corona: Extra inspanningen in onderwijs om herstart na paasvakantie mogelijk te houden

onderwijs_coronacrisis_coronavirusVLAANDEREN: – De coronacijfers in de samenleving, en dus ook in het onderwijs, gaan opnieuw de slechte kant uit. De maatschappij staat onder druk, vooral door de varianten die momenteel circuleren. Besmettingen die de school, de werkplaats, of thuis binnenkomen, verspreiden zich nu relatief snel. Het onderwijsveld neemt na overleg met virologen zijn verantwoordelijkheid met deze maatregelen:
• Schakelen naar 100% contactonderwijs in de 2e graad secundair wordt uitgesteld tot na de paasvakantie. De herstartoptie vanaf 29 maart vervalt.
• Alle leerlingen van het 5e en 6e leerjaar basisonderwijs dragen uiterlijk vanaf maandag 22 maart tot aan de paasvakantie een mondmasker op school.

Dit is nodig om:
• Het voor personeel en leerlingen zo veilig mogelijk te houden.
• De basisscholen te kunnen openhouden.
• 100% contactonderwijs in de secundaire scholen mogelijk te maken na de paasvakantie, want ook dat blijft afhankelijk van de epidemiologische evolutie.

Aanleiding voor deze maatregelen zijn de recente cijfers (1-14/3) die de CLB’s voor het onderwijs verzamelen. Daarin zit over de hele lijn – en vooral in het lager onderwijs – een stijging ten opzichte van de vorige periode (15/2 – 28/2), zelfs wanneer je rekening houdt met het feit dat het aantal testen toenam en dat in de vorige periode 1 week krokusvakantie zat.
Onderwijs  Vlaanderen: “Blijf naast deze extra inspanningen je personeel en leerlingen stimuleren om alle veiligheidsmaatregelen – o.a. correct dragen van mondmasker waar verplicht – nauwkeurig te handhaven.
De paasexamens kan je veilig organiseren zoals eerder gecommuniceerd. Stel leerlingen gerust die zich zorgen maken over de stijgende cijfers en de extra inspanningen. Heb ook oog voor leerlingen die teleurstelling voelen nu hun perspectief op een volledige terugkeer naar de klas weer wat verder af ligt.”

Wat is de procedure bij een besmetting?
Bij een vermoeden van een clusterbesmetting (2 of meer aan elkaar gelinkte gevallen), neemt het CLB contact op met de Medische Expert van de Zorgraad en eventueel met een arts van het Team Infectieziektebestrijding van AZG. Zij bespreken samen de te nemen maatregelen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.
De Medische Expert van de Zorgraad verwittigt de burgemeester over de (vermoedelijke) clusterbesmetting en over de beslissing om een grote groep te testen en/of in quarantaine te plaatsen. Als er maar 1 besmetting is, wordt de burgemeester niet verwittigd.

bewoners en medewerkers van WZC Zilverlinde zingen Ik hou van u tgv Week van de Zorg

2021-03-17-DVDZ-zangSINT-PIETERS-LEEUW: – In het kader van de week van de zorg hebben de bewoners en medewerkers van WZC Zilverlinde gezongen en gedanst op het liedje ‘Ik hou van u’ van Noordkaap.

WZC Zilverlinde: “Bij deze willen wij alle professionele zorgverleners, vrijwilligers en mantelzorgers bedanken voor hun dagelijkse inzet en de goede zorgen waar alle zorgbehoevenden zoveel nood aan hebben.
Wij roepen iedereen op om op zondag 21 maart om 12u ‘ik hou van u’ te zingen vanuit zijn ‘kot’, en dit als eerbetoon aan iedereen die zorgt!

Maandag, 15 maart, startte de Week van de Zorg. Met de ‘Ik hou van u’ campagne wil de organisatie ode brengen aan iedereen die zorgt, zowel aan de professionele zorgverleners als aan de vrijwilligers en de mantelzorgers. Deze feestweek eindigt met de feestdag Dag van de Zorg op zondag 21 maart. Er wordt opgeroepen om met z’n allen om 12 uur ‘Ik hou van u’ van Noordkaap te zingen uiteraard aan je eigen voordeur of oprit.

Herwig Smeets, schepen van Welzijn: ‘Een mooie blijk van waardering voor onze zorgkundigen, maatschappelijk assistenten en bij uitbreiding iedereen die al dan niet beroepshalve in nauw contact is moeten blijven met zijn medemens. Allen staan ze nu meer dan een jaar rechtstreeks in de vuurlijn van het meedogenloze corona-virus. Meer dan ooit bewijzen ze hiermee dat hun dag- of zelfs nachttaak niet alleen een job is, maar een ware roeping… Ik durf er dan ook op te hopen dat massaal veel Leeuwenaren hun ode aan hen zullen brengen op de noten van de beroemde meezinger “ik hou van u, …” Je zal zien, niet alleen steek je hiermee een hart onder de riem van al onze Leeuwse helden, het zal je zelf ook opmonteren! De “geef mij een kus”, die mag je nog even in eigen bubbel houden en/of opsparen voor na de vaccinaties!

Ook Leeuw doet mee aan de campagne. Afgelopen jaar was een grote uitdaging voor iedereen! Ook het gemeentebestuur wil alle zorgverleners een hart onder de riem steken na dit bijzondere jaar. Je zal op verschillende plaatsen in de gemeente de banners zien. Het feestelijk einde houden we op 21 maart! Rudy Tastenoe zal ‘Ik hou van u’ brengen bij de 3 woonzorgcentra en het revalidatiecentrum Inkendaal om hen en alle zorgverleners een warm hart toe te dragen.

An Speckaert, schepen van Kinderopvang: ‘Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw dankt alle kindbegeleid(st)ers/onthaalouders voor hun inzet en de geleverde inspanningen van het voorbije jaar. Zij zorgen immers voor het dierbaarste bezit van ouders. Zij worden wel eens de vergeten helden van deze coronacrisis genoemd. Vandaar dat wij vanuit de gemeente het signaal willen geven dat wij hen niet vergeten zijn en zo willen wij tijdens de week van de zorg ook ode brengen aan de kinderopvang.’