Éénmalige verlenging looptijd bewonerskaarten en individuele abonnementen voorbehouden voor bewonersparkings en blauwe zones met beperkte parkeertijd

2017-06-01-blauwe-zone-wegmarkeringen_08SINT-PIETERS-LEEUW: – Op 24 maart 2020 besliste het gemeentebestuur om de controles op de blauwe zone in Ruisbroek, Negenmanneke en Rink tijdelijke stop te zetten. Om de houders van een bewonerskaart of individueel abonnement (Ruisbroek en Meerweg) te compenseren voor de periode waarin er geen controle werd uitgevoerd, besliste de gemeenteraad donderdagavond om de looptijd van de bewonerskaarten en individuele abonnementen éénmalig met 3 maanden te verlengen.

erfpacht KOrHA school Kanaaltuinen – bouwvergunning wordt eerstdaags aangevraagd

ZUUN: – De scholengroep KOrHA (Katholiek Onderwijs regio Halle Annuntiaten), is de rechtsopvolger van het Parochiaal Schoolcomité Zuun (Sint-Lutgardisschool), aan wie de gemeente Sint-Pieters-Leeuw een recht van erfpacht heeft verleend in 2017 op een perceel grond gelegen te
1600 Sint-Pieters-Leeuw, Groot-Bijgaardenstraat voor de bouw van een school aan de Kanaaltuinen.

In het verkavelingsproject Kanaaltuinen in Ruisbroek zal een nieuwe gesubsidieerde basisschool worden gebouwd. Deze school wordt onderdeel van de Sint-Lutgardisschool van Zuun. Voor de bouw van deze school, verleende de gemeente Sint-Pieters-Leeuw, als eigenaar van het terrein waarop de school gebouwd zal worden, in 2017 reeds een erfpacht aan het Parochiaal Schoolcomité Zuun voor een termijn van 50 jaar. Intussen werd de vrije basisschool Sint-Lutgardis geïntegreerd in het scholennetwerk van het inrichtend comité Annuntiaten Heverlee.

De onderwijsbevoegdheid van de vzw Parochiaal Schoolcomité Zuun werd dan ook overgedragen aan de vzw Katholiek Onderwijs regio Halle Annuntiaten (KOrHA). Concreet betekent dit dat KOrHA, als rechtsopvolger van het Parochiale Schoolcomité Zuun, de bestaande erfpacht zal overnemen. Door de wijziging van de contractspartij, sluit de gemeente Sint-Pieters-Leeuw een nieuwe erfpacht af met scholengroep KOrHA. Alle voorwaarden en lasten zoals opgenomen in de oorspronkelijke erfpachtakte blijven behouden.

Bouwvergunning wordt eerstdaags aangevraagd
Er zal een school gebouwd worden voor 216 leerlingen.
Bestaande uit 9 klassen, een refter en sportzaal. Er zal ook het principe van een brede school toegepast worden wat betekend dat de sportzaal en refter ook een aparte ingang zullen hebben zodat deze buiten de schooluren gebruikt kunnen worden door de lokale verenigingen.
Het terrein waarop de school komt is ook groot genoeg om eventueel later nog uit te breiden.

Zie ook artikel 05/03/2017 – Basisschool Sint-Lutgardis gaat binnenkort nieuwe extra school bouwen in Ruisbroek

Halse crisiscel onderwijs neemt extra coronamaatregelen – tot 22 november zoveel mogelijk afstandsonderwijs georganiseerd

HALLE/REGIO: – Er komen extra veiligheidsmaatregelen in de Halse scholen om de opmars van het coronavirus in te dammen. Dat heeft donderdag de lokale crisiscel voor het Halse onderwijs beslist. Zo wordt er o.a. tot en met minstens 22 november zoveel mogelijk afstandsonderwijs georganiseerd.

Het water staat de leerkrachten en directies aan de lippen. Zo bleek vanmiddag tijdens het tweede overleg van de lokale crisiscel voor het Halse onderwijs. Extra maatregelen dringen zich dus op, want ook het aantal besmettingen in onze regio neemt nog steeds toe.

Daarom worden volgende bijkomende maatregelen genomen voor alle Halse scholen:
• Minstens tot en met 22 november organiseren de scholen zoveel mogelijk afstandsonderwijs. Hierbij moet wel voldoende aandacht zijn voor de kwetsbare leerlingen, zodat ook zij aan boord blijven. Ook de organisatie van de praktijkvakken mag niet het gedrang komen. Voor het basisonderwijs is afstandsonderwijs enkel mogelijk als de kwaliteit van het onderwijs niet meer gewaarborgd kan worden door bijvoorbeeld het uitvallen van leerkrachten. Met deze maatregel beperken we de samenscholingen van leerlingen aan het begin en einde van de schooluren en beperken we dus ook de drukte in onze stad.
• De lessen lichamelijke opvoedingen worden minstens tot en met 22 november buiten georganiseerd en dus niet in de sportzaal. Dit zullen aangepaste lessen en/of wandelingen zijn met de klas in de buurt van de school. Dit gebeurt uiteraard met respect voor de toepasselijke voorzorgsmaatregelen zoals o.a. het dragen van een mondmasker en afstand houden tijdens een wandeling op het openbaar domein.
• Elke school mag deze maatregelen een eigen vertaling geven op basis van de eigen context en situatie.
• De stad stelt opnieuw laptops ter beschikking van kwetsbare leerlingen die zelf niet over het nodige materiaal beschikken. Deze aanvraag gebeurt via de school. Met deze maatregel willen we ervoor zorgen dat echt alle leerlingen contact blijven houden met hun school, leerkrachten en vrienden en geen leerachterstand oplopen.
• Deze maatregelen gelden natuurlijk steeds onder voorbehoud van strengere maatregelen die de Vlaamse of federale overheid zouden nemen.

In de week van 16 november evalueren we met de crisiscel onderwijs al deze maatregelen en bepalen we of deze maatregelen verlengd, verscherpt of versoepeld kunnen worden.