Lokale binding bepalend bij toewijzing assistentiewoningen in Sint-Pieters-Leeuw

ZUUN/RUISBROEK: – De band met de gemeente Sint-Pieters-Leeuw wordt hét criterium om in de toekomst assistentiewoningen toe te wijzen.


De chronologische volgorde uit het verleden blijft behouden, maar voor de toekomst creëren we 4 verschillende categorieën van kandidaat-bewoners. Door de invoering ervan geven we voorrang aan onze inwoners met een sterke lokale band en verankering”, aldus schepen van Welzijn Jan Desmeth.

De 1ste categorie zijn inwoners die al 25 jaar of meer in onze gemeente gedomicilieerd zijn. Een 2de categorie bestaat uit voormalige inwoners, die vroeger al eens meer dan 25 jaar in onze gemeente woonachtig waren. Inwoners die al minstens 5 jaar in Sint-Pieters-Leeuw woonachtig zijn vormen de 3de categorie. De laatste en 4de categorie zijn dan kandidaat-bewoners met een familielid – tot in de 2de graad – dat al minstens 5 jaar in Sint-Pieters-Leeuw woont.
Binnen elke categorie geldt de volgorde van inschrijving.

Jan Desmeth: “Voor de grote vakantie ontvangen alle mensen, die zich uit voorzorg reeds inschreven, een brief waarin ze kunnen aangeven of ze interesse hebben voor de assistentiewoningen in Ruisbroek en/of Zuun. De oorspronkelijke datum van inschrijving wordt meegenomen naar de toekomst en blijft dus behouden.”

coronacrisis: terug tennis en hengelsport in Ruisbroek

RUISBOEK: – De eerste fase van de versoepeling van de coronamaatregelen betekent ook goed nieuws voor de tennissers en vissers in Ruisbroek.


Sinds maandag mogen de leden van de Ruisbroekse tennisclub met enkele extra coronamaatregelen weer outdoor hun hobby beoefenen.

Ook de vissers kunnen weer hengelen op hun vijver naast sporthal AJ Braillard, uiteraard met respect voor de afstandsregels en volgens de geldende visserijwetgeving.


De Nationale Veiligheidsraad komt woensdagvoormiddag opnieuw bijeen om de volgende fase (1B) te bespreken van de exitstrategie uit de coronacrisis, waarbij vanaf maandag 11 mei 2020 alle winkels zouden moeten heropenen.
Een andere heikel punt dat woensdag mogelijk ter sprake komt, is dat van de sportcompetities. Kampioenschappen werden on hold gezet, maar veel federaties wachten op een beslissing van de politiek om te weten of hun sportseizoen definitief moet worden stopgezet.

5G-frequentie zal uitgerold worden in Sint-Pieters-Leeuw

2020-04-30-gemeentehuis_coronacrisis_04SINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeente Sint-Pieters-Leeuw maakt deel uit van de eerste 30 gemeentes in Vlaanderen waar het nieuwe 5G-netwerk uitgerold wordt.

Hier vind je alle info en het standpunt van het gemeentebestuur.
In eerste instantie zal de bestaande frequentieband van 3G gebruikt worden. De echte 5G zal pas later komen en pas dan zal er ook effectief gebruik gemaakt worden van een verschillende frequentie. In alle Europese landen worden alle frequentiebanden, alsook 5G, gebruikt conform de veiligheidsnormen die door internationale en onafhankelijke organisaties zijn vastgesteld.

Controle door de Vlaamse Overheid
Het plaatsen van antennes valt niet onder de bevoegdheid van een gemeente. Het is de Vlaamse Overheid die hierop controle uitvoert en op basis van een technisch dossier controleert of de installatie voldoet aan de milieuvoorwaarden en de geldende normen. Als dat in orde is, krijgt de operator een conformiteitsattest en mag de zendantenne in gebruik genomen worden.

GSM-antennes in Sint-Pieters-Leeuw
Je kan de locatie van gsm-antennes in onze gemeente raadplegen op de website van de Vlaamse Overheid.

Onderzoek straling en gezondheid
We ondervinden in Vlaanderen al meer dan twintig jaar straling van mobiele communicatie. Tot op heden werden geen negatieve gevolgen voor de volksgezondheid vastgesteld binnen de veiligheidsnormen die gehanteerd worden.

In de wetenschappelijke wereld die onderzoek uitvoert naar de gezondheidseffecten van elektromagnetische velden (onderzoekers, tijdschriften, congressen, commissies) is er een consensus dat wetenschappelijk onderbouwd onderzoek op dit moment niet kan bewijzen dat gsm-straling ongezond is als de normen gerespecteerd worden. Dit blijkt uit de coherentie tussen de globale evaluatierapporten die gemaakt worden in verschillende wetenschappelijke commissies en nationale instellingen (Wetenschappelijk Comité voor nieuwe en recent vastgestelde gezondheidsrisico’s – SCENIHR, Nederlandse Gezondheidsraad, ICNIRP, …).

Opvolgen wetenschappelijk onderzoek is nodig
Het Departement Omgeving volgt de meest recente wetenschappelijke onderzoeken op om snel te kunnen inspelen op de resultaten. Het opvolgen en evalueren van nieuw onderzoek gebeurt door experten van Sciensano, IMEC en de Universiteit Gent. Onze gemeente vraagt het Departement Omgeving om grondig te onderzoeken of deze nieuwe 5G-frequentie mogelijk negatieve gevolgen heeft voor de volksgezondheid en/of het milieu.