Overlegcomité beslist tijdelijk reisverbod en uitbreiding isolatie

persconferentie_regering_overlegcomite_veiligheidsraad__CoronacrisisBELGIË: – De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vandaag in het Overlegcomité de coronasituatie besproken. Om de import en verdere verspreiding van nieuwe virusvarianten tegen te gaan beslist het Overlegcomité om tijdelijk een verbod in te voeren op verplaatsingen voor recreatief-toeristische doeleinden van en naar België.

Beperking niet-essentiële reizen
Verplaatsingen voor recreatief-toeristische doeleinden van en naar België zijn verboden van woensdag 27 januari tot maandag 1 maart 2021. Het reisverbod zal gecontroleerd worden, zowel voor het weg-, lucht-, zee- als voor het treinverkeer.

Wie zich vanuit en naar België verplaatst, moet in het bezit zijn van een verklaring op eer. Een modelformulier zal ter beschikking worden gesteld door de minister van Binnenlandse Zaken. De verklaring op eer moet gelinkt worden aan het Passenger Location Form en ondersteund worden door de nodige documenten.

Gedurende de periode van het verbod zijn enkel essentiële reizen toegelaten. Concreet gaat het om reizen omwille van:

1) Dwingende gezinsredenen
• Gezinshereniging;
• Bezoeken aan een echtgenoot of partner die niet onder hetzelfde dak woont, voor zover een aannemelijk bewijs geleverd kan worden van een stabiele en duurzaam onderhouden relatie;
• Verplaatsingen in het kader van co-ouderschap, burgerlijke en religieuze huwelijken, begrafenissen of crematies (van aanverwanten of naasten).
2) Humanitaire redenen
• Verplaatsingen om medische redenen en verderzetting van een medische behandeling;
• Bijstand aan een oudere, minderjarige, gehandicapte of kwetsbare persoon
• Bezoek aan aanverwanten in palliatieve zorg.
3) Studieredenen
• Reizen van leerlingen, studenten en stagiairs, die in het kader van hun studies een uitwisseling volgen;
• Onderzoekers met een gastovereenkomst.
4) Inwoners van grensregio’s
• Verplaatsingen als onderdeel van het dagdagelijkse leven voor activiteiten die eveneens in België toegelaten zijn;
5) Professionele redenen voor de uitoefening van de professionele activiteit
6) Divers
• Zorg voor dieren, verplaatsingen in het kader van juridische verplichtingen (voor zover deze niet digitaal kunnen gebeuren), dringende herstellingen in het kader van de veiligheid van een voertuig en een verhuizing worden ook als essentieel beschouwd.

Reizigers vanuit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika
Vanaf maandag 25 januari zullen alle reizigers die vanuit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika naar België reizen tien dagen verplicht in quarantaine moeten gaan met een PCR-test op dag 1 en dag 7.

Dubbele test bij binnenkomst
Het Overlegcomité wenst dat elke niet-resident die naar België reist, naast de verplichte negatieve test voorafgaand aan het vertrek, bij aankomst in België nogmaals getest wordt. Dit kan met een PCR-test of een snelle antigeentest. Het Overlegcomité vraagt de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid, de Taskforce Testing en het COVID-commissariaat dit te concreet te maken.

Verlengde isolatie
• Mensen die positief testen op COVID-19 zullen zich voortaan gedurende tien dagen moeten isoleren.
• Na een hoogrisicocontact of reis naar ons land blijft de duur van quarantaine tien dagen. Die duur kan worden ingekort tot minimum zeven dagen op voorwaarde van een negatief test die ten vroegste werd afgenomen zeven dagen na de blootstelling.

Perspectief voor niet-medische contactberoepen
• In de huidige stand van de epidemie is een heropening van de niet-medische contactberoepen nog niet aangewezen.
• Een opening is ten vroegste mogelijk vanaf 13 februari, op voorwaarde dat de epidemiologische situatie verder gunstig evolueert.
Het Overlegcomité zal deze situatie op 5 februari evalueren.
Een opening van de niet-medische contactberoepen kan bovendien enkel in geval van het strikt respecteren van de bestaande protocollen, aangevuld met een reeks extra maatregelen, zoals de verplichting van het maken van een afspraak, verplichte registratie, de klanten die buiten moeten wachten en de ramen en deuren die te allen tijde open moeten zijn.

twee verdachten van diefstal gevat

logo_inbreker-diefstal-overvalNEGENMANNEKE: – Donderdagnacht rond 2 uur werd de politiezone Zennevallei opgeroepen voor een diefstal in voertuig in Sint-Pieters-Leeuw. Twee mannen, in het zwart gekleed, bleken in het voertuig te zitten van de buren. De twee mannen gingen lopen en bleek dat verschillende buren hen achtervolgden.
De ploegen reden onmiddellijk aan en konden ter hoogte van de Bergensesteenweg twee personen staande houden. Eén van hen had een kartonnen doos vast met daarin een televisie en tijdens de fouille werden verder nog twee IPods, twee smartphones en een koffer met een boorhamer en toebehoren aangetroffen. De twee verdachten bleken illegaal in het land te verblijven. Een onmiddellijke dagvaarding werd uitgevaardigd. De twee dienen op 14 april te verschijnen voor de correctionele rechtbank.

Politie actie: Weekend zonder alcohol achter het stuur

Sampling-alcoholcontroleBELGIË: – Vanaf vanavond tot komende maandag 25 januari 2021 om 6u, organiseert de politie opnieuw een ‘Weekend zonder alcohol achter het stuur’.

Tijdens dit actieweekend zullen de Federale Wegpolitie en 117 zones van de Lokale Politie alcoholcontroles uitvoeren over het hele land.

Het doel van deze actie is niet om zoveel mogelijk boetes uit te delen. We willen eerder onverantwoordelijke bestuurders bewust maken van het gevaar van rijden onder invloed van alcohol en verdovende middelen“, aldus de federale politie.

Vlaamse Regering maakt 130 miljoen euro vrij voor de vaccinatie in woonzorgcentra, de ziekenhuizen en in de vaccinatiecentra

VLAANDEREN: – De Vlaamse Regering besliste vandaag om bijna 65 miljoen euro voor de infrastructuur en de logistieke uitbating van de vaccinatiecentra vrij te maken. Bijkomend maakt de Vlaamse Regering meer dan 130 miljoen euro voor de komende 6 maanden vrij voor het medische luik van de vaccinaties in de woonzorgcentra, de ziekenhuizen en in de vaccinatiecentra.

Zo zal het vaccinatiecentrum in de Bres in Halle 258.400 euro ontvangen als eerste schijf voor de maanden februari en maart. En de maanden daarop nog 2 maal 243.400 euro.

2021-01-22-subsidie-vaccinatieVaccinatie in de vaccinatiecentra
Voor de vaccinatie in de vaccinatiecentra zullen de zorgraden van de eerstelijnszones een subsidie krijgen om de medische handelingen en het programmamanagement vorm te geven. De Vlaamse Regering heeft voor de verschillende profielen een compensatie berekend voor het werk dat zij zullen doen in het vaccinatiecentrum. Het vaccineren vraagt een juiste medische handeling door ervaren profielen. Het gaat om verpleegkundigen of andere profielen die een vaccinatie kunnen plaatsen.

Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke: “We hebben ook 115 mobiele teams voorzien. Mobiele teams kunnen worden ingezet voor thuisvaccinatie, vaccinatie van specifieke doelgroepen en collectiviteiten wanneer deze niet via de vaccinatiecentra kunnen worden bereikt. Een mobiel team wordt samengesteld door 3 verpleegkundigen en 1 medisch verantwoordelijke.

Voor een goede organisatie van het vaccinatiecentrum zullen de zorgraden enkele profielen moeten aanduiden die zullen instaan voor de aansturing en opvolging op het terrein: programmamanager, arts, communicatie, … Voor deze enveloppe krijgen de 59 zorgraden een subsidie van 250.000 euro om het programmamanagement uit te bouwen, voor een periode van 9 maanden (februari tot oktober). Het totaal voorziene budget voor het project ‘vaccinatieteams’ bedraagt maar liefst 117 miljoen euro.

Er wordt ook een vergoeding voorzien voor de vrijwilligers.

bewoners en personeel WZC Zilverlinde krijgen vaccinatie tegen COVID-19

ZUUN: – Woonzorgcentrum Zilverlinde startte vandaag met het vaccineren van de bewoners en hun medewerkers tegen COVID-19.

WZC Zilverlinde: “Vandaag kregen onze bewoners en medewerkers hun 1e prik van het coronavaccin van BioNtech/Pfizer. Alles verliep vlot en het leek wel alsof er een last van ieders schouder viel… Na enkele helse weken kijken we uit naar betere tijden waarin we ons minder ongerust moeten maken over mogelijke besmettingen.
We blijven voorlopig wel heel voorzichtig en alle maatregelen blijven gelden. Het is immers nog niet duidelijk of het vaccin je minder besmettelijk maakt of enkel minder ziek.
Maar vandaag is in elk geval een eerste grote stap richting een normale, corona-vrije werking in ons woonzorgcentrum. We kijken in ieder geval uit naar de tweede prik op 12 februari.”

Bron foto’s: WZC Zilverlinde

De pmd-zakken krijgen een update, maar de oude pmd-zakken blijven onbeperkt geldig

PMD-vuilniszak_Sint-Pieters-LeeuwREGIO: – Vanaf 1/1/2021 werden de sorteerregels van pmd uitgebreid. Vanaf 1 januari mogen alle plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons in de typische blauwe zak worden gesorteerd. Die zak zelf, die verandert nog niet direct. De pmd-zak krijgt weliswaar een update, maar de oude pmd-zakken mag je onbeperkt gebruiken.

Bij de start van het nieuwe jaar kregen we telefoontjes van inwoners die zich afvroegen of ze de pmd-zak wel mochten vullen met alle plastic verpakkingen. Dat is geen probleem, je mag de oude pmd- zakken gebruiken, ondanks dat op de zak zelf de oude sorteerregels staan vermeld”, zegt Inge D’hoe van Intradura. “We begrijpen dat sommige inwoners zich deze vraag stellen. Tegelijk met de uitbreiding van de pmd- zak, werden ook de nieuwe restafval- en gft-zak geïntroduceerd in 17 gemeenten. Vanaf 1 januari vind je enkel nog de nieuwe intercommunale restafval- en gft-zak terug in de winkelrekken, terwijl de pmd- zak nog steeds dezelfde was. De pmd-zak was al een intercommunale zak, die in alle 19 gemeenten reeds dezelfde was, dus die kan verder verkocht en gebruikt worden.

Belangrijk hier is dat alle inwoners van de 17 deelnemende gemeenten nog tot en met 30 juni 2021 zowel de oude als de nieuwe restafval- en gft-zakken kunnen aanbieden. Vanaf 1 juli 2021 worden enkel nog de nieuwe restafval- en gft-zakken opgehaald.

De pmd-zakken krijgen weliswaar een update, maar de oude pmd-zakken blijven onbeperkt geldig. Deze kan je dus ook nog na 30 juni