Overlegcomité: Heropening kappers vanaf zaterdag 13 februari 2021

persconferentie_regering_overlegcomite_veiligheidsraad__CoronacrisisBELGIË: – De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vandaag in het Overlegcomité de coronasituatie besproken. Het Overlegcomité heeft beslist dat de kappers vanaf 13 februari onder zeer strikte omstandigheden kunnen heropenen, ook buitenactiviteiten in dierenparken zijn vanaf dan toegelaten.

De coronasituatie in ons land levert vandaag een gemengd beeld. Het aantal besmettingen toont sinds december een stabiele evolutie. Het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens daalt licht. Intussen blijft het nodig om de verdere verspreiding van besmettelijke virusvarianten tegen te gaan. Daarom blijft uiterste voorzichtigheid geboden.

Het Overlegcomité erkent echter ook dat lichaamsverzorging een onmiskenbare bijdrage levert tot een beter maatschappelijk en mentaal welzijn. Daarom komt er een gefaseerde heropening van de niet-medische contactberoepen. Kappers kunnen hun activiteiten hervatten vanaf zaterdag 13 februari. Andere niet-medische contactberoepen, zoals bijvoorbeeld schoonheids-, massage- en nagelsalons, kunnen vanaf 1 maart opnieuw aan de slag.

Zeer strikte voorwaarden
De heropening van de niet-medische contactberoepen is gekoppeld aan zeer strikte voorwaarden en aangescherpte protocollen. Deze bevatten onder meer:
• Wachttijd van 10 minuten tussen twee behandelingen, voldoende voor de reiniging en desinfectie van de behandelingsruimte
• Verplichting om te werken op afspraak
• Klanten moeten buiten wachten
• Voorzien van voldoende ventilatie, bijvoorbeeld ramen en deuren open
• Dienstverlening aan huis blijft verboden

Buitenactiviteiten in dierenparken
Dierentuinen mogen vanaf 13 februari openen en dit volgens dezelfde regels als de natuurparken. Dat betekent onder meer dat enkel buitenactiviteiten zijn toegelaten en er strikte toegangscontrole plaatsvindt.

Vakantiehuizen in vakantieparken, bungalowparken en campings
Het Overlegcomité nam tevens akte van het arrest van de Raad van State van 2 februari betreffende de vakantiehuizen in vakantieparken, bungalowparken en campings. Zij zullen conform het arrest vanaf 8 februari hun activiteiten mogen heropenen onder dezelfde beperkende voorwaarden als andere logiesvormen. Dit betekent onder meer dat zij hun restaurants, drankgelegenheden en andere gemeenschappelijke faciliteiten gesloten moeten houden.

Immo
Het Overlegcomité bevestigde haar vroegere beslissing om vanaf 13 februari huisbezoeken toe te laten in het kader van immo-activiteiten door professionele makelaars.

Tijdpad
Het Overlegcomité bevestigt dat de huidige beperkingen geleidelijk afgebouwd kunnen worden van zodra de epidemiologische situatie structureel verbetert. Ondermeer de toename van het aantal gevaccineerde burgers, met name kwetsbare groepen, zal hierop een positief effect hebben. Het COVID-19 commissariaat en de GEMS werd gevraagd om samen met de bevoegde ministers en sectoren een tijdpad uit te tekenen.

Nieuw Overlegcomité op 26 februari
Het Overlegcomité heeft, ten slotte, ook beslist dat het besluit van 28 oktober 2020 wordt verlengd tot 1 april 2021. Dat gebeurt om ook na 1 maart 2021 de nodige rechtszekerheid te hebben. Dat betekent niet dat geen tussentijdse beslissingen of herzieningen mogelijk zijn.

Het volgend Overlegcomité is gepland op vrijdag 26 februari 2021.

Wegenwerken Terwenschoofstraat

RUISBROEK: – Op maandag 8 februari start Willemen Infra met de plaatsing van de riolering op het kruispunt Terwenschoofstraat/Fabriekstraat.

De riolering komende uit de Terwenschoofstraat wordt dan gekoppeld met de riolering van de Fabriekstraat. Aangezien de riolering in het midden van de Terwenschoofstraat ligt, zal deze dan ook VOLLEDIG worden afgesloten gedurende de werkdag, meer bepaald van 06:00u ‘s morgens tot 18:00u ‘s avonds. Op het einde van de werkdag zal een tijdelijke doorgang worden voorzien zodat de straat toegankelijk wordt met de wagen tot de volgende ochtend 06:00u. Deze werkzaamheden zullen maximaal 5 dagen duren. We wensen te benadrukken dat doorgang tijdens de werkdag ABSOLUUT onmogelijk zal zijn. Gelieve hiervoor dan ook uw voorzorgen te nemen. Mogen we u vriendelijk vragen om u wagen buiten de Terwenschoofstraat te stationeren tegen maandagmorgen om 6 uur. Ook vragen we om uw huisvuil te deponeren aan het ophaalpunt thv de Fabriekstr/Hemelstraat.

Deze planning is onder voorbehoud van de weersomstandigheden, de weersvoorspellingen voor volgende week zijn nog heel onduidelijk en kunnen er dus voor zorgen dat deze planning nog wordt gewijzigd. Wij verontschuldigen ons voor de ongemakken en bedanken u voor uw begrip.

UPDATE 07/02/2021: – Wegens de weersomstandigheden zullen de voorziene rioleringswerken t.h.v. het kruispunt Terwenschoofstraat/Fabriekstraat morgen niet kunnen starten.
De aannemer wacht nog even de weersvoorspellingen van de komende dagen af om te beslissen of de werken eventueel in de tweede helft van deze week gestart kunnen worden. Indien dit het geval is, worden de inwoners van de betrokken straten hiervan verwittigd.