Vogelgriepvirus H5N8 – ophokplicht voor particuliere houders van pluimvee en vogels vanaf 15 november 2020

kipBELGIË: – Op 13 november 2020 werden in een vogelopvangcentrum (VOC) in Oostende de eerste besmettingen van het H5N8 vogelgriepvirus vastgesteld bij 3 wilde vogels. Helaas bevestigt dit nieuws dat het vogelgriepvirus, waarvoor het FAVV eind oktober waarschuwde, nu ook in België aanwezig is bij wilde vogels. Op advies van het FAVV nam Minister van Landbouw David Clarinval aanvullende preventieve maatregelen. Alleen door het strikt naleven van deze maatregelen moeten worden onze dieren beschermd. Vanaf zondag 15 november zullen naast professionele bedrijven, nu ook particuliere houders van pluimvee hun dieren moeten ophokken of afschermen. Daarnaast worden ook alle verzamelingen van pluimvee en vogels strikter gereguleerd.

De verplichte maatregelen die op 01/11 zijn opgelegd voor professionele pluimveehouders blijven uiteraard gelden.

10 jaar geleden bezocht toenmalig Prins Filip Sint-Pieters-Leeuw nav de wateroverlast van 14 november 2010

2010-11-15-wateroverlast_prins_filipSINT-PIETERS-LEEUW: – Op zondagochtend 14 november 2010 om 3.15 uur kondigde Burgemeester Lieve Vanlinthout het gemeentelijk rampenplan af voor het noodweer dat toen heerste in de gemeente. Een dag later kwam toenmalig Prins Filip naar Sint-Pieters-Leeuw om zich ter plaatse te vergewissen van de toestand.

2010-11-15-Prins-Filip-bezoekt-rampgebiedPrins Filip bezocht, in opdracht van koning Albert, het rampgebied in Sint-Pieters-Leeuw. Burgemeester Lieve Vanlinthout ontving de prins aan de rotonde in Ruisbroek. Vervolgens werd hij ontvangen op de Bergensesteenweg ter hoogte van het kruispunt Alexander Schockaertstraat, Albert Van Cotthemstraat en Pastoor Vendelmansstraat door de burgemeester en gouverneur Lodewijk De Witte. De prins heeft er gedurende een half uur contact gehad met de getroffen bewoners en hulpverleners.

2010-11-14-wijk-witte-roosLangs een groot aantal waterlopen zoals het Kanaal Brussel-Charlerloi, de Zenne, de Zuunbeek, Molenbeek, Lotbeek-Lakebeek,… vonden op 14 november 2010 overstromingen plaats die gepaard gingen met veel wateroverlast en  schade  aan  gebouwen. Een 600-tal woningen heeft schade opgelopen. In de meeste straten ging het enkel om ondergelopenkelders.
In de Van den Elschenstraat, de Vaartstraat en de Meerweg was er ook hoger inde woningen. Een 70-tal woningen zijn hier onder water gekomen. Daarvan zijn er13 tijdelijk onbewoonbaar verklaard geweest. Hier werden een 80-100-talwoningen geëvacueerd. In de wijk de Witte Roos (Bosmansstraat, F. VanUylenbroekstraat, Fazantenlaan, Patrijzenlaan, Lijsterslaan en TobieSwalusstraat) werden een 200-tal woningen geëvacueerd, maar daar was uiteindelijk geen schade (wel in de tuinen). In totaal zijn dus een 300-talwoningen geëvacueerd.

2010-11-19-overzicht-dijk-overloop-en-herstelLangs de Lotbeek waren er uitgebreide kritieke overstromingen doordat deze een groot deel van het kanaalwater te vervoeren kreeg dat ter  hoogte van Interbeton aan de Vaartkant overstroomde in Beersel. Hierdoor waren er overstromingen op het hele traject tussen de  F.  Uylenbroekstraat in Brukom en de Beemdstraat in Ruisbroek.  Langs de linkeroever van het kanaal waren er hierdoor overstromingen langs de Lotbeek in de Hellestraat, Laaklinde en de wijk over de Vaart. Na de onderdoorgang van de Lotbeek onder het kanaal waren er overstromingen in Sashoek en de Jozef Huysmanslaan.

2010-11-15-paviljoentjeVerder afwaarts dreigde er op zaterdagavond 14/11 volgens de gemeente water vanuit de Lotbeek-Lakebeek binnen te lopen in het dienstencentrum ’t Paviljoentje en de serviceflats Van Parys in de Fabriekstraat in Ruisbroek. Zandzakjes werden aangevoerd en erger werd vermeden. Ook in  de vrije basisschool Jan Ruusbroec, die naast het OCMW gevestigd is, overstroomde een klas en de refter.

2010-11-14-Noodweer-RuisbroekVerder afwaarts in Ruisbroek waren er uitgebreide niet-kritieke overstromingen langs de rechteroever van de Lotbeek tot aan de Beemdstraat (vlak voor de E19). Het water van de Lotbeek stak hierbij ook de vallei van de Oude Gracht over en reikte tot aan de E19. Langs de Wandelingstraat stonden ook enkele huizen blank en langs de linkeroever stonden er kelders onder aan de P. Gilsonlaan, Gieterijstraat, Vorstsesteenweg, Vredelaan, en dit deel van de Wandelingstraat. Net voor de monding in de Zenne waren er problemen ter hoogte van de onderdoorgang van de Lotbeek onder de Nieuwe Stallestraat en werd het kruispunt Humaniteitslaan/Nieuwe Stallestraat richting Drogenbos afgesloten voor alle verkeer.

2010-11-14-Noodweer-foto-sofie-DevalckeneerTussen het groot en het klein wachtbekken waren er uitgebreide niet-kritieke overstromingen en kwamen verscheidene straten blank te staan. Eerst werd op 14/11 rond 8u30 de Zuundallaan, die de Zuunbeek 500 m stroomafwaarts van het wachtbekken Volsem kruist, afgesloten voor alle verkeer. Later kwamen o.a ook de Kerkhofstraat die de Zuunbeek kruist en de Karenberg blank te staan. Nog later werd ook de Bellestraat afgesloten wegens overstromingen vanuit de Zuunbeek. Afwaarts van Slesbroek waren er uitgebreide overstromingen op het domein van het Wilderkasteelpark (Spaanseweg,...)

2010-11-14-noodweer-gemeentediensten-strijden-tegen-waterDe eerste straten in de wijk Negenmanneke stonden blank op zaterdag 13/11 omstreeks 12 uur. Zo was er o.a. wateroverlast in de Slesbroekstraat en de Walkiersstraat. Nadien werden steeds meer straten afgesloten door lokale wateroverlast. Zondag 14/11 rond 7u40 kwam de eerste melding binnen van kritieke overstromingen op het kruispunt van de Bergensesteenweg en de Sint-Stevensstraat. Het water stond er 40 cm hoog. De Bergensesteenweg werd voor het verkeer afgesloten tussen de Albert Van Cotthemstraat en de Brusselbaan en ook de Sint-Stevensstraat werd van de kerk tot de Bergensesteenweg afgesloten. Rond 9u15 werd de Sportlaan afgesloten voor het verkeer omdat ook daar de Zuunbeek  dreigde buiten haar oevers te treden. Het gemeentelijk Wildersportcomplex en het zwembad die daar gelegen zijn, werden volledig gesloten voor het publiek want er sijpelde water in de kelder van het zwembad. Zandzakjes werden aangevoerd om erger te voorkomen. In de wijk Negenmanneke zelf waren er problemen in volgende straten: de Bergensesteenweg (tussen de Albert van Cothemstraat en de Leon Kreperlaan), Sint-Stevensstraat, Pastoor Vendelmansstraat, René de Renessestraat,  Vitseroelstraat,  L.A.  Schockaertstraat,  Sportlaan,  Albert  van  Cothemstraat,  Klein-Bijgaardensteraat, Pierre-Walkiersstraat, Felix Wittouckstraat. Rond 17u stond het water hier 30 à 40 cm hoog. De bewoners werden geëvacueerd naar het gemeentelijke opvangcentrum in ’t Populiertje.

2010-11-14-sluis-Ruisbroek_03Afwaarts van de Bergensesteenweg stonden ook de tuinen en bijgebouwen in de Zuunstraat onder water.
Ook voor de Zuunbeek zorgde het overvolle Kanaal Brussel-Charleroi voor bijkomende problemen: water stroomde vanuit het kanaal via de Zuunstraat terug naar de Zuunbeek, waardoor er hier een nog grotere opstuwing ontstond. De belangrijkste zijrivier van de Zuunbeek, de Molenbeek overstroomde over het volledige traject tussen de monding van de Diepenbroekbeek en de monding in de Zuunbeek. De belangrijkste overstroomde locaties in Lennik waren de Gustaaf Van der Steenstraat waar de firma Gettemans  overstroomde en de Grote Vijverselenweg, Korte  Trontingenstraat, Losgatstraat en de Oudenaaksestraat. Hier kwamen in totaal enkele woningen en een winkel onder water.  In  Oudenaken  werden  de  Molenborrestraat  en  de  verkaveling  Hazeveld  (deelgemeente Oudenaken) getroffen, waardoor een tiental woningen overstroomden. Door het overstromen van de Molenbeek en de Zuunbeek werd de Brabantsebaan afgezet voor het verkeer tussen het Hazeveld en het rondpunt aan De Blauw.