WZC Zilverlinde zoekt helpende handen na zware corona uitbraak

ZUUN: – WZC Zilverlinde doet dringende oproep naar zorg- en verpleegkundigen die tijdelijk willen inspringen en helpen.

Door de uitbraak van het coronavirus in WZC Zilverlinde is het woonzorgcentrum dringend op zoek naar zorgkundigen, verpleegkundigen en logistiek medewerkers, die bereid zijn om bij te springen. Dit kan zowel voor een beperkt aantal shiften per week, over halftime tot fulltime, op contractuele of vrijwillige basis.

Heb je een diploma, ben je bezig aan je opleiding, ben je bereid om te helpen door een extra shift bovenop je job, wil je een extra shift draaien in het weekend of tijdens een nacht of ben je een gepensioneerd zorg- of verpleegkundige? De komende 3 tot 6 weken kunnen we jullie hulp zeker gebruiken. Aarzel niet om contact op te nemen met de personeelsdienst van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw, T 02 371 22 75 of personeelsdienst@sint-pieters-leeuw.be.

Heb je geen diploma of opleiding genoten? Ook dan kan je helpen, want het woonzorgcentrum is ook dringend op zoek naar logistiek medewerkers.
Daarvoor mail je naar personeelsdienst@sint-pieters-leeuw.be.
Je kan de vacatures nalezen op https://www.sint-pieters-leeuw.be/werken-ondernemen/werken/werken-bij-de-gemeente/vacatures

Landinrichtingsproject Zuunbeek-Vogelzangbeek

2016-06-03-vogelzangbeek-VlezeSINT-PIETERS-LEEUW: – De Vlaamse Landmaatschappij stelt voor om samen met de gemeente een landinrichtingsproject op te starten voor de vallei van de Zuunbeek en Vogelzangbeek.

Het deelnemen aan een landinrichtingsproject biedt een aantal voordelen voor de gemeente. Vooreerst wordt het gehele plan opgesteld in samenwerking met de gemeente. Het plan beoogt bovendien om over bijna het gehele grondgebied van de gemeente ingrepen te doen om de kwaliteit van de open ruimte te vergroten. Het accent ligt op de blauw-groene aders van Zuunbeek en Vogelzangbeek en de kleinere waterlopen die er in uitmonden. Voor het opstellen van het plan beschikt de VLM over deskundigen van de verschillende disciplines. Het plan wordt ook opgesteld in samenwerking met alle betrokken partijen (VMM, Provincie, Aquafin, Fluvius landbouwers, natuurbeweging enz..) en zelfs met buurgemeenten die aan het plan deelnemen (Dilbeek wordt terzake gepolst).

De reeds bestaande projecten worden geïntegreerd in het plan. Door de samenwerking met de VLM voor dit landinrichtingsplan kunnen we komen tot een wetenschappelijk onderbouwde en breed gedragen visie voor de hele open ruimte. Naast deze technische begeleiding leidt een goedgekeurd plan ook tot een aantal hefbomen, zoals bijv. een voorkooprecht op bepaalde zones en eventueel ook een grondenbank.

Tot slot zijn er subsidies om het plan ook effectief te realiseren. Voor inrichtingswerken kent de Vlaamse overheid een maximale subsidie toe van 70 % en voor grondverwerving een maximale subsidie van 50 % voor gronden die vervat zitten in een goedgekeurd inrichtingsplan. De gemeente dient in te staan voor de restfinanciering van respectievelijk minimaal 30 % voor inrichting en minimaal 50 % voor grondverwerving.

Met de goedkeuring van de gemeenteraad kan het landinrichtingsproject Zuunbeek-Vogelzangbeek in de meerjarenplanning van de VLM worden opgenomen, zodat deze op termijn de nodige financiering voorziet in de meerjarenbegroting van het landinrichtingsproject Vlaamse Rand. De gemeente is er zich van bewust dat de planvorming voor het project in de meerjarenplanning van de VLM pas kan worden ingepast vanaf 2024.

Voor elke grondverwerving en elk financieel engagement met een mogelijke impact op de gemeentelijke begroting of op de gemeentefinanciën zal de VLM vooraf expliciet goedkeuring vragen aan de gemeente.