Coronacrisis: NMBS en Infrabel passen het treinaanbod aan

2014-06-13-station-Ruisbroek_NMBS_trein_03REGIO: – De NMBS en Infrabel zullen vanaf maandag 16 maart 2020 hun treinaanbod aanpassen door het aantal P-treinen van en naar Brussel te verminderen met 47 treinen.

Sinds het begin van de Coronaviruscrisis werken Infrabel en NMBS nauw samen met de autoriteiten om in real-time de situatie in de spoorsector op te volgen, cruciaal voor de goede werking van het land. Het is belangrijk dat de continuïteit van het openbaar vervoer op het Belgisch grondgebied gedurende de loop van de crisis kan worden verzekerd en dat de vervoersvoorwaarden een goede capaciteit kunnen blijven aanleveren om reizigers te vervoeren die hun verplaatsingen dienen uit te voeren.

NMBS en Infrabel stellen een forse daling vast van het treingebruik (30-35% bezettingsgraad van de treinen tijdens de piekperiode op vrijdag 13 maart). In navolging van wat vrijwel alle andere naburige treinoperatoren doen, hebben Infrabel en NMBS – in samenwerking met de regering – beslist om vanaf maandag 16 maart het treinaanbod aan te passen. Concreet zullen 47 P-treinen van en naar Brussel worden geschrapt.

Deze maatregel moet toelaten 97% van het normale aanbod te verzekeren; alle lijnen zullen bediend blijven en de samenstelling van de treinen zal indien nodig versterkt worden om een matige bezettingsgraad te behouden en op die manier het risico op besmetting tussen de reizigers te beperken.

Deze aanpassing van 16 maart is een eerste fase die kan evolueren in functie van de evolutie van de situatie, het absenteïsme omwille van ziekte van personeelsleden van beide spoorondernemingen alsook de bezettingsgraad van de treinen. NMBS en Infrabel blijven de situatie in real-time opvolgen en zullen bijkomende aanpassingen doorvoeren indien de situatie dit vereist, dit met het oog op het kunnen blijven aanbieden van een dienst van nationaal belang op alle belangrijke assen.

CORONAVIRUS/COVID-19: veiligheidsmaatregelen voor coronavrijwilligers en lancering hashtag #vlaanderenhelpt

2020-03-15-VL-Reg_vrijwilligers_01VLAANDEREN: – De Vlaamse regering kondigde zondagmorgen extra veiligheidsmaatregelen aan voor Vlamingen die zich inzetten tijdens de coronacrisis als vrijwilliger (#vlaanderenhelpt).

Minister-president Jan Jambon en de minister van Welzijn Wouter Beke en minister van Samenleven Bart Somers gaven daarover zondagochtend toelichting op de Grote Markt in Mechelen.

De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te vertragen, lokken een nooit geziene golf van solidariteit uit in Vlaanderen“, klinkt het in hun aankondiging. “Vlamingen willen zich inzetten om mensen die het extra moeilijk hebben, te helpen, door bijvoorbeeld boodschappen te doen. De ministers willen dat deze acties veilig verlopen, zowel voor de vrijwilligers als voor de hulpbehoevenden en lanceren de hashtag #vlaanderenhelpt.

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke: “Ook als vrijwilliger: blijf de handen goed en vaak wassen, hou afstand van elkaar, blijft uit de buurt van oudere en kwetsbare personen,… We moeten allemaal waken over het delicate evenwicht tussen elkaar helpen en elkaar beschermen. “

Gratis vrijwilligersverzekering
De vrijwilligersverzekering die vandaag de dag bestaat voor alle verenigingen in Vlaanderen, wordt uitgebreid naar iedereen die zich wil inzetten voor de medeburger. Ook individuele initiatieven (zoals de hond uitlaten van de buurvrouw) vallen daaronder. Die initiatieven worden gratis verzekerd, het is namelijk de Vlaamse regering die de kosten daarvoor op zich neemt. “We denken dat we daarmee 10.000 mensen mee kunnen verzekeren. Op die manier is men verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke schade.”
Meer info: www.vlaanderenvrijwilligt.be/wp-content/uploads/2020/03/vlaanderenhelptinfo.pdf

Registreer je via de website vlaanderenvrijwilligt.be.
Na de inschrijving ontvang je een bevestiging. Daarna ben je verzekerd voor de actieperiode, die loopt vanaf zondag 15 maart 2020 om 9 uur tot en met 3 april 2020 om 20 uur.

hashtag #vlaanderenhelpt
De Vlaamse regering lanceert ook de hashtag #vlaanderenhelpt. “Er zijn mensen met heel veel goede ideeën, we kunnen elkaar inspireren. In de mate dat we die delen, kunnen we andere mensen de moed erin laten houden en zorgen dat het warmste in Vlaanderen naar boven komt.”

Hou u aan de maatregelen
Vlaams minister-president Jan Jambon maakte van de gelegenheid ook gebruik om nogmaals te benadrukken dat Vlamingen de lockdown niet “creatief” moeten proberen te vermijden. “Stop met dat haantjesgedrag, dat asociale gedrag van die klaplopers moet stoppen. Hou u aan de maatregelen, en blijf weg uit plaatsen waar veel mensen op een beperkte oppervlakte bij elkaar zijn.
2020-03-15-verspreiding

Coronacrisis: Bloedinzameling op 18 maart 2020 in Zonnig Leven gaat door

2020-03-18-bloedinzameling_Vriendenkringen Louis SteensSINT-PIETERS-LEEUW: – Ondanks de crisis inzake het coronavirus gaat de bloedinzameling op woensdag woensdag 18 maart 2020 in Zonnig Leven toch door.

Jos Speeckaert: “Wegens een acuut gebrek aan bloed in deze periode hebben wij in samenspraak met de burgemeester beslist om de bloedinzameling toch te laten doorgaan.

Hierbij doen wij een warme oproep naar iedereen die in de mogelijkheid is om bloed te geven om volgende woensdag 18/3 tussen 16.30 uur en 21 uur in zaal Zonnig Leven, J. Vanderstraetenstraat 198 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, een zakje bloed te komen geven, gezien de grote nood.

Uiteraard zullen tijdens de inzameling strenge maatregelen worden getroffen om een besmetting met het coronavirus uit te sluiten.
Wij rekenen op uw begrip, burgerzin en moed om in deze moeilijke tijden uw duit in het zakje te doen om uw medemens te helpen.”

Voor eventuele vragen kan u terecht bij Jos Speeckaert, verantwoordelijke voor de inzameling. (GSM 0495 589625)