CORONAVIRUS/COVID-19: Verregaande maatregelen in België vanaf 18 maart 2020

2020-03-17-parlement--Belgie-strengere maatregelenBELGIË: – Vanaf woensdagmiddag 18 maart 2020 gelden er strengere maatregelen in ons land omwille van het coronavirus.
Dat raakte bekend na de Nationale Veiligheidsraad van dinsdagavond. Het woord “lockdown” mag echter niet worden gebruikt, volgens de politici.

Premier Sophie Wilmès: “De beslissingen zijn niet lichtzinnig genomen. De evolutie van de situatie dwingt ons hiertoe. Ik wil alle burgers bedanken voor de collectieve inspanning. De maatregelen zijn genomen om uzelf en uw geliefden te beschermen.

• België gaat in “strikte opsluiting ” vanaf woensdag 12 uur.
(Pas op de middag om alles juridisch op orde te brengen.)
• Officieel wil de regering het geen “lockdown” noemen.
• Alle winkels gaan dicht, behalve voedingswinkels, supermarkten, apotheken, banken, post en krantenwinkels.
De toegang tot supermarkten wordt beperkt tot maximaal één persoon per tien vierkante meter en maximaal 30 minuten. Nachtwinkels moeten sluiten om 22 uur. Kappers mogen maar één klant per keer toelaten.
• Woon-werkverkeer wordt wel toegestaan, maar telewerk zou de norm moeten worden.
• Er komt een samenscholingsverbod,  waarop alleen gezinnen een uitzondering zullen vormen.
• Sportactiviteiten buitenshuis, zoals wandelen, joggen of fietsen, blijven toegelaten.
• Kinderdagverblijven blijven open.
• Het openbaar vervoer moet zo georganiseerd worden dat de reizigers 1,5 meter afstand van elkaar kunnen bewaren.
• De maatregelen duren zeker tot 5 april 2020.

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block: “De maatregelen zijn nodig om de bekende curve af te vlakken, waardoor het aantal coronapatiënten niet zo sterk stijgt dat de gezondheidszorg overbelast worden. De maatregelen worden ook opgelegd om een betere naleving van de regels te krijgen.”

Vlaamse ministerraad van woensdagmorgen uitgesteld tot 10 uur
• De Vlaamse ministerraad over het coronavirus, die normaal woensdag om 8 uur zou beginnen, wordt uitgesteld tot 10 uur. Dat meldt het kabinet van minister-president Jan Jambon. De beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad moeten door de technici nog worden vertaald naar het Vlaamse niveau.

Coronacrisis: vrijwilligersplatform – Sint-Pieters-Leeuw helpt

2020-03-17-Coronacrisis_Sint-Pieters-Leeuw_helptSINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeente Sint-Pieters-Leeuw heeft het vrijwilligersplatform http://www.sint-pieters-leeuw.be/splhelpt in het leven geroepen om vrijwilligers die een handje willen helpen tijdens de coronacrisis in contact te brengen met mensen met hulpvragen.

Het gemeentebestuur lanceerde zonet een online hulpplatform onder de naam Sint-Pieters-Leeuw helpt.

2020-03-17-platformWe merken dat er veel mensen zich aanbieden als vrijwilliger, die iets willen doen voor de meest kwetsbare mensen, die nu geen beroep meer kunnen doen op de reguliere dienstverlening.
Via dit platform kan zowel de persoon met een zorgnood als de vrijwilliger zich melden.
Onze medewerkers van de – inmiddels gesloten – dienstencentra zullen elke vrijwilliger dan koppelen aan een buur in hun straat, wijk of buurt die zich met die zorgvraag heeft gemeld.
Indien ze extra vragen hebben, nemen ze contact op met de persoon met een zorgnood en/of de vrijwilliger.
Eventuele geografische hiaten worden door onze eigen medewerkers opgelost
“.

Alle vrijwilligers, die zich via dit platform melden, zijn ook verzekerd via de vrijwilligersverzekering van de Vlaamse Overheid.


Het platform is bereikbaar via http://www.sint-pieters-leeuw.be/splhelpt

Coronacrisis: Artsenkring Zennevallei oproep voor beschermingsmaskers

2020-03-17-kapjesZENNEVALLEI: – Artsenkring Zennevallei: “Wij zijn dringend op zoek naar beschermingsmaskers voor de huisartsen in regio Zennevallei. De leveringen door de Overheid laten op zich wachten waardoor er momenteel een groot tekort dreigt. Huisartsen behoren tot de groep ‘frontsoldaten’ die de corona-crisis over zich heen krijgen. Ze worden blootgesteld aan besmettingsgevaar, maar hun beschermingsmateriaal geraakt uitgeput. De levering mondmaskers was beloofd voor 16 maart, maar gaat niet door. Het tekort wordt nijpend.
Vanaf woensdag 18/3 9u opent een inzamelpunt in Wachtpost Zennevallei, Alsembergsesteenweg 89 te Buizingen (open tot 16u).

Wat zoeken ze:
• chirugische maskers (mondkapjes)
• FFP2 of FFP3 maskers (stofmaskers)

Meer info: www.wachtpostzennevallei.be

Coronacrisis: Vlaanderen sluit recyclageparken

2016-03-20-recyclagepark_Sint-Pieters-Leeuw_02VLAANDEREN: – Wegens een abnormale stijging van het aantal bezoekers laat Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir alle recyclageparken vanaf dinsdagmiddag 17 maart 2020 sluiten.

De recyclageparken in Vlaanderen kampen met een abnormale stijging van het aantal bezoekers. Nog te veel mensen trekken tegen de richtlijnen in naar het recyclagepark voor niet-noodzakelijke bezoeken. Ze brengen daarmee niet alleen zichzelf en het personeel, maar de hele bevolking in gevaar. Te veel mensen op een beperkte oppervlakte is nefast voor de verspreiding van het coronavirus“, stelt Demir.
De minister verspreidt deze namiddag een ministeriële omzendbrief die de sluiting per onmiddellijk beveelt. De meeste afvalintercommunales zelf waren vragende partij voor de maatregel.

Huis-aan-huisinzameling
• Bij capaciteitstekorten inzake personeel moet de focus liggen op de inzameling van restafval en gft-afval. De aanvangsdatum van dit regime wordt via een nieuwe omzendbrief op Vlaams niveau vastgelegd van zodra er vanuit de intercommunales via Interafval wordt aangegeven dat er te weinig personeel is om de normale dienstverlening te waarborgen.
• Huis-aan-huisinzameling van pmd, glas, papier en karton, textiel, grofvuil en snoeihout (beide op afroep) zijn niet prioritair.
• Het ledigen van ondergrondse containers, glasbollen, textielcontainers en andere publieke afvalrecipiënten is wel prioritair. Dit om te vermijden dat er op deze plekken extra afval naast de recipiënten wordt gedeponeerd en er op die manier onhygiënische situaties ontstaan. De frequentie van ledigen is af te stemmen op de vulgraad.

Coronacrisis: Zwerfvuilactie 2020 gaat niet door

2020-03-17-Op 5 minuten properSINT-PIETERS-LEEUW: – Net als de voorbije jaren wilden de gemeenten Beersel, Dilbeek, Halle en Sint-Pieters-Leeuw opnieuw de krachten bundelen in de strijd tegen zwerfvuil. Dit jaar was het doel “alle straten proper”.
Wegens de aanhoudende en alsmaar strenger wordende maatregelen om het Coronavirus in te dijken, werd echter besloten deze campagne niet te laten doorgaan.

In deze situatie is het niet aangewezen om mensen samen de straat op te sturen, ook al gaat het hier om een goede daad. De gemeenten hebben dan ook besloten om het goede voorbeeld te geven door onze bewoners binnen te houden.
Sommige mensen ontvingen reeds en flyer over deze campagne, maar ze wordt dus volledig afgelast.

Coronacrisis: Annulatie gemeenteraad Sint-Pieters-Leeuw van donderdag 26 maart 2020

2020-03-16-gemeentehuis_Sint-Pieters-LeeuwSINT-PIETERS-LEEUW: – Na overleg met de voorzitter en in akkoord met alle fracties van de gemeenteraad, heeft het College van Burgemeester en Schepenen van Sint-Pieters-Leeuw beslist om de gemeenteraad van 26 maart niet te laten doorgaan.

De agenda bevatte geen hoogdringende punten en het bestuur wil hiermee het goede voorbeeld geven door niet absoluut noodzakelijke bijeenkomsten te vermijden. Ook de meerderheidsfractie van heden werd daarom afgelast.

De eerstvolgende gemeenteraad gaat bijgevolg door op donderdag 30 april 2020.

Coronacrisis: De Lijn past dienstregeling aan door effecten van het Corona-virus

REGIO: – Vanaf woensdag 18 maart 2020 schakelt De Lijn over naar een aangepaste dienstregeling als gevolg van de stijgende impact van het Coronavirus.


De deur van de bussen blijft vooraan gesloten. Reizigers moeten achteraan opstappen.
Sinds 14 maart aanvaardt De Lijn geen cash geld meer op zijn voertuigen.

De Lijn hecht veel belang aan de veiligheid en gezondheid van haar medewerkers en klanten. Sinds het begin van de uitbraak in België staat De Lijn in nauw overleg met de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid en worden de richtlijnen die zij hebben vooropgesteld secuur opgevolgd. De Lijn staat ook in voortdurend overleg met de andere openbaar vervoermaatschappijen in België om samen af te stemmen over de te volgen aanpak binnen het openbaar vervoer.

Door de verstrenging van de maatregelen eind vorige week en de verdere verspreiding van het virus, merken we dat ook de inzetbaarheid van het De Lijn-personeel afneemt door een hoger aantal ziektemeldingen.

De Lijn beseft dat ze een belangrijke rol te spelen heeft in het bereikbaar houden van bestemmingen waar mensen zich uit noodzaak moeten naartoe verplaatsen.

Om te vermijden dat er de komende tijd willekeurig ritten moeten geschrapt worden door de afwezigheid van collega’s werd beslist om de dienstregeling nu gestructureerd aan te passen. Op die manier kan er een zo betrouwbaar en voorspelbaar mogelijke dienstverlening aangeboden worden aan de klanten die beroep op het openbaar vervoer moeten blijven doen.

Vanaf woensdag 18 maart wordt een aangepaste dienstregeling ingevoerd die er rekening mee houdt dat er maar zeer beperkt gebruik gemaakt wordt van de opvang van leerlingen in de scholen, maar anderzijds werkenden wel nog de mogelijkheid biedt om hun woon-werkverkeer met het openbaar vervoer te doen. Concreet neemt het aanbod aan busritten af met 14 %, voor tramritten met 10 %.

Klanten vinden meer info op de website www.delijn.be, in de app van De Lijn, en via de sociale mediakanalen van De Lijn.