voorstelling vaccinatiecentra Zennevallei voor inwoners Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW / HALLE: – In Sportcomplex De Bres worden alle inwoners van Sint-Pieters-leeuw, Halle en Pepingen gevaccineerd.

Vanaf volgende week is het centrum stand-by en wordt het ingeschakeld voor de vaccinatie van zorgverleners. Vanaf maart worden er alle 65-plussers en risicogroepen gevaccineerd en in mei volgen de essentiële beroepen. Vanaf juni start vervolgens het vaccineren van de brede bevolking.
Of die timing gerespecteerd wordt, hangt natuurlijk af van de beschikbaarheid van vaccins.

Vaccinatiecentrum De Bres telt in totaal zes vaccinatielijnen waarbij alle inwoners van de gemeenten Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Pepingen terecht kunnen voor een spuit.
Bij de start van de vaccinatie worden twee lijnen geopend, maar tijdens de piek van mei en juni kunnen nog vier extra lijnen worden geopend. Vlaanderen beslist wanneer het vaccinatiecentrum moet opschalen naar 6 operationele vaccinatielijnen. De openingsuren van het vaccinatiecentrum zullen in functie daarvan bepaald worden. Wanneer er aan 100% kan gevaccineerd worden, is het vaccinatiecentrum op weekdagen van 9 tot 13 uur en van 16 tot 20 uur open. In het weekend openen de deuren tussen 9 en 13 uur en tussen 14 en 18 uur. Zo willen we maximaal open zijn buiten de werkuren zodat werkende inwoners makkelijk buiten werktijd kunnen komen. Indien het aantal geleverde vaccins zou verhogen kunnen de openingsuren uitgebreid worden, eventueel zelfs tot 24u/dag. Wanneer het vaccinatiecentrum op volle capaciteit draait, gebeuren er 20 à 25 vaccinaties per uur per vaccinatielijn.

Getest en goedgekeurd
Afgelopen woensdag, 10 februari, werd het vaccinatiecentrum De Bres getest. Tijdens deze ‘dry-run’ namen verschillende vrijwilligers een rol als figurant op waarbij ze zich lieten vaccineren. De dry-run werd gesuperviseerd door een team van de lokale besturen, de Eerstelijnzone Zennevallei en het evenementenbureau @dmire. De dry-run verliep vlot en er werden een een aantal moeilijkheden en fouten opgemerkt die inmiddels werden weggewerkt, waardoor het centrum volledig klaar is voor gebruik.

Volgorde van vaccineren
De volgorde van vaccineren wordt door Vlaanderen bepaald. Het is niet lukraak bepaald maar het is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. De snelheid van de productie en distributie van de vaccins laten immers niet toe om iedereen tegelijk te vaccineren. Daarom werden een aantal prioritaire groepen bepaald. De eerstelijn zorgmedewerkers als eerste, dan de meest kwetsbare bevolkingsgroepen (65+ en mensen met onderliggende aandoeningen) , gevolgd door de essentiële beroepen en daarna de rest van de volwassen bevolking.
Burgemeester, Jan Desmeth: “Voorlopig hebben we enkel bericht gekregen van de levering van 100, 200 en nog eens 200 vaccins AstraZeneca voor zorgverleners uit de eerstelijns.  Hoeveel en welke type vaccins we nadien gaan ontvangen – bijvoorbeeld voor de volgende groep (65-plussers) – wordt ons over 2 weken meegedeeld.”

Inwoners worden door Vlaanderen per brief en digitaal (sms/mail) verwittigd wanneer ze aan de beurt zijn. In die brief zal de datum en uur van vaccinatie vermeld staan. Kan je op die datum niet aanwezig zijn, dan kan je digitaal je reservatie wijzigen of contact opnemen met het callcenter.

Personen bij wie het medisch niet verantwoord is dat ze zich vaccineren in het vaccinatiecentrum, kunnen aanspraak maken om zich thuis te laten vaccineren. Meer info hierover dienen deze personen te vragen bij hun eigen huisarts.

Deze slideshow vereist JavaScript.

Hoe verloopt de vaccinatie?
Aan de ingang controleert een steward de temperatuur van de bezoeker. Iedereen moet uiteraard de handen ontsmetten bij het binnenkomen. Het dragen van een mondmasker is verplicht. Aan de balie wordt de identiteit, de afspraak en het COVID-19-vaccinatiekaartje (als je voor je 2de vaccinatie komt) gecontroleerd. Nadien mag de bezoeker plaatsnemen in de wachtzaal.
Een verpleegkundige registreert wie aan de beurt is en stelt enkele medische vragen. Op basis van die vragen, de anamnese, wordt nagegaan of de bezoeker een vaccin mag krijgen.
Wanneer dat het geval is, zal de vaccinator in een volgende ruimte het spuitje zetten. Na de vaccinatie moet elke patiënt 15 minuten wachten in de tweede wachtruimte om na te gaan of er geen allergische reacties optreden. Na 15 minuten mag de patiënt naar huis terugkeren.
Burgemeetser Jan Desmeth geeft in onderstaande video een korte rondleiding doorheen het vaccinatiecentrum:

Inzet van personeel
Het vaccinatiecentrum telt heel wat personeelsleden. Naast de stewards, die medeverantwoordelijk zijn dat het vaccinatieproces vlot verloopt, is er ook heel wat medisch personeel aanwezig. De vaccinatie gebeurt door dokters of door paramedici die geattesteerd zijn om te mogen vaccineren zoals bijvoorbeeld verpleegkundigen. Daarnaast zijn ook apothekers aanwezig in het vaccinatiecentrum om alle vaccins voor te bereiden. De rol van de apothekers mag niet worden onderschat. De voorbereiding van het vaccin vraagt immers een bepaalde handeling waarbij apothekers de enige ideale partners zijn om dit te verwezenlijken. Een aangewezen dokter, zeg maar ‘de huisarts van het vaccinatiecentrum’, zal het medisch overzicht bewaren en dagelijks controleren.

Ook vrijwilligers zullen een handje komen helpen in het vaccinatiecentrum. Met meer dan 900 aanmeldingen was de oproep om vrijwillig te komen helpen een succes. Zij zullen ingezet worden voor de begeleiding en informeren van de burgers tijdens het vaccineren.

Hoe geraak je aan het vaccinatiecentrum De Bres?
• Wie kiest voor de bus kan vanaf een aantal haltes de signalisatie volgen tot aan het vaccinatiecentrum. Zo is er signalisatie voorzien vanaf de haltes: Park, Brusselpoort, Ninoofsepoort en Nederhem waardoor je makkelijk kan volgen hoe je te voet tot aan De Bres kan geraken.
• Het vaccinatiecentrum De Bres is ook vlot te bereiken met de fiets. Je kan de verschillende fietsroutes die staan aangegeven gewoon volgen. Er is een ruime fietsparking waar je veilig je fiets kan achterlaten.
• Met de auto is het vaccinatiecentrum bereikbaar via de Willamekaai langs de Slingerweg om zo te komen tot de Monseigneur Senciestraat. De parking van De Bres bevindt zich op de Monseigneur Senciestraat. Wanneer je komt voor je vaccinatie kan je gratis parkeren. Er is een afgebakende parking ter beschikking. Een parkeerwachter geeft je toelating om er te parkeren.
• Kom je met de trein dan kan je ook de wegwijzers volgen van aan het station in Halle. Van daaruit is het ongeveer 1 km of 15 minuten wandelen tot aan De Bres.
• Over het vervoer op maat wordt tegen 1 maart 2021 gecommuniceerd.

Alle info over het vaccinatiecentrum kan je terugvinden op de website www.vaccinatiezennevallei.be.

Ijs is nog onvoldoende dik om veilige schaats toelating te geven

verboden-te-schaatsenSINT-PIETERS-LEEUW: – Net zoals in alle andere steden en gemeenten, geldt er in Sint-Pieters-Leeuw een algemeen schaatsverbod tenzij een besluit van de burgemeester dit op bepaalde plaatsen tijdelijk toelaat.

Jan Desmeth, burgemeester : “Onze “ijsmeesters” boorden vandaag enkele gaten in het ijs van een 5-tal vijvers en wachtbekkens, maar het ijs is nog onvoldoende dik om toelating te geven. Er is 3 tot 4 cm tekort aan ijsdikte om het veilig te kunnen toelaten. Daarenboven voorspelt men vanaf morgen – alvast overdag – opnieuw positieve temperaturen. Jammer maar helaas voor de sportievelingen van het ijsschaatsen.