENBEEK: – SK Vlezenbeek zal het nieuwe voetbalseizoen kunnen starten met een ‘container-tribune’.


Jurgen Speltincx, Voorzitter SK Vlezenbeek: “SKV is zeer tevreden met zijn aankoop van onze container-tribune. Het idee hebben we, zonder blozen, afgekeken van SK Pepingen-Halle. Zo kwamen we op het spoor van een Hollander, met een neus voor zaken, die deze containers in China laat maken.
Dankzij onze trouwe sponsor All Exeptional werd de container in no time overgebracht uit Rotterdam.
Zodra de nodige grondwerken zullen uitgevoerd zijn, zetten we hem op zijn definitieve plaats tussen de beide terreinen. Onze supporters kijken er alvast naar uit!”
Meer info: www.skvlezenbeek.be

 

Bewoners WZC Sint-Antonius gaan op virtuele uitstap

SINT-PIETERS-LEEUW: – Door de coronapandemie werd de jaarlijkse bedevaartswandeling van WZC Sint-Antonius met zo’n 60tal bewoners doorheen de Leeuwse velden, voor de 2de keer uitgesteld. Daarom zorgden enkele medewerkers voor een virtuele uitstap.
2021-05-27-sint-antonius-virtuele-kapelletjeswandeling (1)
Zij gingen op pad en brachten de Halse Weg-Om, een van Vlaanderens oudste ommegangen, tot bij de bewoners.
Zij zorgden voor filmpjes en foto’s van de kapelletjes, de Halse basiliek en het Mariahof. Samen werden mooie Marialiederen gezongen en gebeden en maakten zij ook 2 eigen kapelletjes. Het riep bij vele bewoners mooie herinneringen op.

bevraging vernieuwing mobiliteitsplan – schoolomgevingen

SINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeente Sint-Pieters-Leeuw werkt aan de vernieuwing van haar mobiliteitsplan. Dit is de leidraad voor wat er in onze gemeente de komende jaren zal gebeuren op vlak van mobiliteit. De verschillende schoolomgevingen zijn een belangrijk onderdeel van dit plan en daarom heeft de gemeente jouw hulp nodig!

Om meer inzicht te krijgen in dit thema lanceert de gemeente deze korte, anonieme bevraging. Op die manier kunnen jullie als gebruikers en omgevingsexperten waardevolle input aanleveren, waarmee ze nadien aan de slag kunnen.
Link naar bevraging: https://forms.office.com

In alle rust studeren tijdens de Blokspot

SINT-PIETERS-LEEUW: – Tot vrijdag 2 juli 2021 ben je opnieuw welkom in de Blokspot!
De Blokspot is een rustige plek waar je op je gemak kan studeren tijdens de blokperiode.
Ze vindt plaats op de zolder of in het barlokaal van Laekelinde.

De Blokspot is open op:
• maandag van 12 tot 22.30 uur;
• dinsdag tot en met zondag van 8.30 tot 22.30 uur.
Omwille van de corona afstandsmaatregelen, zijn het aantal beschikbare plaatsen beperkt.
De jeugddienst vraagt je om als student enkel gebruik te maken van de Blokspot wanneer je thuis geen rustige studeerplek hebt.
Inschrijven kan via T 02 370 28 82 of per mail naar jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be.