KV Zuun lanceert de KV Zuun Academie

ZUUN: – KV Zuun lanceert de ‘KV Zuun Academie’ om de grootstedelijke uitdagingen te counteren.
KV Zuun ontvangt van de provincie Vlaams-Brabant  15.000 euro voor de inrichting van 10 stageweken taal- en voetbal verspreid over de schoolvakanties seizoen 20-21


Als lokale voetbalploeg in de Vlaamse Rand rond Brussel wordt KV Zuun de laatste jaren steeds meer geconfronteerd met grootstedelijke uitdagingen zoals een groeiende meertaligheid en diversiteit. De club besloot om niet bij de pakken te blijven zitten en met de steun van de provincie Vlaams-Brabant, VZW De Rand en enkele ondernemers uit de buurt een educatief en sociaal luik uit te bouwen onder de naam de ‘KV Zuun Academie’. Want de club ziet die diversiteit en meertaligheid als een grote troef zowel op sportief als menselijk vlak maar het brengt ook heel wat uitdagingen met zich mee bijvoorbeeld op het vlak van communicatie.

Onder de noemer ‘KV Zuun Academie’ zal de Leeuwse voetbalploeg daarom de komende jaren volop inzetten op taal, integratie en een positieve attitude in de club. Zo zullen in een eerste fase de traditionele voetbalstages tijdens de schoolvakanties omgevormd worden tot echte taal- en voetbalstages waarbij de jongeren de uren voetbaltraining afwisselen met taallessen. Zowel het voormiddag- als namiddagprogramma zal starten met speelse taallessen op verschillende niveaus. De lessen worden gegeven door gediplomeerde leerkrachten uit de omgeving die ervaring hebben met de meertalige context. Daarna zullen de spelertjes voetbaltrainingen krijgen van gekwalificeerde trainers waarbij eveneens op ludieke wijze aandacht wordt besteed aan de meertalige context.

Maar er zitten nog heel wat andere projecten in de pijpleiding. Zo wil KV Zuun op termijn ook nieuwe spelertjes die de taal niet machtig zijn 1 keer per week lessen aanbieden voor ze aan de training beginnen. En ook voor ouders zijn er plannen om tijdens de lange wintermaanden laagdrempelige taallessen in te richten.

Wouter De Craen, verantwoordelijke KV Zuun Academie en bestuurslid: “Net als vele andere verenigingen worden we de laatste jaren steeds meer geconfronteerd met grootstedelijke uitdagingen. Als club hebben wij besloten om niet bij de pakken te blijven zitten maar de handschoen op te nemen, want als lokale voetbalploeg hebben we een belangrijke gemeenschapsvormende rol te spelen. We zijn dan ook bijzonder blij om dit seizoen een eerste stap te kunnen zetten met de lancering van de KV Zuun Academie en de organisatie van onze taal- en voetbalstages.

gemiddelde leeftijd van de Leeuwse coronabesmettingen bedraagt 35 jaar

2020-07-21-gemeentehuis_Sint-Pieters-Leeuw_COVID-19SINT-PIETERS-LEEUW: – Al meer dan een week aan een stuk toont het gemiddelde aantal bevestigde coronabesmettingen in ons land een stijging.
De voorbije dagen zit er duidelijk een versnelling in de toename van het aantal gevallen. Deze cijfers trekken zich ook door in Sint-Pieters-Leeuw.
Eerstelijnszone Zennevallei heeft een eigen bron tracing om broeihaarden van het virus in de regio Zennevallei op te sporen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met Vlaanderen, die de contacttracing voor zich neemt, en met de omiggende gemeenten van de Eerstelijnszone Zennevallei.

Label_Zennevallei_eerstelijnszoneEerstelijnszone Zennevallei doet aan bron tracing in Sint-Pieters-Leeuw
Twee maatschappelijke assistenten contacteren iedereen die in Sint-Pieters-Leeuw woont en een positieve test aflegde. Bij onze lokale bron tracing bieden we het gezin steeds ondersteuning aan.
Zo kunnen wij voorzien in maaltijden aan huis en kan het gezin beroep doen op een boodschappendienst. Op die manier zorgen we er meteen voor dat de quarantainemaatregelen strikt kunnen worden opgevolgd. Door de tracing kunnen we alle positieve gevallen in de gemeente in kaart brengen. Quasi alle lokale besmettingen zijn duidelijk te traceren en situeren zich voornamelijk in de familiale kring of in de privésfeer.
We kunnen concluderen dat er op dit moment nog geen sprake is van een lokale cluster of haard.
De Bron Tracers gaan uitermate vertrouwelijk om met alle gegevens.

Bron tracing toont aan dat de gemiddelde leeftijd van de personen die een positieve test aflegden en in onze gemeente wonen 35 jaar bedraagt. De gemiddelde leeftijd ligt dus relatief laag. “Vermoedelijk heeft de leeftijd invloed op het feit dat vele positief geteste personen slechts milde symptomen hebben en een ziekenhuisopname niet aan de orde is. Toch kunnen ook zij op lange termijn gevolgen ondervinden aan hart en longen.”

Hoewel het aantal ziekenhuisopnames momenteel relatief laag is, stijgt het cijfer wel. Toenemende besmettingen en een mogelijke verschuiving naar de zwakkere en oudere bevolking kan het aantal snel de hoogte in laten gaan waardoor de ziekenhuizen opnieuw onder druk komen te staan.

17 kinderen leerden fietsen

RUISBROEK: – De sportdienst van Sint-Pieters-Leeuw organiseerde met de nodige coronamaatregelen een sessie van ‘Kijk, ik fiets’ op de parking van de sporthal in Ruisbroek. Zeventien jonge kinderen konden er met hulp van papa of mama en onder begeleiding van ervaren fietsmonitoren hun kinderen zelfstandig op twee wielen leren fietsen.

Bewoners Residentie Donatello zijn nachtlawaai van bedrijven beu

IMG_20200821_061722ZUUN: – De bewoners van de Residentie Donatello, Bergensesteenweg 339, zijn de geluidsoverlast vóór 7 uur ’s ochtends van twee bedrijven in de buurt beu. Ze vragen het gemeentebestuur om in te grijpen.

Buurtbewoner Bruno Ghesquière: “Het politiereglement bepaalt duidelijk dat laden en lossen niet toegestaan is tussen 20 en 7 uur. De bedrijven Wauters en Gesibois overtreden dat reglement dagelijks en ontnemen de omwonenden daardoor dus de nodige nachtrust.
Ondanks de veelvuldige klachten kregen beide firma’s in 2017 van het schepencollege een uitzonderingsmaatregel op dat reglement; respectievelijk vanaf 6 uur en 5 uur.
De enige argumenten om die beslissing te rechtvaardigen:
Die bedrijven waren er vóór jullie appartementen
De vrachtwagens moeten vertrekken vóór 7 uur om de files te vermijden.
Dit zijn zeer zwakke argumenten als je weet dat de 2 bedrijven in woongebied liggen en volledig omgeven zijn door bewoning.
De uitzonderingsmaatregel voor Wauters werd in 2018 trouwens wel opgeheven wegens niet naleven van de voorwaarden, maar de firma gaat nog steeds door met laden en lossen vanaf 6 uur, zonder enige reactie van het gemeentebestuur of politie.
De omwonenden willen dat beide firma’s het politiereglement naleven en hen de nodige rust gunnen tussen 20 en 7 uur. Gezien de ligging van de bedrijven is een aanpassing daaraan, zonder toegevingen, de enige juiste oplossing.”