Verlenging economische steunmaatregelen tot 30 september 2021

2020-07-10-bunker_coronavirus_covidBELGIË: – Het kernkabinet van de federale regering heeft beslist een reeks lopende steunmaatregelen met één kwartaal te verlengen, van 30 juni tot en met 30 september 2021.

De voornaamste steunmaatregelen die tot en met eind september zullen worden verlengd, zijn:
• Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor alle sectoren
• Het dubbel crisis-overbruggingsrecht voor de nog gesloten sectoren en het nieuwe overbruggingsrecht dat vanaf 1/1/2021 actief is
• Individueel uitstel van betaling van belastingen + niet-toepassing van sancties RSZ bij niet-betalen voorschotten plus mogelijkheid afbetalingsplannen zonder sancties
• Thuiswerkvergoeding in de privé en voor de ambtenaren: verhoging bedrag
• Verhoogd quotum vrijwillige overuren tot 220 uren in de zorgsector, de cruciale sectoren en de essentiële diensten
• Aanvullende uitkering arbeidsongeschiktheid om op het niveau van resp. de uitkering overbruggingsrecht (voor zelfstandigen) of tijdelijke werkloosheid (voor werknemers) te komen
• Taks shelter audiovisuele werken en podiumkunsten
• Fiscale incentive voor kwijtschelding huur: wordt verlengd in juni, juli, augustus en september
• Premie van 50 euro per maand voor leefloners, IGO- en IVT-gerechtigden
• Bevriezing van de degressiviteit van de volledige werkloosheidsuitkering en neutralisering van de periode van inschakelingsuitkeringen
• Verhoogd terugbetalingspercentage aan de OCMW’s voor het leefloon
• Verlaging van de bedrijfsvoorheffing voor tijdelijke werkloosheid
• Verlenging BTW-verlaging naar 6 procent op handgels en mondmaskers

Het is de bedoeling om vanaf 1 oktober over te gaan naar meer uitzonderlijke maatregelen en relance-initiatieven.

slibruiming van de kanaalvijver en de kasteelvijver in het Park van Coloma

SINT-PIETERS-LEEUW: – Deze week starten in opdracht van Natuur en Bos en de gemeente Sint-Pieters-Leeuw de voorbereidingswerken voor de slibruiming van de kanaalvijver en de kasteelvijver in het Park van Coloma. Door het verwijderen van overtollig slib en het plaatsen van nieuwe schanskorven zal de waterkwaliteit van deze historische vijvers sterk verbeteren en krijgen ze hun majestueuze uitzicht terug van weleer.

Naast de internationaal befaamde Rozentuin en het kasteel vormen ook de vijvers in het Park van Coloma een belangrijk historisch onderdeel van dit unieke domein van vijftien hectare. Hun spiegelende wateroppervlakken verhogen de prachtige zichten en de aantrekkingskracht van het park voor de bezoekers. Regiobeheerder Wim De Maeyer: “De kasteelvijver en de kanaalvijver worden gevoed door water van enkele bronnetjes in de buurt dat samen met regen- en dakwater in de vijvers terechtkomt. De laatste slibruiming dateert van zo’n vijfentwintig jaar geleden en de vijvers zijn de laatste jaren sterk onderhevig aan verlanding, zeker door overhangende bomen en struiken die jaarlijks een vracht bladeren in het water doen belanden. Dit zorgde de laatste jaren bij momenten zelfs voor een onfrisse geur. Om ze van verder dichtslibben te vrijwaren en meer zuurstof te geven, gaan we voor een meer dan grondige onderhoudsbeurt.

Overlast vermijden
Dat gebeurt door de vijvers vanaf deze week te laten leeglopen door het debiet ervan tijdelijk aan te passen waarna het slib kan drogen. Om het drogen van dat slib vlot te laten verlopen, is het nodig dat deze werken in het droogste seizoen plaatsvinden. Ter voorbereiding werden vorig voorjaar de vissen op dit openbaar viswater afgevangen en elders in de gemeente uitgezet. Vissen die toch nog door de mazen van het net zijn geglipt zullen ook voor de werken worden verplaatst. Vanaf 21 juni start de firma Heyrman-De Roeck dan met het ruimen en het afvoeren van het slib via de Edouard Rooselaersstraat. Om meer licht in de vijver te krijgen, ondergaan overhangende bomen een grondige snoeibeurt. De ruimings- en afvoerwerken zullen zoveel mogelijk vanuit de vijvers zelf gebeuren om overlast te vermijden.

Ecologische ‘boost’
Na het bouwverlof volgt het plaatsen van schanskorven (metalen gaasnet gevuld met steenachtige materialen als oeverbescherming) en putringen. Wim De Maeyer: “De nieuwe schanskorven sluiten aan op de bestaande oeverversteviging. We realiseren daarmee een zone met moerasplanten en riet, goed voor het visbestand. Op enkele andere plaatsen brengen we op de bodem betonnen putringen aan waarin we gele plomp aanplanten, een mooi bloeiende waterplant. De grondige slibruiming en de nieuwe moeras- en waterplanten vormen samen met het selectief snoeien van overhangende bomen één pakket van maatregelen die we uitvoeren om de ecologische waarde van de vijvers een ‘boost’ te geven.” In de loop van augustus moet alles klaar zijn en kunnen de vijvers zich terug vullen. Natuur en Bos zet vervolgens vissen uit zodat vissers er terug hun hengeltje kunnen uitgooien.

Veiligheid gegarandeerd
De gemeente Sint-Pieters-Leeuw was al langer vragende partij om de vijvers in het Park van Coloma in alle eer te herstellen. Burgemeester Jan Desmeth: “We zijn verheugd dat Natuur en Bos nu de koe bij de horens vat. Tijdens de uitvoering zorgen we er mee voor dat de veiligheid voor onze parkbezoekers en de toegankelijkheid van het park gegarandeerd blijft. Het werfverkeer zal verplicht in- en uitrijden langs de Rooselaerssstraat, zodat we extra vrachtwagens in het centrum vermijden. Ik kijk alvast uit naar zondag 5 september 2021. Dat is immers de dag dat we opnieuw focusgemeente zijn voor het Gordelfestival waarmee we het park weer als hotspot van het festival in de kijker willen zetten.”

Hooverphonic gaat door naar de finale van het Songfestival

2021-05-18-hoSINT-PIETERS-LEEUW: – Dinsdagavond heeft Hooverphonic  zich geplaatst voor de finale van het Eurovisiesongfestival.

Zenuwslopend lang duurde het bij de bekendmaking van de uitslag.
Hooverphonic overtuigde Europa met sober en loepzuiver gezongen “The wrong place”, met een glansrol voor zangeres Geike Arnaert.

De eerste reactie van Geike Arnaert: “Een opluchting, heel spannend, die aftelling vond ik niet tof. Nu op naar zaterdag, daar willen we staan!”

Gaan ook door naar de finale: Noorwegen, Israël, Rusland, Azerbeidzjan, Malta, Litouwen, Cyprus, Zweden en Oekraïne.

resultaten verkeerscontrole zaterdag

SINT-PIETERS-LEEUW: – Zaterdag hadden verschillende controles plaats op alcohol en andere inbreuken in het
verkeer door de politiezone Zennevallei.

Zaterdag 15 mei werden controleposten opgesteld in Halle en Sint-Pieters-Leeuw. Hierbij werden net geen 100 bestuurders aan de kant gezet. Twee voertuigen werden getakeld wegens niet verzekering. Vijf andere bestuurders bleken niet in regel te zijn met het rijbewijs. Drie bekeuringen werden opgesteld wegens het niet dragen van de gordel. Verder blies nog één persoon positief op alcohol en drie testten positief op drugs (cannabis). Eén persoon weigerde een ademtest af te leggen. Hij werd uiteindelijk van zijn vrijheid beroofd na het verstoren van de openbare orde en omwille van openbaar dronkenschap.