commissie van de kamer besprak conflictsituatie tussen de Regie der Gebouwen en de gemeente Sint-Pieters-Leeuw over parkzone Ruysbroekveld

2021-05-12-commisssie-kamerSINT-PIETERS-LEEUW: – Woensdag stelden Pieter De Spiegeleer en Kristien Van Vaerenberg een mondelinge vraag in de Commissie voor Mobiliteit, Overheidsbedrijven en Federale instellingen aan staatssecretaris Michel Mathieu ivm de verkoop door de Federale overheid van parkzone Ruysbroekveld terwijl onteigening door gemeente nog loopt.

Hoewel er een gemeentelijke onteigeningsprocedure loopt voor de parkzone Ruysbroeckveld in Sint-Pieters-Leeuw, besliste de Regie der Gebouwen om de site te verkopen aan een privé-eigenaar. Ondanks overleg met de gemeente op 21 april, ging de Regie voort met de verkoop. Op 22 april vond zelfs een beperkte openbare verkoop plaats.

Michel Mathieu, staatssecretaris voor Regie der gebouwen: “Er zijn vanaf het begin onderhandelingen geweest, maar er werd geen overeenstemming bereikt over een onteigening door de gemeente tegen de schattingsprijs van het Federaal comité tot aankoop van onroerende goederen. Ingevolge de wet op het openbaar domein en zonder onteigening door de gemeente, werd de verkoopsprocedure opgestart. Op 14 februari 2021 vond een eerste biedronde plaats. Ook de gemeente deed een bod, maar was niet bij de vijf hoogste.
Om de gemeente nog de kans te geven, werd beslist om alle bieders uit te nodigen voor de arbitragezitting. De gemeente bevestigde
haar aanwezigheid. Op de arbitragezitting van 22 april 2021 was het hoogste bod niet van de gemeente. Het aankoopcomité heeft een verkoopbelofte ondertekend met de hoogste bieder. Het wordt moeilijk de verkoop te beëindigen zonder een schadevergoeding. De gemeente kan de percelen nog steeds onteigenen, maar zij zal nu de particulier moeten onteigenen.

Pieter De Spiegeleer (VB): “Ik zie vooral veel nodeloze administratieve rompslomp en tijdverlies. Dit dossier bevestigt andermaal onze scepsis tegenover de archaïsche en weinig transparante manier van werken van de Regie der Gebouwen. Van een nieuwe politieke cultuur is nog niet veel te merken.

Kristien Van Vaerenbergh (N-VA): “Ik vind dit een zeer vreemde werkwijze van de Regie. Volgens mij moet het mogelijk zijn om de zaak nog in der minne te regelen.

Het incident werd gesloten.
Bekijk de video vanaf de 55 min. : www.dekamer.be/media/index.html?language=nl&sid=55U1710&offset=3309

Zie eerder gepubliceerde artikels:
28/04/2021 – Federale overheid verkoopt parkzone Ruysbroekveld terwijl onteigening door gemeente nog loopt
29/01/2021 – Sint-Pieters-Leeuw onteigent federale overheid om 6 hectare openbaar toegankelijk park Ruysbroekveld te voorzien

Herstellingswerken wachthuisjes begraafplaats Ruisbroek en Vlezenbeek

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op dit moment worden herstellingen uitgevoerd aan de wachthuisjes van het kerkhof van Ruisbroek en Vlezenbeek.

De wachthuisjes op de begraafplaats van Ruisbroek flankeren het poortgebouw dat toegang geeft tot de begraafplaats. Het zijn dienstgebouwen, waarvan een oorspronkelijk als dodenhuisje diende. Het geheel is getekend door architect Henri Jacobs en werd op 8 oktober 1893 feestelijk ingehuldigd bij de ingebruikname van de nieuwe begraafplaats. Deze mooie inkom is intussen helaas sterk vervallen, maar het gemeentebestuur maakt nu werk van de renovatie om deze mooie inkom weer te laten stralen. Er werden al nieuwe dekstenen geplaatst in blauwe hardsteen (zie foto). Daarna zal het dak volledig vernieuwd worden. Later worden dan de gevels en interieur aangepakt.

Deze werken kaderen in de opwaardering en herinrichting van de begraafplaatsen in Sint-Pieters-Leeuw. “Ik ben oprecht blij met de start van de werken. Zo behouden we door de herstelling niet alleen de erfgoedwaarde, het is ook een vorm van respect naar de nabestaanden.”, aldus Veerle Seré, schepen van Begraafplaatsen.

Ook het wachthuisje in Vlezenbeek zal binnenkort onder handen worden genomen. In Vlezenbeek werd vorig jaar het torentje op het wachthuisje verwijderd omwille van stabiliteitsproblemen. Binnenkort hebben Vlezenbeek en Ruisbroek opnieuw volwaardige wachthuisjes.

Olivier Huygens, schepen van Gebouwen: “De wachthuisjes waren dringend aan herstelling toe. Het is de bedoeling om de wachthuisjes in eer te herstellen. Begraafplaatsen en kerkhoven vertellen ons ontelbare verhalen over de geschiedenis van onze gemeente en onze samenleving. Het zijn stilte-plaatsen met materiële sporen, erfgoed. Net om die reden moeten we zorg dragen voor deze plaatsen!”

Zijn de gegevens op de chip van jouw huisdier nog correct

2021-05-12-checkjechipVLAANDEREN: – Door de privacywetgeving werden vanaf 1 mei 2021 alle contactgegevens op de chips van honden en katten automatisch anoniem. Hierdoor wordt het moeilijker om hun eigenaar terug te vinden. Daarom roepen we eigenaars op om hun gegevens openbaar te maken.

Check je chip’.
Je kat of hond kwijtraken, dat is een nachtmerrie. Is je huisdier gechipt?
Dan vindt het makkelijker de weg naar je terug.
Tenminste, als de gegevens die op de chip staan correct zijn én je deze gegevens hebt vrijgegeven.
Dus: heb jij de gegevens op de chip van je hond of kat al gecheckt? Doe het nu en zie je viervoeter sneller terug als je hem kwijt bent.

Het is de snelste manier om verloren gelopen dieren met hun eigenaar te herenigen.
Allen naar www.dogid.be