Update opruimwerken na brand E. Ghijsstraat – verzekeraar heeft in kortgeding een gerechtsexpert laten aanstellen

NEGENMANNEKE: – De verzekering van de eigenaar van de fabrieksloods die vorige donderdagnacht helemaal uitbrandde in de Eugène Ghysstraat spande een kortgeding over de oorzaak van de brand. Hierdoor worden de opruimwerken voorlopig opgeschort.

De voorbije dagen werd de site aan de E. Ghijsstraat waar de brand woedde dagelijks besproeid zodat het asbest niet in de lucht kwam. De verzekeraar van de eigenaar heeft in kortgeding een gerechtsexpert laten aanstellen.

Afgelopen vrijdag vaardigde de burgemeester een besluit uit met de opdracht om uiterlijk donderdag 4 maart 2021 de laatste asbestplaten te verwijderen van de site en in afwachting het afval dagelijks te besproeien.
Inmiddels werd er door de verzekeraar van de eigenaar een kortgeding aangespannen om een gerechtsexpert aan te stellen. De opdracht van de expert beperkt zich tot het onderzoek naar de oorzaak van de brand en bevat niet het opmaken van een volledige raming van de schade. Hierdoor wordt het eerdere burgemeester-besluit tijdelijk opgeschort mits alle maatregelen genomen worden om de volksgezondheid veilig te stellen.

Een nieuw burgemeesterbesluit werd opgemaakt, waarbij de afvoerwerken dienen te starten zodra de rechter in kortgeding de site vrijgeeft. In afwachting dient de eigenaar gedurende de hele periode al het asbestmateriaal te blijven bevochtigen.

Het bestuur blijft erop toezien dat alle maatregelen grondig worden uitgevoerd. De gezondheid van onze inwoners is en blijft onze grootste bezorgdheid.

50 bestuurders betrapt op GSM-gebruik achter het stuur

2021-03-04-gsm-achter-stuurZENNEVALLEI: – De voorbije week werden in de politiezone Zennevallei 50 bestuurders betrapt op GSM-gebruik achter het stuur. Allen kregen een bekeuring.

GSM-gebruik achter het stuur dat zorgt voor afleiding en dus eveneens het risico op een verkeersongeval behoorlijk vergroot.

Afgelopen week was het tevens ook de Provinciale actieweek tegen dronkenschap aan het stuur. Ook de lokale politie Zennevallei deed mee en voerde dagelijks één tot meerdere kleine gerichte controles naar het rijden onder invloed.
In totaal werd bij 123 bestuurders een ademtest afgenomen. Slechts één persoon bleek positief. Twee andere bestuurders bleken evenwel onder invloed van drugs.
Daarnaast werden nog andere overtredingen geverbaliseerd, zoals niet verzekering, rijden spijts verval, geen gordeldracht, inbreuken op jaarlijkse technische keuring en een inbreuk op de wetgeving inzake rij- en rusttijden.
Gelijkaardige acties zullen meermaals per jaar plaatshebben. U bent dus gewaarschuwd.

kinderdagverblijf De Speelboot sluit tijdelijk nadat kindbegeleidster positief testte op corona

SINT-PIETERS-LEEUW: – In het kinderdagverblijf, De Speelboot, testte een kindbegeleidster positief op corona.

Het kinderdagverblijf sloot daarbij de deuren en de kinderen zullen tot en met 12 maart in quarantaine gaan. Aan alle ouders van de kinderen die er naar de opvang gaan, wordt gevraagd om hun kind(eren) tijdens deze periode te laten testen.

Vanaf 15 maart mogen de kinderen, wanneer zij niet ziek zijn of niet positief testten op corona, terugkeren naar de opvang.

Meer informatie?
Je kan de verantwoordelijke van de opvang bereiken op 02 371 14 35 of 0495 589 620 of via kinderopvang@sint-pieters-leeuw.be.
Is je kind ziek? Contacteer dan onmiddellijk je huisarts of kinderarts.

Onmiddellijk versnelde vaccinatie van 65-plussers met AZ

BELGIË: – Doordat het AZ vaccin volgens de HGR nu aan de volledige bevolking kan worden gegeven, kan onmiddellijk versneld gestart worden met de vaccinatie van de 65-plussers (ongeveer 2,2 miljoen personen) en dat bij voorkeur van de hoogste leeftijdsgroepen. Hierdoor worden de meest kwetsbaren versneld beschermd. Het zal ook zorgen voor een belangrijke vereenvoudiging in de organisatie van de vaccinatiecentra. Dat laat de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid en het Regeringscommissariaat Corona weten.

Flexibeler gebruik van de 2e dosis van het Pfizervaccin
Momenteel zijn de leveringen van het Pfizer vaccin stabiel. Daarom adviseert de Task Force aan de deelstaten om de buffer voor de 2e dosissen te reduceren (tot maximum 1 week) . Hierdoor komen onmiddellijk een 170 000 dosissen vrij, die versneld aan de ouderen kunnen worden toegediend.

De HGR adviseert om in functie van de epidemiologische situatie, de 2e dosis van 3 naar 5 weken te brengn. De Task Force treedt dit advies bij. Vooreerst wordt een bijkomend advies gevraagd aan het Europese Geneesmiddelagentschap en vindt een verdere juridische analyse plaats alvorens dit eventueel te implementeren.

Twee dosissen voor een optimale bescherming
De Task Force blijft – op basis van de conclusie van de HGR – bij haar eerdere strategie om steeds 2 dosissen toe te dienen, zodat de gevaccineerden een maximale bescherming krijgen. Daarnaast is de bescherming tegen nieuwe varianten een bijkomende reden om 2 dosissen toe te dienen.

Comorbiditeiten
We bevinden ons nog niet in de fase van de strategie waarin personen met comorbiditeiten prioritair gevaccineerd worden. Deze fase zal starten rekening houdend met de performantie van de informatica van de uitnodigingstool, en met het samenwerkingsakkoord over de uitwisseling van gegevens. Voor enkele, meest ernstige, comorbiditeiten waarvoor de betrokkenen regelmatig behandeld worden in een ziekenhuis zal de sector gevraagd worden of het mogelijk is hen te vaccineren in het ziekenhuis.

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid heeft het advies van de Task Force gevolgd op haar vergadering van vandaag. De maatregelen worden dus in werking gebracht.

Hooverphonic gaat met “The wrong place” naar het Eurovisiesongfestival

BELGIË / SINT-PIETERS-LEEUW: – “The wrong place”, dat lied wordt onze Belgische inzending voor het Eurovisiesongfestival.
Hooverphonic, met zangeres Geike Arnaert uit Sint-Pieters-Leeuw, hebben het nummer vanmorgen voorgesteld.

2021-03-04-the-wrong-place“The wrong place” is een nummer dat Alex Callier samen geschreven heeft met de Waalse zangeres Charlotte Foret, winnares van “The voice Belgique” die nu muziek maakt onder de artiestennaam Charles.

Hooverphonic (Alex Callier, Raymond Geerts en Geike Arnaert): “Het is wellicht voor sommigen onder ons een herkenbare situatie: wakker worden in ‘the wrong place’. Dit hoeft hopelijk niet per se te resulteren in een afgehakt hoofd zoals in deze clip. Deze theatrale, donkere humor is eigen aan Hooverphonic. Dat zagen we onder andere ook bij Jackie Cane. Jan Boon creëerde de perfecte clip bij deze ‘scène uit een onbestaande film’. Tarantino meets Tim Burton, een sprookjeswereld die realiteit wordt: visueel helemaal Hooverphonic.

Op 18 en 20 mei vinden de halve finales van het Eurovisiesongfestival plaats in Rotterdam. Daar wordt bepaald of de band met het nummer doorstoot naar de finale, op 22 mei 2021.
Hooverphonic zal optreden in de eerste halve finale, op 18 mei.

Geike en het Eurovisiesongfestival
Toen Alex me sprak over het Eurovisiesongfestival dacht ik: ‘Oeps, juist, dat is er ook… Zoveel internationale aandacht, een groots mediagebeuren met alles erop en eraan, is serieus uit mijn comfortzone. Maar stiekem moet ik toch ook wel toegeven dat ik als negenjarig meisje in de tuin zowel Sandra Kim als Liliane Saint-Pierre imiteerde en dat ik ook gefascineerd was door het Eurovisiesongfestival. Meer zelfs, ik denk dat het festival het zaadje heeft geplant waardoor ik zangeres wou worden.”

Alex en het Eurovisiesongfestival
Als rasechte fan volgt Alex Callier al jarenlang het Eurovisiesongfestival: “Het contrast tussen verschillende culturen, kunst en kitsch, intimistisch en grotesk, cool en camp, maken het festival tot een van de kleurrijkste competities ter wereld. De verschillende gezichten van het festival zorgen ervoor dat heel veel verschillende mensen om heel veel verschillende redenen dit spektakel met veel plezier al jaren volgen. Ik kijk er enorm naar uit het in 2021 voor de eerste keer niet vanuit mijn zetel mee te maken.” (lacht)

Zal het Songfestival wel doorgaan?
In tegenstelling tot vorig jaar zal de liedjeswedstrijd wel degelijk plaatsvinden, ondanks de coronapandemie. Er lagen op voorhand vier scenario’s op tafel.
De organisatoren focussen nu op scenario B: met liveshows uit zaal Ahoy in Rotterdam en deelnemers die hun act live brengen op het podium. Of er ook (beperkt) publiek in de zaal zal mogen, wordt ten laatste midden april bekendgemaakt. Er is ook een uitgebreid hygiëneprotocol. Opvallend daarbij is dat de delegaties in principe in hun hotel moeten blijven, tenzij voor officiële activiteiten.