voedings chalets van Mediamarkt op de parking van shopping Pajot op politiebevel gesloten

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vandaag werden op politiebevel enkele voedings chalets van Mediamarkt op de parking van shopping Pajot gesloten.

Anneleen Adang, woordvoerder politiezone Zennevallei: “ In samenspraak met de gemeente en op politie advies werd inderdaad aangegeven dat de activiteiten op de parking van de Mediamarkt (gedeeltelijk) niet toegelaten worden.
De activiteiten die in het verlengde liggen van de winkel krijgen toestemming om geopend te zijn. Het gaat onder meer om de chalet voor het inpakken van cadeaus en de reclame chalet.
Echter de chalets die voeding aanbieden, hebben geen toelating. Deze geven mogelijks aanleiding tot inbreuken op de geldende coronamaatregelen.
We verwijzen hiervoor naar de art. 5 t.e.m. 8 (o.a. verbod op funshoppen en evenementen) en art. 13 (o.a. verbod op kerstmarkten) van het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 houdende de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken.

Gunther Coppens legt eed af als gedeputeerde van Vlaams-Brabant

VLAAMS-BRABANT / VLEZENBEEK: – Vandaag, dinsdag 15 december 2020, legde Gunther Coppens digitaal de eed af als gedeputeerde van de provincie Vlaams-Brabant in handen van Raadsvoorzitter Linda Van den Eede.
In het coalitie-akkoord van 2018 werd afgesproken dat Monique Swinnen (CD&V) vanaf 1 januari 2021 zou vervangen worden door Gunther Coppens (N-VA) waarmee hij 
de eerste gedeputeerde uit de Zennevallei wordt en bevoegd zal zijn voor o.a. Toerisme, Wonen, Financiën, Onderwijs, Platteland en Vlaams Karakter.
2020-12-15-eedaflegging
Gunther Coppens. Is 46 jaar oud, gehuwd en vader van twee kinderen. Van opleiding is hij filosoof en doceerde aan lerarenopleiding van UCLL in Leuven moraal en levensbeschouwing.

Gunther Coppens start op 1 januari 2021 als gedeputeerde met als bevoegdheid wonen, Vlabinvest, toerisme, Vlaams beleid, onderwijs, financiën, griffie, platteland, Europa en omgevingsvergunningen voor het arrondissement Halle-Vilvoorde in eerste aanleg.

Gunther Coppens: “Het is een fijne dag voor mij want dat betekend dat vanaf 1 januari er een nieuwe uitdaging voor mij te wachten staat. Ik ben 8 jaar met veel plezier en dagelijks genot schepen geweest in Sint-Pieters-Leeuw. Ik blijf ook titelvoerend schepen, maar wordt dus vervangen vanaf 1 januari omdat ik dan gedeputeerde wordt en de twee functies zijn onverenigbaar.”

Gunther Coppens:” Ik heb mooie bevoegdheden gekregen. Zoals toerisme, wat is er mooier dan dat. U troeven in de markt zetten. Als zoon van zelfstandigen is dat als uw etalage gaan klaar zetten. Dat is fijn want we hebben bijzondere troeven in heel de provincie die de moeite waard zijn.
Langs de andere zijde, ik moet het niet wegsteken, ik ben iemand van de Vlaamse rand en daar zijn de uitdagingen legio. Als ik aan de Vlaamse rand denk dan denk ik dat we twee zaken moeten in ons hoofd houden. We moeten zorgen dat het Vlaams en groen blijft. Het groen dat is duidelijk, dan moeten we naar groene ruimte gaan. Ik denk dat we in Sint-Pieters-Leeuw daar al duidelijk de toon gezet hebben. Nog andere gemeenten volgen dus we zijn daar op de goede weg om die open ruimte te vrijwaren. Daarnaast het Vlaams karakter, ik geloof zelf dat we moeten inzetten op die taal verwerving daar meten we aan blijven werken maar we moeten ook aan die Vlaamse identiteit werken. Daarmee bedoel ik heel specifiek dat we moeten nadenken en inzetten dat mensen duidelijk moeten begrijpen als men hier komt wonen dat men een kennis moet hebben van het Nederlands om zich maatschappelijk, sociaal te kunnen integreren. Alsook gewoon economisch de vruchten te kunnen plukken van hier komen te wonen. Het is gemakkelijk om dat te zeggen maar we gaan ons best doen om dat te realiseren. Ik heb wel een paar dingen in mijn hoofd hoe we dat naar de mensen toe kunnen brengen.
Daarnaast een ander bijzonder instrument voor de 39 gemeenten en in het bijzonder voor de Vlaamse rand is Vlabinvest, wonen in eigen streek. Voor de mensen die daar niet vertrouwd mee zijn, het gaat dus niet om zomaar sociale huurwoningen,… maar het gaat echt over mensen de toegang geven tot het wonen in eigen streek. Lokale binding staat centraal. Het gaat hier over mensen die al een inkomen hebben maar die niet de steun hebben van vader en moeder om iets te kunnen gaan huren of kopen in onze rand. Maar via Vlabinvest de mogelijkheid krijgen om hier te kunnen blijven. Dat zijn mooie instrumenten om mee te werken en daar engageer ik me dus voor.”
2020-12-15-Gunther-Coppens_gedeputeerde_Vlaams-Brabant_met-mondmasker
Wie is Gunther Coppens?
Gunther Coppens: “Laat ons zeggen ik ben van opleiding filosoof, dat kan misschien al verbazen. Dus dat blijft nog altijd een grote passie voor mij. Voor de rest ben ik heel lang actief geweest in het onderwijs. Waarbij het laatste decennium in de lerarenopleiding in Leuven waar ik filosofie en moraal heb gedoceerd. En voor de rest mag ik zeggen dat ik de afgelopen 8 jaar de tofste job van mijn leven gedaan heb met een prachtig team hier in Sint-Pieters-Leeuw. Allemaal fijne mensen. Dus ik ben echt wel gebeten door dat besturen en eigenlijk dingen op het terrein realiseren. Dat is ook wat me gevormd heeft, want een job vormt een mens. Ik ben het natuurlijk zelf wat gaan opzoeken natuurlijk maar ik ben ook gevormd door die job en ik vind dat bijzonder leuk om met mensen te werken om dingen te doen, om inzichten te verwerven en te leren ook iedere dag.
Dus als ik mezelf moet beschrijven dan denk en hoop ik dat mijn ondernemerschap, creativiteit en toch wel men kritische zin ook kan botvieren in deze nieuwe job.”

Vlaams-Brabant verzet zich tegen de Brusselse stadstol

VLAAMS-BRABANT: – Op initiatief van de N-VA-fractie dienden de fractievoorzitters van CD&V, Open VLD en N-VA Vlaams-Brabant, tijdens de provincieraad van vandaag, 15 december, een motie in tegen de plannen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering om vanaf 2022 een kilometerheffing in te voeren in het grootstedelijk gebied Brussel.

Dagelijks pendelen ruim 350.000 inwoners uit de tien provincies naar en van het Brusselse Gewest. Nagenoeg één derde van dat pendelverkeer is afkomstig uit de provincie Vlaams-Brabant. De inkomende pendel vanuit het arrondissement Leuven bedraagt ruim 28.000 loontrekkende pendelaars. Vanuit het arrondissement Halle-Vilvoorde loopt dit aantal zelfs op tot 90.000.

Gunther Coppens, fractievoorzitter N-VA Vlaams-Brabant: “Veel Vlaams-Brabanders zijn aangewezen op een wagen aangezien er geen of onvoldoende alternatieven zijn om hun werkplek via het openbaar vervoer te bereiken.
Bij de invoering van een kilometerheffing in het grootstedelijk gebied Brussel zou onze provincie het zwaarst worden getroffen. En dus kunnen we uiteraard niet aanvaarden dat de pendelaars uit onze provincie ongelijk en nadelig worden behandeld door in de nabije toekomst dubbel te moeten betalen in vergelijking met Brusselse pendelaars. Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest rekent in haar begroting voor 2021 op 93 miljoen bijkomende belastinginkomsten. Overigens zijn kantoren en bedrijven meer dan ooit welkom om zich tolvrij te vestigen in Vlaams-Brabant.

Jaarlijks ontvangt het Brusselse Gewest reeds een kleine 700 miljoen euro aan federale middelen, waarvan een deel is bestemd om te investeren in betere mobiliteit van en naar de hoofdstad.

De Vlaams-Brabantse coalitiepartners in de provincieraad vragen in de motie aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering om af te zien van de invoering van deze discriminerende ‘stadstol’ en zo de Vlaams-Brabantse pendelaar niet bijkomend te belasten. De initiatiefnemers sporen de Brusselse regering aan om hierover actief in dialoog te treden met de andere gewesten.

Boete voor baasjes met loslopende hond

2020-12-15-hond-aan-de-leibandZENNEVALLEI: – In de politiezone Zennevallei een actie op touw gezet om toezicht te houden op “honden aan de leiband“. Diverse teams vanuit de dienst Wijk werden op pad gestuurd om zowel in Beersel, Halle als Sint-Pieters-Leeuw controle uit te voeren op loslopende honden.
Het overgrote deel van de hondenbaasjes bleken, tot grote tevredenheid van de politie, de regels te respecteren, een kleine minderheid was echter niet in orde en werd geverbaliseerd.

Anneleen Adang, woordvoerder politiezone Zennevallei: “Het ging in totaal om 84 wandelaars die werden aangesproken. 79 van hen, het overgrote deel dus, hadden elk hondenpoepzakjes bij en lieten hun honden netjes aan de leiband lopen. Vijf boetes werden uitgeschreven. Vier GAS-boetes voor niet aangelijnde honden werden opgesteld en één proces-verbaal GAS werd opgesteld voor het niet bijhebben van hondenzakjes.
De volgende dagen en weken zal de lokale politie Zennevallei op diverse plaatsen gelijkaardige acties organiseren. Wie koste wat het kost toch zijn hond los wil laten lopen, kan daarvoor in veel natuurgebieden terecht in daartoe speciaal afgebakende hondenlosloopzones.”

Provincie lanceert promo campagne Koop lokaal

2020-12-15-provincie_kooplokaalVLAAMS-BRABANT: – Met de sociale media-campagne ‘Koop lokaal’ wil de provincie Vlaams-Brabant haar inwoners aansporen om lokaal te kopen. De plaatselijke handelaars kunnen immers elk duwtje in de rug goed gebruiken in deze moeilijke coronatijd.

De provincie Vlaams-Brabant lanceert een digitale campagne die rechtstreeks gericht is naar de consument om meer lokaal te kopen en maximaal gebruik te maken van het takeaway aanbod van de horeca. Als alle Vlaams-Brabanders in deze eindejaarsperiode meer lokaal gaan kopen, geeft dat immers een broodnodige financiële impuls aan de detailhandel in deze coronacrisis.

We riepen onze inwoners op om een korte video in te sturen, waarbij ze de woorden ‘Ik koop lokaal, omdat …’ konden aanvullen met hun persoonlijke motivatie. Daarbij maakten de deelnemers kans op een cadeaucheque om lokaal te kopen. De inzendingen zijn nu samengebundeld in twee sterke campagnevideo’s. De campagne zal tot en met 10 januari op sociale media getoond worden”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor economie.

De campagne wordt ondersteund door Unizo Vlaams-Brabant & Brussel.
Meer info over lokale handelszaken, takeaway aanbod, korte keten en streekproducten: www.ikkooplokaalinvlaamsbrabant.be