1ste KV Zuun Academie voor -12 jarige voetballers

ZUUN: – Als lokale voetbalploeg in de Vlaamse Rand rond Brussel wordt KV Zuun de laatste jaren steeds meer geconfronteerd met grootstedelijke uitdagingen zoals een groeiende meertaligheid en diversiteit. De club besloot om niet bij de pakken te blijven zitten en met de steun van de provincie Vlaams-Brabant, VZW De Rand en enkele ondernemers uit de buurt een educatief en sociaal luik uit te bouwen onder de naam de ‘KV Zuun Academie’. Want de club ziet die diversiteit en meertaligheid als een grote troef zowel op sportief als menselijk vlak maar het brengt ook heel wat uitdagingen met zich mee bijvoorbeeld op het vlak van communicatie.
Deze herfstvakantie heeft, met de nodige coronamaatregelen, de eerste stage plaats voor -12 jarigen. 

Onder de noemer ‘KV Zuun Academie’ zet de Leeuwse voetbalploeg de komende jaren volop inop taal, integratie en een positieve attitude in de club. Zo zijn in een eerste fase de traditionele voetbalstages tijdens de schoolvakanties omgevormd tot echte taal- en voetbalstages waarbij de jongeren de uren voetbaltraining afwisselen met taallessen.
Zowel het voormiddag- als namiddagprogramma starten met speelse taallessen op verschillende niveaus. De lessen worden gegeven door gediplomeerde leerkrachten uit de omgeving die ervaring hebben met de meertalige context. Daarna krijgen de spelertjes voetbaltrainingen van gekwalificeerde trainers waarbij eveneens op ludieke wijze aandacht wordt besteed aan de meertalige context.
Zelfs de regen kon hen vandaag niet deren!

Met zo’n 40 inschrijvingen onder de twaalf jaar overtreft deze eerste editie echt al onze verwachtingen. Van volledig anderstalige spelertjes, over tweetalige spelertjes die thuis Frans spreken maar op school Nederlands, tot volledig Nederlandstaligen. Elke groep krijgt aangepaste taallessen op zijn niveau. We zijn dan ook heel blij dat we een gemotiveerd team leerkrachten en trainers hebben gevonden om deze stage te laten doorgaan. Zeker in tijden van corona hebben onze kinderen het nodig om zich in veilige omstandigheden te kunnen uitleven. Hun enthousiasme spreekt dan ook boekdelen.” Bestuurslid en stageverantwoordelijke Wouter De Craen

Meer info: www.kvzuun.be

Corona: AZ Sint-Maria Halle overgang naar fase 2B

2020-11-02-AZ_sint-maria-halle_coronavirusHALLE / REGIO: – Om de nodige zorg te kunnen bieden aan de exponentiële stijging van COVID-patiënten die medische en verpleegkundige zorg behoeven, besliste de overheid om fase 2A over te slaan en meteen op te schalen naar fase 2B.
Voor het AZ Sint-Maria vzw betekent dit concreet dat er vanaf maandag 2 november 2020 op de afdeling intensieve zorgen 8 bedden en op de niet intensieve afdeling 32 bedden. worden voorzien voor COVID-patiënten.

De beslissing om de reguliere niet-dringende/noodzakelijke zorg met 4 weken uit te stellen blijft gehandhaafd.
Zoals eerder reeds meegedeeld zal het ziekenhuis zelf de patiënt rechtstreeks contacteren indien de ingreep of opname wordt uitgesteld. Wanneer de patiënt niet wordt gecontacteerd wordt deze in het ziekenhuis verwacht op het afgesproken moment.
Alle dringende en noodzakelijke onderzoeken, ingrepen en consultaties kunnen blijven doorgaan.

Artsen leveren extra ondersteuning aan de verpleegkundigen
Het toenemend aantal COVID-patiënten in combinatie met de dringende en noodzakelijke reguliere zorg leggen een zeer grote druk op alle ziekenhuismedewerkers. Om de druk op het verplegend personeel enigszins te milderen en als blijk van waardering voor hun enorme inzet hebben onze artsen aangeboden om extra ondersteuning aan te bieden aan onze verpleegkundigen voor het uitvoeren van verpleegkundige Covid-zorg. Een nauwe samenwerking tussen alle geledingen en diep respect voor ieders job is immers de enige weg om deze enorme uitdaging het hoofd te bieden.

Voetbalcompetitie in lagere reeksen hervat ten vroegste op 4 januari 2021

2020-09-09-FC-Negenmanneke_02-voetbalveldVLAANDEREN: – Door een Ministerieel Besluit liggen de amateurcompetities in het voetbal al tot minstens 13 december stil, het bestuur van Voetbal Vlaanderen heeft nu beslist om de competitie weer op te starten vanaf 4 januari. “Al blijft elke beslissing op dit moment uiteraard voorwaardelijk.”

• De amateurcompetities liggen stil door het Ministerieel Besluit van 1 november 2020 tot en met 13 december 2020. Gezien er door 13j en ouder niet in georganiseerd verband (in clubs, sportlessen, groepen…) kan worden getraind, gezien een voorbereidingsperiode van enkele weken, voor opstart van de competitie nodig is, worden alle competities van Voetbal Vlaanderen stopgezet tot eind 2020.
• We plannen de hervatting van de competities vanaf maandag 4 januari 2021. Futsal en minivoetbal kunnen op die dag met een nieuwe competitieweek starten.
• Het eerste weekend voor de veldvoetbalcompetities wordt ingepland op zaterdag 9 en zondag 10 januari 2021. Dit geldt voor senioreswedstrijden, competitief en recreatief, evenals voor alle jeugdwedstrijden.
• Voor de individueel uitgestelde wedstrijden door coronagevallen, omwille van bekerdeelname of andere redenen bieden we een dubbele mogelijkheid aan:
• Ingeval uw club – al dan niet uitzonderlijk – over een gehomologeerde verlichting beschikt, kunnen deze wedstrijden midweek worden gespeeld, op één van de volgende woensdagen, met name op 6, 13, 20 of 27 januari 2021.
• Indien de coronasituatie het mogelijk maakt kunnen die wedstrijden ook in overleg tussen teams en het verantwoordelijke competitiesecretariaat uitzonderlijk op 26 of 27 december 2020, of op 2 en 3 januari 2021 worden gespeeld.

Het is de ambitie om de clubs zo snel mogelijk op een gelijk aantal gespeelde wedstrijden te krijgen met het oog op een verder correct verloop van de competitie in functie van de afgesproken algemene regels van toepassing inzake vroegtijdige beëindiging.

Derhalve dient – nogmaals onder voorbehoud van corona – één van beide bovenstaande opties ingevuld. Deze wedstrijden dienen uiterlijk 31 januari 2021 te worden voorzien.

Nieuwe kalender zonder eindrondes
NIEUW: het Bestuur besliste in het seizoen 2020-2021 geen eindrondes te spelen, gezien er door het uitstel van de competitie en de geplande heropstart begin 2021, te weinig speeldagen beschikbaar blijven in de kalender. Bijkomende stijgers en dalers worden aangeduid over de reeksen heen op basis van de gekende regels, opgenomen in de Algemene Maatregelen bij het stopzetten van de competities (goedgekeurd door onze AV op 15 juni 2020).
De aangepaste kalender zal u uiterlijk 1 december ontvangen. Zoals u weet passen we in het competitievoetbal met stijgen en dalen de kalender aan op basis van de juiste opeenvolging van de geplande wedstrijden, zodat we er met meer kans in slagen om elke club op zijn minst éénmaal tegen alle andere clubs te laten spelen.