vanaf 12 april hinder door werken op de Alsembergsesteenweg

REGIO: – Op maandag 12 april 2021 hebben er gedurende een week werken plaats op de Alsembergsesteenweg in Buizingen, in Lot wordt er nog gewerkt op het kruispunt van de Sashoek met de Stationsstraat en ook in Ruisbroek zijn er nog steeds wegenwerken. Hou dus de 2de week van de paasvakantie rekening met nog meer omleidingen!

Vervanging 9 riooldeksels op de Alsembergsesteenweg
De vernieuwing van de riooldeksels die in het midden van de steenweg liggen neemt niet zoveel tijd in beslag. Maar na het herstel is een uithardingsperiode noodzakelijk om te voorkomen dat ze op termijn trillingen of lawaaihinder veroorzaken.

Enkel eenrichtingsverkeer richting Halle
• De Alsembergsesteenweg wordt tijdelijk een éénrichtingsstraat vanaf het op- en afrittencomplex van de E-19 snelweg tot de Octaaf de Kerchove d’Exaerdestraat.

• Voor het verkeer dat richting Beersel wil, is er vanaf de rotonde op de Bergensesteenweg een omleiding voorzien via de Brusselsesteenweg > Auguste Demaeghtlaan > Edingensesteenweg (N7) > E429 (richting Halle) > N203a/A8 > R0 (richting Brussel) > afslag 20 (Huizingen/Buizingen).

gemeentebestuur zet mee de schouders onder het Bedrijvencentrum Zennevallei

SINT-PIETERS-LEEUW: – Jonge startende ondernemers stimuleren door goedkope huisvesting aan te bieden en gemeenschappelijke diensten te verzorgen voor hun bedrijf; dat was in 1984 de aanzet van de Vlaamse Regering van de bedrijvencentra. In Sint-Pieters- Leeuw kreeg het bedrijvencentrum een plaatsje langs de Bergensesteenweg.
Aanvankelijk betrof het een samenwerkingsinitiatief van privé-oprichters. Later was er een aandelenoverdracht aan de gemeente Sint-Pieters-Leeuw en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij, wat zorgde voor een stabielere structuur.

De bedrijvencentra zijn uniek in hun soort: ze bieden een combinatie van kantoren met opslag en startende ondernemers kunnen er beroep doen op in-house diensten om de kosten te drukken.
Het centrum in Sint-Pieters-Leeuw telt 976 m² kantoorruimte en 300 m² bedrijfsruimte. Je hebt kantoren van 21, 23, 34 of 50 m². Ook voor opslagruimte kan je in het Bedrijvencentrum terecht. Zo’n 12 firma’s zijn er ondertussen gevestigd: goed voor 48 ondernemers en medewerkers die er hun werkplek hebben gevonden! Dat succes is makkelijk te verklaren want het bedrijvencentrum blijft investeren om in te spelen op de voortdurend evoluerende behoeften van de bedrijven. Beveiligde, geklimatiseerde kantoorruimtes, verschillende vergaderruimtes met voldoende faciliteiten, een keuken, camerabewaking en binnenkort ook laadpalen … Er wordt aan alles gedacht.

Centrumverantwoordelijke Anja Dejonghe:”Maar niet alleen de locatie is belangrijk ook de kruisbestuiving met andere collega-starters is een ideale manier om de broodnodige kennis te vergaren als je net een bedrijf hebt opgericht. In het bedrijvencentrum ben je immers niet alleen, en kan je ervaringen en visies delen. De droom voor elke starter! Het bedrijvencentrum is dan ook de geschikte plek voor iedereen die zijn/haar passie wil volgen en aan de slag wil gaan als startend ondernemer.”

Wil je meer weten? Neem gerust contact op met Anja Dejonghe, centrumverantwoordelijke Bedrijvencentrum Zennevallei, www.bcz.be
Bergensesteenweg 709, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, T 02 300 07 07.

De Grote Versnelling doet fietsbeleid in Vlaanderen versnelling hoger trappen

VLAANDEREN/VLAAMS-BRABANT: – De Grote Versnelling gaat van start. Dit programma is een samenwerkingsverband tussen de Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters, de Vlaamse provincies en de steden en gemeenten. Deze partners gaan samen het fietsbeleid in Vlaanderen versnellen en verdiepen. Fietsbeleid 2.0 zeg maar. Dit zal gebeuren via het afsluiten van fietsdeals, zoals overeenkomsten tussen diverse overheden, bedrijven, verenigingen, scholen en kennisinstellingen.

Vandaag, donderdag 8 april, ging De Grote Versnelling ook echt van start met het (digitaal) ondertekenen van de intentieverklaring. Drie grote doelstellingen zullen het programma sturen:
• het aandeel van de fiets in de functionele verplaatsingen in Vlaanderen doen stijgen tot 20% tegen ten laatste 2025;
• versterkt inzetten op een jaarlijkse sterke daling van het aantal verkeersslachtoffers zodat er in 2040 geen dodelijke fietsslachtoffers meer vallen;
• het functioneel fietsgebruik en het sportief/recreatief fietsgebruik nauwer met elkaar aansluiting te laten vinden zodat ze elkaar wederzijds kunnen versterken.

De fiets is in Vlaanderen al langer aan een opmars bezig en die positieve fietstendens willen we verder stimuleren. Mensen zullen nog meer fietsen als dit veilig kan. Daarom trekken we de Vlaamse fietsinvesteringen in 2021 fors omhoog tot maar liefst 355 miljoen euro. Daarnaast zullen we ook samenwerken met andere overheden om vanuit een gedeelde fietsambitie snel te zorgen voor meer en betere fietspaden en fietssnelwegen. Via samenwerking kunnen we een grote versnelling inzetten om onze fietsinfrastructuur te verbeteren. Dit met één doel voorop: een echte schaalsprong maken op vlak van fietsbeleid en bij iedereen een fietsreflex creëren“, zegt Vlaams minister Lydia Peeters.

Vlaanderen, gemeenten en provincies werken al jaren goed samen voor meer veilige en comfortabele fietsinfrastructuur. Die inspanningen moeten bestendigd en zelfs versterkt worden! We zijn klaar om nog een versnelling hoger te schakelen. En dat is nodig, want de komende jaren willen we nog meer mensen verleiden om voor de fiets te kiezen boven de auto. Fietsen is de gezondste en meest duurzame manier om het fileprobleem aan te pakken“, zegt gedeputeerde van Vlaams-Brabant Tom Dehaene

Meer info: www.degroteversnelling.be

Stadsradio Halle maakt speciaal programma, twee jaar na het overlijden van Paul Severs

REGIO: – Vrijdag 9 april 2021 is het twee jaar geleden dat zanger Paul Severs overleed. En dat willen ze bij Stadsradio Halle niet ongemerkt laten voorbijgaan. Het duo Kris Baert en Ben Braillard maakt vrijdagnamiddag van 13 tot 16 uur een speciaal programma over de populaire Halse zanger.

In het programma zitten een aantal gesprekken met mensen die Paul goed hebben gekend. Christophe, de zoon van Paul komt langs met zangeres Nina Butera. Zij vertellen in het eerste uur van de special wie Paul voor hen was en wat hij voor hen en voor zijn publiek betekende. Nina Butera brengt ook één van de grote hits van Paul.
In het tweede uur bellen Baert en Braillard onder anderen met Gerry Hagger, die Paul zeer goed heeft gekend , als collega in de muziekwereld. In het slotuur doet ook collega Jo Vally zijn verhaal.
Tussendoor zitten tal van unieke klankfragmenten van Paul Severs uit diverse programma’s van de Halse Stadsradio, waarin de zanger te gast was. Ook op de dag van de begrafenis maakte Kris Baert een aantal gesprekken met vooraanstaande Vlamingen, die herinneringen aan Paul ophaalden. Die hoor je vrijdag ook.
Tussendoor draaien Baert en Braillard alleen maar platen die met Severs te maken hebben. En het laatste uur wordt afgerond met een Paul Severs top vijf, gekozen door de luisteraars.

Stadsradio Halle zendt uit op 105.6Fm. Je kan het programma ook wereldwijd beluisteren én bekijken via www.stadsradio.be

agenda: talentdagen KV Zuun

ZUUN: – Op zoek naar een ambitieuze maar familiale voetbalclub? Kom volgend weekend je voetbalskills tonen op de gratis talentdagen in de Paasvakantie van KV Zuun. Iedereen welkom! Coronaregels strikt gerespecteerd!

• vrijdag 9 april 2021
18u-19u30 U15-U17
19u45-21u15 U21
• zondag 11 april 2021
10u-11u30 U10-U13
11u45-13u15 U6-U9
• vrijdag 16 april2021
18u-19u30 meisjes U20

Meer info en/of inschrijven via www.kvzuun.be

Vaccinatiecentrum De Bres – Stopzetting gebruik meertalige folders

REGIO: – In vaccinatiecentrum De Bres werden tweetalige folders gebruikt. Het gebruik hiervan wordt nu stopgezet.

Onze redactie ontving over deze zaak twee persberichten die we u hieronder weergeven.

Vlaams Belang Sint-Pieters-Leeuw en Halle klagen gebruik van Arabisch aan in vaccinatiecentrum De Bres
Wie reeds een prik kreeg in vaccinatiecentrum De Bres in Halle merkte het wellicht al op. De richtlijnen op de folders worden er naast het Nederlands ook weergegeven in het Arabisch. “Onaanvaardbaar”, klinkt het bij Vlaams Belang.

Zoals bekend fungeert sportcentrum De Bres in Halle als vaccinatiecentrum voor inwoners van Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Pepingen. Hoewel de drie gemeenten integraal deel uitmaken van het Vlaams gewest en geen faciliteiten bieden aan anderstaligen, worden de instructies er zowel in het Nederlands als in het Arabisch vermeld. “Arabische opschriften op officiële communicatie schenden het Vlaams karakter van onze streek en sturen het signaal de wereld uit dat men zich hier niet hoeft aan te passen”, aldus Leeuws Vlaams Belang-gemeenteraadslid Eddy Longeval. “Wij eisen al decennia van Franstaligen om zich te integreren aan het Nederlandstalig karakter van onze regio. Met dergelijke folders geeft men aan dat dat in de feiten een farce is. Een tweede taalstrijd tegen het Arabisch kunnen we missen als kiespijn.”

Volgens Hals Vlaams Belang-gemeenteraadslid Andre Gorgon is de Arabische communicatie een bewijs dat de integratie van bepaalde minderheidsgroepen in de Mariastad op een fiasco is uitgedraaid. “Dat de Stad Halle het nodig acht Arabisch te gebruiken als communicatietaal ondergraaft de noodzakelijke integratiebereidheid van nieuwkomers. Halle is een Vlaamse stad en dat moet zo blijven. Het uitrollen van de rode loper voor de Arabische taal is volstrekt onaanvaardbaar”. Gorgon eist dan ook dat de communicatie in het centrum uitsluitend in het Nederlands wordt gevoerd.

Vaccinatiecentrum De Bres – Stopzetting gebruik tweetalige folders
De burgemeesters van Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Pepingen hebben woensdagavond kennis genomen van de verschillende tweetalige folders, die overhandigd werden aan een anderstalige bezoeker van het vaccinatiecentrum De Bres.

De burgemeesters gaven de diensten de opdracht deze folders uit dienst te nemen. Van bij aanvang is afgesproken om de Belgische taalwetgeving, net zoals alle andere wetgeving, te respecteren en alle communicatie van en in het vaccinatiecentrum enkel en alleen in het Nederlands aan te brengen en te overhandigen aan de inwoners van de stad Halle en de twee buurgemeenten, Sint-Pieters-Leeuw en Pepingen.

De overkoepelende organisaties van het vaccinatiecentrum hebben als taak om de bevolking zo breed mogelijk te vaccineren. Het is belangrijk dat iedereen de genomen maatregelen begrijpt en correct opvolgt. Conform de taalwetgeving zal enkel in individuele noodsituaties een contacttaal gebruikt worden met inwoners die het Nederlands niet machtig zijn en dit enkel en alleen op basis van de documenten van het Vlaams Agentschap Binnenlands Bestuur. We streven er immers naar om alle bevolkingsgroepen zo goed mogelijk te bereiken zodat we met z’n allen zo vlug mogelijk onze vrijheid kunnen herwinnen.