coronacrisis: Recyclagepark Sint-Pieters-Leeuw heropent vanaf dinsdag 7 april op afspraak

2014-01-20-recyclagep​ark_Sint-Pieters-Leeuw_07SINT-PIETERS-LEEUW: – Vanaf dinsdag 7 april 2020 opent het recyclagepark aan de Pepingensesteenweg opnieuw zijn deuren.
Om de aanbieding van het afval vlot en vooral veilig te laten verlopen, worden enkele voorwaarden opgesteld en verloopt de aanbieding enkel via afspraak.

De specifieke richtlijnen en de praktische informatie rond het maken van een afspraak volgen maandag 6 april.

Coronacrisis zorgt voor nieuwe eerstehulprichtlijnen – Zonder gepast beschermingsmateriaal mag niet meer gereanimeerd worden

BELGIË: – De Belgische Reanimatieraad stelde recent haar ethische principes en richtlijnen voor in het kader van de coronapandemie in ons land. Concreet komt het er op neer dat je zonder de juiste persoonlijke bescherming géén reanimatie meer mag starten omdat de kans op besmetting te groot is. Uiteraard betekent dat niet dat slachtoffers aan hun lot overgelaten moeten worden. Het Rode Kruis op een aantal belangrijke zaken die je als niet-geschoolde hulpverlener wél kan doen en die de overlevingskansen van het slachtoffer aanzienlijk verhogen.
2020-04-03-richtlijnen-eerstehulp-reanimeren-def
Veiligheid hulpverlener is prioriteit
Het algemene principe van eerstehulpverlening blijft ook nu gelden. Eerste hulp of reanimatie mag NIET worden gestart als de veiligheid van de eerstehulpverlener niet voldoende gegarandeerd kan worden. Aangezien niet geweten is of het slachtoffer besmet is met het coronavirus COVID-19, wordt iedereen momenteel als vermoedelijk besmet beschouwd en gelden er strikte regels over het toedienen van eerste hulp.

Algemeen stelt de aangepaste richtlijn dat de hulpverlener niet dichter dan anderhalve meter bij het slachtoffer mag komen. In dat geval kan er hulp vanop afstand gegeven worden, door het slachtoffer aanwijzingen te geven over hoe hij/zij zichzelf kan helpen. De hulpdiensten verwittigen kan uiteraard ook, als dat nodig is.

Alleen wanneer er een levensreddende handeling, zoals bijvoorbeeld een reanimatie, uitgevoerd moet worden, mag de hulpverlener dichterbij het slachtoffer komen. Maar dit mag alleen onder strikte voorwaarden: enkel wanneer de hulpverlener wegwerphandschoenen en een chirurgisch of FFP2-masker draagt. Als de hulpverlener niet over deze beide beschermingsmaterialen beschikt, mag hij/zij het slachtoffer niet benaderen omdat de kans op besmetting te groot is.

Helpen kan nog steeds
Het is weinig waarschijnlijk dat je – als niet-professionele hulpverlener – een mondmasker en wegwerphandschoenen bij de hand hebt wanneer je iemand tegenkomt die hulp nodig heeft. Maar dat betekent in geen geval dat je het slachtoffer gewoon aan zijn lot moet overlaten. Er zijn wel degelijk dingen die je kán doen, ook al mag je het slachtoffer niet benaderen:

• de hulpdiensten verwittigen via 112;
• het slachtoffer vanop afstand en stapsgewijs aanwijzingen geven over hoe hij/zij zichzelf kan helpen (bv. bloeding stelpen, rustig blijven zitten, …);
• een familielid of vriend van het slachtoffer verwittigen;
• het slachtoffer geruststellen en bij hem/haar blijven tot er hulp komt.

bron: www.rodekruis.be/nieuws-kalender/nieuws/eerste-hulp-en-reanimeren-in-tijden-van-corona/

Radio Pajot1 en radio Pros worden samen ProsFm

PROS-FM-logoREGIO: – Radio Pajot1 en radio Pros worden samen ProsFm. In Sint-Pieters-Leeuw te beluisteren op 105.9Fm.

De bestuursploeg en medewerkers van Pajot1, dat in het Pajottenland over 2 radio-erkenningen beschikt (Pajot1 en MooyZo), kwamen samen met de medewerkers van Pros tot een match made in heaven.

Tot eind 2017 beschikte Pros over een fm frequentie, maar verkreeg daarna helaas geen nieuwe erkenning en beschikte dus niet langer over een fm frequentie. Pros deed vanaf dan noodgedwongen verder via internet met een te bewonderen doorzettingsvermogen.

Dit was de ploeg van Pajot1 niet ontgaan en in een streven om in deze coronatijden alle bevolkingsgroepen maximaal te bereiken, en dus ook ouderen en woonzorgcentra, bekeken ze de mogelijkheden om de radiomakers van het internetstation Pros terug een fm platform te bieden. De programmeringen werden naast elkaar gelegd, en zodoende kwam de samenwerking tot stand. Vanaf 1 april maakt de radio dan ook, onder de nieuwe naam PROSFM, een doorstart met het beste van Pros en Pajot1. Een nieuwe naam, nieuwe jingles en een nieuw logo.

PROSFM is in het hele Pajottenland en omliggende te beluisteren op FM 106.4 (vanuit Asse), 105.9 (vanuit Schepdaal) en 103.9 (vanuit Gooik). PROSFM.BE

coronacrisis: inhuldiging nieuwe kantine SK Vlezenbeek uitgesteld

VLEZENBEEK: – Het gemeentebestuur stelt de inhuldiging van de nieuwe kantine en kleedkamers van SK Vlezenbeek uit omwille van de coronacrisis.

Gunther Coppens, schepen van Gemeentelijke gebouwen: “Normaal hadden we vandaag de nieuwe kantine van SK Vlezenbeek moeten inhuldigen samen met de club. Gezien Corona gaat dit uiteraard niet door. Uitstel is echter geen afstel.“.

Zie ook artikel 23/03/2019: nieuwe kantine en kleedkamers- SK Vlezenbeek in opbouw

coronacrisis: Voorbereidingen om Destelheide Dworp om te vormen tot schakelzorgcentrum

2020-04-03-DestelheideREGIO: – Mocht het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria Halle de toestroom coronapatiënten niet meer aankunnen, zal het Centrum voor Jeugd, Kunst en Creatie Destelheide ingericht worden als schakelzorgcentrum. Daar kunnen patiënten terecht die ontslagen worden uit het ziekenhuis maar onvoldoende hersteld zijn om naar huis te gaan of thuis onvoldoende ondersteuning hebben voor hun verder herstel. Zo’n schakelzorgcentrum is voorlopig nog niet nodig in onze regio. Maar de Eerstelijnszone Zennevallei wil een draaiboek klaar hebben, voor het geval dit plan B moet uitgerold worden.

In Halle heeft het AZ Sint-Maria echter nog geen capaciteitsproblemen. Er zijn reeds 3 afdelingen omgebouwd tot een corona-unit en voorlopig volstaan die ook om alle patiënten op te vangen.
De opstart van een schakelzorgcentrum is dus op dit moment nog niet aan de orde.

Enkel wanneer de capaciteit in het AZ Sint-Maria in gevaar komt, zal een schakelzorgcentrum opgestart worden in het Centrum voor Jeugd, Kunst en Creatie Destelheide. Een schakelzorgcentrum biedt een oplossing voor zowel positieve als negatieve covid-19-patiënten die medisch gezien het ziekenhuis mogen verlaten, maar thuis niet over de nodige faciliteiten en zorg beschikken om goed te kunnen herstellen. Ook kan een schakelzorgcentrum mensen opvangen die niet thuis kunnen blijven, maar ook niet meteen naar het ziekenhuis moeten. Dankzij zo’n centrum kunnen ze toch de nodige medische zorgen krijgen. Patiënten kunnen hier enkel terecht nadat ze door hun huisarts of het AZ Sint-Maria zijn doorverwezen. Net zoals in de ziekenhuizen wordt er geen bezoek toegelaten.

Destelheide is zeer geschikt om zo’n schakelzorgcentrum in onder te brengen. Er is een uitgebreide overnachtingsinfrastructuur, een volledig uitgeruste keuken en voldoende sanitair. Zo’n transformatie vraagt natuurlijk de nodige voorbereidingen. Daarom bereidt de Eerstelijnszone Zennevallei, dat de algemene coördinatie voor zijn rekening neemt, momenteel een draaiboek voor. De Eerstelijnszone Zennevallei werkt hiervoor samen met de Artsenkring Zennevallei, de stad Halle, het AZ Sint Maria en de gemeenten Beersel, Sint-Pieters-Leeuw, Sint-Genesius-Rode, Drogenbos, Linkebeek en Pepingen. Dat zijn dezelfde partners die ook samenwerken voor de organisatie van het pre-triagecentrum aan het AZ Sint-Maria in Halle.

Oproep naar medisch en paramedisch personeel
Om zo’n schakelzorgcentrum medisch te kunnen bemannen zijn we nog op zoek naar mensen die onze zorgverlening willen versterken. Met deze oproep leggen we een reserve aan van medische profielen waarop we een beroep kunnen doen, mocht het schakelzorgcentrum de deuren openen. Je aanmelden kan via http://www.halle.be/medische-vrijwilliger