Vogelgriepvirus H5: strengere maatregelen voor professionele bedrijven en hobbyhouders van pluimvee vanaf 1 november 2020

kipBELGIË: – Sinds vorige week zijn in Nederland verschillende besmettingen van hoogpathogene vogelgriep van het type H5 vastgesteld bij wilde vogels en pluimvee. Het FAVV waarschuwde pluimveehouders vorige week nog voor de mogelijke terugkeer van de vogelgriep in België. Gezien de recente ontwikkelingen nam minister van Landbouw David Clarinval, op aanraden van het FAVV, de beslissing om de maatregelen vanaf 1 november te verstrengen.

Vanaf 01 november 2020 gaat een periode van verhoogd risico in op het hele grondgebied. Volgende preventiemaatregelen tegen het vogelgriepvirus worden verplicht van kracht:

• Pluimvee van professionele houders, met uitzondering van loopvogels, moet worden opgehokt of afgeschermd (met behulp van netten).
• Hobbyhouders zullen hun pluimvee binnen (of onder netten) moeten voeren en drenken.
• Er is een verbod op het drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben.
Met deze maatregelen wordt vermeden dat pluimvee van professionele bedrijven en hobbyhouders in contact komen met wilde vogels die besmet zijn met het vogelgriepvirus. De maatregelen zijn terug te vinden op de website van het Agentschap.

Het verhandelen van pluimvee op markten blijft voorlopig toegestaan. Een mogelijks verbod hierop wordt, net zozeer als een ophokplicht voor hobbypluimvee en een verbod op uitladen achter de hand gehouden als bijkomende maatregelen indien de situatie deze rechtvaardigt.

Met deze maatregelen wordt vermeden dat pluimvee van professionele bedrijven en hobbyhouders in contact komen met wilde vogels die besmet zijn met het vogelgriepvirus. De maatregelen zijn terug te vinden op de website van het Agentschap:
http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp

Het FAVV vraagt alle pluimveehouders, hobbyhouders en andere betrokken actoren om de maatregelen strikt toe te passen. Wanneer ze een verhoogde sterfte opmerken, of bij elk ander symptoom van ziekte, is het belangrijk om onmiddellijk een dierenarts te contacteren.

Er is geen enkel risico voor de consumenten. Vlees en eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid gegeten worden.

David Clarinval, minister van Landbouw: “Ik wil het pluimvee van de professionele pluimveehouders en hobbyisten zo goed mogelijk beschermen. Daarom hebben we samen met het FAVV beslist om het voortouw te nemen in de aanpak van deze bedreiging aan onze grenzen, die mogelijk op ons land weegt als die ons bereikt in deze periode van verhoogd risico. Voorlopig gaat het erom adequaat de bioveiligheidsmaatregelen toe te passen en zo te voorkomen dat deze ziekte ons pluimvee treft, zoals in het verleden is gebeurd, met de gekende schadelijke gevolgen.

Wat is het vogelgriepvirus?
Aviaire influenza (AI) of vogelgriep, is een zeer besmettelijke virusziekte waar waarschijnlijk alle vogelsoorten gevoelig voor zijn. Er is geen wetenschappelijke indicatie dat dit H5-virus ook schadelijk is voor de mens. De aard van de symptomen en het verloop van de ziekte hangen af van het pathogeen karakter van de virusstam, het getroffen dier, de omgeving en eventuele andere infecties. De besmetting kan plaatsvinden via direct contact met zieke dieren of door blootstelling aan besmet materiaal, zoals mest of vuile kratten. Ook via de lucht is indirecte besmetting mogelijk, maar over relatief korte afstand.

Aanvullend reglement Edward de Baerdemaekerstraat: knippen t.h.v. de Beukenlaan

SINT-PIETERS-LEEUW: – Naar aanleiding van het project Kanaaltuinen, de realisatie van de Driefonteinenbrug en de herinrichting van de Bergensesteenweg N6, stelt de dienst Mobiliteit voor om de Edward de Baerdemaekerstraat te knippen ter hoogte van de Beukenlaan.
Na de herinrichting van de N6 zal de Baesstraat, die nu afgesloten is, immers open gaan en uitgeven op een verkeerslichten geregeld kruispunt met de Vanderstraetenstraat.
Deze beslissing werd goedgekeurd op de gemeenteraad van donderdag 29 oktober 2020.

Dit om de verkeersleefbaarheid in de Wijk Wilderveld en de Edward de Baerdemaekerstraat te garanderen na uitvoering van de vernoemde projecten.

Technisch ontwerp padenstructuur en ecologische ingroening begraafplaatsen Zuun en Ruisbroek op basis van masterplan

SINT-PIETERS-LEEUW: – Er werd een masterplan opgesteld voor de vijf Leeuwse begraafplaatsen (Ruisbroek, Zuun, Vlezenbeek, Oudenaken en Ruisbroek). Hierin wordt de ontwerpvisie beschreven voor de inrichting en het pesticidevrije beheer van de begraafplaatsen in de komende decennia.
De gemeente Sint-Pieters-Leeuw wenst een dienstverlener aan te stellen om over te gaan tot het technisch ontwerp van de padenstructuur en de ingroening, meer bepaald op de sites van Zuun en Ruisbroek.

Overlegcomité beslist om over te gaan tot verstrengde lockdown

2020-10-30-verstrengde-lockdownBELGIË: – De federale en deelstaatregeringen hebben op het Overlegcomité beslist om over te gaan tot strengere coronamaatregelen.
Niet-essentiële winkels dicht, herfstvakantiewordt verlengd tot 15 november.
De regels gelden voor minstens anderhalve maand tot en met zondag 13 december 2020 en gaan in de nacht van zondag op maandag 2 november 2020 om middernacht in. Voor de winkels volgt een evaluatie op 1 december.

2020-10-30-verstrengde lockdown• Een persoon thuis uitnodigen. Dit is het knuffelcontact waarover we zo veel gesproken hebben.
• Regel van vier blijft van toepassing buiten, met de bedoeling om in beweging te kunnen zijn.
• Voedingswinkels blijven open. Er is geen reden om te hamsteren. Diegenen die dat doen stellen zich asociaal op.
• Niet-essentiële winkels sluiten, maar kunnen wel afhaal en thuislevering organiseren van goederen die op voorhand werden besteld. Geen toegang tot de winkel bij afhaling.
• Om een gelijk speelveld te bewaren, beperken supermarkten en markten (< 200 personen) hun aanbod tot wat in de essentiële winkels wordt aangeboden.
• Garages en fietswinkels voeren enkel nog herstellingen uit.
• Niet-medische contactberoepen, bijvoorbeeld kappers, wellness, massage, schoonheidssalons zijn verboden.
• De herfstvakantie wordt verlengd tot 15 november.
• De restaurants en bars in hotels moeten sluiten. Maaltijden enkel genuttigd in de kamer.
• Begrafenissen enkel nog met 15 mensen. Geen rouwtafels achteraf.
• Vakantieparken zullen vanaf 3 november gesloten zijn. Tot die datum zijn indooractiviteiten (zwembaden, restaurants en bars) ook daar gesloten.
• De grenzen worden niet gesloten conform Europese afspraken, maar buitenlandse reizen worden ten stelligste afgeraden.

Premier De Croo: “De verstrengde lockdown heeft maar één doel: ervoor zorgen dat onze gezondheidszorg niet instort. Daarom gelden de regels minstens anderhalve maand en zullen zondag om middernacht ingaan. Dit zijn de maatregelen van de laatste kans, het ligt in uw handen.”

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke: “De maatregelen gaan ons sociaal leven voor de komende weken zo goed als stilleggen. Dat is hard, dat is een lockdown, maar wel één waarin bedrijven blijven draaien, we na 15 november scholen weer open laten gaan en we vermijden dat mensen in totaal isolement gaan. Daarom is dat knuffelcontact er.

Vlaams minister-president, Jan Jambon: “Ik wil een oproep doen. De meeste winkels zullen zich organiseren om af te halen. Ik roep de bevolking op om de middenstand bij te staan. We kennen allemaal de buitenlandse sites, maar ik zou oproepen om zich te richten tot de websites van de lokale ondernemers. Dat is een kleine moeite. Hou je alstublieft aan de regels. Als we dit samen doen, dan raken we door deze verschrikkelijke periode.”

Omvorming vzw de Rand

De-Rand_logoREGIO: – Beslissing van de Vlaamse Regering op de Ministerraad van 30 oktober 2020 –  Naar aanleiding van het Vlaamse regeerakkoord 2019-2024, de beleidsnota Vlaamse Rand 2019-2024 en een aantal uit te voeren technische aanpassingen en na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief haar decreet over de omvorming van vzw ‘de Rand’ tot een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap en over de vaststelling van de bevoegdheden van de provincie Vlaams-Brabant.

Het gaat onder meer over de taken van het Documentatiecentrum Vlaamse Rand; het digitaal informeren, kennis verspreiden en ontsluiten van informatie over de Vlaamse Rand; een nauwere samenwerking tussen de diverse mediakanalen en een mogelijke bundeling van krachten en merken met als duidelijke doelstelling de versterking van de Vlaamse identiteit en het maximaal betrekken van anderstaligen; en een aanpassing van artikelen in functie van de nieuwe vennootschapswet en in functie van actualisering van opdrachten en structuur van de organisatie. Het ontwerp van wijzigingsdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

Opnieuw compensatie voor afwezigheid in kinderopvang

coronacrisis_errerahuisVLAANDEREN: – De Vlaamse regering voert vanaf 1 november opnieuw een algemeen compensatiesysteem voor de kinderopvang. Ouders van kinderen die afwezig blijven, hoeven alvast tot en met 1 december niet te betalen voor die dagen. Ze verliezen ook geen respijtdagen. De opvang wordt vergoed door de overheid.

Als de pandemie weer relatief onder controle raakt, wordt opnieuw overgeschakeld op een selectief compensatiemechanisme. Dat voorziet compensatie als sluiting of gedeeltelijke sluiting noodzakelijk is omwille van quarantaine of besmetting van het personeel. Het kan ook als een burgemeester beslist dat tijdelijk niet meer alle kinderen welkom zijn. Alvast tot en met maart zal een van de twee compensatiesystemen van kracht blijven.

Wouter Beke: “We willen de kinderopvang zoveel mogelijk open houden voor iedereen. Zo kunnen ouders blijven (tele-)werken! Daarom besliste de vlaamse Regering om te voorzien in compensaties voor kinderdagverblijven, onthaalouders en buitenschoolse opvang voor weggevallen opvangprestaties.
Alvast in november moet je niet betalen voor afwezigheid in de opvang. De opvang mag geen respijtdagen afhouden, maar de korf respijtdagen maandelijks wel met 1/12de verminderen.”

Vlaanderen roept opnieuw de civiele noodtoestand voor de volksgezondheid uit

coronacrisis_martelarenpleinVLAANDEREN: – De Vlaamse regering roept opnieuw de civiele noodtoestand voor de volksgezondheid uit. Dat meldt Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir. Dat betekent dat er zonder vergunning extra gezondheidsinfrastructuur kan worden gebouwd, net als in het voorjaar.

De cijfers en genomen maatregelen tonen aan dat de huidige heropleving van het virus een zeer zware impact heeft op de bestaande gezondheidsinfrastructuur, meldt Demir. “De capaciteit van zowel ziekenhuizen, verzorgingsinstellingen als laboratoria staat onder grote druk en de vraag naar extra faciliteiten dreigt te escaleren. Het is daarnaast essentieel dat er mogelijkheden worden gecreëerd voor extra faciliteiten voor een snelle productie van geneesmiddelen, vaccins en onmisbaar medisch materiaal.
Om ruimte te creëren, kan gebruik worden gemaakt van leegstaande gebouwen, maar ook van bijvoorbeeld tenten of mobiele units.

corona: deur-aan-deur activiteiten verboden in Vlaams-Brabant

2019-10-25-Halloweentocht_Ruisbroek (14)VLAAMS-BRABANT: -Politiebesluit van de gouverneur van 29 oktober 2020 met betrekking tot de mondmaskerplicht. Dit is geen nieuw besluit, het betreft de aanpassing aan het nieuwe MB van 28 oktober 2020.
Voor de duidelijkheid is een artikel toegevoegd dat stelt dat elke activiteit die inhoudt dat men deur-aan-deur gaat, zowel voor commerciële, als voor ludieke, folkloristische of liefdadigheidsactiviteiten, verboden is op het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant.

De leveringen aan huis vallen niet onder dit verbod. Uit de geest van het MB blijkt immers duidelijk dat dit soort activiteiten in de huidige stand van de epidemie niet meer kunnen, en aangezien hier heel wat vragen over kwamen, heeft de gouverneur hierin een eenduidig besluit genomen voor de hele provincie.

Gemeentelijke aanbod tijdens herfstvakantie voor –12 jaar blijft doorgaan

SINT-PIETERS-LEEUW: – De maatregelen ten gevolge van Covid-19 zijn opnieuw verstrengd. Het gemeentelijk aanbod tijdens de herfstvakantie (2 tot en met 6 november) voor kleuters en lager schoolkinderen blijft echter doorgaan: aKadeemi (volzet!), Babbelkous (volzet!) en Buitenschoolse kinderopvang Leeuwenbos.

• Annuleren is onder bepaalde omstandigheden mogelijk.
• Aansluitend op de herfstvakantie gaat er op 9 en 10 november noodopvang door voor de kinderen van ouders die geen andere opvangmogelijkheden hebben. Inschrijven voor de noodopvang kan tot 30 oktober via https://3wplus.be/kinderopvang/t-leeuwenbos.
•  De gemeente wenst alle kinderen een vakantie toe waar ze de batterijtjes kunnen opladen en ze ondanks deze bijzondere omstandigheden fijne speelavonturen mogen beleven.

Brabantsebaan: verlagen snelheid van 70 km/uur naar 50 km/uur buiten de bebouwde kom

2020-10-29-verlagen_snelheid_BrabantstebaanSINT-PIETERS-LEEUW: – Binnenkort zal de maximum snelheid op de Brabantsebaan over het hele traject – van aan de frituur aan de vijfhoek in Vlezenbeek tot aan de Don Boscoschool in Halle – verlaagd worden van 70 naar 50 km/uur. Dit werd zowel op de gemeenteraad van Halle als Sint-Pieters-Leeuw beslist.

Elke winter belanden er meerdere voertuigen in de gracht door onaangepaste snelheid. Dat wil de gemeente voortaan vermijden. Voor de vele fietsers van en naar de Halse secundaire scholen is deze nieuwe maximum snelheid een noodzaak voor een betere veiligheid.

De Brabantsebaan is de enige gemeentelijke hoofdweg, die slechts 4m40 breed is in plaats van 6m en er zijn geen aparte verhoogde fietspaden mogelijk. Hier wordt voortaan de snelheid van 70 naar maximaal 50 km/uur teruggebracht.

In 2014 werd de volgende visie van maximale snelheden vastgelegd.
– Gemeentelijke hoofdwegen buiten de bebouwde kom: max. 70 km/uur.
– Bebouwde kom en binnengebieden: 50 km/uur.
– Schoolomgevingen: 30 km/uur.

Jan Desmeth, schepen van Mobiliteit: “Een bord van 70 vervangen door een bord van 50 is één zaak. Nadenken over de handhaving ervan is zeker zo belangrijk. Voor de twee trajecten, waar wij verantwoordelijk voor zijn, zullen we binnenkort voorstellen om er twee van de extra vijf trajectcontroles te voorzien. Vijf extra trajectcontroles is hetgeen we opnamen in ons bestuursakkoord 2019-2024. Dit dossier is bijna klaar en zal begin 2021 aan de commissie en gemeenteraad voorgelegd worden.”

Na kerstvakantie Kiss&Ride zone voor Sint-Lutgardisschool t.h.v. kruispunt Jan Vanderstraetenstraat en Arthur Quintusstraat

2019-03-20-Sint-Lutgardisschool_ZuunZUUN: – De dienst Mobiliteit werkt aan een masterplan om de schoolomgeving van de Sint- Lutgardisschool veiliger te maken. Aangezien dit pas op langere termijn een oplossing kan bieden aan de verkeerschaos nabij de school, wordt voorgesteld om reeds een Kiss&Ride te voorzien op de Jan Vanderstraetenstraat ter hoogte van het kruispunt met de Arthur Quintusstraat.

Jan Desmeth, schepen van Mobiliteit: “Doordat er reeds parkeerplaatsen zijn kan de zone snel een Kiss&Ride zone worden. Er dienen aangepaste borden geplaatst te worden dat men er niet kan parkeren tijdens de schooluren. Kinderen kunnen uitstappen en langs de zijde van de school de laatste meters veilig te voet afleggen op het voetpad. We moeten dit zeker kunnen realiseren tegen na de kerstvakantie.

RUP Reysberg

2020-10-29-RUP-ReysbergSINT-PIETERS-LEEUW: – Er wordt een nieuw gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Reysberg uitgewerkt. Hiermee maakt Sint-Pieters-Leeuw van bouwgrond opnieuw landbouwgrond. Het doel van dit RUP is het planologisch herbestemmen naar een hoofdzakelijk open ruimte bestemming van de zone tussen Brusselbaan/Gladiolenlaan en de Reysveldweg. Deze zone werd in het Vlaams strategisch gebied rond Brussel (VSGB) sinds 1 januari 2017 als woongebied Art A2.1. bestemd (voordien Bouwvrij Agrarisch gebied).

De opmaak van het RUP Reysberg kadert in de gemeentelijke beleidsvisie die tijdens de vorige gemeenteraadszitting van 24 september werd goedgekeurd. In deze visie staat dat:
• bij de beoordeling van aanvragen tot omgevingsvergunning of verkavelingsvergunning, een verhoogde aandacht noodzakelijk is voor het maximaal behoud van de open ruimte bij nieuwe woonontwikkelingen. Dit geldt in het bijzonder voor verkavelingen en groepswoningbouw die een uitdeining van de woonkernen richting de open ruimte inhouden en in het bijzonder bij projecten waar de aanleg van nieuwe wegenis noodzakelijk is;
• waar nodig, er kan overgegaan kan worden tot de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) zodat deze visie via een planologische herbestemming vastgelegd kan worden.

Éénmalige verlenging looptijd bewonerskaarten en individuele abonnementen voorbehouden voor bewonersparkings en blauwe zones met beperkte parkeertijd

2017-06-01-blauwe-zone-wegmarkeringen_08SINT-PIETERS-LEEUW: – Op 24 maart 2020 besliste het gemeentebestuur om de controles op de blauwe zone in Ruisbroek, Negenmanneke en Rink tijdelijke stop te zetten. Om de houders van een bewonerskaart of individueel abonnement (Ruisbroek en Meerweg) te compenseren voor de periode waarin er geen controle werd uitgevoerd, besliste de gemeenteraad donderdagavond om de looptijd van de bewonerskaarten en individuele abonnementen éénmalig met 3 maanden te verlengen.

erfpacht KOrHA school Kanaaltuinen – bouwvergunning wordt eerstdaags aangevraagd

ZUUN: – De scholengroep KOrHA (Katholiek Onderwijs regio Halle Annuntiaten), is de rechtsopvolger van het Parochiaal Schoolcomité Zuun (Sint-Lutgardisschool), aan wie de gemeente Sint-Pieters-Leeuw een recht van erfpacht heeft verleend in 2017 op een perceel grond gelegen te
1600 Sint-Pieters-Leeuw, Groot-Bijgaardenstraat voor de bouw van een school aan de Kanaaltuinen.

In het verkavelingsproject Kanaaltuinen in Ruisbroek zal een nieuwe gesubsidieerde basisschool worden gebouwd. Deze school wordt onderdeel van de Sint-Lutgardisschool van Zuun. Voor de bouw van deze school, verleende de gemeente Sint-Pieters-Leeuw, als eigenaar van het terrein waarop de school gebouwd zal worden, in 2017 reeds een erfpacht aan het Parochiaal Schoolcomité Zuun voor een termijn van 50 jaar. Intussen werd de vrije basisschool Sint-Lutgardis geïntegreerd in het scholennetwerk van het inrichtend comité Annuntiaten Heverlee.

De onderwijsbevoegdheid van de vzw Parochiaal Schoolcomité Zuun werd dan ook overgedragen aan de vzw Katholiek Onderwijs regio Halle Annuntiaten (KOrHA). Concreet betekent dit dat KOrHA, als rechtsopvolger van het Parochiale Schoolcomité Zuun, de bestaande erfpacht zal overnemen. Door de wijziging van de contractspartij, sluit de gemeente Sint-Pieters-Leeuw een nieuwe erfpacht af met scholengroep KOrHA. Alle voorwaarden en lasten zoals opgenomen in de oorspronkelijke erfpachtakte blijven behouden.

Bouwvergunning wordt eerstdaags aangevraagd
Er zal een school gebouwd worden voor 216 leerlingen.
Bestaande uit 9 klassen, een refter en sportzaal. Er zal ook het principe van een brede school toegepast worden wat betekend dat de sportzaal en refter ook een aparte ingang zullen hebben zodat deze buiten de schooluren gebruikt kunnen worden door de lokale verenigingen.
Het terrein waarop de school komt is ook groot genoeg om eventueel later nog uit te breiden.

Zie ook artikel 05/03/2017 – Basisschool Sint-Lutgardis gaat binnenkort nieuwe extra school bouwen in Ruisbroek

Halse crisiscel onderwijs neemt extra coronamaatregelen – tot 22 november zoveel mogelijk afstandsonderwijs georganiseerd

HALLE/REGIO: – Er komen extra veiligheidsmaatregelen in de Halse scholen om de opmars van het coronavirus in te dammen. Dat heeft donderdag de lokale crisiscel voor het Halse onderwijs beslist. Zo wordt er o.a. tot en met minstens 22 november zoveel mogelijk afstandsonderwijs georganiseerd.

Het water staat de leerkrachten en directies aan de lippen. Zo bleek vanmiddag tijdens het tweede overleg van de lokale crisiscel voor het Halse onderwijs. Extra maatregelen dringen zich dus op, want ook het aantal besmettingen in onze regio neemt nog steeds toe.

Daarom worden volgende bijkomende maatregelen genomen voor alle Halse scholen:
• Minstens tot en met 22 november organiseren de scholen zoveel mogelijk afstandsonderwijs. Hierbij moet wel voldoende aandacht zijn voor de kwetsbare leerlingen, zodat ook zij aan boord blijven. Ook de organisatie van de praktijkvakken mag niet het gedrang komen. Voor het basisonderwijs is afstandsonderwijs enkel mogelijk als de kwaliteit van het onderwijs niet meer gewaarborgd kan worden door bijvoorbeeld het uitvallen van leerkrachten. Met deze maatregel beperken we de samenscholingen van leerlingen aan het begin en einde van de schooluren en beperken we dus ook de drukte in onze stad.
• De lessen lichamelijke opvoedingen worden minstens tot en met 22 november buiten georganiseerd en dus niet in de sportzaal. Dit zullen aangepaste lessen en/of wandelingen zijn met de klas in de buurt van de school. Dit gebeurt uiteraard met respect voor de toepasselijke voorzorgsmaatregelen zoals o.a. het dragen van een mondmasker en afstand houden tijdens een wandeling op het openbaar domein.
• Elke school mag deze maatregelen een eigen vertaling geven op basis van de eigen context en situatie.
• De stad stelt opnieuw laptops ter beschikking van kwetsbare leerlingen die zelf niet over het nodige materiaal beschikken. Deze aanvraag gebeurt via de school. Met deze maatregel willen we ervoor zorgen dat echt alle leerlingen contact blijven houden met hun school, leerkrachten en vrienden en geen leerachterstand oplopen.
• Deze maatregelen gelden natuurlijk steeds onder voorbehoud van strengere maatregelen die de Vlaamse of federale overheid zouden nemen.

In de week van 16 november evalueren we met de crisiscel onderwijs al deze maatregelen en bepalen we of deze maatregelen verlengd, verscherpt of versoepeld kunnen worden.

Bloemen voor Leeuwse oudstrijders

SINT-PIETERS-LEEUW: – Naar aanleiding van Allerheiligen, de dag waarop we onze overledenen herdenken, plaatsen velen onder ons bloemen op de graven. Ook het gemeentebestuur doet mee aan deze traditie en plaatste gisteren aan alle oudstrijdersgraven op de Leeuwse begraafplaatsen een bloemetje. Voor deze symbolische actie maakte het gemeentebestuur 500 euro vrij. Slechts een kleine moeite om toch een enorme waardering te laten blijken voor deze helden die de prijs voor onze vrijheid met hun leven bekochten.


Uiteraard worden er ook nog steeds naar jaarlijkse traditie bloemen neergelegd bij alle oorlogsmonumenten in de gemeente. Wegens werken aan wegen en/of gebouwen is het dit jaar helaas niet mogelijk op alle locaties, zoals o.a. op het Koning Albertplein of aan het oud gemeentehuis in Vlezenbeek. Volgend jaar zullen er op deze locaties zeker en vast opnieuw bloemen neergelegd worden.

vanaf 30 oktober extra coronamaatregelen in Vlaanderen

2020-10-27-Errerahuis_Vlaamse-Regering_COVIDVLAANDEREN: – Door het enorm sterk stijgende aantal opnames in onze ziekenhuizen worden in Vlaanderen nu ook bijkomende coronamaatregelen genomen.
Dit pakket van nieuwe maatregelen geldt vanaf vrijdag 30 oktober 2020, 18 uur voor al zeker drie weken.

Update 28/10/2020: – De maatregelen gaan in vanaf donderdag 29 oktober om middernacht (en dus niet vanaf vrijdag 30 oktober zoals eerder gecommuniceerd).
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2020/10/28_3.pdf

Cultuur
• Alle cultuurhuizen gaan dicht
• Alleen bibliotheken blijven open
• Alle evenementen worden geschrapt

Economie
• Wekelijkse markten mogen doorgaan, kerstmarkten en rommelmarkten niet
• We moeten maximaal telewerken
• Winkelen mag maximaal met twee personen
• Maximaal 40 personen bij religieuze ceremonies, begrafenissen en huwelijken
• Controleurs van De Lijn zullen gas-boetes mogen uitschrijven aan wie geen mondmasker draagt
• Aan de federale regering wordt ook gevraagd of gewone GAS-ambtenaren mogen handhaven op de coronamaatregelen.

Sport
• Geen beperkingen voor kinderen jonger dan 12 jaar
• Voor 12-plussers alleen outdoor sport, maximaal met 4 personen
• Professionele sporten gaan door zonder publiek
• Zwembaden, fitnesscentra en bowlings sluiten

Onderwijs
• Afstandsonderwijs voor het hoger onderwijs, uitzonderingen voor de eerstejaars
• De herfstvakantie loopt tot en met 11 november (was al beslist)

Zorg
• 1 vast knuffelcontact in woonzorgcentrum
• 1 extra contact per twee weken
• Mantelzorgers kunnen in woonzorgcentrum blijven slapen

Jeugd
• Geen activiteiten meer voor jongeren ouder dan 12 jaar
• Wel mogelijk voor kinderen jonger dan 12 jaar
• Overnachtingen (en dus kampen met overnachtingen in de herfstvakantie) gaan niet meer door
• Buitenspeeltuinen en sportterreinen blijven open

Corona: gemeente organiseert noodopvang voor kinderen op 9 en 10 november

SINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeente Sint-Pieters-Leeuw organiseert op 9 en 10 november 2020 noodopvang voor kinderen van ouders die echt geen oplossing vinden.
11 november is een wettelijke feestdag en is er geen noodopvang voorzien.

An Speeckaert, Schepen van Onderwijs: “Het algemeen principe is dat kinderen zoveel mogelijk thuis worden opgevangen. Ook zieke kinderen blijven thuis. Maar wij willen de ouders die geen alternatief hebben ondersteunen. Vandaar dat wij noodopvang aanbieden op 9 en 10 november.”

De opvang heeft plaats van 7u tot 18u in De Wegwijzer, Schoolstraat 14 te Ruisbroek.
Inschrijven voor 31 oktober 2020 via https://3wplus.be/kinderopvang/t-leeuwenbos
Meer info via: opvang.spl@3wplus.be of 0492 58 05 71

Update 30/10/2020: Kinderopvang ’t Leeuwenbos  – 3Wplus
De opvang tijdens die twee extra dagen is bedoeld voor kinderen met ouders die echt niet aan telewerk kunnen doen en die geen andere opvangmogelijkheid hebben’, vertelt coördinator Aurélie Heylemans . ‘Die extra opvang is mogelijk door te schuiven met de uren van de begeleiders. We zijn hen dankbaar dat ze zich opnieuw zo flexibel hebben willen opstellen.

Na de verlengde herfstvakantie wordt de dagdagelijkse opvang van 3Wplus hernomen. ‘Al sinds de start van het nieuwe schooljaar zijn de normale afspraken weer van kracht. Uiteraard nemen we de nodige voorzorgsmaatregelen. Onze begeleiders dragen altijd mondmaskers, ook bij kleuters hoewel de mondmaskerplicht enkel geldt in de lagere scholen.’

Sint-Pieters-Leeuw lanceert digitaal participatieplatform Leeuw denkt mee

NEGENMANNEKE: – De gemeente Sint-Pieters-Leeuw lanceert vandaag een participatieplatform om inwoners te betrekken bij het gemeentelijk beleid.
Het eerste inspraakproject hierop is de keuze voor de nieuwe boom op het Koning Albertplein.

Vandaag lanceert de gemeente Sint-Pieters-Leeuw een digitaal participatieplatform. Voortaan worden de Leeuwse inwoners via het platform ingelicht over bepaalde projecten die impact hebben op een bepaalde wijk of buurt. Daarnaast wordt ook feedback gevraagd of wordt zelfs de keuze voor bepaalde beslissingen bij de inwoners gelegd. Nieuwsgierig? Surf dan zeker eens naar www.leeuwdenktmee.be en breng alvast je eerste stem uit!

Leeuwenaren kiezen welke nieuw boom op het Albertplein komt
De werken aan de Leon Kreperlaan en het Koning Albertplein zijn sinds 7 september aan hun tweede fase toe. Er was veel te doen omtrent het verwijderen van de treurwilg. Via het participatieplatform krijgen de inwoners nu de kans zelf de nieuwe boom te kiezen. Er kan gekozen worden uit een Zilverlinde, een Europese hopbeuk of opnieuw een Treurwilg. Stemmen op de nieuwe boom kan zowel digitaal via www.leeuwdenktmee.be, als offline via een stemstrookje in de infoLeeuw van november (Stemmen kan vanaf nu en dit tot 30 november 2020.).
Het planten van de nieuwe gekozen boom is dan voorzien in het voorjaar van 2021, wanneer het Albertplein volledig klaar zal zijn.

 

LEWE: De Congregatie van Sint-antonius van Padua te Sint-Pieters-Leeuw

2020-10-26-LEWE_decongregatievanSint-AntoniusvanPaduaSINT-PIETERS-LEEUW: – Nieuwe publicatie in de reeks LEWE (jaargang 39 nr.3-4), Tijdschrift van de Werkgroep voorStreek- en Volkskunde: “De Congregatie van Sint-antonius van Padua te Sint-Pieters-Leeuw” van Jan De Backer en Kristien Van Hecke.

Toen tussen 2010 en 2013 het klooster te Leeuw stapsgewijs werd afgebroken, veranderde hiermee niet enkel de “skyline” van het dorp. Dit monumentale gebouw, zo centraal gelegen, was samen met de kerk zelf het ankerpunt van het centrum aan de Rink, van ver over de velden te zien. De ietwat ouderen onder ons voelden de ontstane leegte op deze plek niet louter fysiek aan, het was niet meer hetzelfde. Het nieuwe woonzorgcentrum is een pareltje, functioneel en schitterend – niemand die het betwist – maar nostalgie is een vreemd beestje…

Nochtans was dit gebouw vanuit geschiedkundig oogpunt eerder van voorbijgaande aard. Anderhalve eeuw oud, en dan nog na grote latere verbouwingen, het zou overdreven zijn te beweren dat het historisch met het dorp is vergroeid. De beheerders van Sint-Antonius schatten dit juist in en beseften dat het zijn tijd had gehad en dat “meegaan met de tijd” ook betekent durven veranderen, durven laten verdwijnen om iets beters te creëren. Het is dankzij deze invalshoek dat het klooster er ook ooit is gekomen.

Het heeft in de “moderne” tijd iets ontwapenend dat net een kloostergemeenschap en haar opvolgers ons de weg van vooruitgang toont. De beeldvorming is vaak anders. Heel wat inwoners zijn opgegroeid met kloosterzusters in hun leefwereld, zij kennen ook nog de laatste zusters in Leeuw. Toen deze voor het kloosterleven kozen, sloten ze zich niet op of zonderden ze zich niet af, zoals het nu wel vaak wordt aangevoeld. Neen, zij trokken naar het centrum van de zorg- en dienstverlening: daar waar kinderen onderwijs kregen, waar zieken verzorging ontvingen, waar hulpbehoevenden een eerste directe opvang vonden, waar ouderen hun oude dag konden doorbrengen, wanneer de familie hen niet kon opvangen.

Het verhaal van het klooster is zo het verhaal van een dorp, van haar noden en haar oplossingen, van een wereld van arm en rijk, van een wereld die de onze is. Het is verhaal van reljgieuze belevjng, niet enkel contemplatiel^ gebed en meditatie, maar ook in engagement en ^ betrokkenheid in het leven van elke dag. Dit kwam nog sterkst tot uiting tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen” in het klooster met risico voor eigen leven moedige acties van djepmenselijk verzet werden opgezet.

Zo is het met een mengeling van veel respect, van bewondering en toch ook met een vleugje weemoed, dat de Gemeentelijke Werkgroep voor Streek- en Volkskunde deze studie heeft verricht. Dit

Lewenummer mag tegelijk ook het klooster, zoals velen het altijd hebben gekend, laten verder leven. Het verhaal van het klooster te Leeuw wordt hierbij gebracht, aangevuld met mooie foto’s die ervoor zorgen dat ook “het oude klooster” voor altijd wat blijft voortbestaan.

Een jaarabonnement op Lewe kost €8 te storten op rekening BE26 0910 1163 0329
Meer info bij Gilbert Pické via heemkunde@sint-pieters-leeuw.be

corona: mammobiel komt niet naar sporthal AJ Braillard en Zonnig Leven

2020-10-05- mammobiel_in_Sint-Pieters-LeeuwSINT-PIETERS-LEEUW: Het Centrum voor Kankeropsporing meldt aan de gemeente Sint-Pieters-Leeuw dat de mammobiel vanaf dinsdag 27 oktober 2020 niet meer zal verhuizen naar de parkings van sporthalAJ Braillard in Ruisbroek en Zonnig Leven in Zuun omdat zij de veiligheid rond corona niet meer kunnen waarborgen.

Als alles meezit en de situatie rond corona verbetert, komt hij waarschijnlijk in het voorjaar 2021 terug.”

Dames die in aanmerking komen voor een screening worden hiervan in principe op de hoogte gebracht.Wie nog vragen heeft omtrent een afspraak kan contact opnemen met het gratis nummer van het Centrum voor Kankeropsporing 0800 60 160.

Corona: Herfstvakantie wordt verlengd tot en met 11 november

onderwijs_coronacrisis_coronavirusVLAANDEREN: – De herfstvakantie wordt verlengd tot en met woensdag 11 november voor alle scholen – basis-, secundair-, deeltijds kunst- en volwassenenonderwijs.
Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts beslist in overleg met de vertegenwoordigers van het onderwijsveld, op basis van een nieuw advies van virologen.

Vlaanderen gaat Wallonië achterna en verlengt de herfstvakantie tot en met 11 november.De scholen gaan opnieuw open op donderdag 12 november 2020.

Ik verontschuldig mij bij de ouders die nu een oplossing moeten zoeken voor maandag 9 november en dinsdag 10 november”, zegt Weyts. “We doen nu een inspanning van 2 dagen om de scholen daarna opnieuw te kunnen openen tot de kerstvakantie. De schoolteams hebben al 2 maanden keihard gewerkt in ongeziene omstandigheden. Ik vraag onze leraren om waar mogelijk nog 1 week door te zetten. Dan volgt er een welverdiende en verlengde adempauze”.

Eerder besliste het Vlaams onderwijsveld al dat scholen uit het secundair onderwijs die kampen met grote moeilijkheden zelf kunnen beslissen om over te schakelen op afstandsonderwijs voor de 2de en 3de graad. Die mogelijkheid blijft natuurlijk overeind om de eerstvolgende week te kunnen overbruggen.

Update 20 uur : – Het Franstalig middelbaar onderwijs schakelt vanaf woendag over op afstandsonderwijs. Dat heeft de Franse Gemeenschapsregering vanavond beslist. Door deze maatregel zullen de leerlingen twee weken lang thuis zijn, want na deze drie dagen begint de herfstvakantie, die ook in het Franstalig onderwijs tot en met 11 november duurt.

voorbije week 399 nieuwe coronabesmettingen in Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – De voorbije zeven dagen, van zaterdag 17/10 (718) tem zaterdag 24/10 (1117), zijn er 399 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld in Sint-Pieters-Leeuw.

2020-10-24-covidcijfers• Positieve tests op 24-10-2020: 73 (+7%)
• Positieve tests voorbije week: 399 (+56%)
• Positieve tests voorbije maand: 805 (+258%)
• Totaal aantal positieve tests: 1117
Indicatoren
• Alarmniveau: 3
• Positieve tests per 100.000 inw. in voorbije week: 1166
• Positieve tests per 1000 inwoners: 33
• Daggemiddelde voorbije week: 57
• Positieve tests per km²: 28
• Reproductiegetal: 2,150