corona: voetbal Vlaanderen legt competitie senioren stil maar laat jeugd verder voetballen

2017-03-01-1ste-voetbalstage-sk-leeuw_02VLAANDEREN: –  Het Bestuur van Voetbal Vlaanderen nam kennis van de genomen beslissing om binnen de sportsector over te gaan van code geel naar code oranje.

Het Bestuur besliste in zitting van 13 oktober na lang beraad, rekening houdende met de mogelijkheden voor onze clubs inzake de praktische organisatie, als volgt:

Jeugdcompetities U6 tot en met U17, gewestelijk, provinciaal en interprovinciaal worden verder georganiseerd.
Het competitievoetbal seniores stijgen en dalen van 2de afdeling tot en met 4de provinciale, evenals het senioresvoetbal recreatief wordt voor onbepaalde tijd stilgelegd, evenals de competities U19, U21 en de reserven.
Gezien enkel zeer gelimiteerd gebruik van de kleedkamers mogelijk blijft zullen ook jeugdwedstrijden met veel flexibiliteit kunnen worden uitgesteld. Clubs die met hun seniores willen blijven trainen en/of vriendschappelijke wedstrijden spelen kunnen dit best in eigen omgeving blijven aanbieden.

Voetbal Vlaanderen doet een oproep aan al haar clubs en leden om in deze moeilijke tijden al het nodige te doen om zo goed mogelijk met deze omstandigheden om te gaan. Voor toekomstige aanpassingen in de ene of de andere richting zal het Bestuur van Voetbal Vlaanderen nieuwe besluiten nemen. Wij vragen begrip voor de uitzonderlijke situatie en zeer moeilijke beslissing.

Een overzicht vanaf woensdag 14 oktober 2020
2020-10-13_14+oktober-Voetbal-Vlaanderen

Gouverneur en burgemeesters pakken samen coronacrisis aan in Vlaams-Brabant

provinciehuis-leuven_vlaams-brabant-coronaVLAAMS-BRABANT: – De coronabesmettingsgraad in de provincie Vlaams-Brabant is op korte tijd snel verslechterd in vergelijking met de rest van Vlaanderen. Hierbij is de situatie duidelijk ernstiger in de gemeenten in de Vlaamse Rand, dan in verder gelegen gebieden zoals het Hageland of het Pajottenland. De intense interactie tussen de Vlaamse Rand en Brussel, alsook de relatief hoge bevolkingsdichtheid, zijn objectieve redenen voor deze verschillen.

De afgelopen dagen werd er druk overlegd over mogelijke antwoorden op deze crisissituatie met onder meer de eerstelijnszones, de korpschefs in de regio en het Provinciale Corona Coördinatie Comité. Vandaag was er een videoconferentie tussen de gouverneur en de 65 burgemeesters, om afspraken te maken rond een provinciale aanpak. De doelstelling was te bekijken hoe de recente verstrengde maatregelen op federaal en Vlaams niveau best in de praktijk kunnen worden gezet en worden gehandhaafd. Daarnaast werden een aantal aanvullende of versterkende maatregelen besproken, die tegemoet komen aan specifieke lokale noden.
Bij deze besprekingen werd telkens in het achterhoofd gehouden dat het reeds lang aangekondigde coronabarometer-systeem op heel korte termijn zal worden ingevoerd. Dit systeem zal bijpassende maatregelen invoeren op basis van de ernst van de epidemie in een bepaalde regio van het land.

Volgende afspraken werden gemaakt als onderdeel van die provinciale aanpak

1. Mondmaskers
Om meer duidelijkheid en uniformiteit te bieden aan zowel de lokale besturen als aan de burgers werd vorige week via een politiebesluit van de gouverneur de verplichting verlengd om op het hele grondgebied van Vlaams-Brabant een mondmasker bij te hebben.
Daarnaast werd het dragen van een mondmasker in de hele provincie verplicht op een aantal publieke plaatsen en evenementen. Concreet gaat het over openbare gebouwen, markten en kermissen, toeschouwers bij sportwedstrijden en begraafplaatsen tijdens de Allerheiligenperiode.

Vandaag volgt er per brief van de gouverneur een formele aanbeveling aan de lokale besturen, om schoolomgevingen en de toegangen tot vrije tijdsinfrastructuur te beschouwen als “drukke plaatsen” en hier via burgemeestersbesluit een mondmaskerplicht in te voeren.

2. Sportinfrastructuur
Uit het overleg van de afgelopen dagen kwam de indringende vraag om douches en kleedkamers te sluiten in de sportfaciliteiten.
Met de opschaling van de hele sportsector naar code oranje die gisteren door de Vlaamse overheid werd doorgevoerd, wordt helemaal tegemoet gekomen aan die bezorgdheid.
Ook de beslissing wordt op Vlaams niveau om de kantines van de sportinfrastructuren open te houden wordt gevolgd, maar twee aanvullende maatregelen werden overeengekomen:
De gemeentebesturen en politiekorpsen zullen strikter controleren of de coronaveiligheidsmaatregelen op een correcte manier worden toegepas, en overgaan tot een sluiting van de kantine als dit niet het geval blijkt te zijn. De gouverneur heeft hiertoe een modelbesluit geformuleerd dat de burgemeesters in zo’n gevallen kunnen gebruiken. Ten tweede zal er morgen een gouverneursbesluit worden uitgevaardigd dat alle sportkantines oplegt om maximaal open te houden tot een half uur na de laatste sportactiviteit. Hierop wordt een uitzondering gemaakt voor kantines die vergund zijn als eetgelegenheid en ook lokale overheden kunnen hierop gemotiveerde afwijkingen toestaan.

3. Horeca
Aan de federale regelingen voor de horeca wordt niet geraakt, maar er werden wel twee aanbevelingen voor de lokale overheden geformuleerd:
Zij zullen uitbaters van feestzalen vragen om minstens 24 uur op voorhand de activiteiten in hun accommodatie te melden aan de gemeente en de politie. Dit moet een betere handhaving garanderen.
Er komen ook strengere controles op de handhaving van de geldende maatregelen in cafés en restaurants met in acht name van het recent aangepaste horecaprotocol waarin vermeld staat dat er 1,5 m afstand moet zijn tussen de klanten aan één tafel en de klanten aan een andere tafel en niet tussen de tafels.

4. Telewerk
Zowel de gouverneur als de gemeenten zullen een alle bedrijven en werkgevers nog eens uitdrukkelijk adviseren om telewerk als norm in te voeren. Daarmee worden veel contacten en besmettingsgevaar gereduceerd, en zeker als de scholen open blijven zou dat voor veel werknemers moeten lukken.

5. Andere maatregelen
Gemeenten zullen een meer restrictieve interpretatie van de corona-evenementenmatrix hanteren voor de beoordeling van aanvragen. Zo zullen meer evenementen worden geweigerd, zeker nu de activiteiten voor Halloween eraan komen en de voorbereidingen voor eindejaaractiviteiten starten.
De lokale jeugddiensten zullen extra sensibiliseringsacties opzetten naar de jeugdbewegingen met betrekking tot de opschaling naar code oranje voor het jeugdwerk.

inschrijven: Okra – eetfestijn in uw kot

2020-10-23-flyer-okra_eetfestijninuwkotVLEZENBEEK: – Okra Vlezenbeek organiseert op Zondag 1 november 2020 van 10u tot 16u in de Merselborre “eetfestijn in uw kot”. Heerlijke gerechten af te halen.

Geen eetfestijn zoals de vorige jaren maar wel heerlijke gerechten af te halen om thuis van te genieten.
Alle gerechten zijn afzonderlijk verpakt en we zorgen ervoor dat de afhaling vlot verloopt in overeenstemming met de coronavoorschriften.

Voorgerecht: Kaaskroketten: € 3 per stuk
Hoofdgerechten: Pensen (2 zwarte of 2 witte) met appelmoes: € 5 / Speciale schotel (500gr): € 8 / Vol-au-vent: € 8 per portie / Witloof in hesp (2 rolletjes) met puree: € 10 / Lasagne van kip: € 10 per portie / Portie puree: € 2
Desserten: Rijstpap: € 3 per portie / Chocomousse: € 3 per portie

Bestellen kan tot 23 oktober 2020
Telefonisch op 0473 57 85 20 of per mail naar okravlezenbeek@gmail.com
Stort ten laatste 23/10 het bedrag van uw bestelling