Leeuws 10-puntenplan voor financiële solidariteit in coronatijden

2020-04-23-corona_10-puntenplan_Sint-Pieters-LeeuwSINT-PIETERS-LEEUW: – De coronacrisis heeft ongeziene financiële gevolgen voor de Leeuwse handelaars en burgers. Om deze gevolgen te milderen wordt aan de komende gemeenteraad een tienpuntenplan voorgesteld.

Het tienpuntenplan kan alvast rekenen op de steun van alle fracties van de gemeenteraad: het is een positief signaal dat we in deze crisistijd samen – over meerderheid en oppositie heen – dergelijke belangrijke beslissingen kunnen nemen.” aldus burgemeester Luc Deconinck: “Ik dank alle fractieleiders en gemeenteraadsleden zowel van de meerderheid als van de oppositie uitdrukkelijk voor hun positieve ingesteldheid en ondersteuning van het tienpuntenplan. Het is een warm signaal dat we in deze crisistijd de partijpolitiek kunnen overstijgen en samen – over meerderheid en oppositie heen – dergelijke belangrijke beslissingen kunnen nemen.”

10-puntenplan
1. Uitstel vestiging aanslag bedrijfsbelastingen
De inkohiering van de verblijfsbelasting en de belasting op reclameborden worden uitgesteld tot 1 september 2020 zodat de bedrijven voor deze belastingen geen aanslagbiljet ontvangen tijdens de lockdown.
2. Afhandeling facturen
De gemeentelijke diensten zullen de facturen zo snel mogelijk behandelen zodat ze voor de vervaldag betaald kunnen worden. Hierdoor versterken we de liquiditeit van de handelaars en bedrijven.
3. Retributies inname openbaar domein.
De retributies voor terrassen worden voor het jaar 2020 niet geïnd en reeds betaalde retributies worden terugbetaald. Hiermee verlagen we de vaste kost voor horecazaken.
Wat betreft de retributies van de inname openbaar domein voor werkzaamheden, wordt de periode die reeds werd betaald, en inging voor 13 maart 2020 verlengd met de duur van de stillegging van de werkzaamheden. Hiermee willen we voorkomen dat er vergoedingen betaald worden voor de tijd dat werken onmogelijk was.
4. Wekelijkse markten, jaarmarkten en kermissen
Vanaf 1 april tot het einde van het jaar wordt geen staangeld aangerekend. Daarmee verlagen we de vaste kosten van de marktkramers. Ook voor de jaarmarkten en kermissen wordt er geen staangeld geïnd met de bedoeling de vaste kosten te verlagen.
5. Verblijfbelasting
De verblijfsbelasting voor 2020 zullen we aanrekenen in verhouding tot de werkelijke verhuur van de kamers. Wegens niet verhuring kan een proportionele vermindering gevraagd worden.
6. Reclame aan huis
Is of was je zaak met vestiging in Sint-Pieters-Leeuw tijdelijk gesloten? Dan krijg je 3 keer vrijstelling voor reclame minder dan 20 gr. Hiermee geven we kleine zelfstandigen de mogelijkheid om huis aan huis reclame aan te bieden zonder belasting.
7. Concessievergoedingen en huur gemeentelijke infrastructuur
De cafetaria’s de Merselborre, Koetsier, Sporthal Ruisbroek en de Kantine betalen geen vergoeding van 1 maart tot einde 2020. Het is immers belangrijk de vaste kosten van onze zwaar getroffen concessionarissen te verminderen.
Voor sportclubs en verenigingen die op jaarbasis betalen voor zaalhuur, verminderen we de jaarhuur voor 2020 met 50 %. Ook wie een zaal huurde dient niet te betalen – of wordt terugbetaald – wanneer de activiteit niet kon doorgaan. Individuele abonnementen (bijvoorbeeld zwembad) worden dan weer verlengd. Zo wordt er niet betaald tijdens de duur van de sluiting.

Extra Solidariteitsinitiatieven

De gemeente wil ook de solidariteit onder de bevolking met de zwaar getroffen handelaars, verenigingen en sociaal zwakkeren een boost geven.
8. Met de Leeuwebon willen we onze inwoners de kans geven om de lokale handelaars die de deuren moe(s)ten sluiten een duwtje in de rug te geven: elk gezin zal een Leeuwebon kunnen aankopen voor 10 euro met een koopwaarde van 20 euro.
De gemeente legt per bon dus 10 euro bij. Naast de bon is er ook een solidariteitsfonds waar iedereen een vrije bijdrage aan kan betalen. Dit solidariteitsfonds zal gelijk verdeeld worden onder alle rechthebbende handelaars en bedrijven.
9. Cliënten van het OCMW geven we ook een duwtje in de rug met een sociale waardebon van 40 euro. Naar schatting 420 gezinnen zullen deze bon krijgen en kunnen inruilen bij een aantal zaken zoals de kringloopwinkel, sociale kruidenier, ruilwinkel huis van het kind, huisvuilzakken, voedselbonnen, kapper, …
10. Om de verenigingen te steunen schenkt de gemeente iedere vereniging een ‘vergader na bij de Leeuwse horeca-bon’. Het gaat om een waardebon van 100 euro die de verenigingen kunnen spenderen bij lokale horeca. Zo worden zowel de verenigingen als de horeca gesteund! Met deze acties maakt de gemeente lokaaln winkelen aantrekkelijker, én krijgt de handelaar een extra duwtje in de rug.

Schakelzorgcentrum Zennevallei wordt voorlopig niet opgestart

2020-04-03-DestelheideZENNEVALLEI: – Het schakelzorgcentrum voor onze regio zal toch niet opgestart worden in het Centrum voor Jeugd, Kunst en Creatie Destelheide in Dworp.

De capaciteit van het ziekenhuisnetwerk is namelijk voldoende groot om het huidig aantal positieve en negatieve covid-19 patiënten op een kwaliteitsvolle manier te behandelen. De Eerstelijnszone Zennevallei en het AZ Sint-Maria gaan zich daarom verder toespitsen op de ondersteuning van de (weder)opname van de patiënten in de verschillende zorginstellingen, waaronder de woonzorgcentra, of in hun thuisomgeving. Ze zullen de zorginstellingen ook ondersteunen op het vlak van het persoonlijke beschermingsmateriaal voor patiënt en personeel, advies, vorming en – indien nodig -extra personeel.

Wat voorafging
Begin april werd bekend gemaakt dat het Centrum voor Jeugd, Kunst en Creatie Destelheide in Dworp ingericht zou worden als schakelzorgcentrum in het geval het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria Halle de toestroom coronapatiënten niet meer zou aankunnen. Alle nodige voorbereidingen werden de afgelopen weken hiervoor preventief getroffen, zodat dit bij een verzadiging van het ziekenhuisnetwerk onmiddellijk kon opgestart worden. Tijdens het paasweekend keurde de Vlaamse overheid het ‘schakelzorgcentrum’ in onze regio dan ook goed.

Opstart voorlopig niet nodig
Maar de Eerstelijnszone Zennevallei – dat de algemene coördinatie voor zijn rekening neemt – is in samenspraak met het ziekenhuis AZ Sint-Maria en de Artsenkring Zennevallei tot het oordeel gekomen dat de effectieve opstart van het schakelzorgcentrum voorlopig niet nodig is. Dankzij een geïntegreerd zorgbeleid tussen het ziekenhuis, de woonzorgcentra en de Eerstelijnszone Zennevallei, zijn er al heel wat patiënten op een veilige manier kunnen terugkeren naar hun vertrouwde woonzorgcentrum of naar huis waar ze verder opgevolgd worden via de cohorte thuiszorg. Dit heeft er voor gezorgd dat er opnieuw voldoende vrije ziekenhuiscapaciteit is. Het uitwerken van het Destelheide-scenario is echter geen maat voor niets geweest. De kans bestaat immers dat er nog een tweede besmettingspiek volgt. In dat geval is bij een overbezetting van het AZ Sint-Maria het huiswerk reeds gemaakt.

Vlot verloop van de (weder)opname in het vertrouwde woonzorgcentrum
Volgens de Eerstelijnszone Zennevallei sluiten de woonzorgcentra, in tegenstelling tot het ziekenhuis of het schakelzorgcentrum Destelheide, veel beter aan bij de specifieke noden van deze patiënten. Deze woonzorgcentra kunnen meteen de aangepaste zorg en infrastructuur aanbieden. In het Destelheide-scenario daarentegen zou de volledige operationele werking vanaf nul moeten worden opgestart, wat een hele organisatie met zich zou meebrengen.

Daarom wordt nu vooral gefocust op de ondersteuning van de (weder)opname van de patiënten in de woonzorgcentra. De eerstelijnszone Zennevallei zal het ziekenhuis en de woonzorgcentra in de (weder)opname bijstaan, zodat deze patiënten de meest optimale zorgen krijgen in de meest ideale omstandigheden.

Voorts zal de Eerstelijnszone Zennevallei samen met het AZ Sint-Maria Halle ondersteuning bieden wat betreft het persoonlijke beschermingsmateriaal voor de patiënt en het personeel, advies en vorming aanbieden en – indien nodig – voor extra personeel zorgen. De nadruk ligt op de veiligheid en de bescherming van zowel de patiënt, de bewoners als het personeel. Alle partijen tonen zich alvast enthousiast over het voorstel en gaan tot het uiterste om voor iedereen een veilige situatie te creëren. Ook wordt sterk ingezet op cohortzorg bij de patiënt thuis zodanig dat waar mogelijk de patiënt in de thuissituatie kan herstellen. Bij cohortzorg wordt de patiënt ondersteund door éénzelfde team van verzorgenden en verpleegkundigen die regelmatig langskomen voor de verzorging.

Schaarbeekse kriek in volle bloesem in Pajottenland en Zennevallei

VLAAMS-BRABANT: – Op verschillende plaatsen in het Pajottenland en in de Zennevallei kan men momenteel genieten van de fel witte bloesem van de Schaarbeekse kriek. Deze lokale kriek was tientallen jaren lang de basis van de productie van lekkernijen, zoals confituren en kriekbieren. Om economische redenen verdween de lokale productie en werden de ze vervangen door Oost-Europese krieken. Het provinciaal Proefcentrum Pamel in Roosdaal werkt, samen met haar partners, aan een rendabele variant van de Schaarbeekse kriek voor gebruik in streekproducten.


Een aantal lokale actoren met een hart voor de Schaarbeekse kriek, waaronder het Proefcentrum Pamel, sloegen in 2018 de handen in elkaar met plannen voor de heropleving van de Schaarbeekse kriek.

We hebben in ons Proefcentrum Pamel heel wat kennis over biologische teelt van aardbeien en kleinfruit. Het enthousiasme was groot en resulteerde in een proefveld voor Schaarbeekse kriek dat nu in bloei staat”, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor land- en tuinbouw.

In het Proefcentrum Pamel werd, met Europese subsidies uit het fonds voor plattelandsontwikkeling en op basis van de meest geavanceerde ent-technieken, een proefveld van 1 ha aangelegd voor de teelt van de Schaarbeekse kriek.

Met dit nieuwe proefveld willen we meerdere troeven uitspelen”, zegt gedeputeerde Monique Swinnen. “Met de ontwikkeling van een economisch rendabele variant van de Schaarbeekse kriek kunnen we in de toekomst tientallen hectaren aanplanten. Hiermee dragen we bij in de uitbreiding van het assortiment van streekproducten en het korte ketenverhaal. Dit project draagt ook bij in het versterken van de streekidentiteit, niet onbelangrijk in deze toeristisch interessante regio”.

Brouwerij Boon heeft ondertussen, met resultaat, proeven gedaan met de lokale Schaarbeekse kriek.
Ook de Hoge Raad voor Lambiekbieren (HORAL) en Marcel Vossen, één van de eerste initiatiefnemers, zijn zeer tevreden met de evolutie van het proefveld.

Vlaanderen geeft 18 391,79 euro subsidie aan Vrije Basisschool Jan Ruusbroec

RUISBROEK: – Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts investeert € 2,5 miljoen in 18 scholenbouwprojecten in Vlaams-Brabant. “Bouwen aan scholen is bouwen aan de toekomst”, zegt Weyts. “Ook in coronatijden blijven we volop investeren in die toekomst.

Vrije Basisschool – Jan Ruusbroec krijgt € 15.968,01 subsidie voor het bouwen van een sanitaire blok en € 2.423,78 voor kleinere herstellingswerken.


Door de coronacrisis staan veel klaslokalen leeg, maar Vlaanderen blijft investeren in schoolgebouwen. Schoolbesturen uit het gesubsidieerd onderwijs (gemeentelijk, stedelijk, provinciaal en vrij onderwijs) kunnen voor bouw- of verbouwingswerken financiële steun krijgen. “Deze regeerperiode trekken we een half miljard euro extra uit voor scholenbouw: in totaal investeren we wel 3 miljard in schoolinfrastructuur”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “We focussen in de komende jaren vooral op het secundair onderwijs, waar de noden het hoogst zullen zijn. Maar we blijven ook oog hebben voor de noden in het basisonderwijs”.

Weyts heeft in de maand maart via het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) € 2.430.159,25 geïnvesteerd in 18 scholenbouwprojecten in de provincie Vlaams-Brabant.

An Speeckaert, schepen van Onderwijs: “Als schepen van onderwijs ben ik dankbaar dat de Vlaamse Overheid blijft investeren in de Leeuwe basisscholen, ditmaal in Jan Ruusbroec.
Ze zijn het kloppend hart van onze samenleving. Blijven investeren in capaciteit en moderne schoolgebouwen blijft een noodzaak.

Zie ook ons artikel van 09/03/2018 – Jan Ruusbroec gaat uitbreiden met een klaslokaal en sanitaire unit