gasgeur Brucom afkomstig van werkzaamheden met olie

2018-11-11-brandweer_vlaams-brabant-westSINT-PIETERS-LEEUW: – Omwille van een gasgeur rond 9u54 ter hoogte van de gebouwen van de Colruyt groep in de Ferdinand Uylenbroeckstraat te Brucom, werd de site geëvacueerd.

De situatie is onder controle en wordt op de voet gevolgd.
De geur was niet afkomstig van een lek in de aardgasleiding, maar wel van werkzaamheden met olie bij het naburige bedrijf Unil Lubricants op de Bergensesteenweg.

BMW Louyet hoofdsponsor van Atletiekclub Olympic Essenbeek Halle

SINT-PIETERS-LEEUW / REGIO: – Atletiekclub Olympic Essenbeek Halle (OEH) is bijzonder verheugd dat ze BMW Louyet mogen verwelkomen als nieuwe hoofdsponsor van hun vereniging.

Een partnership voor de komende drie seizoenen werd ondertekend in aanwezigheid van de OEH-ploegkapiteins Isaac Kimeli (kersvers zilveren medaillewinnaar op de 3000m op het Europees Kampioenschap Indoor en al gekwalificeerd voor de Olympische Spelen van Tokio) en Vanessa Sterckendries (Belgisch recordhoudster hamerslingeren, met uitzicht op een plekje in de selectie voor Tokio).

Het partnership met Olympic Essenbeek Halle is een bewuste keuze. De atletiekvereniging is erg ambitieus en is zowel lokaal, nationaal en zelfs internationaal een bekende naam. Met Olympische atleten als Jonathan Sacoor, Robin Hendrix, de broers Borlée, Isaac Kimeli en andere beloftevolle talenten in de rangen is het overduidelijk dat er bij OEH op zeer professionele manier wordt gewerkt, zowel door het clubbestuur als door de trainersstaf. We zijn dan ook verheugd om deze mooie club de komende drie atletiekjaren te kunnen ondersteunen en kijken enorm uit naar de samenwerking”, aldus Laurent Louyet, CEO van Groupe Louyet.

Onze club is uiteraard erg blij met deze mooie sponsordeal”, zegt Jean-Pierre De Staercke, voorzitter van OEH. “We zijn dankbaar en ook trots dat een gerenommeerde en solide onderneming als de Groupe Louyet voor een langdurig partnership met onze vereniging kiest. Met de steun en het engagement van onze nieuwe hoofdsponsor wil Olympic Essenbeek Halle een vooraanstaande rol blijven spelen in de Belgische atletiek en zijn ook onze Flanders Cup-meeting en de Hyacintenjogging verzekerd van een mooie toekomst. Bijzonder fijn is ook dat Louyet niet enkel oog heeft voor onze elite-atleten, maar ook de jeugdwerking volop wil ondersteunen. Deze overeenkomst is een hele opsteker voor OEH, zeker nu onze clubwerking al maandenlang bemoeilijkt wordt door de coronacrisis.”

Groen Sint-Pieters-Leeuw gaat voor een inclusieve gemeente

SINT-PIETERS-LEEUW: – Groen Sint-Pieters-Leeuw zet een inclusieraad op de agenda van de gemeenteraad. De inclusieraad zou bestaan uit verenigingen en personen die zelf dagelijks worden geconfronteerd met drempels tot participatie in onze gemeente.

Het afgelopen jaar hebben we allemaal ervaren hoe het voelt om belemmerd te worden in ons leven.” zegt Groen Sint-Pieters-Leeuw “Het wegvallen van sociale contacten, interacties met andere mensen, dagelijkse activiteiten. Ineens werd ons ‘gewoon leven’ overhoop gehaald. Niet deelnemen kunnen deelnemen aan wat we aannamen als het ‘normaal’ leven en het sociaal isolement eisen nog steeds een grote tol op vlak van welzijn en welbevinden.
We kijken allemaal uit naar het punt waarop we terug volop kunnen genieten van ons herwonnen vrijheid en kunnen losbreken van ons opgelegde bubbel.
Heel wat mensen worden ook zonder COVID-19 geconfronteerd met het bubbelleven. Mensen die in het dagelijks leven omwille van fysieke, sociale, psychische, maatschappelijke belemmeringen nog steeds niet volop kunnen participeren in de samenleving omdat zij vele drempels ervaren.”

2019-04-25-Groen_Sint-Pieters-Leeuw__Natacha-Martel_Jeroen-SteemanNatacha Martel: “Wij willen deze mensen ook graag meenemen en werken aan het weghalen van deze drempels. Wij willen mensen in onze gemeente de kans geven om hun noden te benoemen en mee te denken over de onbenutte kansen om meer participatie en inclusie te bevorderen.
Een inclusieraad biedt voor ons de kans om een participatief en constructief lokaal beleid verder uit te bouwen. Visies en acties bouw je samen op door met mensen te praten en niet enkel over mensen te praten.”

UPDATE 29 maart: Persbericht – Natacha Martel, gemeenteraadslid voor Groen in Sint-Pieters-Leeuw

Afgelopen donderdag stelden we met de Groen-fractie op de gemeenteraad voor om een inclusieraad op te richten. Een raad voor iedereen die zich op wat voor een manier behinderd voelt om deel te nemen aan de samenleving, die zich gevraagd en ongevraagd kan uitspreken over beleid van de gemeente. Helaas kreeg het voorstel geen steun van de coalitiepartijen.

De meerderheidspartijen verworpen het voorstel en motiveerden dat er reeds een participatieraad bestaat voor de Uitpas. De Uitpas voorziet een kansentarief voor mensen met verhoogde tegemoetkoming, mensen in collectieve schuldbemiddeling en personen die onder budgetbeheer staan bij het Sociaal Huis. Volgens hen was het oprichten van een gemeentelijke adviesraad rond inclusie in onze gemeente dus overbodig.

Centraal bij inclusie staat participeren voor iedereen: stelselmatig toegepast en geïntegreerd in al het beleid van de gemeente. Maar te vaak wordt inclusie herleid tot deelaspecten van de samenleving, zoals in de gemeenteraad duidelijk werd. Daar werd inclusie afgedaan als een puur financiële kwestie.

Tijdens de gemeenteraad werd nog duidelijker dat een al te enge beleidsvisie inclusie kan beperken. Mogelijkheden rond een inclusieve gemeente werden herleid tot goedkoper toegang krijgen tot vrije tijd en socio- culturele evenementen. Uiteraard is elk initiatief dat deelname bevordert een positief initiatief, maar inclusie is meer dan een kortingspas.

Mijn visie over inclusie is een geïntegreerd universeel kader dat we stelselmatig in de gemeente toepassen en integreren in al het beleid. Inclusie beperkt zich niet tot een enkel domein van de maatschappij. Inclusie is domeinoverschrijdend.

Inclusie gaat over deelnemen aan sociale activiteiten en cultuur, inclusie gaat evenzeer over toegankelijkheid van gebouwen en diensten, toegankelijkheid tot arbeidsmarkt, toegankelijkheid van evoluerende technologie, over het recht tot informatie en kennis. Inclusie gaat over als volwaardige persoon worden beschouwd en kunnen deelnemen aan een maatschappij zonder ervoor te moeten smeken of zich te moeten verantwoorden over waarom sommige zaken net moeilijker zijn.

Inclusie gaat over mensen… uiteraard mensen die in armoede en kansarmoede leven, maar evenzeer ook over mensen die met fysieke, mentale of sociale beperkingen worden geconfronteerd. Inclusie gaat ook over chronisch zieke mensen, over laaggeletterde mensen, over mensen met onzichtbare aandoeningen, over mensen die digitaal niet meekunnen. Inclusie gaat over heel veel mensen en niet over een paar losse eilandjes van mensen.

Een inclusief beleid vraagt openheid en een ruime visie over knelpunten, vraagt om luisterbereidheid. Een inclusief beleid vraagt net om overkoepelend te kijken naar alle deelaspecten van onze maatschappij en de aanwezige drempels in het dagelijks leven. Werken aan een inclusief beleid vraagt de bereidwilligheid om toe te geven dat beleid soms van onderop moet gebeuren en de moed om toe te geven dat we soms onwetend zijn over de echte noden van mensen.

De beperkte visie van de meerderheid tijdens de gemeenteraad toont alsnog aan dat er nog een lange weg te gaan is, zowel op vlak van kennis en als over perceptie van mensen die dagelijks geconfronteerd worden met participatiedrempels.

Als gemeenteraadslid voor Groen wil ik me blijvend inzetten voor de mensen die we veel te vaak vergeten in onze samenleving.