COVID-19: Overlegcomité doet tussentijdse evaluatie en bevestigt bestaande regels

regering-overlegcomiteBELGIË: – De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vandaag, 8 januari 2021, via videoconferentie in het Overlegcomité de coronasituatie besproken. De situatie in ons land evolueert sinds enkele weken positief en is gunstiger dan in een hele reeks andere Europese landen.

Het Overlegcomité stelt met name vast dat het aantal besmettingen langzaam daalt. Ondanks deze algemene dalende trend, stijgt het reproductiegetal opnieuw licht (Rt = 1,004). Ook de bezettingsgraad van intensieve zorgen blijft op een hoog niveau.

Het is volgens het Overlegcomité echter nog te vroeg om de eventuele impact van terugkerende reizigers, de voorbije feestdagen en de heropening van de scholen te evalueren.

Het Overlegcomité heeft daarom de volgende beslissingen genomen:
• Verplicht thuiswerk blijft aangehouden. Er komen meer controles op de werkplekken van werknemers die in quarantaine moeten zijn.
• Niet-essentiële reizen blijven ten zeerste afgeraden. Er komen meer controles op het naleven van testing en de verplichte quarantaine na een niet-essentiële reis. Ook de controles van het terugkerend reisverkeer over de weg zullen worden opgedreven. De huidige regels voor reizen zullen gelden tot zeker na de Krokusvakantie.
• Sneller vaccineren. Het Overlegcomité vraagt de Taskforce Vaccinatie om het vaccineren te versnellen en efficiënter te maken. Het nieuws over de verdubbeling van de Europese aankoop van vaccins van Pfizer en BioNTech is in dat kader van bijzonder belang.
• Meer testen. De ministers van Volksgezondheid en de Taskforce Testing krijgen de opdracht om binnen de huidige testcapaciteit het aantal PCR-testen en antigeentesten op te voeren.
• Waakzaamheid in het onderwijs. Extra aandacht moet gaan naar het respecteren van de sanitaire maatregelen en het respecteren van de quarantaine van schoolgaande jongeren, in het bijzonder voor schoolgaande jongeren uit onze buurlanden die een minder gunstige epidemiologische situatie kennen.

Noodzaak aan perspectief
Het Overlegcomité begrijpt de bijzonder precaire positie waarin zelfstandigen en ondernemers zitten die nu al maandenlang hun zaak moeten gesloten houden. Om de heropening voor alle sectoren zo snel en efficiënt mogelijk te kunnen laten gebeuren, vraagt het Overlegcomité aan de expertencommissie (GEMS) een tijdpad uit te tekenen voor de heropening en aan te geven waar verstrengde protocollen en bijkomende sanitaire maatregelen nodig zijn.

Aan het Covid-19-Commissariaat wordt gevraagd om concrete voorstellen over te maken om de motivatie van de bevolking tijdens deze moeilijke periode te ondersteunen.

Het Overlegcomité zal opnieuw vergaderen op 22 januari 2021. Op dat moment kan de impact van de feestdagen en terugkerende reizigers beter geëvalueerd worden.

Coronaveilig bezoek in huiselijke babbelboxen van revalidatieziekenhuis Inkendaal

VLEZENBEEK: – Revalidatieziekenhuis Inkendaal installeert ‘babbelboxen’ als extra ontmoetingsplek.


In een ziekenhuis verblijven is geen alledaags gebeuren. In tijden van een pandemie is het zelfs allesbehalve evident. De tweede coronagolf had belangrijke gevolgen voor Inkendaal en haar revalidanten, die te maken kregen met kamerisolatie, quarantaine en een beperking van bezoekmomenten. Ook nu blijven de beperkingen voor bezoek gelden.
Inkendaal tekende daarom graag in op een project van de Koning Boudewijnstichting en ging zo op zoek naar een manier waarop revalidanten coronaveilig, aangenaam en discreet hun naasten kunnen ontmoeten. Die zoektocht resulteerde in de installatie van drie mooie “babbelboxen”.

Bezoek in tijden van corona
Sinds de eerste coronagolf is de bezoekregeling in Inkendaal onderhevig aan de evolutie van de interne en externe coronacijfers en de eventuele richtlijnen van de overheid. Bezoek op de kamers van volwassen patiënten is vervangen door strikt georganiseerde bezoekmomenten met 1 vaste geregistreerde bezoeker.
Bij het uitwerken van de bezoekregeling hield de directie van het ziekenhuis een zo goed mogelijk evenwicht tussen patiëntveiligheid en warmmenselijkheid voor ogen, vanuit het bewustzijn dat beperkingen op het vlak van bezoek gevolgen hebben op emotioneel vlak.
Naast de algemene bezoekmomenten in grote ruimten, wilde het ziekenhuis ook extra bezoek mogelijk maken in een aangenamere en iets discretere setting . Na een interne brainstorm, werd contact opgenomen met standenbouwers en werd samen creatief vorm gegeven aan de ‘babbelbox’.

Babbelboxen als extra ontmoetingsplek
Met dank aan de gulle sponsoring van o.a. de Koning Boudewijnstichting en het harde werk van velen achter de schermen waren de babbelboxen klaar vóór Kerstmis en kwam er een eerste extra aanbod in de eindejaarsperiode. Het experiment werd duidelijk gesmaakt.
Prioritair werden de babbelboxen tijdens het eindejaar ingezet voor revalidanten in isolatie of quarantaine, die daardoor geen bezoek konden ontvangen.

De drie boxen zijn ingericht met de natuur als thema. In de centrale patio zijn zo de ‘Duinbox’ en de ‘Hallerbox’ (met de boshyacinten als decor) terug te vinden. De ‘Dennenbox’ kreeg een plek op de triage-eenheid.
Bezoekers boeken via een digitaal reservatiesysteem een tijdsslot in één van de drie boxen. Daarnaast blijven ook bezoekmomenten per dienst in centrale ruimten tijdens het weekend overeind. De nieuwe bezoekregeling gaat in vanaf volgende week.

Karolien Pennewaert, Communicatieverantwoordelijke Revalidatieziekenhuis Inkendaal: “Om het bezoek in goede banen te leiden, kan het ziekenhuis op haar eigen medewerkers rekenen en op een team geëngageerde vrijwilligers.
De constructie laat ons veel flexibiliteit toe, waardoor we de boxen op termijn niet alleen anders kunnen inrichten, maar ook vlot kunnen verplaatsen of met mekaar verbinden.
De tussenschermen die nu zo noodzakelijk zijn, kunnen makkelijk verwijderd worden waardoor de boxen voor allerlei toepassingen kunnen worden ingezet. Er is en standaard audiosysteem aanwezig en digitale toepassingen zijn tevens mogelijk.
Wij hopen op deze manier voor extra warmte en welzijn te zorgen voor onze revalidanten.”