Voetbal Vlaanderen hoopt competities in februari te hervatten

VLAANDEREN: – Voetbal Vlaanderen hoopt dat de clubs de competitiedraad in de loop van februari 2021 weer kunnen opnemen.

De eerder verhoopte hervatting van de competities vanaf 4 januari 2021, na de toegelaten hervatting van de trainingen op 17 december 2020 vervalt. Dit is voor iedereen inmiddels duidelijk”, legt Voetbal Vlaanderen uit.“We werken momenteel aan een oplossing op basis van de mogelijke hervatting van de trainingen vanaf 15 januari 2021, waarna competities mogelijk in de loop van februari 2021 kunnen hervatten.

Vandaag geldt door het coronavirus een verbod op georganiseerd sporten behalve voor kinderen tot 13 jaar.

basisschool De Groene Parel breidt uit

NEGENMANNEKE: – Op 22 mei 2015 huldigde GO! basisschool De Groene Parel haar nieuwe school in. Nu 5 jaar later breidt de school uit.

Er wordt in de Albert Van Cotthemstraat een verdieping op het schoolgebouw voorzien voor 6 bijkomende klassen. En het gaat vooruit!

De Groene Parel behoort tot GO! Scholengroep 9 – Ringscholen en groepeert een 25-tal scholen voor basis-, secundair en volwassenenonderwijs in de regio Asse-Wemmel-Halle.

SmartMove – in 2022 slimme kilometerheffing in Brussels Gewest

BRUSSEL: – De Brusselse regering is donderdag tot een akkoord gekomen over een slimme kilometerheffing. Het project – SmartMove genaamd – voorziet een verschuiving van belasting op autobezit naar een belasting op autogebruik.
De Brusselse regering heeft het plan al goedgekeurd. Nu volgt een fase van overleg met alle belanghebbenden, waaronder de federale regering en de regeringen van het Waals en het Vlaams gewest.

Vermoedelijk vanaf 2022 moet iedereen die in Brussel met de auto rijdt een kilometerheffing betalen. Het model is gebaseerd op het aantal gereden kilometers, het tijdstip van de verplaatsing – spitsuren, daluren en nacht – en het vermogen van het voertuig.

Elke bestuurder begint met een basisbedrag, dat verschilt naargelang het tijdstip van de verplaatsing. Tijdens de spitsuren (tussen 7 en 10 uur en tussen 15 en 19 uur) zal het bedrag tussen 0 euro en 12 euro liggen, tijdens de daluren (tussen 10 en 15 uur) tussen 0 euro en 6 euro. ‘S nachts is het basisbedrag sowieso 0 euro (Tussen 19 en 7 uur). Vervolgens wordt er per gereden kilometer ook nog een vast tarief aangerekend. Ten slotte wordt er nog rekening gehouden met het vermogen van de wagen of fiscale pk. Onder de 11 fiscale pk komt er een korting op het bedrag, daarboven wordt het duurder. Bestuurders kunnen ook een dagpas kopen. In het weekend is de kilometerheffing niet van toepassing.

Met dergelijjke projecten willen we ons Gewest nieuw leven inblazen en samen verder bouwen aan een Brussel van de toekomst. Een stad waarop onze bevolking, pendelaars, bezoekers en ondernemers recht hebben en die het hele land ten goede komt“, aldus Rudi Vervoort, minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

“Brussel heeft, als hoofdstad van België en Europa, nood aan een eenvoudiger, rechtvaardiger en gunstiger belastingstelsel dat vertrekt van elke gebruiker van het Brusselse wegennet. Met SmartMove kunnen we het verkeer beter, gecontroleerd en gedoseerd door de stad leiden met als doel 25% minder individuele verplaatsingen met de auto in de hoofdstad. Zo werkt Brussel aan een stad waarin de mens centraal staat, waar de luchtkwaliteit verbetert en waar het fijn is om te leven, te werken, te ondernemen en te genieten,” zegt Brussels minister van Financiën en Begroting Sven Gatz.

Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt: “Door het gebruik in plaats van het bezit te belasten, stimuleren we autobestuurders om een alternatief vervoermiddel te overwegen. En door het verkeer te heroriënteren en gedoseerd door de stad te leiden, zet de Brusselse regering verder in op een vlotte mobiliteit binnen onze hoofdstad, één van de grote objectieven binnen het mobiliteitsplan ‘GoodMove’. Het gewest zal blijven investeren in vervoersalternatieven om iedereen zoveel mogelijk keuzevrijheid te bieden bij verplaatsingen in Brussel. Zoals bijvoorbeeld een uitbreiding van het openbaar vervoer met 30% meer buscapaciteit, projecten voor nieuwe tramlijnen en de uitbreiding van het metronetwerk, het invoeren van de voetgangersvriendelijke ‘Stad 30′ en investeringen in fietspaden.”

Aangepaste dienstregeling De Lijn in december

VLAANDEREN: – Van donderdag 3 december tot en met dinsdag 15 december 2020 staat de dienstregeling van De Lijn in het teken van de examenperiode.

De Lijn past heel wat lijnen aan om leerlingen vlot en veilig van en naar school te brengen. Ze plannen bijvoorbeeld extra middagritten in of schrappen bepaalde schoolritten in de namiddag.
Wil je weten wat voor jou verandert? Check de routeplanner: www.delijn.be/nl/routeplanner

vrijdagvoormiddag uitzonderlijk geen Leeuw, tot uw dienst op stadsradio Halle

2020-12-03-LTUDSINT-PIETERS-LEEUW: – Er is vrijdagvoormiddag uitzonderlijk geen uitzending van ‘Leeuw, tot uw dienst’ van de Leeuwse Lokale dienstencentra op stadsradio Halle 105.6FM.

Er heerst binnen de Leeuwse Dienstencentra momenteel onzekerheid omtrent al dan niet besmettingen met corona. Daarom nemen Stadsradio Halle en de Leeuwse Dienstencentra geen enkel risico. De uitzending worden uitgesteld tot volgende vrijdag.”

Sint-Pieters-Leeuw komt in aanmerking voor meer kinderopvangplaatsen

2016-07-07-kinderopvang_Sint-Pieters-LeeuwSINT-PIETERS-LEEUW: – De Vlaamse regering maakte ongeveer 27 miljoen euro vrij voor nieuwe inkomensgerelateerde kinderopvangplaatsen en streeft ernaar om in Vlaanderen 2.500 nieuwe inkomensgerelateerde opvangplaatsen te realiseren in de periode 2020 – 2024.
Ook Sint-Pieters-Leeuw komt in aanmerking voor 17 nieuwe plaatsen met inkomenstarief.

In januari 2021 zal de oproep gelanceerd worden. Iedere organisator van kinderopvang kan een aanvraag indienen om die plaatsen te bekomen. Kind & Gezin vraagt aan de gemeenten en steden die in aanmerking komen voor nieuwe opvangplaatsen een gemotiveerd advies uit te brengen over iedere ingediende aanvraag.
Om dit advies te kunnen uitbrengen, moeten vooraf de beoordelingscriteria en -procedure worden vastgelegd. Zo kan een objectief en neutraal advies worden gegarandeerd. Het is uiteindelijk Kind & Gezin die de plaatsen al dan niet zal toekennen.

De raad van 26 november keurde de beoordelingscriteria en -procedure goed.

Schepen van kinderopvang, An Speeckaert: ‘Wij zijn blij met de vrijgemaakte middelen van de Vlaamse regering en de mogelijkheid tot uitbreiding van de kinderopvang in onze gemeente. Wij streven ernaar dat alle Leeuwse ouders die nood hebben aan kinderopvang kunnen worden geholpen in de gemeente. Als gemeentebestuur willen wij er bovendien ook op toezien dat de kinderopvang in onze gemeente kwaliteitsvol en betaalbaar is en blijft.’