Overlegcomité beslist om over te gaan tot verstrengde lockdown

2020-10-30-verstrengde-lockdownBELGIË: – De federale en deelstaatregeringen hebben op het Overlegcomité beslist om over te gaan tot strengere coronamaatregelen.
Niet-essentiële winkels dicht, herfstvakantiewordt verlengd tot 15 november.
De regels gelden voor minstens anderhalve maand tot en met zondag 13 december 2020 en gaan in de nacht van zondag op maandag 2 november 2020 om middernacht in. Voor de winkels volgt een evaluatie op 1 december.

2020-10-30-verstrengde lockdown• Een persoon thuis uitnodigen. Dit is het knuffelcontact waarover we zo veel gesproken hebben.
• Regel van vier blijft van toepassing buiten, met de bedoeling om in beweging te kunnen zijn.
• Voedingswinkels blijven open. Er is geen reden om te hamsteren. Diegenen die dat doen stellen zich asociaal op.
• Niet-essentiële winkels sluiten, maar kunnen wel afhaal en thuislevering organiseren van goederen die op voorhand werden besteld. Geen toegang tot de winkel bij afhaling.
• Om een gelijk speelveld te bewaren, beperken supermarkten en markten (< 200 personen) hun aanbod tot wat in de essentiële winkels wordt aangeboden.
• Garages en fietswinkels voeren enkel nog herstellingen uit.
• Niet-medische contactberoepen, bijvoorbeeld kappers, wellness, massage, schoonheidssalons zijn verboden.
• De herfstvakantie wordt verlengd tot 15 november.
• De restaurants en bars in hotels moeten sluiten. Maaltijden enkel genuttigd in de kamer.
• Begrafenissen enkel nog met 15 mensen. Geen rouwtafels achteraf.
• Vakantieparken zullen vanaf 3 november gesloten zijn. Tot die datum zijn indooractiviteiten (zwembaden, restaurants en bars) ook daar gesloten.
• De grenzen worden niet gesloten conform Europese afspraken, maar buitenlandse reizen worden ten stelligste afgeraden.

Premier De Croo: “De verstrengde lockdown heeft maar één doel: ervoor zorgen dat onze gezondheidszorg niet instort. Daarom gelden de regels minstens anderhalve maand en zullen zondag om middernacht ingaan. Dit zijn de maatregelen van de laatste kans, het ligt in uw handen.”

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke: “De maatregelen gaan ons sociaal leven voor de komende weken zo goed als stilleggen. Dat is hard, dat is een lockdown, maar wel één waarin bedrijven blijven draaien, we na 15 november scholen weer open laten gaan en we vermijden dat mensen in totaal isolement gaan. Daarom is dat knuffelcontact er.

Vlaams minister-president, Jan Jambon: “Ik wil een oproep doen. De meeste winkels zullen zich organiseren om af te halen. Ik roep de bevolking op om de middenstand bij te staan. We kennen allemaal de buitenlandse sites, maar ik zou oproepen om zich te richten tot de websites van de lokale ondernemers. Dat is een kleine moeite. Hou je alstublieft aan de regels. Als we dit samen doen, dan raken we door deze verschrikkelijke periode.”

Omvorming vzw de Rand

De-Rand_logoREGIO: – Beslissing van de Vlaamse Regering op de Ministerraad van 30 oktober 2020 –  Naar aanleiding van het Vlaamse regeerakkoord 2019-2024, de beleidsnota Vlaamse Rand 2019-2024 en een aantal uit te voeren technische aanpassingen en na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief haar decreet over de omvorming van vzw ‘de Rand’ tot een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap en over de vaststelling van de bevoegdheden van de provincie Vlaams-Brabant.

Het gaat onder meer over de taken van het Documentatiecentrum Vlaamse Rand; het digitaal informeren, kennis verspreiden en ontsluiten van informatie over de Vlaamse Rand; een nauwere samenwerking tussen de diverse mediakanalen en een mogelijke bundeling van krachten en merken met als duidelijke doelstelling de versterking van de Vlaamse identiteit en het maximaal betrekken van anderstaligen; en een aanpassing van artikelen in functie van de nieuwe vennootschapswet en in functie van actualisering van opdrachten en structuur van de organisatie. Het ontwerp van wijzigingsdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

Opnieuw compensatie voor afwezigheid in kinderopvang

coronacrisis_errerahuisVLAANDEREN: – De Vlaamse regering voert vanaf 1 november opnieuw een algemeen compensatiesysteem voor de kinderopvang. Ouders van kinderen die afwezig blijven, hoeven alvast tot en met 1 december niet te betalen voor die dagen. Ze verliezen ook geen respijtdagen. De opvang wordt vergoed door de overheid.

Als de pandemie weer relatief onder controle raakt, wordt opnieuw overgeschakeld op een selectief compensatiemechanisme. Dat voorziet compensatie als sluiting of gedeeltelijke sluiting noodzakelijk is omwille van quarantaine of besmetting van het personeel. Het kan ook als een burgemeester beslist dat tijdelijk niet meer alle kinderen welkom zijn. Alvast tot en met maart zal een van de twee compensatiesystemen van kracht blijven.

Wouter Beke: “We willen de kinderopvang zoveel mogelijk open houden voor iedereen. Zo kunnen ouders blijven (tele-)werken! Daarom besliste de vlaamse Regering om te voorzien in compensaties voor kinderdagverblijven, onthaalouders en buitenschoolse opvang voor weggevallen opvangprestaties.
Alvast in november moet je niet betalen voor afwezigheid in de opvang. De opvang mag geen respijtdagen afhouden, maar de korf respijtdagen maandelijks wel met 1/12de verminderen.”

Vlaanderen roept opnieuw de civiele noodtoestand voor de volksgezondheid uit

coronacrisis_martelarenpleinVLAANDEREN: – De Vlaamse regering roept opnieuw de civiele noodtoestand voor de volksgezondheid uit. Dat meldt Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir. Dat betekent dat er zonder vergunning extra gezondheidsinfrastructuur kan worden gebouwd, net als in het voorjaar.

De cijfers en genomen maatregelen tonen aan dat de huidige heropleving van het virus een zeer zware impact heeft op de bestaande gezondheidsinfrastructuur, meldt Demir. “De capaciteit van zowel ziekenhuizen, verzorgingsinstellingen als laboratoria staat onder grote druk en de vraag naar extra faciliteiten dreigt te escaleren. Het is daarnaast essentieel dat er mogelijkheden worden gecreëerd voor extra faciliteiten voor een snelle productie van geneesmiddelen, vaccins en onmisbaar medisch materiaal.
Om ruimte te creëren, kan gebruik worden gemaakt van leegstaande gebouwen, maar ook van bijvoorbeeld tenten of mobiele units.

corona: deur-aan-deur activiteiten verboden in Vlaams-Brabant

2019-10-25-Halloweentocht_Ruisbroek (14)VLAAMS-BRABANT: -Politiebesluit van de gouverneur van 29 oktober 2020 met betrekking tot de mondmaskerplicht. Dit is geen nieuw besluit, het betreft de aanpassing aan het nieuwe MB van 28 oktober 2020.
Voor de duidelijkheid is een artikel toegevoegd dat stelt dat elke activiteit die inhoudt dat men deur-aan-deur gaat, zowel voor commerciële, als voor ludieke, folkloristische of liefdadigheidsactiviteiten, verboden is op het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant.

De leveringen aan huis vallen niet onder dit verbod. Uit de geest van het MB blijkt immers duidelijk dat dit soort activiteiten in de huidige stand van de epidemie niet meer kunnen, en aangezien hier heel wat vragen over kwamen, heeft de gouverneur hierin een eenduidig besluit genomen voor de hele provincie.

Gemeentelijke aanbod tijdens herfstvakantie voor –12 jaar blijft doorgaan

SINT-PIETERS-LEEUW: – De maatregelen ten gevolge van Covid-19 zijn opnieuw verstrengd. Het gemeentelijk aanbod tijdens de herfstvakantie (2 tot en met 6 november) voor kleuters en lager schoolkinderen blijft echter doorgaan: aKadeemi (volzet!), Babbelkous (volzet!) en Buitenschoolse kinderopvang Leeuwenbos.

• Annuleren is onder bepaalde omstandigheden mogelijk.
• Aansluitend op de herfstvakantie gaat er op 9 en 10 november noodopvang door voor de kinderen van ouders die geen andere opvangmogelijkheden hebben. Inschrijven voor de noodopvang kan tot 30 oktober via https://3wplus.be/kinderopvang/t-leeuwenbos.
•  De gemeente wenst alle kinderen een vakantie toe waar ze de batterijtjes kunnen opladen en ze ondanks deze bijzondere omstandigheden fijne speelavonturen mogen beleven.

Brabantsebaan: verlagen snelheid van 70 km/uur naar 50 km/uur buiten de bebouwde kom

2020-10-29-verlagen_snelheid_BrabantstebaanSINT-PIETERS-LEEUW: – Binnenkort zal de maximum snelheid op de Brabantsebaan over het hele traject – van aan de frituur aan de vijfhoek in Vlezenbeek tot aan de Don Boscoschool in Halle – verlaagd worden van 70 naar 50 km/uur. Dit werd zowel op de gemeenteraad van Halle als Sint-Pieters-Leeuw beslist.

Elke winter belanden er meerdere voertuigen in de gracht door onaangepaste snelheid. Dat wil de gemeente voortaan vermijden. Voor de vele fietsers van en naar de Halse secundaire scholen is deze nieuwe maximum snelheid een noodzaak voor een betere veiligheid.

De Brabantsebaan is de enige gemeentelijke hoofdweg, die slechts 4m40 breed is in plaats van 6m en er zijn geen aparte verhoogde fietspaden mogelijk. Hier wordt voortaan de snelheid van 70 naar maximaal 50 km/uur teruggebracht.

In 2014 werd de volgende visie van maximale snelheden vastgelegd.
– Gemeentelijke hoofdwegen buiten de bebouwde kom: max. 70 km/uur.
– Bebouwde kom en binnengebieden: 50 km/uur.
– Schoolomgevingen: 30 km/uur.

Jan Desmeth, schepen van Mobiliteit: “Een bord van 70 vervangen door een bord van 50 is één zaak. Nadenken over de handhaving ervan is zeker zo belangrijk. Voor de twee trajecten, waar wij verantwoordelijk voor zijn, zullen we binnenkort voorstellen om er twee van de extra vijf trajectcontroles te voorzien. Vijf extra trajectcontroles is hetgeen we opnamen in ons bestuursakkoord 2019-2024. Dit dossier is bijna klaar en zal begin 2021 aan de commissie en gemeenteraad voorgelegd worden.”

Na kerstvakantie Kiss&Ride zone voor Sint-Lutgardisschool t.h.v. kruispunt Jan Vanderstraetenstraat en Arthur Quintusstraat

2019-03-20-Sint-Lutgardisschool_ZuunZUUN: – De dienst Mobiliteit werkt aan een masterplan om de schoolomgeving van de Sint- Lutgardisschool veiliger te maken. Aangezien dit pas op langere termijn een oplossing kan bieden aan de verkeerschaos nabij de school, wordt voorgesteld om reeds een Kiss&Ride te voorzien op de Jan Vanderstraetenstraat ter hoogte van het kruispunt met de Arthur Quintusstraat.

Jan Desmeth, schepen van Mobiliteit: “Doordat er reeds parkeerplaatsen zijn kan de zone snel een Kiss&Ride zone worden. Er dienen aangepaste borden geplaatst te worden dat men er niet kan parkeren tijdens de schooluren. Kinderen kunnen uitstappen en langs de zijde van de school de laatste meters veilig te voet afleggen op het voetpad. We moeten dit zeker kunnen realiseren tegen na de kerstvakantie.

RUP Reysberg

2020-10-29-RUP-ReysbergSINT-PIETERS-LEEUW: – Er wordt een nieuw gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Reysberg uitgewerkt. Hiermee maakt Sint-Pieters-Leeuw van bouwgrond opnieuw landbouwgrond. Het doel van dit RUP is het planologisch herbestemmen naar een hoofdzakelijk open ruimte bestemming van de zone tussen Brusselbaan/Gladiolenlaan en de Reysveldweg. Deze zone werd in het Vlaams strategisch gebied rond Brussel (VSGB) sinds 1 januari 2017 als woongebied Art A2.1. bestemd (voordien Bouwvrij Agrarisch gebied).

De opmaak van het RUP Reysberg kadert in de gemeentelijke beleidsvisie die tijdens de vorige gemeenteraadszitting van 24 september werd goedgekeurd. In deze visie staat dat:
• bij de beoordeling van aanvragen tot omgevingsvergunning of verkavelingsvergunning, een verhoogde aandacht noodzakelijk is voor het maximaal behoud van de open ruimte bij nieuwe woonontwikkelingen. Dit geldt in het bijzonder voor verkavelingen en groepswoningbouw die een uitdeining van de woonkernen richting de open ruimte inhouden en in het bijzonder bij projecten waar de aanleg van nieuwe wegenis noodzakelijk is;
• waar nodig, er kan overgegaan kan worden tot de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) zodat deze visie via een planologische herbestemming vastgelegd kan worden.